www.larare.at

Elevutvärderingar

Många skolor som jag jobbat på har haft centrala utvärderingar som antingen fylldes i på webben eller lämnades in till skolledningen. Jag började scanna in egna utvärderingar HT2011. VT2013 testade jag en variant på nätet - underlaget blev inte lika tydligt och sedan låstes materialet till dataprogrammet om man inte köpte en premium-variant. HT2013 återinförde jag mitt "gamla" system och tänker fortsätta med det tills jag finner ett bättre system. HT14 och VT15 testade jag Google formulär, men det blev inte heller så bra som jag hade förväntat mig. Därför har jag återgått till skriftliga utvärderingar 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)