www.larare.at

Konstarterna och samhället

Att studera konstuttryck innebär att man strävar efter att beskriva konstverk utifrån:

1) Det historiska (då och nu) perspektivet

Hur såg konsten ut förut och hur har den utvecklats genom tiden? Skönhetsidealen har svängt kraftigt genom tiderna; varför? Läs mer.

2) Det filosofiska (idémässiga) perspektivet

Vad är konst, när blir och när upphör något att klassas som konst? Vad krävs för att en artefakt eller ett fenomen kan värderas som konst och uppskattas som konstverk. Och vilka konstverk anses värdefulla och varför? Vad är vacker konst? Vad är ful konst, t.ex. sk"hötorgskonst"? Läs mer.

3) Det sociala (samhälleliga och psykologiska) perspektivet

Är konst något som vi människor behöver? Ska skattepengar användas för att förvärva konst? Varför har vi offentlig konst? Finns det mer eller mindre lämplig offentlig konst? Vad är samhällsnyttig konst? Konst kan också vara politik; varför är det så? Läs mer.

4) Konceptuellt förrhållningssätt

Kan konst vara mer än det man ser och kan man tolka konstverk olika? Läs mer.

5) Pragmatiskt perspektiv

Sedan kan man också ha ett mer pragmatiskt förhållnings- sätt och fråga sig vad är konstens funktion? Alltså vad är dess mål och vad är dess mening? Och för vem är konsten och vad är den bra för? Läs mer.

 

Konstarterna och samhället / Moment
 

Uttryck & utveckling

Vad är kultur? vad betyder ordet? Kulturuttrycket? Kulturens utveckling?

Läs mer om konstbegreppet.

Konst & samhälle

Samhällsförändringar påverkar och påverkas av konst. Kultur VS teknik? Kreativa miljöer?

Läs mer konsthistoria.

Upplevelse & analys

Analyser av aktuella kultur- och konstföreteelser med hjälp av någon presentationsform. Egna kulturupplevelser. Användning av relevanta begrepp och teorier.

Läs mer om konstanalys.

 

 
Konstarterna och samhället / Styrdokument
 

Förmågor

Centralt innehåll

Betygskriterier

 

Konstarterna och samhället / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)