Terminsplanering för Nv10

Ämne: Svenska B    

Genväg till klassajt   

APU Lov prov
Vecka

Dag: Onsdag kl. 11:50 - 12:50

sal: Calippo

Dag: Torsdag kl. 12:00 - 13:00

sal: Smack

2    
3    
4

Genomgång av kursinnehåll.

Presentation av webbplats.

Protokollarbete: "vad gjorde vi på Psykologilektionen".

Joni får i läxa att skaffa fram direktiv i hur man skriver protokoll till nästa gång.

Sekreterare: Joni Stam (läs protokoll)

 

 

Presentation av webbplats

Genomgång: Hur för man protokoll?

Den litterära epoken Romantiken (Mind map)

Läs mer om Stagnelius och läs gärna några av hans dikter.

Arbete med Mary Shelleys Frankenstein

 

Sekreterare: elev (läs protokoll)

 

5

 

Friluftsdag

 

 

Studiedag

 

6

 

Textläsning:

Moment: Textjämförelse.

Jämför artiklarna: konstartikel, fråga bibliotekarien och krönika om konst - använd instruktioner

Sekreterare: elev (läs protokoll)

 

Vi läser på distans idag i och med att min dotter är sjuk och jag VAB:ar.

Jag har i SchoolSoft skapat forum för Svenska B. Där kommer "dialogen" att äga rum mellan 12:20-12:50. Där får ni ställa frågor till mig. Jag kommer också ställa frågor som anknyter till materialet.

Arbetsschema:

1) Genomgång av artiklarna: konstartikel, fråga bibliotekarien och krönika om konst

2) Läs s.84-s.91 i Ekengrens Svenska A & B språkbok) och kompendiet om språkhistoria (ej s.5,s.6, s.9, s.11, s.13, s.14, s.15, s.18, s.19)

 

Sekreterare: elev (läs protokoll)

 

7

 

Genomgång av språkhistoria (läs s.84-s.91 i Ekengrens Svenska A & B språkbok) och kompendium (ej s.5,s.6, s.9, s.11, s.13, s.14, s.15, s.18, s.19)

Genomgång:

Elevfråga: Kommer vi att arbeta med något stort arbete i svenskan? Ett arbete som sträcker sig i tid och djup. Svar: kommer

Sekreterare: elev (läs protokoll)

 

 

Prov i språkhistoria (välj 7 frågor, men glöm inte att fråga 14 är obligatorisk)

Du får ha med dig kompendiet och du får ha tillgång till nätet, men du ska skriva svaren på papper och lämna in. Glöm inte namn.

 

Inget protokoll: prov

8

 

Projektarbete - svensklektionen inställd

 

 

Projektarbete - svensklektionen inställd

 

9 Sportlov Sportlov
10

 

Omprov i Språkhistoria för dem som inte skrev på provdagen. Kom till Magnum på onsdag kl. 8:00-9:40 ("studiestugatiden").

Psykologilektion (se psykologimoment: Behov och känslor)

Sekreterare: Joni (läs protokoll)

 

Internationella kvinnodagen! Grattis alla kvinnor - utan er skulle världen upphöra.

Psykologilektion

Dagens fråga: behövs det en kvinnodag? Ett svar: det är inget fel med påminnelsen i kalendern och det kan aldrig vara fel att uppmärksamma att de flesta kvinnor i världen inte har samma rättigheter som män. Det kanske borde finnas en jämstäldhetsdag istället.

Dagens (roliga) fråga: varför heter det nyfiken-i-en-strut? Ett svar.

Sekreterare: elev (läs protokoll)

 

11

 

Föreläsning: Jämställdhet och klossar. Se artikel skriven av Joni

Genomgång av provet eller påbörja nästa uppgift: Oliver Twist av Charles Dickens (1)

 1. Sammanfattning av texten
 2. Finns det ett klimax (höjdpunkt) i texten? Var?
 3. Finns det en peripeti (vändpunkt)? Var?
 4. Är texten bra? Se till innehållet.
 5. Är texten bra till formen, hur är den skriven?
 6. Hitta en bra formulering (varför är den bra?)

 

Sekreterare: elev (läs protokoll)

 

Fortsatt arbete med Oliver Twist av Charles Dickens (2)

 

Sekreterare: elev (läs protokoll)

 

12

 

Se slutet av Oliver Twist av Polanski

&

"Filmsnack":

 1. Anslag - avtoning är viktiga delar i en film - om inte de viktigaste
 2. Koppla filmens slut med - det stöd och den hjälp som brottsoffer erbjuds
 3. Den onde är inte bara ond (Fagin) - hur kan man sympatisera med någon som är elak? Hur gör Polanski?
 4. Kristendom - tro - slutet
 5. Dödsångest drabbar Fagin - hur ser mötet med Oliver ut?
 6. Oliver kommer att bli hängd sägs flera gånger i filmen, men vad händer i slutet?
 7. Oliver är en rättskaffens pojk - varför?

 

Lektionen går i treenighetens tecken:

 1. Återkoppling till text (utdrag ur roman och film: fiktion) - koppling till det vidgade textbegreppet
  1. Kroppsspråk, tal, litteratur, lyrik, dramatik (teater och film), bilder och interaktiva medier (webb, spel, mejl, chat, sociala medier osv)
 2. Gruppdiskussion/litteraturstudium/textanalys (fiktionsanalys)/Diskurs
 3. Avslutning/delexamination av Oliver Twist - Joni går runt i grupperna och "tjuvlyssnar"

 

 

 

13

 

Psykologi: Personlighet

 

 

Psykologi: Personlighet

 

 

14

 

Moment: Fördjupningsarbete

 

 

 

Ingen lärarledd lektion. Egna studier gäller.

 

 

  Genväg till klassite

Dags för sista perioden: kämpa på!

 

APU Lov prov
Vecka

Dag: Onsdag kl. 11:50 - 12:50

sal: Calippo

Dag: Torsdag kl. 12:00 - 13:00

sal: Smack

15

Påsklov

Påsklov
16

 

Förberedelser inför nationellt prov.

 

 

Förberedelser inför nationellt prov.

Olika texttyper (pdf).

Instruktioner till fördjupningsarbete (lätt)

Instruktioner till fördjupningsarbete (svår)

 

17

 

Nationellt prov i Svenska B (onsdag 25/4)

 

 

Förberedelser inför det Muntliga Nationella provet.
18

 

Muntligt Nationellt prov:

Publik: (Noteringsunderlag)

 

 

 

 

Muntligt Nationellt prov:

Publik: (Noteringsunderlag)

 

 

 

 

19

 

 

 

Muntligt Nationellt prov:

Publik: (Noteringsunderlag)

 

 

 

 

Muntligt Nationellt prov för dem som inte hållt tal

Publik: de som inte varit publik (Noteringsunderlag)

 

 

 

20

 

 

Betygssnack & Psykologi (De fem perspektiven)

 

 

Ledigt

 

21

 

 

Betygssnack), kompletteringar & Psykologi (De fem perspektiven)

Dagens tjuvlyssning: Din text är antingen pratig, "textig" eller mycket personligt präglad: "nicklassig"

 

 

Självständigt arbete

 

22

 

Psykologiredovisning:

Det psykodynamiska perspektivet –

Det kognitiva perspektivet –

Det humanistiska perpektivet -

 

 

Se dokumentären August Strindberg

Läs Instuderingsfrågor som vi går igenom nästa vecka.

 

 

23

 

 

Ledigt

 

 

 

Kursutvärdering

 

Betyget sätts på fredag

24 Öppet Skolavslutning för årskurs 1 och 2

Genväg till klassite

 

  Tack för ett trevligt läsår och lycka till i framtiden och glöm inte att ha ett riktigt bra sommarlov!