www.larare.at

Centralt innehåll

Konstarterna och samhället, 50p - KOSKOS0

1. Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem.

2. Kulturbegreppets olika innebörder samt relationen mellan etablerade konstformer och populärkultur.

3. Samband mellan samhällsförändring och konstnärliga uttrycksformer, i nutiden och med historiska tillbakablickar.

4. Konstnärliga uttrycksformers roll och villkor i dagens samhälle. Frågor som rör upphovsrätt, yttrandefrihet, demokrati och censur liksom tekniska möjligheter att presentera konstnärligt skapande.

5. Det konstnärliga yrkesutövandets villkor samt föreställningar om kreativitet och vad som kännetecknar kreativa miljöer.

6. Elevernas eget skapande och hur det förhåller sig till samtidens konstnärliga uttryck.

7. Analys och tolkning av aktuella kultur- och konstföreteelser. Begrepp och teorier som förekommer i aktuell kulturdebatt.

Ordlista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Konstarterna och samhället / 1 av 7
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Konstarterna och samhället / 2 av 7
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 2

Kulturbegreppets olika innebörder samt relationen mellan etablerade konstformer och populärkultur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Konstarterna och samhället / 3 av 7
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3

Samband mellan samhällsförändring och konstnärliga uttrycksformer, i nutiden och med historiska tillbakablickar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Konstarterna och samhället / 4 av 7
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

Konstnärliga uttrycksformers roll och villkor i dagens samhälle. Frågor som rör upphovsrätt, yttrandefrihet, demokrati och censur liksom tekniska möjligheter att presentera konstnärligt skapande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Konstarterna och samhället / 5 av 7
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 5

Det konstnärliga yrkesutövandets villkor samt föreställningar om kreativitet och vad som kännetecknar kreativa miljöer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Konstarterna och samhället / 6 av 7
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 6

Elevernas eget skapande och hur det förhåller sig till samtidens konstnärliga uttryck.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Konstarterna och samhället / 7 av 7
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 7

Analys och tolkning av aktuella kultur- och konstföreteelser. Begrepp och teorier som förekommer i aktuell kulturdebatt.