Länkarna fungerar inte!

Terminsplanering för: ENVK3

   

Tillbaka till klassidan

Välkomna till kursen: Svenska B (SV1202)

Grovplanering

 

APU Lov prov
Vecka

Tisdag - 9:40 - 10:30

sal: 129

Torsdag - 13:20 - 14:20

sal: 225

33    
34    
35    
36 APU APU
37 APU APU
38 APU APU
39 APU APU
40 APU APU
41

Presentation av läraren: Joni. Uppvisning i kameleontbetende och språksituation.

Genomgång av: närvaro-frånvaro / regler och kursupplägg och hemsida.

Joni går igenom 1:a momentet (OH): Språksociologi.

 

Att lära sig nya ord är som att äta ett äpple - man kan inte stoppa in hela äpplet i munnen och äta det; man tar mindre tuggor och till slut har du ätit upp äpplet (förstått ordet):

Språk - socio - logi

kommunikation - social - kunskap om...

prata med någon - umgås med någon - kunskap om...

 

"När det gäller enskilt arbete får ni gärna lyssna på musik i lurar, men ha inte för hög volym för då stör du dina klasskamrater."

 

 

Arbete med kompendiet: läs s.207-s.220 och gör frågorna 1-16 och besvara frågorna på s.341.

 

 

 

 

Nu har vi klarat av inledningen och nu är det bara att jobba på...

Tillbaka till klassidan

Vecka

Tisdag - 9:40 - 10:30

sal: 129

Torsdag - 13:20 - 14:20

sal: 225

42

 

Arbete med kompendiet: läs s.207-s.220 och gör frågorna 1-16 och besvara frågorna på s.341.

 

"Om man stöter på en svår fråga eller har svårt att förstå något i själva arbetsuppgiften så behöver man inte vänta på min hjälp utan man fortsätter istället på nästa fråga så att man kommer framåt i arbetet - annars är det lätt att man blir kvar vid en fråga för länge. När du besvarat alla frågor som du förstått, kan du gå tillbaka och se om du blivit visare så att du kan besvara de svåra frågorna delvis och så hjälper jag till med den andra halvan.

Kunskap fungerar på så vis att desto mer du läser om ett visst ämne desto lättare blir det att lära sig mer. Och desto mer man lär sig desto fler frågor uppstår det och lägger man tid och engagemang på att besvara frågorna så blir man i slutändan en mycket mycket vis man eller kvinna."

 

Elevsamtal.

 

 

Arbete med kompendiet: läs s.207-s.220 och gör frågorna 1-16 och besvara frågorna på s.341.

Elevsamtal.

 

43

För dem som är klara med språksociologihäftet gäller novelläsning:

Arbetsuppgift:

Övriga gör klart häftet.

 

 

 

Novelläsning:

 

"Att döda ett barn" av Stig Dageman

Varför tycker så många svensklärare om att arbeta med "Att döda ett barn"?

Det finns många skäl, men man kan dra ner det till tre viktiga aspekter (synpunkter):

  1. När man läser novellen så måste man använda huvudet för att förstå textens handling som kan tolkas och analyseras på flera sätt. Berättelsen är mångbottnad (djup).
  2. Novellen är skriven med klart och tydligt språk.
  3. Texten är koncentrerad: författaren Stig Dagerman säger mycket med hjälp av få ord.

"Halmfläterskan" av Guy de Maupassant

 

Denna texttyp (genre) är också en novell, men den skiljer sig väldigt mycket från "Att döda ett barn": för det första är den längre och mycker mer omständigt skriven (svårare meningsbyggnad och mer komplicerade formuleringar), för det andra är den mindre symbolladdad och avslutningsvis behandlar den ett mycket längre tidsspann (tidsperiod). Dagermans novell utspelas under en dag medan Maupassants nästintill ett helt liv.

 

Inlämning av språksociologihäftet & arbetsuppgifter till novelläsningen (om man hinner - annars lämnar ni in efter lovet)

 

 

 

44 Höstlov Höstlov
45

Introduktion av nytt moment: Upplysningen kontra romantiken

 

 

 

 

Fortsatt arbete med Upplysningen kontra romantiken.

Läs s.81-s.90

 

Länk till fakta och arbetsuppgifter till momentet.

 

och påbörjade titta på filmen Frankenstein

 

 

46

 

Se filmen: Frankenstein

 

 

Se filmen: Frankenstein

 

47

Se klart filmen: Frankenstein

Arbete med instuderingsfrågor: Länk till fakta om upplysningen och romantiken, samt arbetsuppgifter till momentet.

 

Punkta filmen Frankenstein (minst 10 punkter). Punkt = en viktig händelse i filmen. Försök vara kronologisk (tidslig ordningsföljd). Se resultatet som låg bakom mycket hårt arbete.

Arbete med instuderingsfrågor: Länk till fakta om upplysningen och romantiken, samt arbetsuppgifter till momentet.

 

 

48

 

Arbete med instuderingsfrågor: Länk till fakta om upplysningen och romantiken, samt arbetsuppgifter till momentet.

Skriva en skräckberättelse med hjälp av 10 nyckelord. Datasal 254 är bokad 9:40-10:30

Läs om uttrycken: "att begå självmord" och "att ta självmord"; vad är rätt och vad är fel?

 

Skriva en skräckberättelse med hjälp av 10 nyckelord. Datasal 254 är bokad 13:20-14:20

 

 

49

Power point om upplysningen.

Genomgång av nyckelord (romantiken) - reducering av nyckelord

Arbete med instuderingsfrågor: Länk till fakta om upplysningen och romantiken, samt arbetsuppgifter till momentet.

 

Skriva en skräckberättelse med hjälp av 10 nyckelord. Datasal 254 är bokad 13:20-14:20

Ni kan antingen komma till datasalen eller arbeta hemma. Närvaro får ni när ni lämnar in skräckberättelsen (senast 23:59:99).

Innan du skickar in din berättelse så kan du kontrollera den med hjälp av Självbesiktning.

 

50

 

Självbesiktning och respons på skräckberättelse.

 

 

Självbesiktning och respons på skräckberättelse.

 

  51  

 

Arbete med rester (bara för dem som har rester - ni som har ett rent samvete och har gjort alla uppgifter får ledigt).

:

Jullov

19 lektioner á 55m  

  God jul & gott nytt år

    Tillbaka till klassidan

Vecka

Torsdag: 13:20 - 15:10

sal: 254

2

Självbesiktning och respons på skräckberättelse.

Göra instuderingsfrågor till Romantiken

Förbättra och skriva rent Frankensteinberättelsen (med hjälp av 10 punkter) och skicka in den.

Novellanalys av "Att döda ett barn" av Stig Dagerman

 

 

3

Jonis sista lektion - vikarie tar över.

Kursutvärdering

:

4

 

 

:

5

 

 

:

6

 

 

:

7

 

 

:

8

 

 

:

9 Sportlov
10

 

 

:

11

 

 

:

12

 

 

:

13

 

 

:

14

Påsklov

 

Dags för sista perioden: kämpa på!

Tillbaka till klassidan

Vecka

Torsdag: 13:20 - 15:10

sal: 254

15 Påsklov
16

 

 

:

17

 

 

:

18

 

Planeringsdag för lärare - ledigt för eleverna

 

19 APU
20 APU
21 APU
22 APU
23

 

 

Frånvaro:

24 Sommarlov

 

 

  Tack för ett trevligt läsår och lycka till i framtiden och glöm inte att ha ett riktigt bra sommarlov!