www.larare.at

AV-media

Innehållsförteckning -

 

AV-media / Svenska språket
 

 

AV-media / Björn Ranelid
 
 • UR Samtiden - Ekonomidagarna : Våga vara dig själv. Jag är ingenting utan alla andra, jag är inget utan lyssnare och läsare. För många är författaren, estradören och krönikören Björn Ranelid sinnebilden av det personliga varumärket. Här hör vi honom reflektera över människors kärlek, ansvar, etik och uttrycksförmåga. Film. Arrangör: Hexanova events.
 • UR Samtiden - Grammatikdagen 2013 : Mina vackraste ord. Ord är mäktigare än allt annat på jorden. Lärare är världens viktigaste yrkesgrupp som ska linda barnen i språket, menar författare Björn Ranelid. Här i en personlig, inspirerande hyllning av språkets kraft. Inspelat i mars 2013. Film. Arrangör: Språkkonsulterna.

 

AV-media / En svensk tiger
 
 • En svensk tiger : Reklamens retorik: Utbildningsradion, 2005, Från 19 år, 42 min, Film.UR103740. Om reklam och hur dess retorik manipulerar oss att köpa, köpa, köpa...
 • En svensk tiger : Svensk retorik? Utbildningsradion, 2005, Från 19 år, 42 min, Film.UR103747. Finns det någon nationalistisk retorik?
 • En svensk tiger : Politikens retorik Utbildningsradion, 2004, Från 19 år, 28 min, Film.U31713-01. I programmet granskas det språk som våra ledare använder. Både det talade och det o-uttalade språket.
 • En svensk tiger : Högtidsretorik Utbildningsradion, 2004, Från 19 år, 29 min, Film.U31713-03. Kungen och Drottningen - Sverige och Tyskland. Joppe Pihlgren och retorik-professor Brigitte Mral likaså. Om relationen mellan Sverige och Tyskland och högtidligheter.
 • En svensk tiger : Svensk retorik? Utbildningsradion, 2004, Från 19 år, 29 min, Film.U31713-09. Hur ser bilden av Sverige ut i andra länder? Och hur uppfattar svenskar sig själva? Det sista programmet i tv-serien.
 • En svensk tiger : Politikens retorik Utbildningsradion, 2005, Från 19 år, 43 min, Film.UR103739. Politiker blir allt mer villiga att ställa upp i TV:s mysprogram. Hur pass bra fungerar den strategin egentligen? Palme var en ilsken debattör, men varför ansågs Fälldin ändå ha vunnit valdebatten 1976? Vi tittar närmare på det språk våra ledare använder.
 • En svensk tiger : Högtidsretorik Utbildningsradion, 2005, Från 19 år, 43 min, Film.UR103741. Om reklam och hur dess retorik manipulerar oss att köpa, köpa, köpa...
 • En svensk tiger : Krigsretorik Utbildningsradion, 2005, Från 19 år, 42 min, Film.UR103742. Om hur kriget försvaras retoriskt.
 • En svensk tiger : Motståndets retorik Utbildningsradion, 2005, Från 19 år, 42 min, Film.UR103743. Hur använder man retorik från ett underläge?
 • En svensk tiger : Stadens retorik Utbildningsradion, 2005, Från 19 år, 42 min, Film.UR103744. Hur påverkar oss, och hur uppfattar vi retoriken kring monument och byggnader?
 • En svensk tiger : Affärsretorik Utbildningsradion, 2005, Från 19 år, 42 min, Film.UR103745. Vilka instrument använder sig en bra affärsman av, och hur påverkade blir vi av kläder, språk och attityder i affärslivet?
 • En svensk tiger : Privatretorik Utbildningsradion, 2005, Från 19 år, 43 min, Film.UR103746. Vi använder oss av retorik hela tiden. Privatretorik handlar om hur vi dagligen är retoriska människor, även i den innersta kretsen.
 • En svensk tiger : Reklamens retorik Utbildningsradion, 2004, Från 19 år, 29 min, Film.U31713-02. I programmet granskar vi reklamens metoder för att påverka, särskilt inom bilbranschen.
 • En svensk tiger : Krigsretorik Utbildningsradion, 2004, Från 19 år, 28 min, Film.U31713-04. Vad är krigs-retorik? Hur fungerar den? Och hur skiljer den sig från annan retorik? Med retorik-professorn Brigitte Mral.
 • En svensk tiger : Motståndets retorik Utbildningsradion, 2004, Från 19 år, 29 min, Film.U31713-05. Motstånd föds ur olika omständigheter. Vilket slags retorik finns det i motståndet?
 • En svensk tiger : Stadens retorik Utbildningsradion, 2004, Från 19 år, 29 min, Film.U31713-06. Hur blir vi tilltalade av en byggnad, en gata eller ett köpcentrum? Detta och mycket annat reder Joppe Pihlgren ut tillsammans med Brigitte Mral.
 • En svensk tiger : Affärsretorik Utbildningsradion, 2004, Från 19 år, 29 min, Film.U31713-07. Hur ser den framgångsrika affärsretoriken ut? Vilka argument faller vi för när vi köper en ny bil? Vad fick P.G. Gyllenhammar på fall i Volvo-Renaultaffären i början på 90-talet?
 • En svensk tiger : Privatretorik Utbildningsradion, 2004, Från 19 år, 29 min, Film.U31713-08. Använder man retorik också i privat-livet? Ja, även i privata samtal använder vi retoriska knep för att uppnå våra syften, menar Viveka Adelswärd, professor i samtals-forskning. Programledare är Joppe Pihlgren och bisittare retorikprofessor Brigitte Mral.
 • En svensk tiger : Retorik - mer än bara talekonst Utbildningsradion, 2004, Från 19 år, 11 min, Ljud.L31723-01. Det första av tio program i radio i ämnet retorik. Professor Lennart Hellspong och Maria Wolrath Söderberg talar om retorik som ett verktyg för efter-tanke.
 • En svensk tiger : Ditt första skrik var retorik - om politisk argumentation Utbildningsradion, 2004, Från 19 år, 12 min, Ljud.L31723-02. Barbro Wallgren Hemlin har analyserat sina egna barns argumentation med hjälp av retorikens verktyg. Lennart Hellspong kommenterar ett anförande av Göran Persson från våren 2003.
 • En svensk tiger : Att anklaga och försvara - om juridisk retorikUtbildningsradion, 2004, Från 19 år, 12 min, Ljud.L31723-03. Den juridiska retoriken från antikens Grekland används än idag i våra domstolar och i andra sammanhang då vi försvarar oss. Vi får aktuella exempel.
 • En svensk tiger : Att lovprisa och klandra - om demonstrativ retorik Utbildningsradion, 2004, Från 19 år, 12 min, Ljud.L31723-04. Den norske kronprinsen Haakon höll ett känslosamt tal till Mette Marit vid deras bröllop i augusti 2001. Barbro Wallgren Hemlin kommenterar det. Hon har också exempel på klander.
 • En svensk tiger : Ring P1 - allmänhetens röst i radio Utbildningsradion, 2004, Från 19 år, 12 min, Ljud.L31723-05. Ulla Moberg har analyserat 79 samtal till Ring P1. Vilka roller har aktörerna? Är det ett demokratiskt samtal?
 • En svensk tiger : Retorik i sång och musik Utbildningsradion, 2004, Från 19 år, 11 min, Ljud.L31723-06. Barbro Wallgren Hemlin har analyserat Mauro Scoccos musik-video Tusen röster. Om hur sång och musik kan användas som retoriska verktyg.
 • En svensk tiger : Talande kvinnor Utbildningsradion, 2004, Från 19 år, 12 min, Ljud.L31723-07. En låg, manlig röst ger högre status än en ljus, kvinnlig röst. Därför har kvinnor utvecklat sofistikerade sätt för att hävda sig.
 • En svensk tiger : Journalistikens retorik Utbildningsradion, 2004, Från 19 år, 12 min, Ljud.L31723-08. Om journalisten blir alltför intim med samhällets företrädare, försvinner då den kritiska distansen?
 • En svensk tiger : Retoriken som konsten att skapa symboler Utbildningsradion, 2004, Från 19 år, 11 min, Ljud.L31723-09. En bild eller symbol på en toalettdörr kan betyda att här får herrar gå in men inte damer. Om hur vi tolkar symboler.
 • En svensk tiger : Läraren som retoriker Utbildningsradion, 2004, Från 19 år, 12 min, Ljud.L31723-10. Lennart Hellspong, professor i retorik, och pedagogen Tina Kindeberg har synpunkter på hur retoriken kan utveckla lärarrollen.

 

AV-media / Litteraturhistoria
 

 

AV-media / Hej Litteratur
 

 • Hej litteraturen! : Realismen Utbildningsradion, 2010, Från 16 år, 27 min, Film.U101193-06. Realismens författare strävade efter sanningen och den oförskönade vardagen. Vi åker till Ryssland och går i Fjodor Dostojevskijs fotspår samt undersöker varför författare väljer att skriva under pseudonym.
 • Hej litteraturen! : Antiken Utbildningsradion, 2010, Från 16 år, 27 min, Film.U101193-01. Hur såg litteraturen ut i Grekland under antiken och på vilka sätt återspeglas den i dagens samhälle? Hur levde folket där och vilka historier berättades? Vi tar bland annat upp Homeros två epos Odysséen och Iliaden.
 • Hej litteraturen! : Medeltiden Utbildningsradion, 2010, Från 16 år, 27 min, Film.U101193-02. Här får vi följa litteraturutvecklingen under medeltiden och vilken påverkan epoken har på oss idag
 • Hej litteraturen! : Romantiken Utbildningsradion, 2010, Från 16 år, 28 min, Film.U101193-05. Romantikens litteratur satte känslorna i rullning och skapade besatthet. Skräcklitteraturen föddes och vampyren blev en kändis.
 • Hej litteraturen! : Min plats på jorden Utbildningsradion, 2010, Från 16 år, 28 min, Film.U101941-02. Vi tittar på skogens och stadens betydelse för Selma Lagerlöf och Hjalmar Söderberg, pratar platser med Jonas Hassen Khemiri och möter Cornelia Waldersten som tjuvlyssnade på stockholmare när hon samlade material till sin bok.
 • Hej litteraturen! - Mer Strindberg Utbildningsradion, 2012, Från 16 år, 42 min, Film.U103058-01. En längre version av Hej Litteraturen - Strindberg med längre intervjuer samt ett reportage om Strindbergs Inferno. Det är ett sekel sedan författaren August Strindberg gick ur tiden. Trots det fortsätter såväl personen som hans verk att uppröra och inspirera. Rebecca Vinterbarn Elg möter författar
 • Hej litteraturen! : Renässansen Utbildningsradion, 2010, Från 16 år, 27 min, Film.U101193-03. Renässansens litteratur satte berättarens jag i centrum och boktryckarkonsten bidrog till romanens födelse.
 • Hej litteraturen! : Upplysningen Utbildningsradion, 2010, Från 16 år, 27 min, Film.U101193-04. Under upplysningstiden förändras kvinnans status och romanerna slår igenom på riktigt. Politisk medvetenhet, jämlikhet och nya idéer genomsyrar litteraturen under den här tiden.
 • Hej litteraturen! : Modernismen Utbildningsradion, 2010, Från 16 år, 28 min, Film.U101193-07. Modernismen var en tid då författarna ville skapa känslor och uppröra. Vi pratar förbjudna böcker, Franz Kafka och Simone de Beauvoir. Vi diskuterar även framtidens litteratur med en rad inbjudna författare.
 • Hej litteraturen! : Den svenska poesin Utbildningsradion, 2010, Från 16 år, 28 min, Film.U101941-01. Hur har den svenska poesin utvecklats från de medeltida balladerna till modernismens gränsbrytande stil? Vilken roll har Karin Boye i svensk fotbollshistoria? Kan SMS kvala in som poesi? Vad tycker New York-borna om svensk kärleksdiktning av Gustaf Fröding och Gunnar Ekelöf?
 • Hej litteraturen! : Den svenska arbetarlitteraturen Utbildningsradion, 2010, Från 16 år, 27 min, Film.U101941-03. Vad var det som gjorde Moa Martinsson och Vilhelm Moberg så stora? Vi träffar en lastbilschaufför som har börjat läsa tack vare ljudböcker och reser till svenskområden i USA och pratar utvandring med Siri Hustvedt.
 • Hej litteraturen! - Strindberg Utbildningsradion, 2012, Från 16 år, 30 min, Film.U102599-01. Det är ett sekel sedan författaren August Strindberg gick ur tiden. Trots det fortsätter såväl personen som hans verk att uppröra och inspirera. Hur kommer det sig att Strindbergs dramer är så hållbara? Står hans verk för sig själva, eller är det egentligen författaren vi fascineras av? Rebecca Vin

 

AV-media / Levande litteratur
 

 

AV-media / Nordiska giganter
 
 • Nordiska giganter : Sigrid Undset Utbildningsradion, 1999, Från 13 år, 19 min, DVD.U98941-03. Två av författarinnan Sigrid Undsets mest kända porträtt av kvinnor - den historiska Kristin Lavransdotter och den samtida Jenny.
 • Nordiska giganter : Edith Södergran Utbildningsradion, 1999, Från 13 år, 19 min, DVD.U98941-04. Tre tonårsflickor med ett tjejband låter sig inspireras av poeten Edith Södergran och skriver några låtar till hennes texter.
 • Nordiska giganter : Selma Lagerlöf Utbildningsradion, 1999, Från 13 år, 19 min, DVD.U98941-01. Vem var hon? Romanförfattare, sagoberätterska, företagsledare - kvinna med stormande kärlekspassioner? Selma Lagerlöf var allt detta. En nordisk samproduktion kring en av våra främsta författare från början av 1900-talet.

 

AV-media / August Strindberg
 
 • FRÖKEN JULIE Kunskap & Upplevelse AB, 2011, Från 14 år, 90 min, FilmX 8945. August Strindbergs berömda tragedi från 1888 har blivit långfilm för första gången på över ett halvsekel. Trots att handlingen här är flyttad till 1927 känns intrigen väl igen. Hennes mor uppfostrade henne till att tänka och bete sig som en man, vilket inte uppskattades av samtiden. De ständiga motsägelserna gjorde fröken Julie till en mycket förvirrad person. Det är årets längsta natt, midsommarnatten, och vi får bevittna den omöjliga kärleken mellan den adliga fröken Julie och betjätnen Jean. Det börjar med en oskyldig dans mellan herrskap och tjänstefolk. Men dansen blir allt vildare och det verkar som den adliga fröken helt misst förståndet. När morgonen gryr har det otänkbara skett och tragedin är ett faktum.
 • AUGUST STRINDBERG Kunskap & Upplevelse AB, 2011, Från 12 år, 25 min, Film.X 3065. August Strindberg föddes 1849. En akademisk karriär förhindrades genom hans förmåga att alltid säga emot och bråka med lärarna och han hoppade av studierna utan att ta examen. Hans författartalang ansågs lovande och uppmärksammades av kung Karl XV som gav honom ett stipendium 1871.
 • UR Samtiden - Stora Strindbergdagen : August Strindberg och Selma Lagerlöf Utbildningsradion, 2012, Från 19 år, 29 min, Film.UR169415. Erik Höök, intendent på Strindbergsmuséet, berättar om August Strindbergs och Selma Lagerlöfs relation. När Lagerlöf tilldelades Nobelpriset i litteratur 1909 sägs Strindberg ha blivit rasande, precis som många andra män. Men ogillandet mellan de båda författarna var ömsesidigt.
 • UR Samtiden - Bok och bibliotek 2012 : August Strindbergs Ockulta dagboken Utbildningsradion, 2012, Från 19 år, 14 min, Film.UR172759. Per Stam, docent i litteraturvetenskap, talar om August Strindbergs Ockulta dagboken. Strindberg började föra sin ockulta dagbok i Paris 1896. Han ville inte att den skulle publiceras men nu har den ändå gått i tryck. Varför skrev Strindberg dagboken och vad innehåller den?
 • En bok, en författare : Strindbergs världar Utbildningsradion, 2012, Från 19 år, 27 min, Film.U102588-62. I Strindbergs världar av Björn Meidal, professor i litteraturvetenskap, och fotografen Bengt Wanselius får vi följa August Strindbergs liv, kreativa process och alla hans resor runt om i Europa. Boken illustreras av drygt femhundra samtida fotografier från Stockholm, Paris och alla de miljöer
 • UR Samtiden Tema : Strindberg Utbildningsradion, 2012, Från 19 år, 57 min, Film.UR166895. Vi får en bild av dramatikern, målaren, kvinnohataren och fredsvännen August Strindberg. Selma Lagerlöf snuvade honom på Nobelpriset och kallade honom den vedervärdige. Trots ett ömsesidigt ogillande fanns ändå en respekt dem emellan.
 • UR Samtiden - Stora Strindbergdagen : Strindbergs dramatik på scenenUtbildningsradion, 2012, Från 19 år, 46 min, Film.UR169407. Publiken var inte redo för det fräna språket och sexscenerna. Idag är Fröken Julie en av världens mest kända dramer. Och det är främst som dramatiker August Strindberg gjort sig internationellt känd. Erik Höök, intendent på Strindbergsmuséet, berättar om dramatikern Strindberg.
 • UR Samtiden - Stora Strindbergdagen : Strindberg som radikal, fredsvän och europé Utbildningsradion, 2012, Från 19 år, 36 min, Film.UR169416. August Strindberg var bosatt utomlands under en tredjedel av sitt verksamma liv, bland annat i Frankrike, Tyskland och Österrike. Han hade ett komplicerat förhållande till Sverige och led stundtals av svår hemlängtan. Stefan Bohman, chef på Strindbergsmuséet, berättar om europén Strindberg.
 • UR Samtiden - Stora Strindbergdagen : Strindberg som målare och fotograf Utbildningsradion, 2012, Från 19 år, 38 min, Film.UR169417. Camilla Larsson, intendent på Strindbergsmuséet, berättar om målaren och fotografen Strindberg. Han litterära produktion omfattar ungefär 120 verk, men även som bildkonstnär var han produktiv och har gjort sig internationellt känd.
 • UR Samtiden - Strindberg och bokens gestaltning : Strindberg och bokens gestaltning Utbildningsradion, 2012, Från 19 år, 48 min, Film.UR169984. Forskaren Magdalena Gram berättar om August Strindberg och bokens gestaltning. Han månade om sina manuskript likaväl som om sina böcker, och han förhöll sig till materialet både rituellt och materiellt. Inspelat den 22 mars 2012. Arrangör: Kungliga biblioteket.
 • UR Samtiden - Stora Strindbergdagen : Musiken i Strindbergs dramatik Utbildningsradion, 2012, Från 19 år, 38 min, Film.UR169413. Musiken var ständigt närvarande i August Strindbergs liv. Han samlade ofta sina vänner i sitt hem för musikaftnar. De kallade sig Beethovengubbarna, och de lyssnade, åt och drack. Musiken var också en viktig del i hans dramatik. Strindbergsmuséets chef Stefan Bohman berättar.
 • UR Samtiden - Litteraturen och mediesamhället : Strindbergs Mäster Olof i radion Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 25 min, Film.UR176304. Bengt-Göran Martinsson, litteraturetare och professor i pedgogiskt arbete, berättar hur August Strindbergs drama Mäster Olof kan användas på olika sätt vid oiika historiska tillfällen. Exemplen är två uppsättningar som Alf Sjöberg gjorde i Skolradion.
 • UR Samtiden - Stora Strindbergdagen : Strindbergs äktenskap i litteraturen Utbildningsradion, 2012, Från 19 år, 38 min, Film.UR169414. Kvinnohatare eller inte? Ett vanligt misstag är att sätta Strindbergs åsikter i dagens sammanhang, säger Camilla Larsson, intendent på Strindbergsmuséet. Men att han såg kvinnan som underlägsen mannen verkar vara ett faktum. Relationerna gick åt skogen, men de genererade en hel del litteratur.
 • UR Samtiden - Strindberg och sagorna : Strindberg och sagornaUtbildningsradion, 2012, Från 19 år, 56 min, Film.UR172268. Sagan och folkdiktningen har gett många avtryck i August Strindbergs texter. Boel Westin, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, talar om varför han var så intresserad av dem och hur de fick betydelse för hans verk. Originaltitel: Strindberg, sagan och skriften.

 

AV-media / Selma Lagerlöf
 
 • SELMA LAGERLÖF Kunskap & Upplevelse AB, 2012, Från 12 år, 37 min, Film.X 3152. Den 20 november 1858 föddes, på Mårbacka i Värmland, en flicka som skulle komma att bli en av våra allra mest folkkära och erkända författare. Selma Lagerlöf har inte bara skrivit odödliga klassiker så som Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, Gösta Berlings saga och Kejsaren av Portugall
 • Mellan raderna : Selma Lagerlöf Utbildningsradion, 2007, Från 6 år, 4 min, Film.U100409-18. Vi besöker Selma Lagerlöfs barndomshem Mårbacka. En av hennes mest berömda böcker är Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.
 • Duellen : Selma Lagerlöf Utbildningsradion, 2012, Från 19 år, 5 min, Film.U102595-46. Siffror möter bokstäver när statistikern Niclas Håkansson tävlar mot journalisten Nils Lindström i ämnet Selma Lagerlöf. Frågorna handlar om allt från tjugokronorssedeln och Jerusalem till vad som egentligen hände med herr Arne.

 

AV-media / Tomas Tranströmer
 
 • UR Samtiden - Tomas Tranströmer och poesins språk : Tomas Tranströmer och poesins språk Utbildningsradion, 2012, Från 19 år, 50 min, Film.UR170414. Tomas Tranströmer är en ständigt skrivande poet. Forskaren Torbjörn Schmidt har fått tillgång till Nobelpristagarens textarkiv. Där finns 114 anteckningsböcker med sammanlagt över tusen sidor text. I närvaro av paret Tranströmer ger Schmidt en ny insyn i ett världskänt författarskap.
 • UR Samtiden - Bok och bibliotek 2012 : Tranströmer, en mystiker som inte predikar Utbildningsradion, 2012, Från 19 år, 42 min, Film.UR172174. Tomas Tranströmers poesi skildrar en enkelhet som samtidigt har en svindlande betydelse. En diskussion om gränslandet mellan teologi, konst och mystik. Medverkande: Carl Otto Werkelid, journalist; Carl-Bertil Ytterberg, biskop emeritus; Marie Lundquist, poet; Åsa Beckman, journalist
 • Poesi : Tomas Tranströmer Utbildningsradion, 1979, Från 19 år, 8 min, Film.U102484-01. Under poesidagen på Moderna Museet i Stockholm 1979, framför Tomas Tranströmer dikten Schubertiana ur sin bok Sanningsbarriären.
 • En bok, en författare : Staffan Bergsten Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 28 min, Film.U102245-13. I biografin Tomas Tranströmer tecknar litteraturvetaren Staffan Bergsten en bild av den private poetens levnadsförlopp. Han riktar framför allt in sig på diktarens inre värld så som den framträder i dennes poesi. Intervjuare: Ulrik Petersson.

 

AV-media / Högmix Litteraturradio
 

 

AV-media / Ur samtiden - Litteratur
 
 • UR Samtiden - Bok och bibliotek 2012 : Psykisk sjukdom och kreativitet Utbildningsradion, 2012, Från 19 år, 14 min, Film.UR172760. Ända sedan antiken har kreativitet kopplats till psykisk sjukdom. Psykiatrikern och forskaren Simon Kyaga berättar om en stor svensk studie som visar på ett klart samband mellan ett framgångsrikt författarskap och psykisk sjukdom.
 • UR Samtiden - Hjärnans vindlingar : Sambandet mellan kreativitet och sjukdom Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 32 min, Film.UR167335. Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska institutet, berättar om hjärna, musik och sambandet mellan psykisk sjukdom och kreativitet. Hur blir vi riktigt bra på någonting? Blir man smartare av att syssla med musik?
 • UR Samtiden - Hjärnans vindlingar : Den mörka sidan av kreativitetUtbildningsradion, 2011, Från 19 år, 21 min, Film.UR167350. Simon Kyaga, forskare i medicinsk epidemiologi på Karolinska institutet, pratar om relationen mellan genialitet och galenskap. På 1800-talet hävdades det att det var olika sidor av samma sak. Kan det vara en slump att det bland historiska giganter bara finns en minoritet som är psykiskt friska?
 • UR Samtiden - Hjärnans dag 2013 : Friskt, sjukt eller normalt Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 37 min, Film.UR176886. Hur ser våra föreställningar om psykisk sjukdom ut? Författaren och forskaren Ann Heberlein ger här sin personliga berättelse om vad det innebär att ha fått diagnosen bipolär sjukdom. Inspelat i Stockholm den 22 april 2013. Arrangör: Hjärnfonden.
 • UR Samtiden - Bok och bibliotek 2011 : Knausgårds kamp Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 39 min, Film.UR166127. Författaren Karl Ove Knausgård samtalar om den andra delen av sin omdebatterade roman Min kamp med kollegan Aris Fioretos. Där flyttas fokus till utforskandet av kärleken, vänskapen och det egna föräldraskapet i exilens Sverige.
 • UR Samtiden - Klädd i sitt språk : Olof Lagercrantz Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 49 min, Film.UR166754. Det var Olof Lagercrantz som öppnade kulturjournalistiken för politisk debatt samtidigt som han ställde Dagens nyheters ledarsidor till förfogande för samtal om estetik och kulturella värden. Litteraturvetaren Stina Otterberg presenterar sin avhandling om Lagercrantz tid på tidningen.
 • UR Samtiden - Bok och bibliotek 2012 : Skräcklitteratur- makten i monstrens värld Utbildningsradion, 2012, Från 19 år, 14 min, Film.UR172763. Skräcklitteraturens utveckling kan ge en bredare förståelse av vår värld, menar Anna Höglund, forskare i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hon forskar om monstervärlden och menar att den kan göra oss uppmärksamma på klassamhället, för även bland vampyrer, zombies och andra skräckfigurer
 • UR Samtiden - Ett eget rum för kvinnliga författare : Har villkoren ändrats sedan Virginia Woolf Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 52 min, Film.UR163557. Trots att det har gått mer än 80 år sedan Virginia Woolf skrev essän Ett eget rum, vars titel syftar på vad en kvinna behöver för att kunna skriva, har förvånansvärt lite förändrats för kvinnliga författare. Författarna Maria Sveland och Fausta Marianovic samt Elisabeth Mansén, professor i idéhistoria.
 • UR Samtiden - Ett eget rum för kvinnliga författare : I fokus: Betydelsen av Ett eget rum Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 9 min, Film.UR164483. Under ledning av Moa Elf Karlén samtalar författarna Maria Sveland och Fausta Marianovic samt Elisabeth Mansén, professor i idéhistoria, om kvinnligt författande i dag med utgångspunkt i Ett eget rum. Arrangerat av Kulturhuset i Stockholm.
 • UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010 : Afrika - ett spektrum av verkligheter Utbildningsradion, 2010, Från 19 år, 42 min, Film.UR160134. Västvärldens bild av Afrika domineras av svält, fattigdom och konflikter. Var finns bilden av det moderna Afrika? Samtal med Nuruddin Farah, Richard Dowden, Unity Dow och Anders Wejryd.
 • UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010 : Unity Dow och kampen för mänskliga rättigheter Utbildningsradion, 2010, Från 19 år, 39 min, Film.UR160142. Unity Dow blev den första kvinnliga domaren i Botswanas Högsta domstol. I dag driver hon en advokatbyrå, skriver deckare och är en aktad människorättsaktivist, främst för kvinnors och barns rättigheter. Arrangör: Nordiska Afrikainstitutets projekt Barn Afrika 2010.
 • UR Samtiden - Kvinnors rösträtt 90 år : Kvinnorna som stred för vår rösträtt Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 42 min, Film.UR166203. De var starka, envisa och modiga - kvinnorna som kämpade för kvinnors rösträtt. Om några av de kvinnliga rösträttskämparna och vägen mot målet berättar Barbro Hedwall, f.d. ledarskribent och författare, Kristina Malmnäs från Kulturföreningen Fogelsta och Birgitta Wistrand, ordf. Fredrika-Bremer-för
 • UR Samtiden - Bok och bibliotek 2011 : Mens, onani och engångsliggUtbildningsradion, 2011, Från 19 år, 19 min, Film.UR166115. Förläggaren Ada Wester samtalar med författarna Jenny Jägerfeld och Sara Ohlsson om den kvinnliga kroppen och hur den framställs i media och ungdomslitteratur. Det är inte lätt att prata om onani. Jag har inget språk för det, säger Ohlsson.
 • UR Samtiden - Forskardagar i Stockholm 2012 : Jazz eller fuga? Musikens roll i Grass romaner Utbildningsradion, 2012, Från 19 år, 35 min, Film.UR173405. Kan man skriva en roman som en fuga? Vad har ett kapitel i en roman och ett jazzsolo gemensamt? Beate Schirrmacher är forskare i tysk litteratur och har studerat författaren Günter Grass utifrån ett musikaliskt perspektiv.
 • UR Samtiden - Förnuftets och känslans 1700-tal : Bengt Lidner och medkänslan Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 28 min, Film.UR174608. Bengt Lidner, tårarnas poet, var Sveriges främsta sentimentala författare under 1700-talet. Ann Cullhed, forskare i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, berättar här om hans verk och person. Lidner är inte en diktare, han är flera.
 • UR Samtiden - Förmodern kärlekslitteratur : Den romantiska kärlekens vagga Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 24 min, Film.UR174610. Är känslor eviga eller påverkas de av vilka ord som benämner känslorna? Med utgångspunkt i 1100-talets trubadurdiktning spårar Carin Franzén, professor i språk och kultur, hur den höviska litteraturen har kommit att dominera den västerländska synen på kärlek.
 • UR Samtiden - Förmodern kärlekslitteratur : Kärleksdiktens kvinnliga röst Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 27 min, Film.UR174612. Vad händer när en kvinna tar till orda inom en av män dominerad litterär tradition? Med den italienska renässanspoeten Gaspara Stampa som representant för kärleksdiktens kvinnliga röst visar Johanna Vernqvist, forskare i språk och kultur, hur Stampa förändrade de artistiska konventionerna.
 • UR Samtiden - Litteraturen och modernitetens kriser : Verner von Heidenstam Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 31 min, Film.UR175530. Martin Kylhammar, professor i Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet, berättar om nobelpristagaren Verner von Heidenstam och hans förhållande till sin omvärld, från originell civilisationskritiker till visionär uttolkare av utvecklingsoptimismen.
 • UR Samtiden - Litteraturen och modernitetens kriser : Robert MusilUtbildningsradion, 2013, Från 19 år, 36 min, Film.UR175531. Stefan Jonsson, professor i etnicitet vid Linköpings universitet, berättar om österrikaren Robert Musil och hans modernistiska roman Mannen utan egenskaper. Jonsson menar att Musil var en av de främsta, skarpaste och mest kritiska analytikerna av kulturtillståndet i Europa från 1910 till 1940.
 • UR Samtiden - Genusmaraton 2013 : Litteraturen i diktatorns tidUtbildningsradion, 2013, Från 19 år, 18 min, Film.UR175536. Var den spanska författaren Carmen Martín Gaite en feministisk författare? Ingrid Lindström Leo, forskare i spanska vid Mittuniversitetet, placerar henne i kontexten av efterkrigstidens och facismens kvinnosyn och konstaterar att Martín Gaite bör ses som en slags särsartsfeminist.
 • UR Samtiden - Littfest 2013 : Att vara Stig Larsson Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 44 min, Film.UR175983. Författaren och dramatikern Stig Larsson samtalar med författaren Johannes Nilsson om ett liv med skrivandet, drogerna och det egna sveket. Hur hänger missbruktet samman med det kreativa skapandet? Samtalsledare är Jan-Olof Carlsson.
 • UR Samtiden - Littfest 2013 : Så gör Bodil Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 52 min, Film.UR175988. Bodil Malmsten är en av landets mest folkkära författare. I ett samtal med översättaren och skribenten Stefan Ingvarsson berättar hon om skrivandets konst. Att vara en bra läsare och lyssnare hänger ihop med att vara en bra författare.
 • UR Samtiden - Litteraturen och mediesamhället : Strindbergs Mäster Olof i radion Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 25 min, Film.UR176304. Bengt-Göran Martinsson, litteraturvetare och professor i pedgogiskt arbete, berättar hur August Strindbergs drama Mäster Olof kan användas på olika sätt vid oiika historiska tillfällen. Exemplen är två uppsättningar som Alf Sjöberg gjorde i Skolradion.
 • UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna i Lund 2013 : Barn och föräldrar hos Jane Austen Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 25 min, Film.UR176471. Är det några barn i Jane Austens romaner? Idag ses hennes tvåhundra år gamla romaner främst som romantiska skildringar. Men barnen finns där, realistiskt skildrade. Om Jane Austens romaner och familjeliv, av Birgitta Berglund, forskare i engelsk litteraturvetenskap.
 • UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna i Lund 2013 : Kung Lears döttrar Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 19 min, Film.UR176478. Kärlek, ilska, beroende, konflikt, föräldraskap. Det finns mycket att hämta hos Shakespeares Kung Lear i form av mellanmänskliga relationer. Flera kvinnliga författare har utifrån Kung Lear utvecklat relationen mellan far och dotter. Anna Lindhé, forskare i engelska, berättar.
 • UR Samtiden - Chick lit och odöda : "Popliteratur" - ett tyskt fenomenUtbildningsradion, 2013, Från 19 år, 38 min, Film.UR176501. I mitten av 90-talet fick poplitteraturen stort genombrott i Tyskland. Klyftan mellan seriös och populär litteratur överbryggades, vilket både chockade och lockade litteraturvetarna. En unik händelse inom europeisk litteratur, säger Bärbel Westphal, forskare i tyska.
 • UR Samtiden - En gränslös värld? : Psykos i romanform Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 42 min, Film.UR176893. Beate Grimsrud är ordblind men blev ändå författare. Boken En dåre fri, som handlar om ett liv med psykisk sjukdom, hyllades unisont när den kom ut. Här berättar hon om sitt författarskap, sina psykiska svårigheter och om att trotsa livets hinder. Inspelat 3 maj 2013. Arrangör: PS13.
 • UR Samtiden - Döden en del av livet : Döden i barnens bilderböckerUtbildningsradion, 2013, Från 19 år, 37 min, Film.UR177979. Döden är temat i många böcker för barn. Eva Söderberg, litteraturforskare från Mittuniversitetet, har undersökt hur döden tar sig uttryck i bilderböcker från mitten av 1960-talet och framåt. Moderator: Kerstin Sahlin. Inspelat i maj 2013. Arrangör: Vetenskapsrådet.
 • UR Samtiden - Bok och bibliotek 2013 : Men läs då unge!Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 46 min, Film.UR178373. Vad gör vi när ungas läsförmåga blir allt sämre? Hur påverkas samhället på sikt av det? Samtal med journalisten Johanna Koljonen, litteraturlektorn Ann Steiner och litteraturprofessorn Magnus Persson. Moderator: Daniel Sandström, kulturchef på Svenska Dagbladet. Inspelat 26 september 2013.
 • UR Samtiden - Bok och bibliotek 2013 : Berättartraditionen lever vidareUtbildningsradion, 2013, Från 19 år, 43 min, Film.UR178377. Författarna Kerstin Ekman och Therése Söderlind möts i ett samtal om vad som utmärker en stark berättelse. Moderator: Åsa Beckman. Inspelat på Bok & bibliotek i september 2013. Arrangör: Wahlström & Widstrand.
 • UR Samtiden - Bildens betydelse : Bilden som vetenskapligt verktyg Utbildningsradion, 2010, Från 19 år, 49 min, Film.UR162132. Bildens roll i vetenskapen har skiftat med synen på vad vetenskap är. Idag gör bildernas förmåga att hantera och presentera stora datamängder dem till verktyg i själva forskningsprocessen, berättar Victoria Höög, docent i idé- och lärdomshistoria. Arrangör: Vetenskapsrådet.
 • UR Samtiden - Bok och bibliotek 2010 : Litteratur som river gränser Utbildningsradion, 2010, Från 19 år, 41 min, Film.UR160144. Sorescupristagarna Steve Sem-Sandberg, Nina Burton och Peter Handberg diskuterar den samtida litteraturens växande intåg i närliggande genrer som exempelvis reportage och dokumentarism. Hur förändras vår uppfattning av litteratur och historia och vem vinner på detta upphävande av gränser?
 • UR Samtiden - Bok och bibliotek 2012 : Arktis - det nordliga NordenUtbildningsradion, 2012, Från 19 år, 40 min, Film.UR172176. Seminarium. Om att undervisa på ursprungsspråk som samiska och inuktitut när det saknas moderna läromedel. Vilken roll får litteraturen? Hur påverkar internet språkutvecklingen och möjligheterna att hålla ursprungsspråket levande?
 • UR Samtiden - Håll minnet levande : Minnet och litteraturen Utbildningsradion, 2012, Från 19 år, 109 min, Film.UR173694. Vad spelar litteraturen för roll i bevarandet av minnet från Förintelsen? En rad framstående författare diskuterar litteraturens möjligheter när det handlar om att förstå vår egen historia. Panelen består av Monica Nagler Wittgenstein, Johanna Adorjan,Tomas Böhm, Etgar Keret, Ruth Klüger, Ola Larsm

 

AV-media / Övrigt
 
 • En bok, en författare : Svart i Sverige Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 28 min, Film.U103466-33. Det har funnits personer med svarta rötter i Sverige ända sedan 1500-talet. I boken Svart i Sverige skriver Cecilia Sylvan Henriksson och Patrick Gibson om hur svarta personer och företeelser presenterats, tagits emot och påverkat Sverige och svenskarna.
 • Charles Dickens PENSELWOOD, 2005, Från 12 år, 30 min, Film.X 2586 Dickens, Charles, 1812-1870 brittisk författare. Född i Portsmouth.
 • William Shakespeare PENSELWOOD, 2005, Från 12 år, 30 min, Film.X 2587. William Shakespeare, 1564-1616. Engelsk dramatiker, poet och skådespelare.
 • Pockettips : Samtal om poesi Utbildningsradion, 2003, Från 19 år, 19 min, Ljud.L11201-09. Göran Palm berättar om egna och andras dikter.
 • Max 1800-tal - Höjdare : Kulturens tidsålder Utbildningsradion, 2010, Från 16 år, 27 min, Film.U101400-02. Under 1800-talet ägde en kulturell revolution rum och litteratur och konst spreds till samhällets alla klasser. Den moderna romanen föddes, liksom författar- och designeryrket. Intresset för människans inre liv ledde till att rader av skräckromaner publicerades.
 • Max 1800-tal : Jagets århundrade Utbildningsradion, 2008, Från 16 år, 27 min, Film.U101060-01. Under 1800-talet föddes idén om människan som en fri individ. Samtidigt trodde man sig kunna skapa en god människa genom politiska reformer som folkskolan och cellfängelser.
 • En bok, en författare : Petrarca och litteraturen Utbildningsradion, 2012, Från 19 år, 28 min, Film.U103089-77. Italienaren Francesco Petrarca levde på 1300-talet och är idag mest känd för sina kärleksdikter. Med utgångspunkt i hundratals utdrag ur Petrarcas verk låter Anders Bergman, litteraturvetare, humanismens fader komma till tals om litteraturens väsen, värde och former. Intervjuare: Bengt Westerberg
 • Kvällssamtal : Poesi som slår hårt Utbildningsradion, 2009, Från 19 år, 27 min, Film.U101211-01. Moa Elf Karlén möter poeten Daniel Boyacioglu i ett samtal om diktsamlingen Det är inte hennes fel att jag skriver sämre.
 • Orden med Anna Charlotta : Måste poesi vara pretto? Utbildningsradion, 2005, Från 19 år, 27 min, Film.U51603-07. Anna Charlotta Gunnarson samtalar med Bob Hansson om poesi.
 • VeteranTV : Poesi och varma tankar Utbildningsradion, 2009, Från 19 år, 28 min, Film.U101092-06. Vem blir man om man inte ens får gå ut en gång i veckan? Filosofen Torbjörn Tännsjö och psykiatrikern David Eberhard pratar om några av våra viktigaste behov. Bobbo Krull besöker Pajala och så är vi med när Birgitta Granberg gör sin sista föreställning.
 • Världen : Poesi och power i Bronx Utbildningsradion, 2012, Från 19 år, 56 min, Film.U102400-23. Vi möter tre ungdomar som går i en skola i Bronx där power writing är en viktig del av läroplanen. Skrivandet får deras medvetenhet om sig själva och sin omgivning att växa, och med det känslan av att det går att ta sig ur det man trodde var förutbestämt för en fattig, färgad ungdom från struliga f
 • Teckenspråk är inte hela världen, men... : Poesin är bildspråk Utbildningsradion, 2010, Från 13 år, 8 min, Film.U101649-03. Hur ser poesi ut på teckenspråk? Juli af Klintberg visar sin poesi och berättar om verktyg hon använder i sitt skapande.
 • Karin Boye Kunskap & Upplevelse AB, 2013, Från 11 år, 20 min, Film.X 3313."Ja visst gör det ont när knoppar brister, varför skulle annars våren tveka" De här raderna är kanske några av de mest kända i svensk poesi. Men vem var egentligen Karin Boye, kvinnan bakom detta välkända poem? Boye föddes i en tid då det inte fanns damtoaletter på de svenska universiteten och kvin
 • I love språk - samtal : Vad säger Pippi egentligen? Utbildningsradion, 2009, Från 19 år, 28 min, Film.U101350-13. Pippi Långstrump har ett mycket speciellt språk. Hur gick det till när Pippi blev teater och hennes språk skulle göras modernt och levande på scen?
 • En bok, en författare : Jan Guillou Utbildningsradion, 2010, Från 19 år, 27 min, Film.U101640-96. Intervju med Jan Guillou som i boken Ordets makt och vanmakt berättar om sin karriär som journalist och författare. Han berättar här om fiaskon och succéer och om sina journalistiska förebilder.
 • En bok, en författare : Karl Ove Knausgård Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 28 min, Film.U102245-93. I Min kamp 2 beskriver Karl Ove Knausgård ett kompromisslöst sökande efter kärlek och vänskap. Intervjuare: Marianne Rundström.
 • Nordiska författare om samtiden : Finsk identitet Utbildningsradion, 2009, Från 19 år, 29 min, Film.U101766-04. Sofi Oksanen, Nordiska rådets litteraturpristagare 2010, i ett samtal om bland annat den språkliga barriären gentemot övriga nordiska länder, den finske mannens mentalitet, landets våldstraditioner och kvinnors kamp för att leva upp till skönhetsidealen.
 • MOA MARTINSSON - EN KVINNAS KÄRLEK OCH LÄNGTAN Swedish Film, 1986, Från 13 år, 82 min, Film.X 8398. Berättelsen om Moa Martinsons dramatiska liv och livsöde.Berättelsen om Moa Martinsons dramatiska liv och livsöde. Arton år gammal gifter sig Moa med stenarbetaren Karl och får i rask följd fem barn. Äktenskapet blir stormigt och kantas av tragedier. I dessa motgångar visar Moa sin styrka - hon bör
 • En bok, en författare : Sebbe Staxx I Sebbe Staxx berättar Sebastian Stakset om sin tuffa uppväxt i Stockholmsförorten Bagarmossen. Han berättar om en vardag med mobbning och om vägen in i kriminaliteten. Men också om kreativitetens kraft och hur han är med och startar hiphopgruppen Kartellen. Intervjuare: Tara Moshizi.
 • En bok, en författare : Sociala medier och härskartekniker Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 18 min, Film.U104041-39. Annakarin Nyberg och Mikael Wiberg berättar i Sociala medier och härskartekniker om subtila metoder i det sociala rummet som används för att hamna i överläge. Boken tar bland annat upp motstrategier till härskartekniker på nätet. Annakarin Nyberg intervjuas av Tara Moshizi.
 • Vårt kaotiska universum : Information Utbildningsradion, 2012, Från 19 år, 59 min, Film.U103048-02För cirka 5 000 år uppfanns det skrivna ordet, grunden för utvecklingen av informationsflödet. Dagens datorer kan beskriva de mest komplexa och kaotiska fenomen som universum kan erbjuda. Men vad är egentligen information?

 

AV-media / Diverse Svenska
 

 

AV-media / En svensk berättelse
 
 • En svensk berättelse : Ömsa språk Utbildningsradion, 2005, Från 19 år, 27 min, Film.U100021-01. Samtal med författarna Mustafa Can och Claudia Marcks. De talar om hur det är att byta språk och att skriva på ett annat språk än sitt förstaspråk. I ett reportage träffar vi också författaren Gabriela Melinescu. Hon skriver böcker på tre språk.
 • En svensk berättelse : Språket som hemland Utbildningsradion, 2005, Från 19 år, 27 min, Film.U100021-02. Samtal med författarna Claude Kayat och Bodil Malmsten. I ett reportage träffar vi den arabiske författaren Salim Barakat som bor i Sverige.
 • En svensk berättelse : Förlösande exil Utbildningsradion, 2005, Från 19 år, 27 min, Film.U100021-03. Samtal med författarna Azar Mahloujian och Xiao Rundcrantz. De började båda två att skriva böcker efter att de lämnat sitt hemland.
 • En svensk berättelse : Utgångspunkter Utbildningsradion, 2005, Från 19 år, 27 min, Film.U100021-04. Samtal med poeterna Cletus Nelson Nwadike och Mohamed Omar. De talar om hur viktig platsen är för en berättelse. I ett reportage träffar vi poeten Bengt Berg.
 • En svensk berättelse : I minoritet Utbildningsradion, 2005, Från 19 år, 27 min, Film.U100021-05. Samtal med författarna Hama Dostan och Monika Fagerholm. De talar om hur det är att vara författare när man tillhör en minoritet i ett land.
 • En svensk berättelse : Familjebilder Utbildningsradion, 2005, Från 19 år, 27 min, Film.U100021-06. Samtal med författarna Zbigniew Kuklarz och Dilsa Demirbag-Sten. De talar om hur de började skriva efter att de blivit föräldrar.
 • En svensk berättelse : Plats på scen! Utbildningsradion, 2005, Från 19 år, 28 min, Film.U100021-07. Samtal med poeterna Solja Krapu och Jasim Mohamed. De har båda blivit kända inom poetry slam.
 • En svensk berättelse : Ordens makt Utbildningsradion, 2005, Från 19 år, 28 min, Film.U100021-08. Kan böcker förändra världen? Samtal med författarna Susanna Alakoski och Roque Falcón.

 

AV-media / Filosofi
 
 • Filosofiska frågor : Vad är en människa? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 27 min, Film.U97860-02. Guds avbild eller en biologisk apparat - vad är egentligen en människa?
 • Filosofiska frågor : Vad är själen? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 27 min, Film.U97860-03. Har vi en själ? Och var sitter den i så fall? I hjärnan, eller var?
 • Filosofiska frågor : Är jaget oföränderligt? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 28 min, Film.U97860-04. Är jag samma person nu som när jag föddes? Kan jag finnas kvar när min kropp är död?
 • Filosofiska frågor : Hur formas vår identitet? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 28 min, Film.U97860-05. Hur formas min identitet i samspel med andra människor? Hur viktigt är samhället och min kultur för vem jag är?
 • Filosofiska frågor : Vad är verklighet? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 27 min, Film.U97860-06. Atomer och tomrum - är det allt som finns? Eller är våra upplevelser det enda verkliga? Vad är det att vara verklig?
 • Filosofiska frågor : Hur möter vi verkligheten? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 28 min, Film.U97860-07. Hurdan är människornas värld och hur hänger den ihop med vetenskapens värld? Vad är det att leva i en värld? Vad är det att vara människa?
 • Filosofiska frågor : Vad är vetenskap? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 28 min, Film.U97860-11. Vad har vetenskap med filosofi att göra? Är vetenskapliga metoder bättre än andra när det gäller att hitta sanningen?
 • Filosofiska frågor : Förstår vi varandra? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 26 min, Film.U97860-13. Det är vi själva som ger orden innebörd - men hur kan vi då veta vad någon annan menar? Hur kan man undvika missförstånd? Finns det perfekta språket?
 • Filosofiska frågor : Har vi en fri vilja? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 28 min, Film.U97860-14. Jag gör vad jag vill. Men vem bestämmer vad jag vill? Är det också jag? Är det arv eller miljö som avgör vilka val vi gör i livet?
 • Filosofiska frågor : Finns det en universell moral? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 28 min, Film.U97860-15. Finns det regler som gäller för alla människor? Överallt, alltid och i alla situationer? Finns det en universell moral?
 • Filosofiska frågor : Helgar ändamålen medlen? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 28 min, Film.U97860-16. Är det rätt att döda ett barn om man därigenom kan rädda hundra andra barn? Är det rätt att skövla naturen om vi människor därigenom får ett bättre välstånd? Är det målet som är det viktiga?
 • Filosofiska frågor : Är moral att följa regler? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 28 min, Film.U97860-17. Varje dag ställs vi inför frågor om vad som är rätt och fel. Finns det regler för hur vi ska handla?
 • Filosofiska frågor : Behöver vi staten? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 27 min, Film.U97860-19. Varför behöver vi betala skatt och lyda statens lagar? Vad ska vi egentligen ha staten till?
 • Filosofiska frågor : Finns Gud? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 28 min, Film.U97860-22. En av de eviga frågorna handlar om existensen av Gud. Finns Gud eller har människorna själva skapat Gud?
 • Filosofiska frågor : Vad är meningen med livet? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 28 min, Film.U97860-01. Om hur vårt västerländska sätt att leva och tänka har formats. Den största frågan av dem alla: Har livet egentligen någon mening?
 • Filosofiska frågor : Är förnuftet kunskapens källa? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 27 min, Film.U97860-08. Kan jag veta saker genom att bara tänka efter? Vet jag att fem plus sju alltid och överallt blir tolv?
 • Filosofiska frågor : Är sinnena kunskapens källa? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 10 min, Film.U97860-09. Måste all kunskap bygga på erfarenhet? Vad är erfarenhet? Kan sinnena bedra mig hur mycket som helst?
 • Filosofiska frågor : Skapar vi själva vår värld? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 28 min, Film.U97860-10. Skulle världen finnas och vara likadan även om ingen visste att den fanns? Delar alla människor samma verklighet - eller lever vi i olika världar?
 • Filosofiska frågor : Är vetenskapen sann? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 27 min, Film.U97860-12. Utan vetenskapliga teorier skulle vi varken haft atombomber eller tv-apparater och ingen människa skulle ha varit på månen. Vi kan använda teorierna - men betyder det att de är sanna?
 • Filosofiska frågor : Vad är en god människa? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 27 min, Film.U97860-18. Har synen på etik och moral förändrats sedan Aristoteles tid? Eller har vi alltid definierat godhet på samma sätt? Vad är det egentligen som gör att vi tycker att en människa är god?
 • Filosofiska frågor : Vad är rättvisa? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 27 min, Film.U97860-20. Vem bestämmer vad som är rättvist? Finns det verkligen en global och objektiv rättvisa?
 • Filosofiska frågor : Finns tiden? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 27 min, Film.U97860-21. Är tiden densamma, hela tiden, överallt? Gäller Einsteins teorier om tiden fortfarande? Existerar tiden överhuvud taget?
 • Filosofiska frågor : Kan vi känna Gud genom erfarenhet? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 28 min, Film.U97860-23. Kan vi uppleva Gud? Hur definierar vi en gudsupplevelse och vem bestämmer om den är verklig?
 • Filosofiska frågor : Hur löser vi moraliska dilemman? Utbildningsradion, 1998, Från 19 år, 27 min, Film.U97860-24. Vem ska besluta om ett litet barn som lider ska få dö eller fortsätta att leva? Är det läkarna eller föräldrarna?

 

AV-media / Psykologi
 
 • Stressade ungdomar - psykisk ohälsa i vår välfärd. 2011, 22 min, Film. Fler och fler ungdomar känner sig idag mer stressade och oroliga inför framtiden än någonsin tidigare. Det ställs högre krav från både samhället och skolan på att skaffa sig en utbildning för att ha en chans att komma in på arbetsmarknaden. Stressen och den psykiska ohälsan har ökat...
 • Helt normalt : Blyghet (U101924-01), Utbildningsradion, 2011, 28 min, Film. U101924-01 Är det fult att vara blyg? Och hur ska man hantera blyga elever? Vi träffar Yrsa Waldén som inte funderade så mycket över sin blyghet förrän hon började skolan, och Nejra Van Zalk som skrivit sin doktorsavhandling om just blyga barn.
 • Stora tänkare : Inom psykologin (U102450-01), Utbildningsradion, 2011, 58 min, Film. . U102450-01 Genom inspelningar från 1930-talet och fram till vår egen tid får vi en god insikt om hur synen på psykiatrin har förändrats och hur starkt den har påverkats av sin egen samtid. Vad har nutida forskare att säga om sina föregångare?
 • Det sociala djuret
  • Den omedvetna människan (U41706-01), Utbildningsradion, 2004, 29 min, Film. U41706-01 Forskning avslöjar en dold sida av den mänskliga naturen - de automatiska processerna som styr vårt beteende. Ett besök på spädbarnslabbet i Uppsala, där man bland annat leker tittutleken.
  • Den påverkbara människan Utbildningsradion, 2004, 28 min, Film. U41706-02 Hur mottagliga är vi för påverkan från andra? Vilka påverkas lättare än andra? Kan vi människor fås att tycka eller göra vad som helst?
  • Den manipulativa människan, Utbildningsradion, 2004, 29 min, Film. U41706-03. Om hur man kan påverka och manipulera. Vilka knep har vi då vi försöker övertala andra? Och så analyseras lögnen. Forskare har visat att det är svårt att avslöja om någon har ljugit.
  • Den samarbetande människan Utbildningsradion, 2004, 28 min, Film. U41706-04. Människan är ett flockdjur. Vi verkar inte klara oss utan varandra. Ofta uppstår en inre konflikt då det som är bäst för oss som individer krockar med vad som är bäst för kollektivet.
 • Bildningsbyrån - psykisk hälsa : Normalt att vara sjuk?, Utbildningsradion, 2010, 29 min, Ljud. L101929-01 Var går gränsen mellan frisk och sjuk och vem har makten över sjukdomsbegreppen inom psykiatrin? Vi ställer frågan om det helt enkelt kan tillhöra det normala att vara psykiskt sjuk?
 • Bildningsbyrån - psykisk hälsa : Droger, diagnoser och behandling, Utbildningsradion, 2011, 29 min, Ljud. L101929-19 Antalet unga som använder droger ökar och ute på stan finns det ett helt batteri av olika preparat att tillgå. Många unga som mår psykiskt dåligt använder droger som en slags självmedicinering. Vilka behandlingsmetoder används för att hjälpa de beroende att lära sig leva med hela sitt känsloregister.
 • En bok, en författare : Social ångest. Utbildningsradion, 2014, 18 min, Film. U103629-107 Ett av de allra vanligaste ångestsyndromen är social ångest. Psykologen Anna Kåver beskriver vad social ångest är, varför man drabbas och hur KBT-behandling går till. Hon diskuterar även hur temperament och personlighet, bland annat introversion, påverkar oss. Intervjuare: YuSie Rundkvist Chou.
 • Berny Blue FilmCentrum, 2008, Från 15 år, 59 min, Film. X 2715. I den självbiografiska debuten "Vingklippt ängel" från 2004 skrev Berny Pålsson om sin kamp mot drogmissbruk, självdestruktivitet och en ännu odiagonistiserad psykisk sjukdom. Filmen skildrar hennes liv efter debuten, då hon söker hjälp för sitt drogmissbruk och kämpar för ett bättre liv.
 • IN I VÅRT PSYKE - DEL 1 KÄNSLOLIV. Filmo AB, 2011, Från 13 år, 49 min, Film. X 3170 In i vårt psyke, den första delen av tre. Vilka är vi? Vad är det för mekanismer som styr oss? Hur fungerar vårt psyke? BBC har gjort denna serie i tre delar om experimentell psykologi. Vi tittar tillbaka på de ofta fasansfulla psykologiska experiment som gjorts på människor i jakten på kunskap om ...
 • IN I VÅRT PSYKE - DEL 2 MEDVETANDE. Filmo AB, 2011, Från 13 år, 49 min, Film. X 3171 In i vårt psyke, den andra delen av tre. Vi tittar på de uppfinningsrika och ibland barbariska metoder psykologin har använt för att kontrollera och manipulera sina mänskliga försöksobjekt. Den fria viljan skulle betvingas med droger, manipulation och hjärntvätt . Vad lärde vi oss? BBC har gjort den...

 

AV-media / Information och kommunikation
 
 • En bok, en författare : Sociala medier och härskartekniker Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 18 min, Film. U104041-39. Annakarin Nyberg och Mikael Wiberg berättar i Sociala medier och härskartekniker om subtila metoder i det sociala rummet som används för att hamna i överläge. Boken tar bland annat upp motstrategier till härskartekniker på nätet. Annakarin Nyberg intervjuas av Tara Moshizi.
 • REKLAMFILMENS FANTASTISKA VÄRLD (finns att hämta på www.konsumentverket.se/skola) eller boka via AV-media
  Vad är det för skillnad mellan reklam, information och propaganda? Hur tänker de som gör reklamfilm? Filmen är uppdelad i 3 delar. Reklam, information, propaganda ca. 17 minuter. Filmanalys ca 20 minuter. 123 Reklamfilmer ca 100 minuter. Vill ni strömma fimen hittar ni den på: http://eko.kov.se/Reklamfilmens-fantastiska-varld/.
 • Big data - så kartläggs hela ditt liv, Utbildningsradion, 2014, 53 min, Film. U104430-01 Big data kan ses som en kunskapsrevolution i vår tid. Massiv insamling och analys av stora mängder data gör det möjligt att överblicka utmaningar för mänskligheten som svält, sjukdomar och föroreningar. Men kunskapen har också ett pris.
 • Flimmer och brus : I morgon är en ny sanning, Utbildningsradion, 2002, 29 min, Film. U21106-03 Vad skiljer journalistik från information och propaganda? Vi följer TV4:s nyhetsredaktion under en dags arbete.

 

 

AV-media / Allmänt
 

 

AV-media / UR Samtiden
 

 

AV-media / Shakespeare close-ups
 
 • All the world is a stage (U102545-05) Världen är en scen säger Jaques i Som ni behagar och räknar upp människans sju åldrar och roller. I den sista återvänder hon till barndomen, utan smak, utan syn, utan någonting. Den brittiske skådespelaren Miles Mitchell berättar om den berömda monologen och framför den.
 • I am your wife (U102545-04) Miranda är en av Shakespeares många modiga, unga kvinnogestalter. Hon visar sin lust och sin kärlek för Ferdinand och vågar till och med fråga om han älskar henne. Skådespelaren Kristina Blackwell berättar om William Shakespeares Stormen och gestaltar Miranda i akt 3, scen 1.
 • To be or not to be (U102545-02) Hamlets berömda monolog. Den brittiske skådespelaren Chris Lew Kum Hoi berättar om Shakespeares mest kända karaktär och framför monologen. Men vad är det Hamlet väljer mellan? Att dö eller döda? Att fortsätta leva ett uselt liv? Tänk om livet efter döden är ännu värre?
 • What's in a name? (U102545-01) En av världsdramatikens mest tragiska berättelser är den om Romeo och Julia. Det som driver fram tragedin är våldet som finns närvarande i samhället och även i det unga parets familjer. Den brittiska skådespelaren Naomi Ackie berättar om Julia och gestaltar henne i den kända balkongscenen.

 

   

AV-media / Lärande
 

 

AV-media / Mental träning
 
 • Stressade ungdomar - psykisk ohälsa i vår välfärd. 2011, 22 min, Film. Fler och fler ungdomar känner sig idag mer stressade och oroliga inför framtiden än någonsin tidigare. Det ställs högre krav från både samhället och skolan på att skaffa sig en utbildning för att ha en chans att komma in på arbetsmarknaden. Stressen och den psykiska ohälsan har ökat...
 • Tonår : Om stress och sömnproblem. Utbildningsradion, 2008, 29 min, LjudL100882-05. Tonåringar stressar allt mer och sover allt mindre. Professor Torbjörn Åkerstedt berättar om orsaker och konsekvenser.

 

AV-media / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)