Checklista inför varje lektion

  1. Se kalendariet och gå igenom dagens punkter och länkar
  2. Ha med dig dator/pekplatta eller penna, papper och sudd
  3. Förbered frågor om det är något du inte förstått efter genomgång av kalendariet

Joni Stam (2014) -