www.larare.at

Konstanalys

Innehållsförteckning -

 

Konstanalys / Snabbanalys
 
    1. Första tanken, gör en snabb tolkning utan större eftertanke; vad tycker du om konstuttrycket?
    2. Vilka känslor och tankar väcker konstuttrycket?
    3. Beskriv minst TRE detaljer du uppmärksammat i konstuttrycket.

Konstanalys / Semiotisk analys
 

Vad får du för konstupplevelse, känsla av konstuttrycket? Avsikten med ett konstverk är ju ofta att skapa känslor; upplevelse eller inlevelse. Det är upplevelsen som gör att man blir nyfiken och fastnar för konstverket. Det första intrycket är viktigt och styr den fortsatta tolkningen.

Se till konstuttryckets grundbetydelser, sk denotationer. Vad är det i konstuttrycket som får dig att reagera? Man tittar på vad konstuttrycket föreställer, t.ex. personer, föremål, miljö och händelser. Hur är den uppbyggd; form, komposition, linjer, färger och ljus? Dessa kallas konstuttryckets "denotationer" (denotare = beteckna, märka, betyda).

Se till bildens bibetydelser, sk konnotationer. Vad kommer du att tänka på när du ser konstuttrycket? Det är nu man associerar fritt och utvecklar tankar och känslor om det som konstverket berättar. Det finns föremål och handlingar som vi får gemensamma associationer till: glada människor tillsammans ger en känsla av gemenskap, ett hakkors eller en duva ger vissa associationer, grod- eller fågelperspektiv styr hur vi uppfattar något. Varma respektive kalla färger skapar känslovärderingar om ting eller personer. Dessa kallas konstuttryckets "konnotationer" (con = med, d.v.s. betydelser man får "med på köpet").

Konstanalys / Lärarhandledning
 

Klicka här.

 

 

Konstanalys / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (år)