Utvärdering i Svenska (VT13)

Innehållsförteckning -

 

01 Innehållet i kursen har varit intressant
 

 

02 Jag tror jag kommer ha nytta av det jag lärt mig i framtiden
 

03 Arbetssätten har passat mig
 

04 Jag har fått den hjälp som just jag behövt i kursen
 

05 Min lärare har gjort sitt bästa under kursen
 

06 Hur väl är du insatt i kursen kunskapskrav
 

07 Nivån på kursen har varit för hög
 

08 Arbetstakten har varit för hög
 

09 Läraren har tagit hänsyn till elevernas önskemål vid planeringen under kursens gång

10 Har du utnyttjat och haft hjälp av lärplattformen: larare.at under kursens gång

 

 

Innehållsförteckning
 
  1. Innehållet i kursen har varit intressant
  2. Jag tror jag kommer ha nytta av det jag lärt mig i framtiden
  3. Arbetssätten har passat mig
  4. Jag har fått den hjälp som just jag behövt i kursen
  5. Min lärare har gjort sitt bästa under kursen
  6. Hur väl är du insatt i kursen kunskapskrav
  7. Nivån på kursen har varit för hög
  8. Arbetstakten har varit för hög
  9. Läraren har tagit hänsyn till elevernas önskemål vid planeringen under kursens gång
  10. Har du utnyttjat och haft hjälp av lärplattformenlarare.at under kursens gång

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)