www.larare.at

Konstarterna och samhället

50p (KOSKOS0)-

 

 

 

Konstarterna och samhället / Moment
 

Uttryck & utveckling

Vad är kultur? vad betyder ordet? Kulturuttrycket? Kulturens utveckling?

Konst & samhälle

Samhällsförändringar påverkar och påverkas av konst. Kultur VS teknik? Kreativa miljöer?

Upplevelse & analys

Analyser av aktuella kultur- och konstföreteelser med hjälp av någon presentationsform. Egna kulturupplevelser. Användning av relevanta begrepp och teorier.

 

 
Konstarterna och samhället / Styrdokument
 

Förmågor

Centralt innehåll

Kunskapskrav

 

Konstarterna och samhället / Lärarhandledning
 

 

 

Konstarterna och samhället / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)