www.larare.at

Filosofi: 6 Förmågor

 

Jag har numrerat förmågorna som ska uppnås i båda filosofikurserna: Filosofi 1 (FIOFIO01) och Filosofi 2 (FIOFIO02) så att det blir lättare att diskutera förmågor med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Du når de 6 förmågorna genom att klicka upp "rullgardinen" i menyn ovan.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. ordlistor, koppling till delar i filosofikursernas centrala innehåll och kunskapskrav samt QR-kod till denna sajt.

Lyssna på alla förmågor genom att klicka på högtalarsymbolen.

Du kan snabbnavigera mellan förmågorna genom att klicka på pilarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofi : Alla 6 förmågorna

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

01. Kunskaper om huvuddragen i olika verklighetsuppfattningar och olika sätt att se på kunskap.

02. Kunskaper om vetenskapsteoretiska ståndpunkter och vetenskapliga metoder.

03. Kunskaper om värdefilosofi, olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier samt deras tillämpning.

04. Kunskaper om existentiella frågor och samhällsfilosofi samt om nutida filosofiska riktningar.

05. Förmåga att identifiera filosofiska frågor samt att analysera, förklara och ta ställning till klassiska och nutida filosofiska frågor och teorier med hjälp av relevanta begrepp.

06. Kunskaper om språkfilosofi och förmåga att tydliggöra språkliga nyanser med hjälp av språkfilosofiska begrepp samt förmåga att värdera argument och att urskilja och genomföra en logisk argumentation.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofi : förmåga 1

 

Kunskaper om huvuddragen i olika verklighetsuppfattningar och olika sätt att se på kunskap.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofi : förmåga 2

 

Kunskaper om vetenskapsteoretiska ståndpunkter och vetenskapliga metoder.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofi : förmåga 3

 

Kunskaper om värdefilosofi, olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier samt deras tillämpning.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofi : förmåga 4

 

Kunskaper om existentiella frågor och samhällsfilosofi samt om nutida filosofiska riktningar.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofi : förmåga 5

 

Förmåga att identifiera filosofiska frågor samt att analysera, förklara och ta ställning till klassiska och nutida filosofiska frågor och teorier med hjälp av relevanta begrepp.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofi : förmåga 6

 

Kunskaper om språkfilosofi och förmåga att tydliggöra språkliga nyanser med hjälp av språkfilosofiska begrepp samt förmåga att värdera argument och att urskilja och genomföra en logisk argumentation.

 

Källa: Skolverket