www.larare.at

Ansökan till Aspirantutbildningen

Jag tror att framtidens lärande formas som mest nu; det sker ett paradigmskifte och nya lärandemetoder vinner terräng och det finns behov av en ny typ av ledarskap inom skolan. Denna spännande förnyelse vill jag vara med och påverka och framför allt påskynda genom att själv utbilda mig till ledare!

Kunskapsbegreppet ifrågasätts och revideras och läraryrket genomgår enorma förändringar som kräver “förändrare”: alltså ledare som istället för att visa vägen inspirerar till egen drivkraft och vilja att förändra och framför allt förnya med hjälp av både traditionell och modern undervisning, men under en ny typ av ledarskap! Apropå ledarskapsteorier är jag stark influerad av Simon Sineks idéer där han diskuterar ledarskapet utifrån drivkraft snarare än utifrån att det är auktoritärt och målstyrt. Han lägger också fokus på det mänskliga där en av de främsta drivkrafterna hos människan är känslan av tillhörighet och om jag som ledare lyckas skapa denna känsla hos mina medarbetare har jag lyckats en god bit på vägen. Det empatiska förhållningssättet är alltså av yttersta vikt, strax ackompanjerat av social färdighet! Därtill skulle jag också vilja upprätta känslan av medbestämmande inom autonomidiskursen utifrån Edward L. Decis teorier och då börjar det nya ledarskapet ta form!

Det måste uppstå ett samspel mellan ledare och de som ledaren leder och det viktigaste av allt är mötet; därefter kommer god kommunikation och jag strävar ständigt efter att slipa till min kommunikationsstil så att jag lyckas engagera och uppmuntra så många som möjligt och framför allt skapa förtroende för vidare ledarskap. Därför kan i många fall ledarskap och kommunikation likställas!

Jag har under ganska lång tid varit intresserad av skol- och utbildningsfrågor på det övergripande och framför allt organisatoriska planet och kommit fram till att jag kan påskynda en annars trög verksamhet att snabbare förändras och bli bättre. Jag vill att Sverige återigen ska bli ett föregångsland vad gäller utbildning; jag vill att andra länder ska vända sig mot Sverige och se hur vi lyckats med utbildningsväsendet.

Har fram tills nu jobbat i mindre skala att försöka förnya synen på läraryrket genom mitt engagemang inom IKT, men vill utöka både verkningsgrad och genomslagskraft genom att få mer inflytande och ansvar som förhoppningsvis kan leda till att jag kan leda andra, alltså att axla en ledarroll i arbetet mot framtidens lärande.

 

Läs mer om Ledarskap, IKT,

 

 

 

 

Joni Stam (2016)