Länkarna fungerar inte!

Välkommen till kursen i Svenska A (EC+BF)
 Du kan nå mig på E-post: joni.stam@edu.hofors.se

Lektionstider: Måndag 12:25 - 13:20 sal 9 (Extrasvenska EC), Måndag 13:25 - 14:20 sal 5A (ECBF),
Torsdag 9:35 - 10:35 (Extrasvenska BF), Torsdag 10:40 - 11:40 sal 5A (ECBF) 


Bra hemsidor i anknytning till Svenska A:

Svenska på nätet - en webbsida med material om hur man lär sig svenska
Svenska Akademins Ordlista
Fri svensk ordlista
Grammatikgranskaren WebbGranska 1.1
Synonymlexikon
Ordklasser - att läsa, skriva och kommunicera bättre 
Språkrådet - råd i språkfrågor


Vi har gjort HT2010:

1. Namnuppgift (pågående). Självbeskrivning_1.
 
2. Skrivit berättelse utifrån nyckelorden: ägg, romantik, fis, "vet inte" och arg (BF) och ishockey, alkohol, brudar, fisk och gymnasium (EC).

3. Läst "Sagan om Karl-Bertils Janssons julafton" av Tage Danielsson. Arbetsuppgift: skriv 10 nyckelord, hitta berättelsens "mitt" och "slut", skriv en handlingsbeskrivning och avslutningsvis en värdering (tyck till).

4. Kompendiet om Hur man skriver en bra text. Gör uppgifterna: 
Skrivövning 3 (1-6)
Övning 1 - Olyckan (a, b och c)
Övning 1: Plocka bort onödiga ord (a, b, c, d, e, f, g och h)
Övning 2: Flera meningar blir en (a, b, c, d och e)
Övning 3: Förbättra texten

5. 20 Svårstavade ord A-H enligt Norstedts förlag och Språkrådet.

6. Lyssna till texten: "Att döda ett barn" av Stig Dagerman.  
Arbetsuppgift: skriv 10 nyckelord, skriv berättelsen med det du minns. Grupparbete.

7. Vi har arbetat med Pronomen. "Pronomen" är ord man använder istället för namn på en person, sak, djur eller växt för att variera språket. Ordet pronomen betyder ursprungligen "istället för namn". Alla ord som man använder istället för ett substantiv kallas pronomen. Pronomen används för att språket inte skall bli fullt av upprepningar.

7. Vi har arbeta med kompendiet: "Korsord.se" däri vi har övat på ordföljd, adjektiv och ordkunskap med hjälp av korsordet: "köket".

8. Läst novellen: "Halmfläterskan" av Guy de Maupassant.Arbetsuppgift: skriv 10 nyckelord, hitta berättelsens "mitt" och "slut", skriv en handlingsbeskrivning och avslutningsvis en värdering (tyck till).

9. 20 Svårstavade ord H-O enligt Norstedts förlag och Språkrådet.

10. Hur skriver man meningar och vad är det för skillnad mellan mening och sats. Läs mer om Satslära - Powerpoint.

11. Sammanhangsord och bindeord (fogeord). Övning , hjälp till övningen och lösningsförlag.

12. Introduktion av nytt moment: romanläsning. Instruktionerna finns här.
 
13. Lyssna till talboken: "Kommer hem och är snäll" av Lars Ahlin. 10 nyckelord, kort sammanfattning, "tyck till" och fundera över orden: Alkoholism, Beroende, Snällhet - elakhet, Att vara till lags, Kärlek och hat, Trohet - äktenskap, Fest - krog, Hem - kärlek, Tröst och symbolerna frukt och hjärnan i diskfatet.

14.Text som ska rättas (för dem som strävar efter högre betyg)

15. Särskrivningsövning (EC).

16. Samarbete med Gido i Idrott och hälsa. Här finns frågorna som ni ska arbeta med.

17. Språkriktighetshäftet:
G-uppgifter: 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.6, 11.7, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4
VG- och MVG-uppgifter: 10.3, 10.4, 11.4, 11.5, 11.8, 12.4 och 12.5

18. Språk och Kommunikation och frågor till arbetshäftet.

19. Arbete med prepositioner

20. Film

__________________________________________________________________________upp

 4/10 Måndag Meningsbygge och Fogdeord

7/10 Torsdag: Fogdeord genomgång av stencil: och, men, eller, dessutom osv

8/10 Fredag (BF): Kompletering

__________________________________________________________________________upp

11/10 Måndag: Rätta texter

__________________________________________________________________________upp
 
14/10 Torsdag: Introduktion av nytt moment: romanläsning. Instruktioner. Gör klart häftet: Hur man skriver en bra text": uppgifterna "Välja synvinkel" med övningar, "Ta bort onödiga ord" med övningar, Flera meningar blir en" och "Förbättra texten!".

15/10 Fredag (BF): Färdigställande av rester.

__________________________________________________________________________upp

18/10 Måndag:  Lyssnar till "Kommer hem och är snäll". 

21/10 Torsdag: Genomgång av "Kommer hem och är snäll" - diskussion och Särskrivningsövning (EC). Bokläsning & läslogg.

22/10 Fredag (BF): Färdigställande av rester.

__________________________________________________________________________upp

25/10 Måndag: Svenskauppgift i anknytning till uppgiften i Idrott & hälsa A. Grupparbete. 

28/10 Torsdag: Arbeta med uppgiften Idrott & Hälsa. Grupparbete.

__________________________________________________________________________upp

29/10 Fredag (BF): Särskrivningsövning 1 av 3.

8/11Måndag: Introduktion av momentet: Språkriktighet (schema); Genomgång kapitel 10. – Riktig svenska.

__________________________________________________________________________upp
 
11/11 Torsdag: Språk och kommunikation. Se arbetsblad.

12/11Fredag (BF): Eget arbete.

15/11Måndag: Språkriktighet s.59-s.61.
 
18/11 Torsdag: Språk och kommunikation.

19/11Fredag (BF): Färdigställande av rester.

22/11Måndag: Språkriktighet: Genomgång kapitel 11 – Vanliga svårigheter i svenskan (Syftning och Svåra konstruktioner (11.1, 11.2, 11.3 och 11.4)).

25/11 Torsdag: Språk och kommunikation och Särskrivningsövning 2 av 3.

26/11Fredag (BF): Arbete med prepositioner. Färdigställande av rester.

29/11Måndag: Språkriktighet (Stilbrott och ordval och Ordföljd (11.6, 11.7 och 11.8)) och läsning av texten: "Hissen som gick ner i helvete" av Pär Lagerkvist. Arbetsuppgift till läsning: 1. skriv ner fem nyckelord, försök hitta symboler, skriv en handlingsbeskrivning och avslutningsvis så ska du "tycka till" och motivera ditt svar.
 
2/12 Torsdag: Språkriktighet.
 
3/12Fredag (BF): Färdigställande av rester.

6/12Måndag: Språkriktighet: Genomgång kapitel 12 – Meningsbyggnad.
 
9/12 Torsdag: Genomgång kapitel 13 – Skiljetecken.

10/12Fredag (BF): Färdigställande av rester.

 
Viktiga inlämningar innan jul:

* Uppgifterna i kompendierna: "Hur man skriver en bra text", "Språkriktighet" och "Läsloggens ska skickas till mig via mejl.

* Kompendiet: "Korsord.se" ska lämnas in till mig.

* Läslogg.

__________________________________________________________________________upp

13/12Måndag: Film

16/12 Torsdag: Korsord och färdigställande av rester.

17/12Fredag (BF): Diktamen "svåra ord P - Ö" och färdigställande av rester.

20/12Måndag - Korsord och färdigställande av rester.

__________________________________________________________________________upp

13/1 Torsdag 2h: Film om konsumtion: "Shop 'til you drop" (filmen är borttagen pga. rättighetsskäl) och gemensam diskussion om filmen. Läxa: Skriva PM där man jämför social status och konsumtion och identitet och konsumtion (dead line torsdag 20/1).


__________________________________________________________________________upp

14/1 Fredag: Moment: Muntlig redovisning
Läsa en berättelse ur "Noveller för Världens barn" och redovisa den muntligt.(BF)
grupp 1: fyra elever läser "Ett halvt ark papper" av August Strindberg
grupp 2: tre elever läser "Rio" av Harry Martinson
grupp 3: fyra elever läser Snöstormen av Alexander Pushkin

17/1 Måndag (EC): Läsa en berättelse ur "Noveller för Världens barn" och redovisa den muntligt

Grupp 1: fyra elever läser "Min debut hos fotografen" av Frans G. Bengtsson
Grupp 2: fyra elever läser "Vilken Nisse" av Barbro Alving
Grupp 3: tre elever läser "Anekdot till lättjans försvar" av Heinrich Böll


__________________________________________________________________________upp

17/1 Måndag: 1. Introduktion Tema Kärlek, 2. Skriva fritt om kärlek, 3. Läsa material om kärlek: "Vad är kärlek", 3. Besvara frågan: Vad är kärlek? med hjälp av material. Inlämning av texten (text 1).

20/1 Torsdag 2h: Läsa blogginlägg om kärlek. Återlämning av rättad text 1. Använd denna text, texten: Vad är kärlek och blogginlägget om kärlek för att göra en ny text (text 2) som ska ha samma frågeställning som text 1, men vara mer omfattande (ca 2 sidor). Använd ett citat för att avsluta din text med. Här finns förslag på citat om kärlek. Lämnas in vid lektionsslut.


21/1 Fredag: Förberedelse inför muntlig redovisning av berättelse. Använd tio tips för talare  och "Innehållsanalys" från stencilen: "Litteraturanalys" när ni ska göra ert framträdande.

24/1 Måndag(EC): Förberedelse inför muntlig redovisning av berättelse. Använd tio tips för talare  och Innehållsanalys från stencilen: "Litteraturanalys" när ni ska göra ert framträdande.24/1 Måndag: Läs texten: "Den eviga kärleken" (ur kompendiet Kärlek). Stryk under det som du tycker är viktigt i texten. Använd det som du har strukit under och bygg ut text 2 (som återlämnas under lektionen), då du också rättar felen som jag markerat i texten. Texten (text 3) ska skrivas rent och skickas till mig senast 6/2-11 (de som inte skickar inte i tid får inte sitt arbete rättat eller betygsatt).

27/1 Torsdag 2h: Eleverna delas upp i två grupper: halvklass ska arbeta med "Orfeus och Eurydike" och självständigt arbete med text 3. 28/1 Fredag (BF): Muntlig redovisning.

Grupp 1: läser "Ett halvt ark papper" av August Strindberg
Grupp 2: läser "Rio" av Harry Martinson
Grupp 3: läser Snöstormen av Alexander Pushkin

31/1 Måndag(EC): Muntlig redovisning: 
Grupp 1: läser "Min debut hos fotografen" av Frans G. Bengtsson
Grupp 2: läser "Vilken Nisse" av Barbro Alving
Grupp 3: läser "Anekdot till lättjans försvar" av Heinrich Böll


__________________________________________________________________________upp

31/1 Måndag: Diktläsning av dikterna som finns i kompendiet Kärlek.

3/2 Torsdag 2h: 1. Läs dikterna "Den enda stunden", "Vad kärlek är", "Kind", "I folkviseton", Den rätte", "Kyssande vind" och "Från en stygg flicka" ur kompendiet Kärlek och välj minst fyra av dem. Gör utförliga diktläsningar av dessa dikter med hjälp av Diktläsning


4/2 Fredag (BF): Inställt pga. liten uppslutning och bristande förberedelser.

7/2 Måndag(EC):  7/2 Måndag: Avslutning diktläsning och instruktioner till inlämning:

1. Läs dikterna "Den enda stunden", "Vad kärlek är", "Kind", "I folkviseton", Den rätte", "Kyssande vind" och "Från en stygg flicka" ur kompendiet Kärlek och välj minst fyra av dem. Gör utförliga diktläsningar av dessa dikter med hjälp av Diktläsning.

2. Leta rätt på två dikter, vilka som helst. Googla efter dikter eller leta rätt på en diktsamling på biblioteket och välj ut två dikter som du tycker om. Jag vill att ni väljer dikter av etablerade (erkända) poeter - alltså dikter skrivna av författare som fått sina dikter publicerade. Det är alltså viktigt att dikterna är mer eller mindre kända.

3. Skriv en egen dikt.

4. Lämna in till mig senast 14/2-11 (beräknad arbetstid för uppgift är 1 vecka)

__________________________________________________________________________upp

10/2 Torsdag 2h: Tema: Föräldrakärlek. Läs de sista texterna som finns i kompendiet Kärlek och Tre texter om relation mellan tonåringar och sina föräldrar. Här finns: Arbetsuppgifter till temat Föräldrakärlek


__________________________________________________________________________upp

11/2 Fredag (BF): Övning: Fasta uttryck.


__________________________________________________________________________upp

14/2 Måndag(EC):  Muntlig redovisning som inleds med att gruppen läser högt ur novellens tre första sidor. 
Grupp 1: läser "Min debut hos fotografen" av Frans G. Bengtsson
Grupp 2: läser "Vilken Nisse" av Barbro Alving
Grupp 3: läser "Anekdot till lättjans försvar" av Heinrich Böll14/2 Måndag:
Romanredovisningsinlämning: material finns här. Dead Line 7/3.


__________________________________________________________________________upp

Textproduktion: refererat och sammanställningar (s.51 - s.72). Genomgång av vad ett referat är och arbetsuppgifter till.

Hjälp vid referat: Referatarbetet steg-för-steg och 9 steg i referatarbetet.

17/2 Torsdag 2h: Inställda lektioner. Självständigt arbete med romanredovisning: material finns här. Dead Line 7/3.
  
18/2 Fredag (BF): Lektion inställd


21/2 Måndag:  Teaterbesök. 


24/2 Torsdag 2h: Inställt pga. sjukdom

25/2 Fredag (BF): Inställt pga. sjukdom


vecka 9 28/2 – 4/3 Ledigt


7/3 Måndag: Textproduktion: refererat och sammanställningar (s.51 - s.72)

10/3 Torsdag 1h: Textproduktion: refererat och sammanställningar (s.51 - s.72)
  
14/3 Måndag: Prov: Textproduktion: refererat och sammanställningar. Material som du får ha med dig till provtillfället: Genomgång av vad ett referat är  och provkompendiet: "Rösträtt" där texterna som du ska arbeta med finns. 


17/3 Torsdag 1h: Textproduktion: utredande text (s.73 - s.97).
  
21/3 Måndag: Inställt pga. VAB.

24/3 Torsdag: Inställt pga. VAB.


28/3 Måndag: Textproduktion: utredande text (s.73 - s.97). Datasal 9 bokad.

Göra en Mind Map.
Skriva en synopsis eller PM om det ämne man valt.
Fundera vilken litteratur du ska använda dig av.

Hänvisningar: hur man skriver bra utredningar.
                      hur man skriver bra uppsatser (för de överambitiösa eleverna)

31/3 Torsdag 1h: Specialarbete (datasal 8 bokad).

4/4 Måndag: Specialarbete (Datasal 9 bokad).
  


7/4 Torsdag 1h: Textproduktion: argumenterande text (s.98 - 115). (datasal 8 bokad). Instruktioner över hur man skriver bra argumenterande texter: faktablad 1 och faktablad 2. Här finns underlaget för er egen argumenterande text.

11/4 Måndag: Textproduktion: argumenterande text. Datasal 9 bokad.

14/4 Torsdag 1h: Argumenterande text (datasal 8 bokad)


 vecka 16 18/4 – 22/4 + 25/4 Ledigt.


28/4Torsdag 1h: Specialarbete (datasal 8 bokad)

2/5 Måndag: EE = Muntlig examination av argumenterande text
BF = specialarbete (datasal 8 bokad)

5/5 Torsdag 1h: Specialarbete &  Muntlig examination av argumenterande text

9/5 Måndag: Specialarbete &  Muntlig examination av argumenterande text.
Dead line för specialarbete
 
12/5 Torsdag 1h: Specialarbete &  Muntlig examination av argumenterande text
  
16/5 Måndag (1h): Avslutning & Betygssamtal (frivilligt) - datasal 9 bokad
  
19/5 Torsdag: Extrasvenska 9:35 - 11:40 - datasal 8 bokad
23/5 Måndag: Extrasvenska - 12:25 - 14:20 - datasal 9 bokad
26/5 Torsdag: Extrasvenska 9:35 - 11:40 - datasal 8 bokad
30/5 Måndag: Extrasvenska - 12:25 - 14:20 - datasal 9 bokad
 

 


 

 

 

 

__________________________________________________________________________upp

Joni Stam (2012)