www.larare.at

IKT

Innehållsförteckning -

"Det handlar inte om att digitalisera undervisningen, utan om att skapa en undervisning för den digitala generationen!"

Källa

I utbildningssammanhang talar man även ofta om IKT (informations- och kommunikationsteknik), för att speciellt betona att kommunikation främjas av IT. En av de största fördelarna med Internet är exempelvis att det lämpar sig väl för kommunikation och interaktion på olika sätt, dvs. IT ger läraren ytterligare verktyg för att göra undervisningen både mer intressant och mer stimulerande, samt kunna erbjuda undervisning utanför det fysiska rummet.

Enligt Statens medieråd ökar användningen av Internet kraftigt bland unga. I takt med det saknas det riktlinjer på hur skolorna ska använda digitala hjälpmedel i undervisningen. Detta är förstås upprörande och jag försöker som IKT-pedagog uppdatera skolsverige. I och med att samhället digitaliseras måste skolorna hänga på och lärare måste fråga sig hur vi ska samspela med den nya digitaliserade världen? "Unga skaffar sig i stället nya färdigheter. De får en bredare och mera mångfacetterad litteracitet än den som Pisa-testen fångar – inte minst producerar de mer ljud, bild och skriven text än tidigare generationer." (källa) Och lärarna kan inte motarbeta denna utveckling! Därför är digitala resurser en nödvändighet i modern undervisning.

Kommunikation är en förusättning för att utveckling ska ske; historiskt kan man se att samhällen som låg strategiskt till (vid hamnar och i nära kontakt med andra samhällen) snabbt blev till en smältdegel som hjälpte till att utveckla både människorna i samhället och samhället i sig. För att underlätta handel och kultur utvecklades skriftspråket och tack vare Gutenbergs fantastiska uppfinning spreds information snabbare än någonsin. Läs- och skrivkunnigheten accelererade nytänkandet och informationsförmedling nådde nya nivåer. Idag tar vi läs- och skrivkunnighet som förutsättningar för utveckling och de förs krig emot analfabetismen som har minskat kraftigt under 1900-talet, till och med halverats sedan 1970. Ibland kallas analfabetismen också för illiteracy och det talas ibland om digital literacy vilket betyder digital kompetens och precis som med läs- och skrivkunnighet är det nödvändigt i dagens samhälle där Gutenbergs fantastiska informationskanal har fått extraskjuts med hjälp av Internet.

En växande trend är att allt mer kursinnehåll som skolorna erbjuder finns tillgängliga på webben vilket förstås medför en rad olika lösningar, men med alla samma intention: att göra undervisningen mer lättillgänglig (för övrigt ett ord som använts flitigt i anknytning till valet 2014). Jag började med att fördjupa mig i denna form av undervisning och hitta faktorer som var avgörande om presentationen var bra eller dålig, pedagogisk eller opedagogisk, underhållande eller tråkig, acceptabel eller olidlig.

Som IKT-pedagog kommer mitt arbete aldrig att upphöra för det kommer nya innovationer dagligen och det gigantiska smörgåsbord som Internet är bör utforskas regelbundet och framför allt användas i det pedagogiska arbetet.

Läs mer om: Virtuella LärMiljöer (VLM), Digitala resurser, Nästa Generations Lärande (NGL) och Multimodal teori stärker elevers meningsskapande

 

IKT / Min roll som IKT-pedagog
 

Arbete om digitala resurser som jag skrivit VT14

Samt mitt projektförslag till Falu Gymnasium 2014

Ännu en "puff" för utveckling av IKT inom Lugnetgymnasiet

Angående SETT-mässan 2015 (Google dokument)

Ytterligare en vädjan att införskaffa en IKT-pedagog inom Falu gymnasium

IKT-pedagog (2015) (Google dokument)

Intressant länkar kopplat till IKT-pedagogik

Mer...

 

IKT / larare.at
 

www.larare.at är min egna webbplats som jag använder i lärandet; den är främst riktad emot lärandet och pedagogik, men den fungerar också som administrativt verktyg och hjälper mig att klara av mitt uppdrag som lärare.

Sajten i sin helhet är gjorde med hjälp av HTML-kod och Dreamweaver och innehåller Google dokument, Google Formulär, YouTube material och Testmoz-tester. Jag håller på och utökar mitt arbete med Google-verktyg i och med att det inte behövs något program som man installerar på datorn. Problemet består att jag indirekt marknadsför Google produkter, men vill man vara helt "neutral" ska man använda HTML-kod eller PHP och för egen del skulle det passa bra, men om man ska sprida mitt sätt att använda digitala resurser så måste det vara enkelt, mycket enkelt, därför rekommenderar jag Google-verktyg - med tiden kommer jag lägga in inspelade instruktioner med hjälp av ett skräminspelningsprogram: Screen-O-Matic.

Fördelarna med en egen webbsajt jämfört t.ex. med en blogg är att du alldeles själv kan bestämma upplägget (din pedagogik bestämmer upplägget inte tvärtom), vilket förstås ställer högre krav på dig som "programmerare". Om du vill skapa en egen webbplats rekommenderar jag webbhotellet ONE som har funkat bra för mig.

Läs mer om: Om sajten: www.larare.at, Dreamweaver, Testmoz, Google-verktyg, Screencast-O-Matic, webbhotellet ONE

 

IKT / Utbildning
 
 • Virtuella lärandemiljöer (intyg - pdf)
 • Digitala resurser - Dalakompetens och PUD (intyg - pdf)
 • Flipped classrom - Metod & fakta, Magnus Ehinger (intyg - pdf)
 • Mediateknik på Södertörns högskola (intyg - pdf)
  • Introduktion till Medieteknik
  • Publicering via Internet
  • Ljud och rörlig bild
  • Interaktiva medier
 • Diverse datautbildningar på Komvux (intyg - pdf)
  • Texbehandling
  • Desktop publishing
  • Fördjupad programmering
 • Dataservice på gymnasienivå

 

IKT / NGL
 

NGL

 

IKT / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)