Länkarna fungerar inte!

Terminsplanering för: Industri- och energiprogrammet (ENDU3 & IPUH3)

   

Tillbaka till klassidan

Välkomna till kursen: Svenska B (SV1202)

Grovplanering

 

 

APU Lov prov
Vecka

Måndag 10:10 - 11:00 (50m)

sal: 129

Tisdag 14:00 - 14:55 (55m)

sal: 129

33    
34    
35    
  36     ENDU3 = APU ENDU3 = APU  
  37     ENDU3 = APU ENDU3 = APU  
38 APU APU
39 APU APU
40 APU APU
41

  Presentation av Joni

Kursupplägg och planering

 

 

Nu har vi klarat av inledningen och nu är det bara att jobba på...

Tillbaka till klassidan

Vecka

Måndag 10:10 - 11:00 (50m)

sal: 129

Tisdag 14:00 - 14:55 (55m)

sal: 261 (observera salsändring!)

42

Moment Medeltiden: Genomgång av momentet. Kort om det medeltida samhället och mer om Dantes storverk: "Den gudomliga komedin". En vidare diskussion om verkets betydelse för kristendomen och vårt sätt att skildra helvetet. Illustration av helvetestratten och ett kort avsnitt om brott och straff i historian.

 

Arbetsuppgift: Skriva en helvetesskildring med utgångspunkt från helvetestratten och med särskilt fokus på miljöbeskrivning.

 

 

Fortsatt arbete med helvetesskildring.

Enskilt samtal med eleverna.

Arbetsuppgift: Skriva en helvetesskildring med utgångspunkt från Dantes helvetestratt och med särskilt fokus på miljöbeskrivning (ta hjälp av denna text.)

Texten ska skrivas rent på dator och lämnas in senast efter höstlovet (söndag kl 24:00 V.44)

Formalia (form): 1-2 A4 dataskrivet, 1,5 radavstånd och 12ppt. Döp filen till: ditt program_arbetsuppgift_efternamn

ex: ENDU3_helvetesbeskrivning_stam.doc

 

43

 

Introduktion med lite Dantes helvete-stämning: Bildspel om Dante och medeltidenGenomgång av medeltidens litteratur med fokus på Dante Alighiere.

Genomgång om hur man skriver en bra miljöbeskrivning. Utgår från denna text.

Känner du osäkerhet över hur du ska skriva din helvetesskildring kan du ta en titt på mina förslag: Dantearbete - förslag & tips. Inlämning ger närvaro för första passet.

 

 

Arbetsuppgift: Skriva en helvetesskildring med utgångspunkt från helvetestratten och med särskilt fokus på miljöbeskrivning.

 

 

Avslutning av momentet: Medeltiden

För dem som är klara med medeltiden gäller novelläsning:

Arbetsuppgift:

  • skriv 10 nyckelord
  • hitta berättelsens "mitt" och "slut" - citera.
  • skriv en kort handlingsbeskrivning
  • avslutningsvis en värdering (tyck till)

Övriga skriv klart berättelsen med utgångspunkt från helvetestratten och med särskilt fokus på miljöbeskrivning.

 

44 Höstlov Höstlov
45

Introduktion nytt moment: Läsa och arbeta med texter

Momentets innehåll

Arbetsuppgift (grupp): förklara nyckelorden och texttyperna i Läsa och arbeta med texter.

 

Fakta: Läsa och arbeta med texter

 

 

 

 

46

 

Schemaändring: Varje tisdagspass fram till jullovet är förlagt på er och innebär i praktiken att ni inte behöver komma till tisdagslektionen kl. 14:00 - 14:55.

Ni kommer att få arbetsuppgifter av mig varje måndag.

För att detta ska fungera måste ni visa att ni arbetar på egen hand - detta gör ni genom att rapportera för mig vad ni gjort varje tisdagspass - då kan jag skriva närvaro på er.

Ni rapporterar till mig via mejl (döp filen till "tisdagsarbete_namn_första bokstaven i efternamnet_ årmånaddag" ex "tisdagsarbete_joni_s_111115") eller lämnar arbetet till mig på mitt rum (131).

Det som gäller är alltså frihet under ansvar och funkar inte det här måste vi återinföra den obligatoriska närvaron på tisdagar.

Jag kommer att finnas på mitt rum (131) eller i sal 261 varje tisdag mellan 14:00 - 14:55 (om jag inte är där så står det en lapp på dörren som säger vart jag är).

 

Genomgång av tisdagsjobb: Stencil Vad är en roman? Gör arbetsuppgiften Diskutera (sid 178: 1-4 och sid 179: 1-2)

Genomgång av nyckelord.

Dead line på helvetesskildring: fredag 19/11-2011

 

Observera schemaändring: Varje tisdagspass fram till jullovet är förlagt på er och innebär i praktiken att ni inte behöver komma till tisdagslektionen kl. 14:00 - 14:55.

Ni kommer att få arbetsuppgifter av mig varje måndag.

För att detta ska fungera måste ni visa att ni arbetar på egen hand - detta gör ni genom att rapportera för mig vad ni gjort varje tisdagspass - då kan jag skriva närvaro på er.

Ni rapporterar till mig via mejl (döp filen till "tisdagsarbete_namn_första bokstaven i efternamnet_ årmånaddag" ex "tisdagsarbete_joni_s_111115") eller lämnar arbetet till mig på mitt rum (131).

Det som gäller är alltså frihet under ansvar och funkar inte det här måste vi återinföra den obligatoriska närvaron på tisdagar.

Jag kommer att finnas på mitt rum (131) eller i sal 261 varje tisdag mellan 14:00 - 14:55 (om jag inte är där så står det en lapp på dörren som säger vart jag är).

 

Vad är en roman? Gör arbetsuppgiften Diskutera (sid 178: 1-4 och sid 179: 1-2)

 

 

 

 

 

47

Läsa och arbeta med texter.

Arbetsuppgifter:

1. Känner du till nyckelorden? Vilka i så fall (välj några). Förklara dem.

2. Känner du till textyperna? Vilka i så fall (välj några). Förklara dem.

3. Skrivövning 1. Skriv en kort berättelse - slumpmässig texttyp. Förklara först texttypen och skriv sedan en kort text där du ger exempel på texttypen (1/2 - 1A4).

4. Diskutera begreppet genre (inom böcker, film och musik). Ingen inlämning.

5. Vad är en roman? Gör diskuterauppgiften på s.178 (1-4) och s.179 (1-2).

6. Läsa romaner... (s.180-181) Vad ska man tänka på när man ska läsa romaner? Fundera över varför man ska tänka på följande när man läser en en längre text som t.ex. en roman: 1) Var öppen 2) Var skärpt 3) Se helheten 4) Hjälp minnet 5) Läs på flera nivåer 6) Undersök språket. Ingen inlämning.

7. ... och sen. Skriv ett annorlunda slut till Rödluvan. Ta hjälp av "Skriva vidare" (s.181).

8. (Extrauppgift - ej obligatorisk) Skrivövning 2. Välj en uppgift från s.182-s.183(det grönmarkerade): Skriva ett brev, Kommentera några citat, Skriva en baksida, Jämföra två romaner, Jämföra romanen med filmen, Rekommendera boken till en särskild person, Skriva en sida i boken på ett annat sätt, Skriva en sida ur boken ur ett annat perspektiv eller Skriva en recension.

9. Skrivövning 3. Skriv en kortare sammanfattning om romanens historia. Använd fakta från s.188-s.190.

Extrauppgift - ej obligatorisk: skriv en kortare uppsats om romanens historia. Använd fakta från s.188-s.190.

10. Läs- och skrivövning. Skriv om en novell; använd dig av detta material: novelläsning (s.191-192).

11. (Extrauppgift - ej obligatorisk) Läs om Lyrik (s.195-s.196). Ingen inlämning.

För att kunna lösa uppgifterna underlättar det om man varit med på lektionerna (de gemensamma genomgångarna), läst kapitlet: "Läsa och arbeta med texter" (s.174-210) och söka information på nätet (t.ex. Wikipedia). Tanken är att du gör så många uppgifter du hinner med för vi kommer att börja ett nytt moment V.50.

 

Läsa och arbeta med texter.

 

 

48

Läsa och arbeta med texter.

Arbetsuppgifter (se V.47 eller klicka här)

 

Läsa och arbeta med texter.

Arbetsuppgifter (se V.47 eller klicka här)

 

 

 

49

Observera! Salsändring: sal 125 gäller.

Läsa och arbeta med texter

Arbetsuppgifter (se V.47 eller klicka här)

 

 

Fortsatt arbete med Arbetsuppgifter (se V.47 eller klicka här)

 

Läsa och arbeta med texter.

 

50

 

Genomgång av vad åtgärdsprogram är för något.

Föreläsning: de tre första litterära epokerna: Forntiden, Antiken och Medeltiden (hann inte med). Se hela upplägget här.

Dagens frågor:

  1. Vad är skillnaden mellan att säga: "Odysseus" och "Odysséen"? Odysseus (man) är namnet på hjälten i eposet Odysséen (litterärt verk).
  2. Vad är skillnaden mellan epik och epos? Epik är en litterär genre medan epos är ett litterärt verk som kan underställas genren.

Utdelning av tisdagsarbete: läs s.52-55 och stryk under i texten det som (ungefär) besvarar de fem rubrikerna som är utformade som frågor.

Läs s.58-61

 

Utdelning av tisdagsarbete: läs s.52-55 och stryk under i texten det som (ungefär) besvarar de fem rubrikerna som är utformade som frågor.

Läs s.58-61

 

51

 

Arbete med rester (bara för dem som har rester - ni som har ett rent samvete och har gjort alla uppgifter får ledigt).

:

 

Arbete med rester (bara för dem som har rester - ni som har ett rent samvete och har gjort alla uppgifter får ledigt).

:

20 lektioner á 53m  

  God jul & gott nytt år.

    Tillbaka till klassidan

Vecka

Onsdag 08:00 - 09:40 (1h40m)

sal: 116

2

Kompletera uppgifter till moment 2. . Se arbetsuppgifter. Uppgiften: novellanalys är viktigast.

Arbete med novellanalys. Mall finns här.

Nytt moment: Renässansen

Fortsatt arbete med tidigare utdelat tisdagsarbete: läs s.52-55 och stryk under i texten det som (ungefär) besvarar de fem rubrikerna som är utformade som frågor.

Läs s.58-61 och skriv en kort sammanfattning om Shakespeare

läs två hamletmonologer (s.314-s.315) och gör uppgifterna.

 

 

3

Jonis sista lektion - vikarie tar över.

Kursutvärdering

Återanknytning till de tre första litterära epokerna och fortsättning med nästa epok: Nytt moment: Renässansen.

Power Point om renässansen & Shakespeare

Läsa textutdrag ur Hamlet

Arbetsuppgift: läs två hamletmonologer (s.314-s.315) och gör uppgifterna.

Betygssnack:

4

 

 

Frånvaro:

5

 

 

Frånvaro:

  6  

 

 

Frånvaro:

IPUH3 = APU
  7  

 

 

Frånvaro:

IPUH3 = APU
  8  

 

 

Frånvaro:

IPUH3 = APU
9 Sportlov  
10 Material till Nationellt prov.  
11

 

 

Frånvaro:

 
12

 

 

Frånvaro:

 
13

 

 

Frånvaro:

 
14

 

 

Frånvaro:

 

 

Dags för sista perioden: kämpa på!

Tillbaka till klassidan

Vecka

Onsdag 08:00 - 09:40 (1h40m)

sal: 116

15 Påsklov
16

 

 

Frånvaro:

  17  

Muntligt nationellt prov (måndag 23/4)

 

Nationellt prov i Svenska B (25/4)

ENDU3 = APU
18

Planeringsdag för lärare

ENDU3 = APU
  19  

 

Frånvaro:

ENDU3 = APU
20 APU
21 APU
22 APU
23

 

 

Frånvaro:

24 Arbeta med rester

 

Tack för ett trevligt läsår och lycka till i framtiden och glöm inte att ha ett riktigt bra sommarlov!