Länkarna fungerar inte!

Välkommen till kursen i Historia A (BF)

Lärare: Joni Stam joni.stam@edu.hofors.se

Tisdag: 8.15 – 9.15 (sal 11) och Fredag: 12.25 – 13.20 (sal 11)  

__________________________________________________________________________upp

Historiesyn – historieuppfattning - arbetsblad 1arbetsblad 2 och 8 frågor

__________________________________________________________________________upp

Källkritik - arbetsblad

__________________________________________________________________________upp

Forntid: Förhistoria och flodkulturerna: Mesopotamien och Egypten i koncentrat finns att hämta här

__________________________________________________________________________upp

Antiken Grekland: Momentet: Antiken är upplagt så att ni ska göra ett längre "självständigt" arbete om den grekiska antiken. Ni kommer att få kontinuerligt stöd av mig när det gäller faktaurval, disposition och omfång. 
Mina lektioner, kompendiet och stödorden/nyckelorden  (lyssna) som jag delat ut är alltså stöd så att ni bättre kan klara av att skriva ett längre arbete om antiken. 
Repetera dina kunskaper om politik i antiken Grekland (lyssna) och filosofin i antikens Grekland (lyssna).
Här kan du läsa om de olika gudarna, hjältarna och monstrena i den grekiska mytologin.
En ordlista ska avsluta arbetet. Här finns orden som ni ska förklara.
Dokumentet vill jag att ni döper till antiken_ditt namn.doc. 
Ni kommer att få lektionstid till att skriva, men jag förväntar mig att ni också arbetar hemma om ni halkar efter. Detta arbete är viktigt. Jag kommer att samla in texterna (4/10) så att jag kan rätta och betygsätta (läs om betygskriterierna här eller lyssna på dem här) dem. Känner man på sig att man inte kommer att hinna dead line (4/10) måste man i god tid kontakta mig. 
Här kan man lyssna till talboken: "Alla tiders historia A" av Almgren, Bergström och Löwgren.
Den grekiska antiken 12345678910 och 11 


Antiken Rom: 4/10 Måndag: Romerska riket introduktion
5/10 Tisdag: Romerska riket - Tretton frågor - Läs "Alla tiders historia A" s.42 - s.45 eller lyssna: 1,2,3,,4. Stryk under källan till svaren till de 13 frågorna i textutdraget
7/10 Torsdag: Julius Caesar - Läs "Alla tiders historia A" s.46 - s.49 eller lyssna: 123. Gör 10 frågor och skriv ner dem och svaren på separata papper och lämna in till på fredag 8/10. Skriv om en romersk kejsare, så du kan berätta om honom på måndag 11/10
8/10 Fredag: Näringsliv - kulturliv - Läs kapitlet: "Näringsliv och samfärdsel" ur "Alla tiders historia A" s.50 - s.51 eller lyssna: 1 och första delen 2. Skriv tre meningar som summerar detta kapitel och skicka till mig.
11/10 Måndag: 1. Sägnen om Romulus och Remus. Se myten som tecknad serie och rockvideon som skildrar brodersmordet. 2. Kristendomens födelse - Läs "Alla tiders historia A" s.51 - 52 eller lyssna:andra delen 1 och 2
12/10 Tisdag: 1. Muntlig genomgång av romerska kejsare. 2. Romarrikets fall - Läs "Alla tiders historia A" s.53 - 54 eller lyssna: 1 och 2.
14/10 Torsdag:Repetition inför provet och färdigställande av rester.
15/10 Fredag: Skriftligt prov.

__________________________________________________________________________upp

Medeltid: Europa

18/10 Måndag: Medeltiden introduktion: översikt och folkvandringarna.
19/10 Tisdag: Vikingarna

21/10 Torsdag: Medeltidengenomgång & Kompendium: Vikingarna och  Frågor till texten om vikingarna
22/10 Fredag: Genomgång av prov om antikens Rom (prov) & Introduktion av nästa moment: Specialarbete Medeltiden.

25/10 Måndag: Faktainsamling till specialarbete Medeltiden. Du kan använda dig av detta kompendium.
26/10 Tisdag: Bilder till specialarbete Medeltiden
28/10 Torsdag: Utförande av specialarbete Medeltiden
8/11Måndag:Specialarbete Medeltiden

9/11 Tisdag: Specialarbete Medeltiden dead line

__________________________________________________________________________upp

Upptäckternas tid 8h
Under detta moment ska vi läsa om tiden mellan 1500 - 1700. Momentet är en läskurs
och fokus kommer att ligga på läsning och sammanfattning. Vi kommer att använda oss
av boken Alla tiders historia sid.87 - s.117.
11/11 Torsdag 2h: s.87 - s.93
12/11Fredag 1h: s.94 - s.96
15/11Måndag 1h: s.97 - s.99 och s.100 - s.102
16/11 Tisdag 1h: s.103 - s.105
18/11 Torsdag 2h: s.109 - s.114

__________________________________________________________________________upp
         
        Filmmoment i historia: tiden mellan 1600 - 1700 (revolutionernas tid & industrialismen
19/11Fredag 2h: Inledning av ett nytt filmmoment: Film 1: Marie Antoinette.
22/11Måndag 1h: avslutning och kunskapskontroll av momentet; s.114 - s.117 (lyssna till s.114, s.115, s.116 och s.117)
23/11 Tisdag 1h - inställd pga dubbeltimme 19/11.
25/11 Torsdag 2h: filmmomentet: film 2: Oliver Twist    
26/11 Fredag 1h: arbete med filmmomentet. Arbetsmaterial till film 1, arbetsmaterial till film 2 och frågor till filmerna.
29/11Måndag 1h: Genomgång av s.163 - s.166 och s.168 - s.169. Lyssna till sidorna: s.163, s.164, s.165, s.166, s.168, s.169
30/11 Tisdag 1h: en film om upplysningen och genomgång av s.136 - s.144.    
2/12 Torsdag 2h: En power point presentation om franska revolutionen och en film om franska revolutionen (t: 3:30 - 6:55) och genomgång av s.157 - s.162.
3/12 Fredag 1h: Genomgång s.170 - s.171.

__________________________________________________________________________upp
       
Industrialismen – 9h
6/12Måndag 1h: s.172 - s.176 och stencil.
7/12 Tisdag 1h Arbete med s.172 - s.176 och stencil - samt frågorna.
9/12 Torsdag 2h: Arbete med s.172 - s.176 och stencil - samt frågorna.
10/12 Fredag 1h: Genomgång av ideologierna.
13/12 Måndag 1h: Grupparbete: Politiska ideologier.
14/12 Tisdag 1h: Göra-klart-lektion:
       
        1. Medeltidenplansch - instruktionerna finns här.
          2. Stencilen: "Europa 1500 - 1600" - stencilen ska lämnas in.
        3. Stencilen om Marie Antoinette och Oliver Twist - svaren till frågorna ska lämnas in via mejl.
        4. Stencilen om Voltaire Och Rousseau - stencilen ska lämnas in.
        5. Kompendium om de politiska idéerna och stencilen (grupparbete) - lämnas in gruppvis via mejl.       
16/12 Torsdag 2h: Avslutning industrialismen och göra klart rester.
       
        Repetion och utvärdering 2h    
17/12Fredag 1h: Repetition. Frågorna hittar du här.
20/12Måndag 1h: Utvärdering och resultatet av utvärderingen.       
       
HT-terminen slut 21/12 Tisdag

__________________________________________________________________________upp

Sveriges historia och Världskrigen och modern tid

Tisdag 18/1: Sveriges historia: Medeltiden (s.77 - s.86 ur Alla tiders historia) 
Viktiga historiska händelser,
frågor anknutna till dessa händelser - svaren till dessa frågor
och sammanfattande text.
  
Fredag 21/1: Sveriges historia: 1500 - 1600-tal (s.118 - s.134 ur Alla tiders historia)
Viktiga historiska händelser,
frågor anknutna till dessa händelser - svaren till dessa frågor
och sammanfattande text.
  
Tisdag25/1: Sveriges historia: 1500 - 1600-tal (s.118 - s.134 ur Alla tiders historia)
  
Fredag 28/1: Sveriges historia: 1700-tal (s.145 - s.156 ur Alla tiders historia)

Skriv om följande:

Frihetstiden,
Sekreta utskottet,
Hattar och mössor,
Gustav III,
Ostindiska kompaniet och
Carl von Linné.

Fakta finns på s.145 - s.156 ur Alla tiders historia. Arbeta parvis och lämna in vid lektionsslut.

Tisdag1/2: Sveriges historia: 1700-tal (s.145 - s.156 ur Alla tiders historia)
Viktiga historiska händelser,
frågor anknutna till dessa händelser - svaren till dessa frågor
och sammanfattande text.
   
  
Fredag 4/2: Sveriges historia: 1800-tal (s.192 - s.202 ur Alla tiders historia)
Viktiga historiska händelser,
frågor anknutna till dessa händelser - svaren till dessa frågor
och sammanfattande text.

Tisdag 8/2: Inställt.  

Fredag 11/2: film om Svensk historia: "När Sverige blev rikt" del 1

Tisdag15/2: Inställt

Fredag 18/2: Tid för självstudier - plugga inför provet. Lärarfri lektion.

Tisdag 22/2: Hjälp inför provet.
    
Fredag 25/2: Prov Sveriges historia (2h) - inställt pga sjukdom.

Vecka 9 sportlov

__________________________________________________________________________upp

Tisdag 8/3: Introduktion av nytt moment: 1900-talet 

Fredag 11/3:  Prov Sveriges historia (2h) 

Tisdag 15/3: inställt pga. friluftsdag för SPNV
  
Fredag 18/3: Genomgång provet & Information om avslutningsmomentet i Historia A för BF08  och självständigt grupparbete (2h)

Tisdag 22/3: Inställt pga. VAB.
  
Fredag 25/3: Ledigt

Tisdag 29/3: Ledigt

Fredag 1/4 Ledigt

Tisdag 5/4: Omprov & Självständigt grupparbete (2h).

Fredag 8/4: Självständigt grupparbete (2h).

Tisdag 12/4: Självständigt grupparbete (2h).

Fredag 15/4: Redovisning (2h)

Elev 1: Imperialismen

Elev 2: Ryska Revolutionen

Första Världskriget

Två elever: Andra Världskriget

Den svenska välfärdsstaten

Två elever: Kalla Kriget

Vecka 16 Påsklov

Avslutningsprov i historia A (2h) bestäms i samråd med berörda elever.

 Timmar OK

Avslutade moment: 
(ljudfiler borttagna pga utrymmesbrist)

__________________________________________________________________________upp

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)