Länkarna fungerar inte!

Terminsplanering för: BPAN2AB

   

Tillbaka till klassidan

Välkomna till kursen: Svenska B (SV1202)

Grovplanering

 

APU Lov prov
Vecka

Tisdag: 12:00 - 13:55

sal: 261

33  
34  
35  
36 APU
37 APU
38 APU
39 APU
40 APU
41

 

Välkomna till Svenska B (1:a läsåret). Presentation av läraren: Joni.

Närvaro-frånvaro och regler.

Kursupplägg

Skriva av momentbeskrivning.

 

 

Nu har vi klarat av inledningen och nu är det bara att jobba på...

Tillbaka till klassidan

Vecka

Tisdag: 12:00 - 13:55

sal: 261

42

Moment 1 Språk: Språksociologi

Enskilt samtal med alla.

 

Arbete med kompendiet: läs s.207-s.220 och gör frågorna 1-16 och besvara frågorna på s.341.

 

Att lära sig nya ord är som att äta ett äpple - man kan inte stoppa in hela äpplet i munnen och äta det; man tar mindre tuggor och till slut har du ätit upp äpplet (förstått ordet):

Språk - socio - logi

kommunikation - social - kunskap om...

prata med någon - umgås med någon - kunskap om...

 

"När det gäller enskilt arbete får ni gärna lyssna på musik i lurar, men ha inte för hög volym för då stör du dina klasskamrater."

 

"Om man stöter på en svår fråga eller har svårt att förstå något i själva arbetsuppgiften så behöver man inte vänta på min hjälp utan man fortsätter istället på nästa fråga så att man kommer framåt i arbetet - annars är det lätt att man blir kvar vid en fråga för länge. När du besvarat alla frågor som du förstått, kan du gå tillbaka och se om du blivit visare så att du kan besvara de svåra frågorna delvis och så hjälper jag till med den andra halvan.

Kunskap fungerar på så vis att desto mer du läser om ett visst ämne desto lättare blir det att lära sig mer. Och desto mer man lär sig desto fler frågor uppstår det och lägger man tid och engagemang på att besvara frågorna så blir man i slutändan en mycket mycket vis man eller kvinna."

 

43

För dem som är klara med språksociologihäftet gäller novelläsning:

Arbetsuppgift:

Övriga gör klart häftet.

 

 

44 Höstlov
45

Avslutning språksociologihäftet och genomgång av lösningsförslag till instuderingsfrågorna till språksociologihäftet

 

Introduktion: de litterära epokerna.fram till forntiden.

 

Nytt moment: Antiken.

 

 

 

46

 

 

Dagens lektion är delad, liksom baken: Lite skoj: sportklyschor och allvar: läs text (Fakta om antiken) om antiken och skriv upp 10 nyckelord som du sedan använder dig av för att skriva en kort sammanfattning.

 

 

Sportklyschor betyg:

1-15p (IG) Antingen är du ointresserad av sport eller så slökollar du på bara

16-25p (G) Du kan titta på sport och förstår det mest men du har lång väg kvar att bli sportkommentator

26-35p (VG) Du får söka jobb som sportkommentator

36-43p (MVG) Du är sportkommentator utklädd till elev

 

Självständigt arbete mellan 12:50 - 13:50

 

 

 

47

 

Återanknytning till självständigt arbete. Skriv nyckelord - använd nyckelorden för att skriva en kortare text om antiken. Presentera betygskriterier när det gäller inlämningsuppgift: hjälteepos. Se Fakta om antiken.

 

48

 

Skriva hjälteepos. Ta gärna hjälp av mitt hjälteepos. Datasal 254 är bokad 12:00-13:55- ni kan också passa på att skriva kortare text om antiken. Ta hjälp av fakta om antiken.

 

 

49

 

Introduktion moment: Medeltiden

Fakta om Medeltiden & provet "De litterära epokerna Forntiden - Medeltiden

Tack vare...

Utdelning av faktamaterial till prov: "De litterära epokerna Forntiden - Medeltiden"

 

50

 

Prov i litteraturhistoria: Forntiden - Medeltiden

 

51

 

Arbete med rester (bara för dem som har rester - ni som har ett rent samvete och har gjort alla uppgifter får ledigt).

:

  10 lektioner á 2h

  God jul & gott nytt år.

    Tillbaka till klassidan

Vecka

Tisdag: 12:10 - 14:00

sal: 12:10-12:55 (261) & 12:55-14:00 (254)

2

Återanknytning till provet: Rättning av litteraturprov - rättningsmall

betyg (max96p) :

1p = har du funderat på att gå om ettan (i grundskolan)

2p-20p = Skärpning! IG

21p-40p = Bra jobbat. G

41p-50p = Jag är imponerad. VG

51p-70p = Varför läser du ett praktiskt program? MVG

71p-96p = Får du tid till något annat än att plugga? Du borde bli svensklärare.

Påminnelse:

Gå igenom dokumentformalia.

Fråga till eleverna: hur gör vi med arbeten som inte når det betyget som man vill nå i kursen?

Lämna in språksociologihäftet:

Lämna in material: se inlämning.

Skriv en sammanfattning av antiken för att få betyg på momentet.

Komplettera:

Gå igenom hjälteepos

3

Jonis sista lektion - vikarie tar över.

Kursutvärdering

Nytt moment: Läsa och arbeta med texter

Fakta om Läsa och arbeta med texter

 

4

 

:

5

 

 

:

6

 

 

:

7

 

 

:

8

 

 

:

9 Sportlov
10

 

 

:

11

 

 

:

12

 

 

:

13

 

 

:

14

 

 

:

 

Dags för sista perioden: kämpa på!

Tillbaka till klassidan

Vecka

Tisdag: 12:10 - 14:00

sal: 12:10-12:55 (261) & 12:55-14:00 (254)

15 Påsklov
16

 

 

:

17

 

 

:

18 APU
19 APU
20 APU
21 APU
22 APU
23

 

 

:

24 Arbeta med rester

 

 

  Tack för ett trevligt läsår och lycka till i framtiden och glöm inte att ha ett riktigt bra sommarlov!