www.larare.at

NextGenerationLearning

NGL står för Nästa Generations Lärande och utgår till stor del utifrån digitala hjälpmedel. Det finns en oerhörd mängd digitala resurser som främjar lärandet, men glöm inte att det viktigaste är att tekniken är till för att främja lärande, inte styra lärandet. Tekniken är också till för att underlätta det praktiska arbetet samt hjälpa till med din pedagogiska utvecklingen.

Mängden av digitala resurser kan stundtals kännas övermäktig och nyttan med digitala resurser kan ibland överskuggas av mångfald, medelmåttighet och riktigt undermåligt material. Därför gäller det att hitta pärlorna. Det är ett enda stort smörgåsbord och jag uppmanar lärare att inte äta sig mätta enbart på potatis (skolans egen lärplattform) utan leta rätt på godbitarna. Jag har testat en del och har radat upp en del längre ner - nu är det ditt jobb att hitta de digitala resurser som passar just ditt lärande och ditt pedagogiska arbete.

Nästa generations lärande innebär användandet av "den nya" tekniken som pedagogiskt redskap i lärandet. Det handlar i grund och botten om Det webbaserade lärandet & hjälpmedel i lärandet och läraryrket: webbstöd i det pedagogiska arbetet. Med webbstöd i undervisningen avses hur IT (informationsteknik) med sina olika tekniska möjligheter genom datateknik och telekommunikation kan användas i pedagogiska sammanhang.

Inom denna form av lärande finns tre ledord som starkt präglar NGL:

 1. Formativ bedömning
 2. Flipped classroom
 3. Blended learning

Läs mer om tankarna bakom lärplattformen: larare.at och dess koppling till IKT.


NGL / Informationsteknik och undervisning
 
  • Underlätta administration och bedömning
  • Organisera och underlätta tillgänglighet när det gäller kursinnehåll, t.ex. för distribution av dokument, länkar och annat kursmaterial
  • Kommunicera med studenter via diskussionsforum, meddelanden, e-post m.m.
  • Skapa interaktivitet med hjälp av webbföreläsningar och instuderingsfrågor
  • Förbättra inlärningssituationen, t.ex. med studentaktiverande undervisningsmetoder, tillgängligt kursmaterial och ljudfiler
  • Examinera, t ex. automaträttade självtester och olika examinationsformer för olika lärstilar och delar i lärprocessen
  • Få fler studenter att bli aktiva

 

NGL / Medium
 

Ordet anger att det finns något i mitten, eller i, det som ordet syftar på. Det kan vara information som passerar via, eller uppehåller sig i, en person, en metod eller anordning som befinner sig centralt, ungefär i mitten, i en informationskedja.

Källa

Bild, text, tal och ljud är de vanligaste verktygen vid förmedling via medierna och dessa engagerar enbart synsinnet och hörseln. Vanliga medier är television, video, film, radio, musik-cd, tidningar, tidskrifter, böcker, datorspel, Internet, telefon m.m. Även exempelvis språk, matematik, lagstiftning, har abstrakta system och strukturer i sig som gör att de fungerar som verktyg, medel, medier, för kommunikation.

Ett massmedium är ett meddelandemedel, ett medium, som samtidigt kan nå många människor, till exempel en tidning, radio, TV, Internet, eller en person som talar till många människor, exempelvis en programledare eller lärare.

Interaktiva medier är sådana medier som mottagaren kan samverka i.

Källa

Bild

 

Ljud

 

Rörlig bild (video)

 

 

NGL / QR-kod
 

QR-kod .

 

 

NGL / Digitala resurser
 

Digitala resurser .

 

NGL / Upphovsrätt
 

Upphovsrätt .

 

NGL / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)