www.larare.at

Webbplatsen larare.at

"Hej Joni! Tack för din webbplats. Vi har just haft nytta av den. Jag är en mormor som hjälper mina barnbarn - gymnasiet+högstadiet att hänga med i undervisningen så gott det går.

Fått en känsla av att moderna "dark ages" råder i skolan. Härskartekniker och lärare med hög svansföring som varken förstår att eleverna har FLER ämnen än deras och dygnet bara ett visst antal timmar. Ostrukturerad undervisning - som jag nu fått bevittna via sociala medier eftersom ungarna är hemma - som till största delen är rent tidstjuveri. Kretsar allra mest kring kontroll av närvaro och kastas bort på dysfunktionellt upplägg, tekniskt trams o.s.v. Själva pluggandet måste ske på håltimmar och kvällar. Inlämningsarbeten vars krav på struktur, djup och bredd påminner om tredje rikets ideal.

Därför blir jag varm i hjärtat av lärare som ÄR pedagogiskt begåvade. Än en gång, tack för att du tillhandahåller konstruktiv hjälp för mig att hjälpa."

Mejl från användare

Min webbplats är för ALLA och jag vill med citatet ovan visa på typ av uppskattning jag får och som också uppmuntrar mig att fortsätta göra mitt bästa.

Här nedan tänkte jag presentera min webbplats: larare.at och visa hur jag använder IT som ett framgångsrikt koncept i lärandet. Jag tänkte visa hur jag implementerar Skolverkets krav, kunskapsförmedling, kunskapsinlärning, pedagogisk tillämpning och det flexibla och riktade lärandet i ett och samma paket: webbplatsen larare.at.

De flesta interna lärplattformer som skolorna tillhandahåller är enligt egen mening svårnavigerade (jag har erfarenhet av Rexnet (Edwise), SchoolSoft, It's Learning, Fronter och Office365) där användarvänligheten överskuggas av en kompromisslös och funktionstyngd apparat. Jag vill ha utrymme för förbättringar och en mer tydlig och framför allt pedagogisk struktur. Webbplatsen ska bidra med funktioner som underlättar det dagliga arbetet både för mig och eleverna. Enligt egen menig ska en lärplattform vara ett anpassningsbart hjälpmedel och att arbeta med "färdiga" koncept (som alla lärplattformer är) har förstås sina begränsningar, därför jobbar jag hellre med en webbplats. Själv kan jag ändra en funktion efter att eleverna haft svårt att förstå den. Det ska finnas möjligheter att forma lärplattformen efter de behov som uppstår och där måste finnas en pedagogisk tanke med i upplägget.

Det pedagogiska arbetet är alltså är riktgivande vad gäller format, form/upplägg och innehåll vilket jag tänkte illustrera genom att visa hur eleven arbetar med min webbplats. Med hjälp av webbplatsen underlättas både elevens lärande och inblick i lärandet och dessutom är det en fantastisk hjälp för mig som lärare då jag har koll och kontroll över lärandeprocessen och kan därför bli en ännu bättre lärare.

Se vad som finns på webbplatsen larare.at genom att klicka på Innehållsförteckning .

 

Webbplatsen / Källhantering
 

Allting som saknar källhänvisning på www.larare.at bygger på mina för- eller grundkunskaper, egna generaliseringar, mer eller mindre välförankrade åsikter och kunskaper som jag förvärvat på många många olika vis som omöjligtvis går att härleda till någon specifik ursprungskälla.

När du använder dig av material från www.larare.at ska du hänvisa till ursprungskällan om det finns någon; i annat fall skall du hänvisa till mig, Joni Stam och webbadressen.

Mejl från användare

Hej! Jag heter ***. Jag vill skriva en text som handlar om varför er källa https://larare.at är trovärdig. Kan ni vänligt hjälpa mig.
Mvh ***

Svar

1) jag är lärare och har jobbat som lärare i 10 år. Läs mer om mig.

2) sidans innehåll bygger på egna erfarenheter och faktainhämtning från olika källor för att få en så nyanserad bild som möjlig

3) intentionen (alltså syftet) med sidan är att informera och det finns inga bakomliggande faktorer som styr innehållet. Läs mer om min intention med sidan

4) sidan finansieras inte av någon utan bygger på ideellt arbete (alltså gratisarbete) vilket innebär att jag inte behöver förvanska eller försköna innehållet för att det ska se bra ut

5) Jag är prestigelös (alltså jag behöver inte framstå som bättre) eftersom jag närmar mig 50 och är etablerad inom mitt yrkesområde

 

Webbplatsen / Information till användare
 

Alla är välkomna att använda larare.at och via öppningssidan kommer du åt allt öppet material via alfabetet högst upp på sajten eller Google-sökfältet.

Allt som ligger på webbplatsen får delas eftersom Creative Commons gäller för www.larare.at. Detta innebär att när du använder material från platsen skriver du varifrån materialet kommer och vem som står bakom det; alltså webbadress och mitt namn: Joni Stam.

Varför jag valt att skydda visst material har sina skäl och därför kan jag inte dela ut lösenord. Men fortsätt gärna sprida det öppna materialet (sharing is caring) som är ca 90 procent av webbplatsinnehållet.

För att kunna navigera med lätthet på varje enskild sajt är det bra att läsa följande: sajtupplägg .

 

Webbplatsen / Intention
 

Denna webbplats kan liknas vid en lärplattform som underlättar för både lärare och elev att nå goda resultat. Sidan är ett komplement i undervisningen på gymnasienivå där eleven får tillgång till kursupplägg, kursinnehåll och kursmaterial. Webbplatsen är alltså inte bara en virtuell lärobok med fakta och uppgifter, den ger också eleven lättöverskådlig tillgång till Skolverkets styrdokument som ska ligga till grund för kursinnehåll och betygsättning. Styrdokumenten ska också förtydligas och kopplas till övningar, uppgifter och hela moment. De flesta styrdokument är inspelade och besökaren kan lyssna på dem via högtalarikonen.

Webbplatsen är idealisk för den som inte kan närvara i skolan (alla har sina skäl, vissa är bättre, andra sämre) och på så vis slapp man missa något utan kunde fortsätta "hänga med" fastän man var förhindrad att komma till lektionerna.

Webbplatsen erbjuder allt material som behövs för att klara kursen; instruktioner, stöd i lärandet, faktatexter, textdokument, bildspel, övningar och uppgifter, samt användbara länkar. Att lägga ut dokument på webben underlättade också informationsspridningen och "bortslarvade" uppgifter är ett tomt begrepp för allt finns att tillgå via nätet.

Genom att "certifiera" platser på nätet kan jag vidga svenskämnets, momentets eller temats perspektiv. Genom att jag bara länkar till granskade hemsidor kan eleven vara mer säker i urvalet av källor.

Framför allt är larare.at en väg mot framgångsrika studier då eleven får tillgång till all relevant information och inblick i den egna inlärningsprocessen genom att både kunna se vad som avverkats och vad som ska avverkas. Sidan följer inte en kronologisk ordning utan kan användas på många olika sätt beroende på elev, elevgrupp eller andra omständigheter. Tanken är att kunna nå alla och finna rätt nivå för varje enskild elev och hänvisa till vägar som underlättar för eleven att nå sina strävansmål och lite till.

 

Webbplatsen / Mål och mening
 

Målet är att både erbjuda all relevant fakta för att klara studierna och presentera ett transparent kursupplägg. Den ständiga dokumentationen ska fungera som underlag för vidareutveckling av webbplats och lärande.

Det pedagogiska arbetet är oupphörligt, likaså uppdateringen av larare.at. Högst upp på sajten står uppdateringsdatum.

Och med hjälp av alla misslyckade och lyckade moment, inslag, upplägg osv och med hjälp av kollegors och elevers positiva och negativa kommentarer optimeras och uppdateras innehållet på webbplatsen ständigt. Med andra ord så skapar jag en webbplats som ska vara till både grund och utveckling av det pedagogiska arbetet som aldrig får stanna av.

 

Webbplatsen / Historik
 

Jag inledde arbetet med webbaserad undervisning 2010 när jag fick anställning på Björkhagsskolan. Där hade de ett intranät som fungerade som länk mellan lärare och elev. Systemet hette Rexnet (bytte senare namn till Edwise) och där kunde jag skapa ett interaktivt "rum". Rummet "inredde" jag med en planering; lektion för lektion där varje klass fick ett eget rum så att de kunde följa undervisningen på nätet. Planeringen eller kalendariet fungerade på så vis att jag la in vad som skulle avhandlas varje lektion och efter varje lektion bokförde jag vad vi hade gjort och om något annat viktigt tagits upp på lektionstid. Jag skapade pedagogiskt utrymme för eleven att klara av studierna och framför allt att utvecklas. Jag gjorde rum för Svenska A (planering), Svenska B (planering) och Historia A (se planering för grupp 1 och grupp 2 ).

Jag skapade rummet för att eleven skulle kunna förbereda sig inför varje lektion och också se tillbaka på vad som hade avhandlats föregående lektioner och få en övergripande förståelse eller insikt i kursens upplägg. I rummet kunde jag lägga ut textdokument och länkar. Jag strävade efter transparens, samt överblick över kursens innehåll som både är bra för mig och framför allt för eleven. Sedan ville jag slippa frågorna: "vad ska vi göra idag?" och "vad gjorde vi förra gången, för jag var sjuk då". Rummet skulle kunna tillämpas även om man inte var i skolan.

Rummet hade förstås sina begränsningar och efter att ha överstigit serverutrymmet gång på gång tröttnade jag på "detta lilla rum". Systemet hade också begränsningar när det gäller layout och användarvänlighet och ännu ett problem var att jag inte kunde "ta med mig" rummet till nästa arbetsplats: den blev kvar på deras server - likaså alla dokument som jag laddat upp.

När jag började på Hushagsgymnasiet 2011 började jag "snickra" på en hemsida för ämnena: Svenska B (se planering för grupp 1 , grupp 2 , grupp 3 , grupp 4 , grupp 5 , grupp 6 och grupp 7 ) och Svenska 1 . Vinsten med att skapa en egen hemsida vara att jag kunde ha en parallell version på en egen hårddisk. Jag tog hjälp av serviceteknikern på skolan och "lånade" hans webbsideslayot som jag delvis hade kvar ett tag, men i olika utföranden (se nedan). Jag hade basala kunskaper i webbproduktion och efter mycket hårt arbete lyckades jag etablera en egen webbplats på skolans server; den såg ut så här (bild).

Ganska snart stötte jag på problem i och med att serviceteknikern på skolan inte heller var så skarp på att skapa hemsidor, men efter mycket "kodknackande" lyckades jag återfå kontroll över tekniken och webbplatsen som jag därefter ständigt utvecklade, men mina begränsade kunskaper ledde till att arbetet blev onödigt arbetsamt och mina otillräckliga kunskaper led till att arbetet blev allt mer omständigt desto mer material och funktioner jag ville ha in. Snart kände jag att jag inte kunde utveckla sidan mer, men i samma stund blev jag erbjuden nytt jobb på en annan gymnasieskola 2012: Mikael Elias Gymnasium. Och då fick jag ny kraft och större engagemang.

I övergången mellan skolorna lade jag ner en kraftansträngning som kom att påverka mitt familjeliv negativt, men webbplatsen positivt. Jag utökade innehållet och la in alla ämnen som jag är intresserad av att undervisa i: Svenska , Psykologi , Filosofi , Historia och Religionskunskap , samt ämnen som inte direkt är kopplade till gymnasieutbildning: Konst , Film och Kreativt skrivande , samt en egen sida: joni där jag presenterar mitt egna skrivande. På Mikael Elias skapade jag också en webbtidning: Fanzine , men en pressad arbetssituation och bristande intresse gjorde så att tidningen las ner innan premiären.

I detta arbete utvecklades en webbplats som var enklare att arbeta med och jag köpte en egen domän för att ha bättre kontroll och "äga" innehållet. Nu såg sidan ut så här (bild) och jag jobbade hårt med att fylla den med relevant information. Jag la också in en "uppdaterad" version av klassajt som fungerade som klasspecifik informationskanal (som jag börjat utvecklingen av på Hushagen, men som inte funkat optimalt). Nu förtydligade och utökade jag innehållet i klassajten. Kurserna jag höll i var Svenska 1 (se klassajt för grupp 1 och grupp 2 ), Svenska B (se klassajt för grupp 1 och grupp 2 ), Psykologi A (se klassajt för grupp 1 och grupp 2 ) och Psykologi B (klassajt).

Jag kunde nu utöka innehållet radikalt, vilket jag också gjorde, men detta krävde förstås mer arbete med layout för användarvänligheten tog stryk av det utökade materialet; en detalj som jag fortfarande kämpar med. Jag är ju trots allt pedagog och det ingår i mitt jobb att förtydliga, förenkla och få eleven att hitta rätt.

De flesta interna lärplattformer som skolorna tillhandahöll var svårnavigerade och där fanns mycket sällan en pedagogisk tanke med upplägget. Jag försökte därför skapa en funktionell och tydlig sida med många vägar till den sajt man söker - något som jag ständigt arbetar med. Jag skapade länkbara bilder och genvägar till sajterna, exempelvis infogade jag mitt arbetsschema som är klickbart och en "Innehållförteckning".

Jag utökade materialet med rasande fart och kände ganska snart att jag inte längre ville presentera webbplatsen under en specifik skola, utan ville stå för den alldeles själv. Därför ändrade jag utförande ännu en gång (se bild) för att markera att det är jag som är avsändare och framför allt ägare av materialet.

Efter en termin på Mikael Elias fick jag jobb på Lugnet gymnasiet. Och i början av 2013, började jag bearbeta webbplatsen så att det fanns en klar och tydlig ram som var statisk - inte krävde alltför mycket uppdatering i och med att jag höll på att gå under av all uppdatering. Jag ville lägga mer fokus på momenten och dessas innehåll, därför skalade jag bort en hel del layout som krävde ständig uppdatering.

Jag ändrade också både radavstånd och typsnitt för att skapa en mer läsvänlig lärplattform. Första sidan kom att se ut på följande vis (bild). Jag började också att länka mer mellan sajterna och till externa sajter. Jag ville också underlätta och framför all förtydliga navigeringen på webbplatsen genom att skapa en hjälpsida .

Nu började jag också utarbeta en mer optimerad dokumentation som var inriktad på varje enskild elev så alla mina elever fick en egen sajt som de fick tillgång till med hjälp av ett privat lösenord, se upplägget . Med hjälp av denna funktion förbättrades kommunikationen mellan lärare och elev.

HT2013 fick jag använda mitt webbupplägg på vuxenutbildningen i Falun och då såg layouten ut på följande vis:

 • gyvux.se (bild) - anpassad för PC och MAC
 • gyvux.se/smart (bild) - ett "palettupplägg" med klickbara rutor/fält; anpassad för mobiltelefoner och pekplattor

VT2015 gick gyvux.se i graven och augusti 2015 avslutade jag domänen.

Efter dessa erfarenheter vidareutvecklade jag larare.at VT14 inför HT14 och skippade frames och anpassade layouten efter mobiltelefoner och pekplattor och införde "palettupplägget"; alltså ett upplägg med begränsat antal rutor:

 • larare.at (bild) - anpassad för mobiltelefoner och pekplattor, men också fullt gångbar inom PC/MAC miljö. Innehållsförteckningen integrerades med förstasidan så att besökaren via första sidan kunde hitta allt med hjälp av det länkade alfabetet högst upp på sidan eller via sökfunktionen som tyvärr bara fungerade på PC och MAC och som jag också därför senare ersatte med en Google-baserad sökmotor. Att hitta rätt var mitt främsta fokus och alfabetet högst upp lotsade eleven rätt bara hen kände till vilken bokstav sajten började på. Sedan gav det möjlighet att "slå upp" teman genom att man kunde klicka på "M" om man behövde hjälp med t.ex. Meningsbyggnad,

2015 gjorde jag stora ändringar i upplägget för innehållet hade nu vuxit sig så stort att jag var tvungen att skapa en mer tydlig layout (bild 9 ). Jag började också använda mig av det gula och röda fältet som jag hittills haft tomma. I det gula fältet la jag in minnesvärda citat (det blev över 200 citat) och det röda fältet fick innehålla mina meriter och kontaktuppgifter.

I mitt tänk utgick jag ifrån pekplattor när jag planerade utseendet och skapade två knappar som man kommer åt med vänster och höger tumme på en platta och som skulle underlätta navigeringen: med > kan man "stega fram och med < kan man stega bakåt på larare.at. Samtidigt la jag in många fler ingångar via larare.at - alltså tillgängligheten förbättrades i och med att innehållet hade vuxit så pass mycket.

Sidan började allt mer locka användare utanför min skola och VT15 hade larare.at ca 1000 användare per dag och antalet användare växer städigt:

se besöksstatistik.

I slutet av 2016 och början av 2017 ändrade jag layouten (se bild 10) ytterligare för att passa de krav som hade uppstått. För det första behövde jag lyfta fram sök-funktionen och satte den till vänster om loggan sedan ville jag på något vis tydliggöra hur många paletter det fanns under varje Rubrik (eller bokstav) vilket jag gjorde geom att lägga svarta punkter under paletten som visade på hur många paletter det fanns och för att underlätta navigationen kan man klicka på punkterna för att komma till rätt palett.

2017 utvecklade jag en modul inom www.larare.at som inrymmer skolverkets styrdokument för gymnasiekurserna. En del av modulen (enbart svenskkurserna) presenterades på NGL-mässan.

 1. Filosofi
 2. Alla Svenskkurser: Svenska 123, Kreativt skrivande, Retorik, Litteratur
 3. Svenska som andra språk
 4. Psykologi
 5. Samhällskunskap
 6. Naturkunskap
 7. Religion
 8. Engelska
 9. Historia
 10. Information och kommunikation
 11. Journalistik, reklam & information
 12. Mental träning
 13. Konst och kultur
  • Kultur- och idéhistoria
  • Konstarterna och samhället
  • Film- och TV-kunskap
  • Samtida kulturuttryck

samt direktiven för Svenska i åk7-9.

2017 jobbade jag också väldigt mycket med att färdigställa en komplett innehållsförteckning där alla sajter som finns på webbplatsen skulle finnas uppradade. Samtidigt som jag gick igenom sajtens innehåll reviderade jag en stor del sidor och la in en mer funktionell lokal innehållsförteckning (i form av en "rullgardin" precis under sidrubriken på varje sida.

2018 rullade på i samma hjulspår och en hel del arbete handlade om att förbättra befintliga sidor samt förtydliga kopplingen mellan sidorna.

2019 drog jag ner på tempot eftersom det hade blivit väl mycket arbete med hemsidan, men samtidigt ökade bara besöken och här nedan kan du läsa lite statistik. 2020 jobbade jag relativt lite med hemsidan eftersom jag la mer fokus på mina Google Sites och Google formulär.

Statistik:

 • 16/1-2021 fanns det 1179 sajter.
 • 16/1-2020 fanns det 1100 sajter.
 • 16/1-2019 fanns det 1009 sajter.
 • 16/1-2018 fanns det 750 sajter.
 • 16/1-2017 fanns det 529 sajter.
 • 16/1-2016 fanns det 456 sajter.
 • 16/1-2015 fanns det 378 sajter.
 • 16/1-2014 fanns det 213 sajter.
 • 26/2-2012 startade www.larare.at.
 • 20/9-2011 la jag upp materialet offentligt på en webbplats.
 • 3/10-2010 började jag samla och sammanställa digitalt lärmaterial.

 

Här kan du webbplatsen larare.at utvecklingen av förstasideslayouten:

 1. Bild 1 (bild)
 2. Bild 2 (bild)
 3. Bild 3 (bild)
 4. Bild 4 (bild)
 5. Bild 5 (bild)
 6. Bild 6 (bild)
 7. Bild 7 (bild)
 8. Bild 8 (bild)
 9. Bild 9 (bild)
 10. Bild 10 (bild)

Se filmklipp.

 

Webbplatsen / Besöksstatistik
 

Lärare och elever runt om i Sverige och andra länder har hittat och använder min sida: www.larare.at dagligen.

Jag blir kontaktad av både lärare och elever som ville veta mer och få tillgång till lösenskyddat material, men vad gäller skyddat material vill jag ha det exklusivt för mina elever.

27/3-2017 översteg antalet besökar på www.larare.at under ett år över miljonen: 1 001 241 besökare (se bild). 5/6-2018 översteg antalet besök 2 000 000 (se bild). Och 2 juli 2019 översteg antalet 3 000 000 (se bild).

27/4-2017, dagen innan det Nationella provet i Svenska 1 nådde antalet besökare på www.larare.at högsta nivå: 10 063 (se bild). Detta rekord blev dock slaget med ca 2000 16/2-2018 när besöken översteg 200 000 på en månad (se bild). Och februari 2019 nådde månadsbesöken till över 300 000 (se bild).

Antalet besök har mer än dubblerats varje år. Och dagliga trafiken 2018 ligger på ca 7000 besök per dag i snitt. 2019 ligger den siffran på ca 9000 och i slutet av april hade jag över 70 000 besök på en vecka (se bild). 2020 avtog besöken egendomligt nog fastän distansstudier var rådande på alla gymnasieskolor.

Här följer statistik som jag plockat fram från min webbplatsleverantör one.com.

3 058 995 besök - Besöksstatistik 16/1-20 - 16/1-21 (bild)

3 142 902 besök - Besöksstatistik 16/1-19 - 16/1-20 (bild)

2 550 157 besök - Besöksstatistik 16/1-18 - 16/1-19 (bild)

1 638 117 besök - Besöksstatistik 16/1-17 - 16/1-18 (bild)

818 390 besök - Besöksstatistik 12/1-16 - 12/1-17 (bild)

495 622 besök - Besöksstatistik VT2015-VT2016 (bild)

215 802 besök - Besöksstatistik VT2015 (bild)


Webbplatsen / www.larare.at i offentligheten
 

På våren 2013 åkte jag till Stockholm för att tävla med min webbplats i Innovativa lärarpriset 2013. Äntligen skulle jag kunna visa min lärplattform för en större publik. Tyvärr gick jag inte vidare till final, men det var en lärorik erfarenhet.

Jag presenterade också larare.at på TeachmeedMitt2 i Falun 25 mars 2013. Arrangör Pedagogiskt utvecklingscentrum vid Högskolan Dalarna.

Jag presenterade en styrdokumentmodul inom larare.at på NGL-mässan i Falun 18 oktober 2017. Arrangör Högskolan Dalarna.

 

Webbplatsen / Tidigare hemsidor
 

Tidigare hemsidor.

 

Webbplatsen / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)