www.larare.at

Lärande

 

Diskutera (1)
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Diskutera följande meningar:

  1. Bara man jobbar tillräckligt mycket så klarar man det!
  2. Smarthet är ärftligt! (ligger i generna)
  3. Vissa har lättare att bli bättre!
  4. Misslyckas; är det värsta du kan göra!
  5. En gång bäst; alltid bäst!
  6. De som är bra på praktiska saker är dåliga på teoretiska och vice versa!
  7. Misslyckas man första gången, misslyckas man garanterat på andra!
  8. Man blir smartare om man inte misslyckas!
  9. “Fake it till you make it!”
  10. ?

Därefter ser eleverna: Khan Academy klipp: You Can Learn Anything och jobbar med följande frågor eller gör formulär:

01: Vad är den "stora" idén i filmklippet? VAD?
- formulera denna ide med egna ord.

02: Hur gör personerna bakom filmen för att få fram sin idé? HUR?
- vilka grepp för att påverka använder de?

03: Varför tänker ni att man gjort filmen? VARFÖR?

04: Hur påverkades du? (tänk koppla-utvidga-utmana. Vad i filmen kände du till? vad var nytt för dig? Vad i filmen var utmanande eller provocerande?)

 


Diskutera (2)
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Blooms taxonomi

 

Diskutera (3)
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start
Fyra kunskapsuttrycken (4 F:n)

 

 

Innehållsförteckning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)