www.larare.at

Förarbete

Broderad bild

Det kan inte tillräckligt understrykas hur viktigt förarbetet är. De flesta av oss slarvar och det finns olika skäl till att man slarvar förstås men att helt strunta i förarbete är en dum idé.

Graden av förarbete är en relevant aspekt; alltså hur mycket tid ska jag lägga på förarbete. I princip kan man hålla på hur länge som helst, men det är inte en framgångsrik strategi. Däremot kan man redan i initiala skedet (början) fundera hur mycket tid allt ska ta:

  1. Förarbete
  2. Arbete
  3. Efterarbete

Det krävs ett visst förarbete i allt som ska resultera i en färdig produkt; bara utförandet (designen) och texten (copy) på vilken schampooflaska som helst har genomgått en hel del förarbete. Alla produkter har det. Förarbete är en del i det professionella arbetet och vill man skapa en bra produkt, uppnå någon typ av kvalitet, etablerar trovärdighet eller bara göra ett gott intryck krävs förarbete.

Vad gäller texter bör man lägga mer tid på förarbetet om man vill spara tid. Jag ska förklara: genom att skissa först gör man ett informationsurval och kan förbise och skumma igenom det mesta för att hitta godbitarna. Har man ingen aning om vad man ska leta efter hittar man det inte. Därför bör du först fundera över vad du ska göra, varför du ska göra det (syftet), för vem du ska göra det och hur ska det se ut (färdiga "produkten")? Därefter: med vem ska jag göra det? Vad behövs för att jag/vi ska kunna göra det? Och avslutningsvis kan man sätta deadlines för sig själv och bestämma när man ska göra vad och hur länge.

 

Joni Stam (2020)