www.larare.at

Joni Stam, Curriculum Vitae (CV)

Här nedan har jag radat upp mina studier och mina yrkeserfarenheter, samt kontaktuppgifter till mina referenser. Rekommendationer från chefer finns också med.

Automatiserat bildspel: Jonis CV

Doc-format

Google-format

PDF-format

 

1.0 ARBETSLIVSERFARENHET

1.1 Undervisning och omsorg efter 2020

20170301 - pågående (tillsvidareanställning)

2021-2022 drev kurserna: Svenska 2, Religion 1, Psykologi 1 och Psykologi 2a (ind. val) på Lugnetgymnasiet och Filosofi 1 på Kristinegymnasiet i Falun.

2020-2021 drev kurserna: Svenska 1, Svenska 2, Svenska 3, Religion 1, Psykologi 1 och Psykologi 2a (ind. val) på Lugnetgymnasiet och Filosofi 1 på Kristinegymnasiet i Falun.

1.2 Undervisning och omsorg efter 2010

20170301 - pågående (tillsvidareanställning) Gymnasielärare i svenska, psykologi och religion på Lugnetgymnasiet och filosofi på Kristinegymnasiet i Falun.

2019-2020 drev kurserna: Svenska 2, Svenska 3, Psykologi 1 och Psykologi 2a (ind. val) och Filosofi 1

2018-2019 drev kurserna: Svenska 1, Svenska 2, Psykologi 1 och Psykologi 2a (ind. val) och Filosofi 1

2017-2018 drev kurserna: Svenska 1, Svenska 2, Psykologi 1 och Psykologi 2a (ind. val), Skrivande (ind. val) och Religion 1

2017-2018 Webbredaktör för Lugnetgymnasiets officiella webbplats, officiella FaceBook-sida och skolans Instagramkonto.

Referenser:

20160812 - 20170228 (tillsvidareanställning) Gymnasielärare i Svenska 1 (Handelsprogrammet och Samhällsprogrammet), Svenska 2 (Ekonomiprogrammet), Journalistik, reklam & information 1 (Samhällsprogrammet) och Mental träning (Individuellt val) på Hagagymnasiet i Borlänge.

Referens: Mikael Fältsjö (Gymnasiechef i Borlänge), mejl: mikael.faltsjo@borlange.se, telefon: 0243-748 82

20150812 - 20160811 (tillsvidareanställning) Gymnasielärare i Svenska 1 (Ekonomiprogrammet), Svenska 2 (Handelsprogrammet), Psykologi 1 (Samhällsprogrammet), Information och kommunikation 2 (Handelsprogrammet) och Mental träning (Individuellt val) på Hagagymnasiet i Borlänge.

Referens: Mikael Fältsjö (Gymnasiechef i Borlänge), mejl: mikael.faltsjo@borlange.se, telefon: 0243-748 82

20140811 - 20150618 (allmän visstidsanställning) Gymnasielärare i Svenska 1 och Svenska 3 på Estetprogrammet på Lugnetgymnasiet och Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3 på vuxenutbildningen GyVux i Falun. Webbredaktör på Falu kommun med ansvar för Lugnet- och Kristinegymnasiet. Se rekommendation (pdf).

Referenser: Leif Isaksson (rektor), mejl: leif.isaksson@falun.se, telefon: 070 551 09 97 och Ingemar Paulsson (IT/kommunikationssamordnare), mejl: ingemar.paulson@falun.se, telefon: 023-827 51 och Anders Bond (kollega), anders.bond@falun.se, telefon: 023 860 73

20130618 - 20140810 (allmän visstidsanställning) Pedagogisk ledare, IT-pedagog och gymnasielärare i Svenska 1, Svenska 2, Svenska 3 på vuxenutbildningen i Falun: GyVux.

Referenser: Leif Isaksson (rektor för IM och chef för GyVux), mejl: leif.isaksson@falun.se, telefon: 070 551 09 97 och Jonas Åsenius (lärarkollega), jonas.asenius@falun.se

20130120- 20130617 (vikariat) Gymnasielärare i Svenska 1, Svenska 2, Historia 1a1 och Psykologi 1 på Kristinegymnasiet i Falun.

Referenser: Christel Zedendahl (rektor på Kristineskolan), mejl: christel.zedendahl@falun.se, telefon: 023-820 25 och Lena Cedrenius (lärarkollega), mejl: lena.cedrenius@falun.se, telefon: 023-87081 eller 0705694734

20120815-20130119 (vikariat) Gymnasielärare i Svenska 1, Svenska B, Psykologi A och Psykologi 1 på Lugnet- och Haraldsbogymnasiet i Falun.

Referenser: Therese Björnbom (rektor), mejl: therese.bjornbom@falun.se, telefon: 023-829 99, se rekommendation (pdf) och Lena Andersson-granath (lärarkollega), mejl: lena.andersson-granath@falun.se, telefon: 073 65 64 420

20120123-20120620 (vikariat) Gymnasielärare i Svenska 1, Svenska B, Psykologi A och Psykologi B på Mikael Elias gymnasium i Falun.

Referens: Ted Åkerberg (rektor), telefon: 070 354 79 99. Se rekommendation (pdf)

20110915-20120120 (vikariat) Gymnasielärare i Svenska 1 och Svenska B på Hushagsgymnasiet i Borlänge.

Referenser: Tommy Larsson (lärarkollega), mejl: gerold38@gmail.com, telefon: 070 336 84 98 och Mikael Fältsjö (gymnasiechef i Borlänge), mejl: mikael.faltsjo@borlange.se, telefon: 070 617 48 78

20100810-20110715 (vikariat) Gymnasielärare i Svenska A, Svenska B och Historia A på Björkhagsskolan i Hofors.

Referenser: Stefan Andersson (rektor), 0290 - 293 13, 070-289 92 28, Svante Hedblom (lärarkollega) 070 216 15 89 och Christin Johansson (lärarkollega) 070 569 54 08

 

1.3 Undervisning och omsorg före 2010

2009 Visstidsanställd/timvikarie i Falun Kommun. Jag vikarierar som fritidsledare, förskolelärare, låg- och mellanstadielärare på Gruvrisskolan, Östra skolan och Främbyskolan och som gymnasielärare på Lugnetgymnasiet.

Referens: Åsa Pettersson, lärarkollega: 070 436 08 11)

2006-2009 Fritidsledare (helgchef & kollochef) på Stöd och Resursgruppen. 2006 (deltid) ca. 75%, 2007 heltid till och med juni, 200708-200902 (deltid) 50%.

Referens: Titti Wincentsson, Avdelningschef (070 551 90 92). Se rekommendation

2005 Gymnasielärare (10 veckors praktik) på Blackebergs gymnasium.

Referenser: Lars Hellsten, 08 508 386 31 (mobil: 073 364 19 86) och Liisa Aalto, 08 508 386 13

2004 Fritidsledare (vikariat) i Parken Erikslund i Tensta (4 månader)

Referens: Kicki Castevik (070 403 28 22).

2000 Lärarvikarie (3 månader / i genomsnitt ca 1 – 4 dagar i veckan) på Lärarjouren.

1990 – 2002 Fritidsledare, Personlig assistent (1993 – 1995) och Vaktmästare (1992) i Bromstensskolan. Ledig för militärtjänstgöring mellan 1991 – 1992, tjänstledig mellan 1995 – 2002 då jag tillträdde i tjänst enbart under skollov. Under min anställning i Bromstensskolan fick jag gå flertalet interna kurser från vilka jag saknar intyg. Se tjänstgöringsintyg (pdf).

Referens: Catharina Lenman, 08-795 77 06.

 

1.4 Övrigt

2018 - (pågående) Startade eget företag: Jonis Språk & Webb (JSW) där jag tar olika typer av textbaserade uppdrag; t.ex. artiklar, översättning, korrektur och Copy-texter.

2002 Utredare (10 veckors praktik) på Utbildningsradion (UR). Kontaktperson och referens: Rosel Hauptmann (070 215 29 53). Se intyg (pdf).

1988 – 2001 Säljare (extrajobb: kvällar och helger) på OBS Interiör/Skeidar (MIO).Där gick jag en truckförarutbildning och fick truckkort. Se arbetsgivarintyg (pdf)

1987 – 1990 Diverse arbeten varifrån jag saknar intyg: Reklamutdelar för Hemreklam, Lidingö taxireklam (bytte reklamskyltar på taxibilar en höst), Fönsterputsare en sommar, Datatekniker på StadAB (3 veckors praktikplats), snickarlärling 1989–1990 i ca 6 månader. Har även arbetat som snickare (50%) 2002.

1986 – 1989 Restaurangbiträde för Sara Cater Partner på Electrolux personalrestaurang, Tekniker på division Ventilator på Siemens-Elema AB (praktikplatser som ledde till extrajobb under skolloven).2.0 STUDIER

(högskolepoängen är enligt det gamla systemet: 20p = en termin om inget annat står)

2.1 Kulturvetarlinjen 180p (19970830 - 20020610) - se examensbevis

2002 Tillämpningskurs med inriktning på handledd praktik 20p
Litterärt skapande 5p, Politik och kultur 5p, Handledd praktik 10p.

2001 Grundkurs i Teoretisk filosofi 20p Inledning till kunskapsteori, Vetenskapsteori och semantik 5p, Den teoretiska filosofins historia 10p, Inledning till logik 5p.

2000 Grundkurs i Konstvetenskap 20p Västerländsk bildkonst och arkitektur från antiken till 1700-talets slut 10p, Teori och metod 2p, Västerländsk bildkonst och arkitektur under 1800- och 1900-talen 7p, Praktisk övning i analys av valfritt konstverk (målningen Gitarrspelare av Picasso) 1p.

2000 Påbyggnadskurs i litteraturvetenskap avseende kandidatexamen 20p. Metod och teori 5p, Litteratur & psykoanalys 5p, Uppsats om Willy Kyrklund roman Tvåsam 10p.

1999 Fortsättningskurs i litteraturvetenskap 20p Metod och teori 7p, Lyrisk modernism 7p, Uppsats om Södergrans och Stagnelius' kärlekslyrik 6p.

1998 Grundkurs i litteraturvetenskap 20p Litteraturen och dess historia under antiken 3p, Litteraturen och dess historia från medeltiden till romantiken 7p, Litteraturen och dess historia från romantiken till våra dagar 10p.

1998 Kulturvetenskap grundkurs 20p: Kulturbegrepp 6p, Argumentationsanalys 4p, Vetenskapsteori 4p, Uppsats om Axel Gallen-Kallelas målning Lemminkäinens moder 6p.

2.2 Lärare i Svenska och Filosofi 200p (20040830-20080610) - se examensbevis och Lärarlegitimation (pdf)

2004-2008 Lärarprogrammet – kombinationsutbildningen (Lärarhögskolan) Samhälle, kultur och lärande (SKL). Fokus på lärande och utbildning ur ett samhälleligt perspektiv och som kulturfenomen, 10p.

2005 Lärarprogrammet – kombinationsutbildningen (Lärarhögskolan) Individ, omvärld och lärande (IOL). Fokuserar på kunskapen om lärande ur ett samspelsperspektiv, med utgångspunkt i människan som individ, subjekt, aktör och samhällsvarelse, framhåller variationen i lärandet, framhåller förutsättningar betingade av såväl inre som yttre omständigheter, 10p.

2005 Lärarprogrammet – kombinationsutbildningen (Lärarhögskolan). Undervisningsprocesser, kommunikation och lärande (UKL). Fokuserar på klassrumssituationen, undervisningsmetoder och bedömningskriterier, 10p.

2005 Lärarprogrammet – kombinationsutbildningen (Lärarhögskolan) Samhälle, kultur och lärande (SKL). 10p.

2005 Lärarprogrammet – kombinationsutbildningen (Lärarhögskolan) VFU & ämnesdidaktik 20p.

2.3 Övriga högskolepoäng

2011 Historia A, delkurs: introduktion till historiaämnet och antiken 7p (enligt det nya systemet)

2005-2006 Filosofi B Fördjupningskurs Wittgenstein och Hegel 10p.

2004 Filosofi B Fördjupningskurs i filosofins historia med fokus på Kant, 5p.

2004 Filosofi B B-uppsats i Medvetandefilosofi; ämne dualismen, 5p.

2003 Medieteknik 20p (Södertörns högskola): Databashantering, Dreamweaver, HTML, Java, Flash, Illustrator, Photoshop, Premiere, Director och digitalteknik (Dv-kameror och vanliga digitalkameror). Se studieintyg (pdf)

2003 Finlandssvensk modernism 5p Den finlandssvenska litteraturen kring sekelskiftet 1900.

2003 Grundkurs i Praktisk svenska 20p Grammatik 4p, Muntlig framställning, berednings-, föredragnings- och sammanträdesteknik 5p, Textanalys 3p, Skriftlig framställning 8p.

2003 Litteraturkritik 10p Den svenska litteraturkritikens historia 5p, Skrivande av egen kritik 5p.

2001 - 2008 Magisterkurs i litteraturvetenskap 20p Metod och teori 5p, Inledande uppsatsarbete 5p. Uppsats 10p - se examensbevis (pdf)

2.4 Andra utbildningar

1996 Folkuniversitetets utbildning Journalistik (kvällskurs på en termin) Massmediakunskap, journalistik som hantverk, nyhetsvärdering, rubrik och ingresskrivande, notisen, nyhetsartikeln, referatet, reportaget, intervjuteknik, språket i massmedierna, grafisk teknik, etiska regler för press, radio och TV, manusredigering, layout, skrivövningar, en större reportageövning, flertalet studiebesök. - se kursintyg (pdf)

1993 Grundkurs i arbetsmiljö (6 dagar) Lagar och avtal, lokal skyddsorganisation, fysiska och sociala aspekter på arbetsmiljön, arbetsledares ansvar samt skyddsombudets uppgifter.

1991– 1992 Militärtjänstgöring (lastbilschaufför).

1989 Körkort B.

Vidimerat dokument med alla akademiska meriter: Högskolemeriter (pdf)

 

3.0 Kurser

 

4.0 ÖVRIGT

 

Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)