www.larare.at

Kreativt skrivande

-

Denna kurs är tänkt för den som vill utveckla eller inleda ett skönlitterärt skrivande.

Vi kommer att tillägna oss grundläggande färdigheter för att kunna framställa egna skönlitterära texter av olika slag. Vi ska lära oss att använda verktyg för analys och reflektion av skönlitterära texter. Vi ska också läsa olika författares verk och diskutera hur de är skrivna. Stor del av kursen handlar om skrivhantverket och vi ska lära oss att kunna granska och bedöma egna och andras texter - både kritiskt och framför allt konstruktivt.

Vi lär oss olika sätt att komma igång med skrivandet, föra berättelsen framåt och strukturera och kanske också systematisera skrivandet. Du får grundläggande kunskaper så att du kan bli en bättre skribent eller författare. Vi lär och inspireras av varandras skrivprocesser.

Vi kommer att gå igenom hur man skapar en intressanta karaktärer som känns autentiska och använder berättarknep som gör textens form bättre. Större delen av skrivande sker på din fritid; du bestämmer alltså mängden av skrivträning du behöver och när vi träffas ger vi varandra "feedback".

Vi ska lära oss att kunna bedöma och ha förståelse för hur olika stilistiska faktorer påverkar skönlitterära texters utformning och vi kommer att sätta oss in i olika genrer. Lekfullhet och nyfikenhet ska styra våra litteraturhistoriska exposéer.

Jag som lärare är inspiratör och världslitteraturen är min närmsta kollega.

Innehåll

  1. Praktiska skrivövningar, med syfte att stimulera det egna skrivandet
  2. Teoretiska kunskaper om liltteraturhistoria, skrivhantverket, skrivprocess och den filosofiska aspekten på poetik
  3. Det stilistiska perpektivet: ton, rytm, form kontra innehåll
  4. Lär dig skriva som "mästarna" - möjligheten att öva sig i att skriva på olika sätt och i olika genrer
  5. Lära sig granska och bedöma egna och andras texter