www.larare.at

Upphovsrätt

Upphovsrätt är en författares eller konstnärs lagliga rätt att bestämma vem som får och vem som inte får mångfaldiga och sprida deras litterära och konstnärliga verk. Utan lagar som erkänner upphovsrätten skulle det inte vara möjligt för skapande människor att sälja sina verk till förlag, för då skulle andra förlag kunna kopiera och sälja samma verk till lägre pris, utan att betala författaren eller konstnären. En författare som sätter sig ner och skriver en roman gör en stor investering, för han tjänar ju inga pengar innan romanen är skriven och såld till ett förlag. Om vi vill att författare och konstnärer ska göra denna sorts investeringar, så är det bäst för oss att respektera upphovsrättslagen.

Men upphovsrätt varar inte för evigt. Upphovsrättslagen ger ett skydd under upphovsmannens hela livstid och därefter i ytterligare 70 år (livstiden + 70). Upphovsrätten kan säljas (till ett förlag) och ärvas (av författarens barn). När 70 hela år har gått efter författarens dödsår, blir alla hans verk allmängods. Vissa texter är undantagna från upphovsrätt. Det gäller lagar och myndighetsbeslut som alla medborgare måste känna till och lyda.

Verk som har mer än en författare ägs av alla författare tillsammans. Verket blir allmängods när de alla har varit döda i 70 år. Verk som inte har någon känd författare eller konstnär blir allmängods 70 år efter året för första utgivningen. Det är bara bidrag med verkshöjd som ger upphovsrättsligt skydd. Korrekturläsare får inte upphovsrätt till en roman, även om de gör ändringar i texten, men det får översättare.

Upphovsrättslagarna är nästan likadana i alla länder, men det finns mindre variationer, och olikheterna har varit större över tiden. Det som nu är livstid+70 har varit livstid+50. Detta ändrade sig i Danmark och Sverige 1995/96 efter ett direktiv från Europeiska Unionen, när man anpassade sig till Tysklands lag, där man redan använde livstid +70. Samma ändring förväntas i USA under 1998.

Källa

 

Upphovsrätt / Creative Commons
 

Creative Commons (CC) är en ideell organisation som vill öka mängden av fria kulturella verk och öppet innehåll, bland annat genom att erbjuda upphovsmän lämpliga licenser för konstnärliga verk, texter, bilder, ljud med mera.

Creative Commons har utvecklat ett antal licenser, varav en del förbehåller upphovsmannen ensamrätt att skapa ändrade versioner eller att utnyttja verket kommersiellt, medan andra gör verket fritt i samma mening som fri programvara är fri. En del är copyleft-licenser. Alla licenserna ger allmänheten större rätt att återanvända, modifiera eller sprida verken än vad upphovsrätten i sig eller traditionella licenser ger.

Källa

Lär dig mer:

Vad är Creative Commons? Animaterad film på whiteboard

Hur använder man Creative Commons? Animaterad film på whiteboard

Digital verktygslåda Del 4 Creative Commons

 

Upphovsrätt / Text
 

Allt du inte själv skriv ska markeras i en text med hjälp av referatmarkörer/källhänvisningar annars "stjäl" du någon annans arbete. När det gäller text behöver du väldigt sällan betala för orden utan det räcker att du markerar att du "lånat" texten från en viss person.

Läs mer om

 

 

Upphovsrätt / Bild
 

När du söker bilder på Internet kan du begränsa antalet träffar genom att Googla med hjälp av "Avancerad sökning" som du kommer åt genom att klicka på "kugghjulet" till höger (1) och därefter klicka på "Avancerad sökning" (2)

Därefter väljer du mellan fem alternativ när du öppnat rullgardinen till höger om rubriken "användningsrättigheter" (1).

 

Bilder från Flickr får delas fritt.

Vanliga frågor

Hur länge är en bild upphovsrättsligt skyddad?

Skyddet varar i 70 år efter det år upphovsmannen dog. Fotografiska verk skyddas i 70 år efter det år upphovsmannen dog medan fotografiska bilder är skyddade i 50 år efter bildens framställningsår.

Hur ska upphovsmannens namn anges?

Huvudregeln är att upphovsmannens namn alltid skall anges i anslutning till bilden. Om nyttjandet av en bild är baserat på ett tillstånd från BUS skall namnet anges på följande sätt: © Konstnärens namn/BUS+årtal. Copyright-tecknet får användas av alla. Det fungerar som en upplysning om att bilden är skyddad och anger namnet på den som innehar upphovsrätten.

Hur gör jag om jag vill använda en skyddad bild?

Innan bilden nyttjas måste man få ett tillstånd från BUS eller upphovsmannen. Då många bildkonstnärer, såväl utländska som svenska, är anslutna till BUS är det enklast att kontakta BUS först. Om rättigheterna inte förvaltas av BUS skall upphovsmannen kontaktas. Med tillståndet följer en skyldighet att erlägga ersättning.

Hur gör jag om jag måste förändra en bild innan jag använder den?

Alla förändringar, t ex beskärningar, kräver ett särskilt tillstånd från upphovsmannen. Det är därför viktigt att BUS får information om detta innan tillstånd utfärdas.

Källa

 

Upphovsrätt / Film
 

Flmer som finns på sajterna Vimeo  och YouTube får delas fritt. Sedan är det så att allt material där inte är lagligt och om det är olagligt försvinner efter ett tag om upphovsmannen kräver det.

 

Upphovsrätt / Musik
 

Sök på creative commons music på Google så hittar du massa musik som du kan använda till dina egna projekt utan att kränka upphovsrätten.

 

Upphovsrätt / Länkar
 

Läs mer om upphovsrätt på Wikipedia

Skolverket har ett antal Lärarguider i upphovsrätt . Där finns beskrivet vad som gäller för olika medier så som bild, film, radio, internet, musik osv.

Bonus Copyright Access är en upphovsrättorganisation som licensierar kopieringsrättigheter till skolor. Här kan du läsa exakt vad du som lärare får kopiera och distribuera .

Creative Commons är en ideell organisation som erbjuder olika licenser för de som vill dela med sig av sitt skapande, vilket gör det enkelt även för användaren att förstå hur ett verk kan hanteras.

Justitiedepartementet har en broschyr, Att kunna leva på sitt skapande , som är ett bra diskussionsunderlag i klassrummet. Den är fri att beställa samt finns som PDF.

De har även en sida om upphovsrätt med ett antal länkar.

Stiftelsen för internet har en sida med ett antal internetguider . Bland annat upphovsrätt, copyright och creative commons. Men även källskydd, domännamn, källkritik osv.

Se Marie Linders arbete kring upphovsrätt för Montessoriskolan i Falun.

(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

 

Upphovsrätt / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)