Länkarna fungerar inte!

Välkommen till kursen i Svenska B(SP+NV)
 Tisdag: 12.25 – 13.20                 Fredag: 8.15 – 10.35
Lärare: Joni Stam. e-post: joni.stam@edu.hofors.se
Hjälpmedel när man ska göra en text- eller filmanalys: Ordlista med litterära begrepp, arbetsschema vid analys, 8stegsmetoden, filmanalys (8 punkter) , gestaltanalysmall, ljudanalys, Valmodellen (6 punkter), hur man recenserar film och mall för diktanalys

Hjälpmedel när man ska skriva utredande text (uppsats): Hur man skriver utredande texter, Hur man skriver uppsats.


Bra hemsidor i anknytning till Svenska B:
Hemsida gjord för Svenska B-elever, gjord av Cecilia Göransson
Svenska på nätet - en webbsida med material om hur man lär sig svenska
Svenska Akademins Ordlista
Fri svensk ordlista
Grammatikgranskaren WebbGranska 1.1
Synonymlexikon
Ordklasser - att läsa, skriva och kommunicera bättre 
Språkrådet - råd i språkfrågor


__________________________________________________________________________upp

Vad är språk?

__________________________________________________________________________upp                                

Skrivhantverkets betydelse    

__________________________________________________________________________upp           

Språk kontra text

__________________________________________________________________________upp

Textanalys: För det första måste du ha koll på arbetsschemat för det andra ska du ha koll på 8stegsmetoden. När du blir osäker över vad de olika begreppen betyder klicka här

__________________________________________________________________________upp

Forntiden: titta gärna på den animerade versionen av Gilgamesh (se alla 11 delar)     

__________________________________________________________________________upp

Grekiska Antiken: två texter som vi ska arbeta med: Homeros "Illiaden" (123 och 4) och  Homeros text kan kopplas till följande filmklipp.

1/10 Fredag: Utbildningsradions (UR) program "Hej litteratur" med temat Antiken.
5/10 Tisdag: Arbetsschema när man ska göra en textanalys.
8/10 Fredag: Gör en textanalys av Homeros' text: Illiaden. 
12/10 Tisdag: Frågestund och se hur långt alla har kommit med sina textanalyser; bestämma dead line.

15/10 Fredag: Arbeta med textanalys av utdrag ur Illiaden av Homeros. 

19/10 Tisdag: Hjälpverktyg till textanalys.

22/10 Fredag: Dead line för textanalys av Illiaden. Arbete med Sapfos dikt Sapfos "Gudars like tycks mig den mannen vara" (dikten finns i flera översättningar - jag vill att ni börjar med denna). Det finns ett arbetsmaterial som jag vill att ni följer.

26/10 Tisdag: Sapfo. 

29/10 Fredag: Sapfo. Grupparbete i sal 5A mellan 8:15 - 9:15. Andra lektionen mellan 9:25 - 10:35 är det gruppdiskussioner i mindre grupper med mig i sal 12. Grupperna ska diskutera Sapfos text utifrån detta arbetsmaterial. Varje grupp får 20 minuter var. Kom i tid annars drabbas nästa grupp.

Grupp 1: 9:25 - 9:45 - 
Grupp 2: 9:50 - 10:10 - 
Grupp 3: 10:15 - 10:35 -
9/11 Tisdag: Stilgreppsanalys. Hur skriver man ett hjälteepos? Skrivövning 1: Skriv ett hjälteepos. Använd stilgrepp som finns i Gilgamesh och Ililaden. Använd epitet, omvänd meningsbyggnad, högtravande och ålderdomligt språk, använd liknelser, pröva på metaforer och för er som vill ha utmaningar skriv tre eller flera rader i hexameter. Stilgrepp som finns i Iliaden; Checklista finns här.

12/11 Fredag: Fortsätta skriva på sitt hjälteepos.

16/11 Tisdag: Genomgång av inlämningsuppgiften: textanalys Iliaden och bedömningsdiskussion. Fortsätta skriva på sitt hjälteepos.

19/11 Fredag: Stilgreppsanalys. Hur skriver man en "sapfisk" dikt? Övning skriv en sapfisk dikt. Använd stilgrepp som finns i Sapfos dikt. Se checklista över stilgrepp som finns hos Sapfo.
 23/11 Tisdag: Vi skriver en "sapfisk" dikt (ta hjälp av bildspråk) och introduktion av det grekiska dramat. Artikel om grekiska dramat med fokus på Kung Oidipus. Verk: utdrag ur Kung Oidipus av Sofokles.
26/11 Fredag: Sammanfattning av den vetenskapliga artikeln. Texten: Kung Oidipus delas ut: ska läsas till nästa gång.

30/11 Tisdag:Diskussion om texten Kung Oidipus (se gärna en amatörfilm om inledningen till dramat). Och oidipuskomplexet (se film och reklamfilm - ingenting för de pryda). Gruppövning: Besvara frågorna i stencilen.

3/12 Fredag: Gå igenom frågorna ur stencilen. Gemensam genomgång.

__________________________________________________________________________upp

7/12 Tisdag: Genomgång av dramaturgisk analysmodell: Dramaturgi: Valmodellen
Film: Mighty Aphrodite av Woody Allen.

10/12 Fredag: Film: fortsättning. Filmanalys - analys av gestalter.

14/12 Tisdag: Filmanalys med fokus på gestalterna och filmens koppling till antikens Grekland.
Arbetsmaterial: Faktamaterial och dussinet frågor.

17/12 Fredag: Grupparbete: filmanalys. Inlämning gruppvis.

Arbeta med:
1. Besvara frågorna på stencil: "Dussinet frågor...". Ta hjälp av faktamaterialet.
2. Diskutera kopplingar/referenser till antiken. Ta hjälp av faktamaterialet.
3. Gå igenom de viktigaste gestalterna/karaktärerna (dessa står uppskrivna på stencil: "Dussinet frågor..." baksida.
4. Diskutera valmodellen och hur väl den kan användas på denna film. Motivera.
5. Tyck till om filmen. Motivera.

Grupp 1:
Grupp 2:
Grupp 3:

Skickas till mig senast julafton. God jul!
14/1 Fredag 2h: Filmanalysmoment. Se filmen Star Wars i anknytning till en enkel filmanalys i punktad form och En fullständig analys av Star Wars.

18/1 Tisdag: Se klart Star Wars filmen. Diskussion om filmen; speciellt gestalterna. Skriv om gestalterna: gestalterna som ska analyseras finns här och använd gärna gestaltmallen när du analyserar gestalterna. 

21/1 Fredag 2h: Grupparbete: Filmanalys av Star Wars (analys skickas in via mejl - dead line 24/1-11)

Schemaändring; vi läser Svenska: 9:35 - 10:35 och 14:35 - 15:30. Samma sal som vanligt: 5a.

P.S. Lite merarbete för de lite mer hågade eleverna:

En film byggs oftast upp av tre viktiga grundläggande element:

1. En huvudkonflikt och ev. flera sidokonflikter
2. Gestalternas utformning, utveckling och relation till varandra
3. ?                                                                                       Budskap / tes

Skicka svaret till mig senast 24/1

25/1 Tisdag: Filmdiskussion om "På tal om Aphrodite" (1995) och "Star Wars" (1977). Se till gestalterna, filmanalysen och se också till ljudet (ljudanalys): typisk Star Wars-musik: 1 och 2

28/1 Fredag 2h:
1. Fortsättning av självständigt grupparbete med filmanalys. Datasal 9 är bokad mellan 8:15 - 9:35.
2. 9:35 - 10:35 avslutar vi arbetet med Star Wars.
3. Genomgång om hur man recenserar film.
4. Instruktioner till momentets slutexamination: självständig filmanalys av valfri film med hjälp av: hur man recenserar filmfilmanalys (8 punkter) ,gestaltanalysmallljudanalys och Valmodellen (6 punkter).

__________________________________________________________________________upp

1/2 Tisdag: Introduktion: medeltidens litteratur med fokus på Dantes Gudomliga komedi (bildspel). Se Utbildningsradions (UR) program om Medeltiden där man diskuterar Dante: http://www.ur.se/play/158020 (t: 17:00 - 20:24)
Läsa Dantes Inferno.

4/2 Fredag 2h: Schemaändring
9:35 - 10:35 Introduktion med lite Dantes helvete-stämningGenomgång av medeltidens litteratur med fokus på Dante Alighiere. Sal 5a
14:35 - 15:30 Grupparbete - se instruktionerna till Dantearbete - lektionen är utlagd på eget ansvar och inlämningen av grupparbetet ger er närvaro. Känner du osäkerhet över hur du ska skriva kan du ta en titt på mina förslag: Dantearbete - förslag & tips. Inlämning ger närvaro för första passet.

8/2 Tisdag: Avslutning Dante & Medeltidens litteratur. Power Point-presentation om epokerna: Forntiden, Antiken och Medeltiden 

11/2 Fredag 2h: Prov på de litterära epokerna.

__________________________________________________________________________upp

Introduktion: renässansens litteratur.

14/2 Måndag: Handledning och stöd i skrivandet av filmanalysen (sal 15).

15/2 Tisdag: Filmanalysarbete. Ta reda på lite historisk fakta om det behövs och skriv om regissören. Ta hjälp av hemsidan: International Movie Data Base (IMDB)

18/2 Fredag 2h: Handledning och stöd i skrivandet av filmanalysen.

__________________________________________________________________________upp

22/2 Tisdag: Teater på Folkan. Arbetsuppgifter till pjäsen.

25/2 Fredag 2h: Arbete med Arbetsuppgifter till pjäsen.

__________________________________________________________________________upp


Vecka 9 28/2 – 4/3 Ledigt


7/3 Måndag: Gå igenom frågorna till pjäsen. Tandläkarinfo 10:00 - 11:00.

8/3 Tisdag: Genomgång renässansen. Läs kompendiet om Shakespeare.

11/3 Fredag 2h: Se på film: William Shakespeares Hamlet.

Arbetsuppgifter till filmen: Lista över gestalterna & 10 punkters handlingsbeskrivning (tomma).

Lösningsförslag: lista över gestalterna 10 punkters handlingsbeskrivning (när jag skrev dessa utgick jag ifrån Hamlet i bokform och på engelska - därför kan vissa detaljer vara annorlunda).

14/3 Måndag: Arbeta med Shakespeares Hamlet - arbete med frågor till kompendiet. Här finns Lösningsförslag till frågorna till kompendiet.

15/3 Tisdag: Friluftsdag

18/3 Fredag 2h: Arbeta med Shakespeares Hamlet & filmvisning (Hamlet) för Amanda, Robin, Riad, Linus, Jens, Rebecka, Roman och Max.


21/3 Måndag: Inställt pga. VAB.

22/3 Tisdag: Inställt pga. VAB.

25/3 Ledigt

29/3 Tisdag: Avslutning Shakespeares Hamlet
Klassrumsarbete i tre stationer:

1) Arbete med frågorna till kompendiet
2) Arbete med Hamlet-memory
3) Arbete med Hamlets monolog (ur kompendiet) - jämför de två versionerna.

__________________________________________________________________________upp

1/4 Fredag 2h: Fortsättning av klassrumsarbete 1h.
Hur man skriver uppsats 1h


5/4 Tisdag: Hur man skriver uppsats.

__________________________________________________________________________upp

Information om det nationella provet. Genomgång och diskussion kring förra årets Nationella prov i Svenska. Skrivtips.

8/4 Fredag 2h: Grupparbeta med frågor till texterna från Nationella provet-häftet. Titta på ett tidigare nationellt prov.

Texter: 

Grupp1: 

Grupp 2:

Grupp 3:

Grupp 4:

Grupp 5:

 Grupp 6:

 1 - 2

X

 

 X

 X

 3 - 5

 /

X

 

 

 

 X

 6 - 7

X

 

 

 

 X

 

 8 - 9

X

 

X

 

 

10 - 12

 

 

X

X

 

 

12/4 Tisdag: Gemensam genomgång inför Nationella provet på torsdag. Skrivtips.

14/4 Torsdag: Nationellt prov i Svenska B. Tema: Språk och kommunikation
Plats:
Tid: 8:15 - 13:15 (1h rast)

__________________________________________________________________________upp

15/4 Fredag 2h: Lite kort om barocken och klassicismen och fortsätter med Upplysningen: Film om upplysningen (28min).


Vecka 16 18/4 – 22/4 + 25/4 Ledigt


__________________________________________________________________________upp

26/4 Information om den muntliga delen av Nationella provet i Svenska del A.

Instruktioner till Nationella provet i Svenska del A

29/4 Fredag 2h: Det nationella provet del A - Muntligt:

__________________________________________________________________________upp

3/5 Tisdag: Tisdag: Fortsättning: Upplysningen.
Arbete med:

utdrag ur Daniel Defoes roman Robinson Crusoe (använd 8stegsmetoden)

Charlotta Nordenflychts dikt: "Min levnadslust är skuren av" och
Anna Maria Lenngrens dikter: "En blick på graven" och "Döden och jag"
 (använd mall för diktanalys). 
  
6/5 Fredag 2h:

elever arbetar med utdrag ur Daniel Defoes roman Robinson Crusoe (använd 8stegsmetoden)
- lösningsförslag: textanalys av Robinson Crusoe av Joni Stam

elever jobbar med Charlotta Nordenflychts dikt: "Min levnadslust är skuren av" och
Anna Maria Lenngrens dikter: "En blick på graven" och "Döden och jag"
 (använd mall för diktanalys)
- Lösningsförslag på frågorna ur mall för mall för diktanalys av Joni Stam

8:15 - 8:35 Genomgång Upplysningen.
8:35 - 9:30 Fortsatt grupparbete med rast
9:30 - 10:00 Gemensam genomgång 1: Robinson
10:05 - 10:35 Gemensam genomgång 2: Nordenflycht och Lenngren

__________________________________________________________________________upp

10/5 Tisdag: Epokjämförelse: Upplysningen och romantiken.

För de mer intresserade: Film om romantiken (28min)

__________________________________________________________________________upp

Läxa: Läs Dostojevskij och påbörja textanalys.
13/5 Fredag 2h: Film om realismen (28min). Skrivhantverk. Hur skriver man bra texter? Skrivövning: underlag: textanalysen av Dostojevskijs text.

17/5 Tisdag: Avslutning litteraturhistoria: sammanfattning + modernismen.

__________________________________________________________________________upp

Film om modernismen (28min).  

Symbolism - Edith Södergran & Anna Achmatova
Futurism - Vladimir Majakovskij Majakovskij & Velimir Chlebnikov
Expressionism - Pär Lagerkvist & Elmer Diktonius
Dadaism - Hugo Ball & Tristan Tzara
Imagismen - T.S. Elliot & Ezra Pound
Surrealism - Franz Kafka & James Joyce
Absurdism / existentialism - Albert Camus & Samuel Beckett

 __________________________________________________________________________upp


20/5 Fredag 2h: Skrivhantverk. Hur skriver man bra texter? Skrivövningar.
 
24/5 Tisdag: Skrivhantverk. Hur skriver man bra texter? Skrivövningar.

Läxa: ta med er 2-4 månadstidningar (specialtidningar, modetidningar, livsstilsmagasin osv.) till på fredag 27/5.

__________________________________________________________________________upp

27/5 Fredag 2h: Bildanalys. Första passet teori, andra passet grupparbete: gör en bildanalys.


31/5 Tisdag: Bildanalys


 

 

__________________________________________________________________________upp

Joni Stam (2012)