www.larare.at

Kunskapskrav

Konstarterna och samhället, KOSKOS0 - 50p

E
D
C
B
A

Jag har bearbetat kunskapskravet genom att dela upp det i mindre enheter: E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv så att det blir lättare att diskutera kunskapskrav med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i kunskapskraven. Det blir också lättare att avgöra om en elev ska ha ett mellanbetyg (D eller B).

Du når varje enskild del; t.ex. E, D, C, B, A osv genom att klicka på länken under huvudrubriken och du når underkategorierna E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv genom att klicka under varje underrubrik. Därifrån når du också kunskapskravet inläst genom att klicka på högtalarsymbolen till höger. Du kan alltid jobba tillbaka genom att klicka på den vita pilen i den röda rektangeln.

Jag har också jobbat med att förtydliga på begreppsplan genom att förklara svårare begrepp/ord. Klicka på ordlistan och slå upp ordet du inte förstår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Konstarterna och samhället / E
Klicka här för att lyssna på E1

E1. Eleven redogör översiktligt för olika former av samtida kulturuttryck och för någon beröringspunkt mellan dem. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och populärkultur.

E2. Eleven för enkla resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck och samhällsförändringar. Eleven diskuterar också översiktligt och med enkla argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället samt samband mellan ett samhälles syn på demokrati, yttrandefrihet och censur och hur konst- och kulturuttryck används. Dessutom redogör eleven översiktligt för något samband mellan teknikutveckling och kulturutveckling och för hur detta kan förändra konstnärers förutsättningar att verka i samhället. Vidare för eleven enkla resonemang kring villkor för konstnärlig yrkesutövning i dag liksom olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer.

E3. Eleven gör enkla tolkningar och analyser av aktuella kultur- och konstföreteelser med hjälp av någon presentationsform och ger enkla förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven enkla reflektioner över egna kulturupplevelser och gör enkla kopplingar mellan sina egna erfarenheter av skapande och samtidens konstnärliga uttryck. I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Konstarterna och samhället / E1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör översiktligt för olika former av samtida kulturuttryck och för någon beröringspunkt mellan dem. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och populärkultur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Konstarterna och samhället / E2
Klicka här för att lyssna på E2

Eleven för enkla resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck och samhällsförändringar. Eleven diskuterar också översiktligt och med enkla argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället samt samband mellan ett samhälles syn på demokrati, yttrandefrihet och censur och hur konst- och kulturuttryck används. Dessutom redogör eleven översiktligt för något samband mellan teknikutveckling och kulturutveckling och för hur detta kan förändra konstnärers förutsättningar att verka i samhället. Vidare för eleven enkla resonemang kring villkor för konstnärlig yrkesutövning i dag liksom olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Konstarterna och samhället / E3
Klicka här för att lyssna på E3

Eleven gör enkla tolkningar och analyser av aktuella kultur- och konstföreteelser med hjälp av någon presentationsform och ger enkla förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven enkla reflektioner över egna kulturupplevelser och gör enkla kopplingar mellan sina egna erfarenheter av skapande och samtidens konstnärliga uttryck. I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betyg D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Konstarterna och samhället / C
Klicka här för att lyssna på C

C1. Eleven redogör utförligt för olika former av samtida kulturuttryck och för några beröringspunkter mellan dem. Dessutom redogör eleven utförligt för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och populärkultur.

C2. Eleven för välgrundade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck och samhällsförändringar. Eleven diskuterar också utförligt och med välgrundade argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället samt samband mellan ett samhälles syn på demokrati, yttrandefrihet och censur och hur konst- och kulturuttryck används. Dessutom redogör eleven utförligt för några samband mellan teknikutveckling och kulturutveckling och för hur detta kan förändra konstnärers förutsättningar att verka i samhället. Vidare för eleven välgrundade resonemang kring villkor för konstnärlig yrkesutövning i dag liksom olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer.

C3. Eleven gör tolkningar och analyser av aktuella kultur- och konstföreteelser med hjälp av några presentationsformer och ger välgrundade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven välgrundade reflektioner över egna kulturupplevelser och gör välgrundade kopplingar mellan sina egna erfarenheter av skapande och samtidens konstnärliga uttryck. I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Konstarterna och samhället / C1
Klicka här för att lyssna på C1

Eleven redogör utförligt för olika former av samtida kulturuttryck och för några beröringspunkter mellan dem. Dessutom redogör eleven utförligt för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och populärkultur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Konstarterna och samhället / C2
Klicka här för att lyssna på C2

Eleven för välgrundade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck och samhällsförändringar. Eleven diskuterar också utförligt och med välgrundade argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället samt samband mellan ett samhälles syn på demokrati, yttrandefrihet och censur och hur konst- och kulturuttryck används. Dessutom redogör eleven utförligt för några samband mellan teknikutveckling och kulturutveckling och för hur detta kan förändra konstnärers förutsättningar att verka i samhället. Vidare för eleven välgrundade resonemang kring villkor för konstnärlig yrkesutövning i dag liksom olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Konstarterna och samhället / C3
Klicka här för att lyssna på C3

Eleven gör tolkningar och analyser av aktuella kultur- och konstföreteelser med hjälp av några presentationsformer och ger välgrundade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven välgrundade reflektioner över egna kulturupplevelser och gör välgrundade kopplingar mellan sina egna erfarenheter av skapande och samtidens konstnärliga uttryck. I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betyg B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Konstarterna och samhället / A
Klicka här för att lyssna på A

A1. Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika former av samtida kulturuttryck och för flera beröringspunkter mellan dem. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och populärkultur.

A2. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck och samhällsförändringar. Eleven diskuterar också utförligt och med välgrundade och nyanserade argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället samt samband mellan ett samhälles syn på demokrati, yttrandefrihet och censur och hur konst- och kulturuttryck används. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för några samband mellan teknikutveckling och kulturutveckling och för hur detta kan förändra konstnärers förutsättningar att verka i samhället. Vidare för eleven välgrundade och nyanserade resonemang kring villkor för konstnärlig yrkesutövning i dag liksom olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer.

A3. Eleven gör komplexa tolkningar och analyser av aktuella kultur- och konstföreteelser med hjälp av några presentationsformer och ger välgrundade och nyanserade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna kulturupplevelser och gör välgrundade och nyanserade kopplingar mellan sina egna erfarenheter av skapande och samtidens konstnärliga uttryck. I sin tolkning och analys använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Konstarterna och samhället / A1
Klicka här för att lyssna på A1

Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika former av samtida kulturuttryck och för flera beröringspunkter mellan dem. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och populärkultur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Konstarterna och samhället / A2
Klicka här för att lyssna på A2

Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck och samhällsförändringar. Eleven diskuterar också utförligt och med välgrundade och nyanserade argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället samt samband mellan ett samhälles syn på demokrati, yttrandefrihet och censur och hur konst- och kulturuttryck används. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för några samband mellan teknikutveckling och kulturutveckling och för hur detta kan förändra konstnärers förutsättningar att verka i samhället. Vidare för eleven välgrundade och nyanserade resonemang kring villkor för konstnärlig yrkesutövning i dag liksom olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Konstarterna och samhället / A3
Klicka här för att lyssna på A3

Eleven gör komplexa tolkningar och analyser av aktuella kultur- och konstföreteelser med hjälp av några presentationsformer och ger välgrundade och nyanserade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna kulturupplevelser och gör välgrundade och nyanserade kopplingar mellan sina egna erfarenheter av skapande och samtidens konstnärliga uttryck. I sin tolkning och analys använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Skolverket