www.larare.at

Mooc

-

Mooc-kurs är en storskalig en avgiftsfri och öppen nätkurs på distans. Innehåller ofta ett e-lärande, t.ex. inspelade videolektioner och interaktiva uppgifter. Kursdeltagaren löser dessa enskilt eller i grupp och erhåller snabbt återkoppling från varandra eller genom automaträttning. Vanligen används lärplattformar anpassade för ändamålet.

Läs mer om: IKT-pedagogik och SAMR.

 

 

 

 

Joni Stam (2015)