www.larare.at

SAMR-modellen

Innehållsförteckning -

När skolutveckling med IKT diskuteras används ofta Ruben Puenteduras SAMR-modell som utgångspunkt. Den består av fyra steg som definierar hur IKT och de digitala verktygen kan påverka innehållet i skolarbetet. Modellen består av följande steg:

S – Substitution/ersättning – tekniken ersätter andra verktyg utan funktionell förbättring, t ex när en dator används som en skrivmaskin.

A – Augmentation/förbättring – tekniken ersätter andra verktyg med funktionell förbättring, t ex när ovan nämnda dator förses med ett ordbehandlingsprogram med funktioner som autokorrigering, stavningskontroll och formateringsmöjligheter. Det handlar alltså om en mer avancerad skrivmaskin.

M – Modification/förändring – tekniken möjliggör förändring i arbetsuppgifter.

R – Redifinition/omdefiniering – tekniken möjliggör skapandet av nya arbetsuppgifter som tidigare var omöjliga.


SAMR-modellen / Fakta
 

 

 

 

 

SAMR-modellen / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)