Länkarna fungerar inte!

Välkommen till kursen i Historia A (SP09)
Lektionstillfällen: Måndag 10:40 – 11.40 och Tisdag: 13.25 – 15.30
Du kan nå mig på E-post: joni.stam@edu.hofors.se

 

__________________________________________________________________________upp

Historiesyn – historieuppfattning - arbetsblad 1, arbetsblad 2 och 8 frågor

__________________________________________________________________________upp

Källkritik - arbetsblad

__________________________________________________________________________upp

Forntid: Förhistoria
Forntid: Mesopotamien - Forntiden i koncentrat finns att hämta här.
Forntid: Egypten

__________________________________________________________________________upp

Antiken: Grekland och Rom

28/9 Presentation av nytt moment. Momentet: Antiken är upplagt så att ni ska göra ett längre "semisjälvständigt" arbete om både den grekiska och den romerska antiken. Med semi menar jag att ni bara delvis ska arbeta självständigt. Ni kommer att få kontinuerligt stöd av mig när det gäller urval, disposition och omfång. Man kan se detta arbete som en övning, innan den stora finalen i slutet av kursen då ni ska göra ett eget självständigt specialarbete.

Jag kommer att introducera och presentera olika fakta och frågeställningar som jag vill att ni ska använda er av när ni skriver ert arbete. Mina lektioner är alltså stöd så att ni bättre kan klara av att skriva ett längre arbete om antiken.

Dokumentet vill jag att ni döper till antiken_ditt namn.doc.

Ni kommer att få lektionstid till att skriva, men jag förväntar mig att ni också arbetar hemma om ni halkar efter. Detta arbete är viktigt. Momentet kommer att fortgå i ungefär en månad. Jag kommer att samla in texterna till höstlovet så jag kan rätta och betygsätta (läs om betygskriterierna här eller lyssna på dem här) dem. Känner man på sig att man inte kommer att hinna dead line 31/10 måste man i god tid kontakta mig.

När det gäller innehåll så har jag gjort ett urval där jag tycker det här är viktigast när det gäller fakta om antikens Grekland.

Läxa: läs s.18 - s.21 och skriv det viktigaste och skicka till Joni. Detta arbete är alltså början på antikarbetet - så ni ska döpa filen till antiken_ditt namn.

30/9 Arbete med frågorna 1 - 3 s.29 ur "Perspektiv på historien" + s.30 - s.33 ur "Alla tiders historia A"

Läxa: förbered ett muntligt framträdande till 5/10.

5/10 Muntlig redovisning. Komma-i-kapp-lektion.

7/10 Politik i antiken Grekland (lyssna)

12/10 tisdag: Filosofi: arbetsuppgift skriv om de tre filosoferna i arbetet om antiken. Titta gärna en gång till på PowerPointpresentationen. Den grekiska mytologin: arbetsuppgift: skriv om tre gudar, tre gudinnor, tre hjältar och ett monster och lägg in det i ert arbete om antiken.

Här kan man lyssna till talboken: "Alla tiders historia A" av Almgren, Bergström och Löwgren. Avsnittet:Den grekiska antiken: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 

14/10 Torsdag: Romerska riket:
   1. Sägnen om Romulus och Remus. Se myten som tecknad serie och rockvideon som skildrar brodersmordet
   2. Tretton frågor - Läs "Alla tiders historia A" s.42 - s.45 eller lyssna: 1, 2, 3 och 4.

19/10 Tisdag: Rom: Genomgång av de tretton frågorna. Julius Caesar - Läs "Alla tiders historia A" s.46 - s.47 eller lyssna: 1, 2. Gör 10 frågor och skriv ner dem och svaren och skicka till mig idag. Om ni arbetar i grupp så vill jag att ni skriver namnen på dem som var närvarande i gruppen.

21/10 Torsdag: eget arbete. Närvaro för alla.

26/10 tisdag: Rom: Kristendomens födelse - Läs "Alla tiders historia A" s.51 - 52 eller lyssna: andra delen 1 och 2

28/10 Torsdag:Romarrikets fall - Läs "Alla tiders historia A" s.53 - 54 eller lyssna: 1 och 2. Sista lektionen med antiken. Dead line för antikenarbete: 31/10.

Skriv ut Checklista när det gäller arbetet med antiken.

Hjälp i arbetet med antiken:

1. När ni ska välja vilken fakta som ni ska ha med i arbetet med antiken så ska ni utgå från den nya Checklistan. Här kan ni bocka av det som ni infört i arbetet.

2. Hur mycket man ska skriva om varje punkt är upp till dig. Vissa saker väljer du att bara nämna, medan andra saker väljer du att kommentera mer och reflektera över. Man kan inte skriva mycket om allt, då växer arbetet och blir alltför stort. En lagom gräns är ungefär 6 sidor med 1,5 radavstånd och i typsnittsstorlek 12.

3. Se det här som en övning – ni kan inte vara bra på en gång, man måste öva för att bli bättre.

4. Känner man att man ändå inte hinner så kontaktar man mig.

__________________________________________________________________________upp

Medeltid: Europa

9/11 Tisdag:Medeltiden introduktion 

11/11 Torsdag:Medeltidengenomgång

16/11 Tisdag: Introduktion av Specialarbete Medeltiden. Faktainsamling till specialarbetet. Du kan använda dig av detta kompendium. Leta bilder eller rita bilder till specialarbete Medeltiden.

18/11 Torsdag:Utförande av specialarbete Medeltiden.

23/11 Tisdag: Arbete med Medeltidenplanschen. Planschen ska lämnas in på tisdag 30/11.

25/11 Torsdag:Arbete med häftet om vikingarna och besvara frågorna längst bak. Ni ska arbeta i samma grupper som tidigare och besvara frågorna tillsammans. Svaren ska skickas till mig senast 2/12 (glöm inte att skriva deltagarnas namn i dokumentet som ni döper till vikingarna_grupparbete.doc).
Se Vikingahäftet och Frågorna till häftet.

__________________________________________________________________________upp

Upptäckternas tid

        Detta moment är en läskurs vilket innebär att vi kommer att läsa       
ur boken Alla tiders historia s.87 - s.117 och öva på att välja       
ut viktig fakta och sammanfatta. Läs detta.    
30/11 Tisdag:Upptäckternas tid: s.87 - s.93 - Arbetsuppgift 1
2/12 Torsdag:Upptäckternas tid: Gemensam sammanfattning av s.87 - s.93
7/12 Tisdag:Upptäckternas tid: s.94 - s.99 - Arbetsuppgift 2 (gemensam genomgång)
9/12 Torsdag:Upptäckternas tid: s.100 - s.108 - Arbetsuppgift 3 (inlämning av material efter lektionsslut)
14/12 Tisdag:Upptäckternas tid: s.109 - s.112 - Arbetsuppgift 4 (inlämning av material efter lektionsslut)
16/12 Torsdag:Upptäckternas tid: s.112 - s.117 - Arbetsuppgift 5 (kunskapsprov: Upptäckternas tid - skriftlig inlämning - betygsättning)
20/12 Måndag: Kunskapsprov i momentet: Upptäckternas tid 14:35 - 15:30 i Jonis rum. För dem som inte kunde närvara 16/12. 
__________________________________________________________________________upp

Filmmoment i historia: tiden mellan 1600 - 1700 (revolutionernas tid och industrialismen)

17/1 Måndag 1h: Upplysningen s.135 - 138. En film om upplysningen . Stencil om Voltaire och Rousseau.

18/1 Tisdag 2h: Film 1: Marie Antoinette av Sofia Coppola.

24/1 Måndag: Arbete med upplysningen: Stencil om Upplysningen och diskussionsOH. Besvara frågorna:

1. Vad är upplysningen?
2. Varför uppstår upplysningen?
3. Vad finns det för fördelar med upplysningen?
4. Vilka konsekvenser kommer upplysningen ha på historian? (tror du)
Lämna in ASAP via mejl eller papper.

25/1 Tisdag 2h:Arbete med Franska revolutionen. Läs s.163 - s.169 och stryk under i texten, skriv imarginalen och plocka ut nyckelord. Och Marie Antoinette; Stencil om Marie Antoinette och frågor till filmen. Svaren till frågorna skickas till mig ASAP. Datasal 8 är bokad 14:35 - 15:30. 

31/1 Måndag: Power Point presentation om Franska revolutionen och delar från en film om franska revolutionen (t: 3:30 - 6:55). Genomgång s.157 - s.166. Avslutning Franska revolutionen: s.166 - s.167.
och slutförande av rester.

1/2 Tisdag 2h: Inledning av industrialismen. Film 2: Oliver Twist (i sal 5a). Stencil om Oliver Twist och stencil med frågor till filmen.

7/2 Måndag: Kompendium: De politiska idéerna.

8/2 Tisdag 2h: Arbete med kompendium och stencil.

__________________________________________________________________________upp

Nytt moment: Sveriges historia

14/2 Måndag: Sveriges historia 1000 - 1800. Medeltiden (s.77 - s.86 ur Alla tiders historia)
Viktiga historiska händelser,
frågor anknutna till dessa händelser - svaren till dessa frågor
och sammanfattande text.

15/2 Tisdag 2h: Sveriges historia: 1500 - 1600-tal (s.118 - s.134 ur Alla tiders historia) - datasal 8 bokad 14:30 - 15:30.
Power Point-presentation,
Viktiga historiska händelser,
frågor anknutna till dessa händelser - svaren till dessa frågor
och sammanfattande text.
Arbetsuppgift: Medeltiden-1600-tal.

21/2 Måndag: Självständigt arbete med arbetsuppgift.

22/2 Tisdag: Inställd på grund av teaterbesök.

Vecka 9 28/2 – 4/3 Sportlov.

7/3 Måndag: Information om Foltandvårdens lärlingsprogram 10:00 - 11:00 i sal 5.

8/3 Tisdag 2h:  Sveriges historia: 1700-tal (s.145 - s.156 ur Alla tiders historia)
Viktiga historiska händelser,
frågor anknutna till dessa händelser - svaren till dessa frågor
och sammanfattande text.

14/3 Måndag: Sveriges historia: 1800-tal (s.192 - s.202 ur Alla tiders historia)
Viktiga historiska händelser,
frågor anknutna till dessa händelser - svaren till dessa frågor
och sammanfattande text.
Arbetsuppgift: 1700-1800-tal. Tillgång till datasal om det finns intresse.

15/3 Tisdag: Friluftsdag.

21/3 Måndag: Inställt pga. VAB. 

__________________________________________________________________________upp

Nytt moment: 1900 - Världen

22/3 Tisdag 2h: Inställt pga. VAB.

28/3 Måndag: Avslutning svensk historia.

29/3 Tisdag 2h: Introduktion 1900-talet - Självständigt grupparbete - Självständigt arbete.

4/4 Måndag: Gemensam genomgång - Självständigt grupparbete. 

5/4 Tisdag 2h: Självständigt grupparbete & handledning specialarbete: tolv elever

 

11/4 Måndag: Specialarbete.

12/4 Tisdag 2h: Redovisning av självständigt grupparbete flyttat till 3/5.

Vecka 16 18/4 – 22/4 + 25/4 Ledigt

26/4 Tisdag 2h: Självständigt grupparbete & handledning specialarbete: tolv elever

 

2/5 Måndag: Genomgång och förberedelser inför redovisningen.

3/5 Tisdag 2h: Redovisning av självständigt grupparbete.

 

 

 

Avslutade moment:
(ljudfiler borttagna pga utrymmesbrist)

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________upp

Joni Stam (2012)