www.larare.at

Blended learning

- -

Blended learning eller blandat lärande avser en blandning av olika lärmiljöer. Blended learning kombinerar traditionella klassrumsmetoder med mer moderna datormedierade aktiviteter. Blandat lärande är en sorts flexibelt lärande, men det är inte synonymer. Flexibelt lärande kan ske helt på distans, medan blended learning alltid innehåller vissa fysiska möten.

Källa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)