www.larare.at

Google-verktyg

Innehållsförteckning -

Google tillhandahåller många verktyg som kan vara användbara för undervisning och administration. Denna sajt är till för dem som behöver hjälp med att komma igång med att arbeta med Google-verktyg.

Genom att få eleverna att använda Google-verktyg, speciellt Google Dokument kan vi bli kvitt en hel del "filadministration". Istället för att eleven skickar ett arbete i filformat som kräver administration skickar hen en länk till Google Dokumentet och på så vis slipper läraren "filhanteringen" helt och hållet i och med att dokumentet som "bollas" mellan lärare och elev finns på en server på nätet. Det formativa arbetet innebär att man just ska "bolla" arbeten fram och tillbaka och Google Dokument är ett bra sätt att göra det på.

Vill man driva det här ännu längre kan man som lärare skapa ett dokument per elev där alla elevens arbeten samlas. Se exempel.

Google site om Google-verktyg

 

Google-verktyg / Skapa konto
 

För att kunna använda Google-verktygen behöver du en Google-användare. Den skaffar du här.

 

Google-verktyg / Sökoptimering
 

Klicka här för att läsa mer om Google sökoptimering (23 tips)

 

Google-verktyg / YouTube
 

YouTube är en webbplats för att ladda upp videofilmer.

För att ladda upp en film:

1) Logga in på YouTube
2) Klicka på "Ladda upp" uppe till höger.
3) Du kan göra inställningar för vem som kan se din film

Jonis YouTube-kanal

 

Google-verktyg / Hang outs
 

Jag är fortfarande lite skeptisk vad gäller Hang-out i och med att tekniken "laggar" så mycket och kvalitén är så pass "dålig". Sedan är det fortfarande, för egen del, att det känns lite "onaturligt" att umgås via kamera. Men det är jag det. Övriga kan gå in på Googles egna instruktioner .

 

Google-verktyg / Kalender
 

Jag använder inte kalenderfunktionen så mycket, men den ser ut som de flesta kalenderapplikationerna.

 

Google-verktyg / Google Drive
 

Google Drive består av dokument, presentation, kalkylark, formulär, ritning. Allt som produceras i Google Drive kan delas med andra och du kan ge andra behörighet att redigera det du delar med dem men du kan också välja att bara låta dem läsa eller kommentera. Du kan dessutom ge det dina filer en webbadress så att de kan publiceras på internet. 

Google Drive når du genom att först logga in på din Google-användare, därefter klickar du på rutmönstret upp till höger (1), sedan klickar du på "Drive" (2).

 

 

 

Google-verktyg / Dokument
 

Klicka här .

 

 

Google-verktyg / Presentation
 

Detta är mycket likt Power Point och kan med fördela användas på samma sätt.

Efter att du klickat på "Drive" dyker följande meny upp till vänster:

 

 

 

 

Då väljer du "Presentation":

Därefter blir du ombedd att välja tema (alltså layouten på din presentation). Jag väljer "Enkelt ljust för enkelhetens skull och avslutar med att klicka OK.

Bra att kunna:

När du klickat på dela dyker följande bild upp:

Vill du enbart publicera dokumentet så att andra kan se det högerklickar du på webbadressen högst upp och trycker ner "Ctrl" och "C" och skickar länken via mejl eller lägger upp den på din blogg.

Vill du däremot skapa ett dokument som andra kan redigera i klickar du på "Ändra"

"Ctrl" och "C" betyder kopiera

"Ctrl" och "X" betyder klipp ut

"Ctrl" och "V" betyder klistra in

Därefter bockar du i "Alla med länken", fortsätter med att ändra "Åtkomst" till "Får redigera".

Avsluta med att "Spara".

 

 

 

 

Se Jonis mer detaljerade instruktioner och tips

Se Jonis bildspel

Google-verktyg / Sites
 

Ett verktyg för att skapa webbsidor.

Exempel

 1. Svenskkurserna på gymnasienivå
 2. Filosofikurserna på gymnasienivå

Bilder

 1. Moment inom ämnesintegrerat arbete: Kultur och identitet
 2. Svenska 1 inom Estetprogrammet

Filmklipp

 1. Webblektion: Google sites filosofi 1 av 5 (tid: 14:49)
 2. Webblektion: Google sites filosofi 2 av 5 (tid: 14:59)
 3. Webblektion: Google sites filosofi 3 av 5 (tid: 15:01)
 4. Webblektion: Google sites filosofi 4 av 5 (tid: 15:01)
 5. Webblektion: Google sites filosofi 5 av 5 (tid: 11:51)

 

Google-verktyg / Classroom
 

När du ska "posta" något i Classrom får du alltid fyra valalternativ:

 1. Återanvänd inlägget
 2. Skapa fråga
 3. Skapa uppgift
 4. Skapa meddelande

Själv använder jag oftast de två sista. Använder mest Classroom som en anslagstavla där jag skriver vad som händer och ett sätt att distribuera material (pdf:er, uppgifter osv).

För att använda Classroom som anslagstavla:

 1. Du trycker på plustecknet
 2. Skapa meddelande
 3. Skriv vad som händer på lektionstid. Inled gärna med att skriva datum och tid för lektionen. Skriv också gärna in raster om lektionen är lång. OBS! Du kan inte skapa länkar av ord, men du kan klistra in hela webbadressen och de blir automatiskt till en länk.

För att använda Classroom som distributionskanal kan man lägga in material på fyra olika sätt (och arbetar du länkbaserat räcker det att använda den sista):

 • Gemet (bifoga filer)
 • Driven (koppla filer från din drive)
 • YouTube (länka till filmklipp)
 • Länk

När du skapar uppgifter i Classroom finns en mycket smart funktion:

 1. Du klickar på plustecknet.
 2. Du klickar på "Skapa uppgift".
 3. Döper uppgiften och lägger in eventuella instruktioner och vilket ämne det gäller samt dead line (inlämningsdatum).
 4. Välj driven där du redan skapat en uppgift i Dokument och välj att lägga till det.
 5. Därefter väljer du "Gör en kopia för varje elev" genom att klicka upp "Eleverna kan visa filen". Nu får varje elev ett eget dokument; en egen inlämning som döps automatiskt till elevens namn.

När du skapar uppgifter kan du alltså välja olika distributionsformer:

 • Eleverna kan visa filen (visa en fil)
 • Eleverna kan redigera filen (kollektivt arbete i en fil)
 • Gör en kopia för varje elev (varje elev får ett unikt dokument)

 

Google-verktyg / Kalkylark
 

Formel exempel

För att summera (+) en cell med en annan cell
=A1+A2

För att summera (+) en dröse celler
=sum(A1:A30)

För att subtrahera (-) en cell med en annan cell
=A1-A2

För att subtrahera (-) en cell med en specifik siffra
=A1-5

För att dividera (/) en cell med en annan cell
=A1/A2

För att multiplicera (*) en cell med en annan cell
=A1*A2

För att multiplicera (*) en cell med en specifik siffra
=A1*10

För att räkna ut 25% moms
=A1*1,25

För att räkna ut beloppet utan 25% moms
=A1*0,8

För att räkna ut momsbeloppet
=A3-A1 (där A3 cellen innehåller formeln =A1*1,25 och A1 är beloppet ex moms)

 

Google-verktyg / Formulär
 

I formulär kan du göra olika typer av undersökningar på webben. De ifyllda svaren hamnar sedan i ett kalkylark i din google-användare.

 

 

 

 

 

 

 

Man kan använda formulär för olika typer av inlämningar - se Jonis exempel på ett formulär som används i utvärderingen av en kurs. Man kan också utvärdera enskilda lektioner genom att använda sk "Exit ticket" som med fördel kan QR-kodas (läs mer om QR-kod) så att eleven kan ta upp och göra utvärderingen på sin smarta telefon. Främsta syftet med Exit ticket är att se vad eleverna lärt sig under lektionen - vad som "fastnat" och vad som fallit bort och vad man som lärare ska lägga mer krut på. Exit ticket är ett ypperligt exempel på hur man kan jobba mer formativt och skapa en "lärandedialog" med eleven.

Användningsområdena tar inte slut här utan man kan också använda formulär som provverktyg eller dugga. Se praktiska exempel på exit ticket och dugga som jag (Joni) använder inom moment Språk & litteratur och Läsning:

 1. Exit ticket
 2. Dugga
 3. Läslogg
 4. Jonis alla formulär

Övning 1

Eleverna/kollegorna får ett material i form av text, film och/eller bild. De får se instruktionsvideorna: hur man gör formulär och därefter göra ett eget. Jag rekommenderar först i grupp och därefter individuellt. Deras formulär ska innehålla följande:

1. Tydlig rubrik som säger något om formulärets innehåll

2. Den som skriver provet ska kunna skriva sitt namn

3. Det tilldelade materialet ska finnas med i formuläret; alltså länkas.

4. Minst 5 frågor som är numrerade och olika: Kort svar, Flerval och Kryssrutor

5. Formuläret ska vara ett Quiz så att den som gör det tilldelas poäng.

6. Bestå av minst 2 avsnitt

7. Avslutas med en fråga som ska besvara i en linjär skala där eleven får välja hur svårt hen tyckte att provet var

8. Skicka formuläret till minst tre andra och därefter läsa av data och dra slutsatser 

Överkurs: lösenord, enbart rätt svar möjliggör fortsättning och den som gjort formuläret ska få feedback.

 

Google-verktyg / Ritning
 

 

 

Google-verktyg / Blogger
 

Först skapar du en användare i Google. Därefter går du in på ditt konto och klickar på rutmönstersymbolen till höger:

Därefter scrollar du ner till följande symbol:

och klicka på den. Sen är det dags att göra din blogg genom att klicka på Ny blogg:

Följande ruta poppar upp:

Skriv in namnet på din blogg och när du fyller i adressen är det den som gäller när man ska skriva adressen till din blogg i adressfältet i webbläsaren - så håll det enkelt. Obs! du kan inte använda å, ä eller ö - inte heller Space (mellanrum). Du väljer layout - jag rekommenderar den enkla mallen för novisen medan den som är en lite mer van bloggare kan använda en mer avancerad layout. Men som med allt på webben så bör man fråga sig vilket syfte man har med bloggen.

När du valt layout och skrivit in en adress som godkänts (genom att det står: "Den här bloggadressen är ledig.") har din blogg skapats.

I nledningsskedet bör du inte experimentera alltför mycked med layout, men med tiden kommer du att märka att vissa ändringar gynnar användarvänligheten och då är det lämpligt att du stuvar om lite i layouten.

För att lägga in ditt första inlägg - en blogg byggs upp av inlägg - klickar du på pennan (se bild ovan). Följande kommer upp:

Upplägget är snarlikt vilket ordbehandlingsprogram som helst och det är bara att börja skriva.

Lycka till

 

Google-verktyg / Kortkommandon i Google
 

Information om de olika kortkortkommandona (Keyboard shortcuts) hittar du genom att klicka på Hjälp (när du är i t.ex. Dokument) och därefter på kortkommandon.

Kortkommandon i Google (video)

 

Google-verktyg / Användningsområde & tillämpning
 

 

 

Google-verktyg / Säkerhet och sekretess
 

Säkerhet och sekretess

 

 

Google-verktyg / Vanliga frågor - Google Drive
 

Vanliga frågor - Google Drive

 

 

Google-verktyg / Skydda dig på webben
 

Skydda dig på webben

 

 

Google-verktyg / Lösenordsskydda dokument i Google Drive

Lösenordsskydda dokument i Google Drive - OBS! på engelska

 

 

Google-verktyg / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)