www.larare.at

Konst

Innehållsförteckning -

Att studera konstuttryck innebär att man strävar efter att beskriva konstverk ur ett historiskt, filosofiskt och socialt perspektiv.

1) Det historiska perspektivet

2) Det filosofiska perspektivet

3) Det sociala perspektivet

Varje perspektiv kräver analytisk förmåga och just denna förmåga präglar allt i denna kurs.

Moment:

 1. Konstbegreppet
 2. Konsthistoria
 3. Konstanalys

 

Konst / Fakta
 

Konstnärer

 

Konst / Moment
 
  1. Konstbegreppet
  2. Konsthistoria
  3. Konstanalys

   

Konst / Gymnasiekurser
 

Konstarterna och samhället

 

Konst / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)