Klassajt för NV10

Ämne: Svenska B

Kursometer

0----------------------------------------------------50----------------------------------------------------100

Antal elever: 13

Mentor(er): Jessica Jakobsson (jessica.jakobsson@teoretiska.se), tel: 023-483 55

 

 

Momentplanering/Grovplanering

Moment kopplat till styrdokument

Kalendarium/Schema

Inlämningsstatus presenteras på SchoolSoft

Studiestuga

 

 

 

Skolverket:

Kursplan och betygskriterier för Svenska B - SV1202

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt:

Jonis schema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips

Här på din "klassite" får du information som just gäller din klass.

Klickar du på "Momentplanering/grovplanering" kan du se hur planeringen ser ut framöver.

Klickar du på "Kalendarium /Schema" kan du följa undervisningen dag för dag. I kalendariet skriver jag in allt som händer under varje lektionspass. Kalendariet är veckobaserat så du kan scrolla fram till aktuell vecka för att se vad som händer här och nu, samtidigt som du kan ha framförhållning (vilket jag förstås rekommenderar till dem som strävar efter bättre betyg).

Klickar du på "Inlämningsstatus" blir du länkad till SchoolSoft.

Under "Skolverket" kan du läsa om vilka krav som kommer att ställas på dig; vilka kunskaper du ska visa upp för att få det betyg du strävar efter.

Under "Övrigt" finner du Jonis schema.