Joni Stam

Mejladress: jonistam@hotmail.com

 

Joni Stam / Pedagogisk vision
 

Riktlinjer inom min pedagogiska verksamhet är:

 • De fem inlärningskanalerna:
  1. lyssnandet
  2. skrivandet
  3. läsandet
  4. talandet
  5. reflektion
 • Assimilation och accommodation
 • Motivation
  • Engagemang
  • Förväntningar
 • De fem viktiga förmågorna:
  1. analysförmåga
  2. kommunikativ förmåga
  3. metakognitiv förmåga
  4. förmåga att hantera information
  5. begreppslig förmåga
 • Formativ bedömning
 • Processinriktad undervisning
 • Det webbaserade lärandet

Läs mer om pedagogik och min pedagogiska ambition här .

 

Joni Stam / Min roll som IKT-pedagog

IKT-pedagogik .

 

Joni Stam / Rutiner i mitt arbete som lärare

Klicka på: Rutiner för att läsa om hur jag arbetar som lärare. Denna sajt är antingen för skolledare som vill se hur jag arbetar, för kollegor för att kunna diskutera pedagogiska frågor och så är det en bra sajt för dem som är nya som lärare och vill läsa om en lärares förhållningssätt till sitt arbete och uppdrag.

 

Joni Stam / Mitt uppdrag som svensklärare

Jag brukar säga, hälften på skämt och hälften på allvar att de som blir svensklärare blir det på grund av något eller några av följande skäl:

 1. de som var duktiga i skolan; alltså en pluggis
 2. de som är intresserade av språk och språkets uppbyggnad: alltså en "grammatiknörd"
 3. de som är intresserade av att skriva; alltså en "misslyckad författare"
 4. de som är intresserade av läsning; alltså en bokmal
 5. de som är intresserade av litteraturhistoria; alltså en "kultursnobb"

Själv blev jag svensklärare mest för att jag har ett annat modersmål: finska. Mina språkförbristningar bidrog till studiesvårigheter under min komvuxtid vilket bidrog till att jag ville lära mig mer och framför allt ständigt bli bättre på svenska för att höja mina studieresultat. Jag läste till och med om svenska B för att höja mina betyg.

Men det stannar inte där eftersom jag också blev svensklärare för att...

 • jag var pluggis (1) under min komvuxtid eftersom jag nästintill blev förälskad i att lära mig.
 • mitt finska modersmål och språkliga svårigheterna under studietiden fick mig mer intresserad av svenska språkets uppbyggnad (2).
 • jag har alltid varit intresserad av berättelser och under min komvuxtid började jag skriva på allvar. Ett skrivintresse som bara vuxit med åldern. Mitt skrivintresse och min iver att bli bättre författare har gjort mig bättre, men inte publicerad i bokform (3).
 • jag upptäckte lärandet på komvux och därefter ett breddat läsintresse när jag läste Litteraturvetenskap då jag tillägnade mig en stor del av klassikerna (4). Detta bidrog också till att jag blev mer intresserad av litteraturhistoria (5).

Och vad gäller själva lärandet utgår jag ifrån att en svenskkurs är mycket mer än bara ”kunna skriva”, men själva skrivandet är en förutsättning för allt. Vad gäller skrivhantverket finns inga genvägar eller "quick fixes" utan det handlar i grund och botten om att läsa och skriva mycket och framför allt jobba med texter genom att för det första bearbeta dem så de blir bättre och för det andra se hur andra skriver och härma dem som skriver bra; ett litet barn lär sig gå genom att för det första vilja gå (motivation, se andra gå (härma) och därefter öva på att gå (successiv utveckling) för att slutligen gå själv (förvärvade kunskaper används). Och när du lärt dig gå vill du genast lära dig gå bättre för att därefter kunna gå snabbare och till och med springa. Mitt jobb är att lära dig springa! Och om du inte förstår metaforen: mitt jobb är alltså att lära dig skrivhantverket, men om jag ska lyckas måste du vara tillräckligt motiverad, jobba med din egen kunskapsutveckling genom att lägga tid på övningarna och därefter använda dig av dina kunskaper för att klara av examinationsuppgifterna samt bli en bättre skribent och framför allt bredare utifrån ett kunskapsperspektiv.

Jag strävar också efter att nå ämnesförtrogenhet och ämnesdidaktisk medvetenhet samt ständigt utveckla och fördjupa min kunskapsbank och mitt lärande.

Jag strävar efter att förstå, nå och etablera ett lärande.

Jag strävar framför allt efter glädje i lärande eftersom lärande ger mig så mycket glädje!

Läs mer om: Skrivhantverket , Motivation , Metaforen , Övningar och uppgifter

 

Joni Stam / Mitt uppdrag som filosofilärare

All filosofi börjar med frågor och min roll som filosofilärare är främst majeutiskoch jag vill att eleven själv ska förstå att tänkandet inte ska följa regler utan det handlar om att systematisk tillägna sig information som ska användas vid vidare tankeverksamhet. Filosofi innebär alltså att ställa frågor och tänka och det ska eleven göra men min handledning förstås, men utan att jag ska styra alltför mycket.

Läs mer om: Majeutik ,

 

 

Joni Stam / Förstelärare
 

Läs om försteläraretjänsten och min ansökan

 

Joni Stam / Utbildning
 

 

Joni Stam / Behörighet
 

Jag är behörig att undervisa i följande kurser:

 • Svenska
  • Svenska 1, 100p (SVESVE01)
  • Svenska 2, 100p (SVESVE02
  • Svenska 3, 100p (SVESVE03)
  • Litteratur, 100p (SVELIT0)
  • Retorik, 100p (SVERET0)
  • Skrivande, 100p (SVESKR0)
 • Filosofi
  • Filosofi 1, 50p (FIOFIO01)
  • Filosofi 2, 50p (FIOFIO02)
 • Mental träning, 100p (HALMEN0)
 • Information och kommunikation
  • Information och kommunikation 1, 100p (INFINF01)
  • Information och kommunikation 2, 100p (INFINF02)
 • Journalistik, reklam & information, 100p (MEEJOU01)
 • Konst och kultur
  • Film och TV-kunskap, 100p (KOSFIL0)
  • Konstarterna och samhället, 50p (KOSKOS0)
  • Kultur och idéhistoria, 100p (KOSKUL0)
  • Samtida kulturuttryck, 100p (KOSSAT0)
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100p (HUMHUM00S)
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning, 50p (HUAHUM00S)

Har undervisat i följande kurser:

 • Historia 1a1, 50p (HISHIS01a1)
 • Psykologi 1, 50p (PSKPSY01)
 • Psykologi 2a, 50p (PSKPSY02a)
 • Religion 1, 50p (RELREL01)
 • Psykologi A, 50p
 • Psykologi B, 50p
 • Historia A, 50p

Alltså: jag är behörig i: SVESVE01, SVESVE02, SVESVE03, SVELIT0, SVERET0, SVESKR0, FIOFIO01, FIOFIO02, KOSFIL0, KOSKOS0, KOSKUL0, KOSSAT0, HUMHUM00S och HUAHUM00S.

Och har undervisat i: SVESVE01, SVESVE02, SVESVE03, SVESKR0, FIOFIO01, HALMEN0, INFINF02, MEEJOU01, PSKPSY01, PSKPSY02a, och HISHIS01a1

 

Joni Stam / Kursintyg
 

 

Joni Stam / Utredningar
 

 

Joni Stam / Akademiska arbeten
 

 

Joni Stam / Arbetslivserfarenhet (skola)
 
 • Gymnasielärare i Psykologi 1, Filosofi 1 och Psykologi 2a på Lugnetgymnasiet
 • Gymnasielärare i Svenska 1, Svenska 2 och Religion 1 (Bygg- och Elprogrammet) på Lugnetgymnasiet
 • Gymnasielärare i Svenska 1 (Samhällsprogrammet och Handelsprogrammet), Svenska 2 (Ekonomiprogrammet), Journalistik, reklam & information 1 (Samhällsprogrammetprogrammet) och Mental träning (Individuellt val) på Hagagymnasiet.
 • Gymnasielärare i Svenska 1 (Ekonomiprogrammet), Svenska 2 (Handelsprogrammet), Psykologi 1 (Samhällsprogrammetprogrammet), Information och kommunikation 2 (Handelsprogrammet) och Mental träning (Individuellt val) på Hagagymnasiet.
 • Gymnasielärare i Svenska 1 och Svenska 3 på Estetprogrammet, Lugnet och Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3 på vuxenutbildningen GyVux. Webbredaktör på Falu kommun med ansvar för Lugnet gymnasiet.
 • Pedagogisk ledare, IT-pedagog och gymnasielärare i Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3 på vuxenutbildningen Falu GyVux
 • Gymnasielärare i Svenska 1, Svenska 2, Historia 1a1, Psykologi A och Psykologi 1 på Kristineskolan och Lugnetgymnasiet, Falun (pedagogisk rekommendation - pdf)
 • Gymnasielärare (med mentorskap) i Svenska 1, Svenska B, Psykologi A och Psykologi 1 på Lugnetgymnasiet, Falun (rekommendation - pdf)
 • Gymnasielärare (med mentorskap) i Svenska 1, Svenska B, Psykologi A och Psykologi B på Mikael Elias Teoretiska, Falun (pedagogisk rekommendation - pdf)
 • Gymnasielärare i Svenska 1 och Svenska B på Hushagsgymnasiet, Borlänge (tjänstgöringsbetyg - pdf)
 • Gymnasielärare (med mentorskap) i Svenska A, Svenska B och Historia A på Björkhagsskolan, Hofors (tjänstgöringsbetyg - pdf)
 • Vikarie på gymnasiet i ämnena Samhällskunskap och Kost & Hälsa på Lugnetgymnasiet, Falun
 • Vikarie i alla ämnen på grundskolan (1-6) - Gruvrisskolan, Östra skolan och Främbyskolan (klasslärare), Falun
 • Fritidsledare & resurs på grundskolan (1-6), Stockholm (dokument - pdf)
 • Vikarie på Lärarjouren, Stockholm (dokument - pdf)

  En mer utförlig CV finns här: Jonis CV .

 

Joni Stam / Rekommendationer
 

Joni Stam / CV
 
 • Klicka här ' för den digitala versionen.
 • Klick här för pdf-versionen
 • Klicka här för Word-format
 • Klicka här för automatiserat bildspel

Läs mer om mina kompetenser på LinkedIn: Joni Stam - kort summering från sajten: pdf - 17/4-2017

 

Joni Stam / Arbetsansökningar
 

Personligt brev till Dalarnas Högskola (pdf) 2017

Arbetsansökan

Ansökan till Högskolan Dalarna och personligt brev (pdf) 2015

Ansökan till Aspirantutbildningen i Dalarna (HT16)

Ansökan till förstelärare i Falu gymnasium 2013 (Word-format)

Ansökan till förstelärare på Hagströmska 2016 (Word-format)

 

Joni Stam / Tidigare hemsidor

Privat sida från slutet av 1990-talet.

Ännu en privat sida från slutet av 1990-talet.

Skolarbete inom kursen Mediateknik från början av 2000-talet.

Påbörjat, men inte avslutat, webbsidesprojekt från början av 2000-talet.

Skiss av privat sida från början av 2000-talet som blev så här.

www.gyvux.se

 

Joni Stam / Inspelade lektioner
 

Klicka här: Inspelade föreläsningar .

 

Joni Stam / Insändare
 

Vantrivsel i skolkuturen

 

Joni Stam / Artikel (författarbesök)

Gustaf Norén

 

Joni Stam / Elevkommentarer
 

Klicka på: Elevkommentarer .

 

Joni Stam / Kursutvärderingar
 

Många skolor som jag jobbat på har haft centrala utvärderingar som antingen fylldes i på webben eller lämnades in till skolledningen. Jag började scanna in egna utvärderingar HT2012. VT2013 testade jag en variant på nätet - underlaget blev inte lika tydligt och sedan låstes materialet till dataprogrammet om man inte köpte en premium-variant. HT2013 återinförde jag mitt "gamla" system och tänker fortsätta med det tills jag finner ett bättre system. HT14 och VT15 testade jag Google formulär, men det blev inte heller så bra som jag hade förväntat mig

Elevutvärderingar

 

Joni Stam / Planering
 

Här kan du se hur jag lagt upp mina kurser: tidigare planering . Observera att länkarna i de äldre planeringarna inte längre fungerar.

 

Joni Stam / Uppsägning
 

Under mitt yrkesverksamma liv som lärare har jag sagt upp mig två gånger och båda gångerna från gymnasieskolor i Borlänge. Först från Hushagsgymnasiet 2011 då jag tyckte att arbetsbördan var för hög och kollegiet var trötta och klagade på allt; mest eleverna. Därefter från Hagagymnasiet 2016 då jag skrev följande till skoledningen: uppsägning och skäl till uppsägning i mitt brev till gymnasiechefen.

 

Joni Stam / www.larare.at i medierna
 

På våren 2013 åkte jag till Stockholm för att tävla med min webbplats i Innovativa lärarpriset 2013. Äntligen skulle jag kunna visa mitt arbete för en större publik. Tyvärr gick jag inte vidare till final, men det var en lärorik erfarenhet.

Jag presenterade larare.at på TeachmeedMitt2 i Falun 25 mars 2013. Arrangör Pedagogiskt utvecklingscentrum vid Högskolan Dalarna.

Jag presenterade larare.at på NGL-mässan i Falun 18-19 oktober 2017. Arrangör Högskolan Dalarna.

 

Joni Stam / Ett axplock av Jonis arbeten
 
 1. Ledarskap
 2. Handledning
 3. Hjälp till elever
 4. Klassrummet
 5. Rutiner i mitt arbete som lärare
 6. Bedömning
 7. Flexibelt lärande
 8. Språkstatistik
 9. Pedagogik (mycket omfattande material)
 10. Pedagogisk tanke på GyVux
 11. Pedagogisk utveckling
 12. Nätbaserat lärande (NGL)
 13. Digitala resurser
 14. Google-verktyg
 15. Marknadsföring
 16. Google-formulär
 17. Google-presentationer

 

Joni Stam / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2010)