www.larare.at

Alla bildspel

Här har jag samlat alla bildspel som jag använder i mitt jobb som pedagog och skolutvecklare och i min undervisning. Majoriteten är gjorda med Google presentation och de som är gjorda med Microsofts Power Point är markerade med (PP). De flesta är färdiga och går att använda medan vissa är under konstruktion.

Det finns en pedagogisk poäng med att ha öppna bildspel eftersom då kan kollegor, skolledare och elever använda dem i sitt lärande.

PC/MAC: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.

Pekplatta/Mobiltelefon: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka på de tre prickarna högst upp till höger i webbläsaren (Chrome) och välja: "Hitta på sidan..." eller skriv sökordet i sökfältet i webbläsaren (Safari) och välj "På den här sidan" längre ner i "rullgardinen".

I anknytning till bildspel eller föreläsningar använder jag ofta sk Exit ticket.

 
 1. 5-paragrafsuppsats (Vetenskap)
 2. AGES (Pedagogik)
 3. (Lars) Ahlin: novellen Kommer hem och är snäll (Svenska: läsa)
 4. Analysmodell inom SO-ämnen
 5. Antiken (Svenska: litteratur)
 6. Antiken (Historia)
 7. Antikens Grekland (Historia PP)
 8. (Olympiska spelen i) Antikens Grekland (Historia PP)
 9. Antikens kulturliv och filosofi (Historia PP)
 10. Antikens tänkare
 11. Arbetsmodell (körschema) (Studieteknik)
 12. Argumentation (Svenska: skriva)
 13. Argumenterande tal för skoluniform av Joni (Svenska: tala)
 14. Aristoteles (Filosofi)
 15. Arkitektur: fantastiska byggnadsverk (Konst)
 16. Astrologi (Religion)
 17. Avslutande skrivuppgift (Svenska: skriva)
 18. (16) basbehov (Psykologi)
 19. Behaviorismen (PP, elevarbete i psykologi)
 20. Behavioristiska perspektivet (Psykologi)
 21. Behov och känslor (Psykologi)
 22. Berättande (Svenska: skriva)
 23. Big five (Animerat bildspel)
 24. Big five inom pedagogik - animation
 25. Bildanalys (Konst och kultur)
 26. Biologiska perspektivet (Psykologi)
 27. Biologiska perspektivet: neuropsykologi
 28. Biologiska perspektivet 1 (PP, elevarbete i psykologi)
 29. Biologiska perspektivet 2 (PP, elevarbete i psykologi)
 30. Blooms taxonomi - Animation (Pedagogik)
 31. (Karin) Boye (Svenska: litteratur)
 32. Buddhismen (Religion)
 33. (Charles) Bukowski (Svenska: litteratur)
 34. 6 C’s in pedagogy (Animerat bildspel)
 35. 6 C:n inom pedagogik (Pedagogik)
 36. Citat
 37. Civilkurage (temaarbete: Svenska)
 38. Compassion (Medkänsla) (Mental träning)
 39. Dante (Svenska: litteratur) (PP)
 40. Darwinism kontra kreationism (Religion)
 41. De eller dem? (Svenska: skriva)
 42. Debattartikel (Svenska: skriva)
 43. Debattartikel (mindmap) - Animation (Svenska: skriva)
 44. Definitioner (Filosofi)
 45. Demotivation (Mental träning)
 46. (René) Descartes (Filosofi)
 47. Dialekter (Svenska: språk)
 48. Diktmall (Svenska)
 49. Diktatorer (Historia)
 50. Diskussionsord: allmänt
 51. Distansundervisning (Organisation)
 52. (Fjodor) Dostojevskij (Svenska: litteratur)
 53. Dramatik (Svenska)
 54. Dramatiker: Sofokles, Molière, Strindberg, Ibsen och Norén (Svenska: litteratur)
 55. (36) dramatiska situationer (Svenska: litteratur)
 56. Dudeism (Religion/Filosofi)
 57. Dystopier (temaarbete: Svenska)
 58. Effektivisering av gymnasieskolan (Organisation)
 59. Efterkrigstiden (Historia)
 60. Egypten (Historia PP)
 61. Ekosofi (Filosofi)
 62. Elevens ansvar (Organisation)
 63. Elevledd Tränings- och Avslappningsövning (ETA)
 64. Epitaph av William Blake - Animation (Svenska)
 65. Estetik (Konst och kultur)
 66. Etik och moral (Filosofi)
 67. Etik och moral (Religion)
 68. Etik och moral: citat (Religion)
 69. Etik och moral: etiska principer (Religion)
 70. Etik och moral: moraliska val (Religion)
 71. Etik: Transhumanism (Tema/Religion)
 72. Existens (Filosofi)
 73. Feedback (Organisation)
 74. Feministisk filosofi (Filosofi)
 75. Feministisk analys
 76. Filmanalys (Film)
 77. Filmvisning: diskussionsfrågor (Konstarterna och samhället)
 78. (Topp-trettio)-film (Film)
 79. Filosofi: förmågor (Filosofi)
 80. (Diskussionsord:) filosofi (Filosofi)
 81. Filosofi: citat (bilder) (Filosofi)
 82. Filosofi: citat (text) (Filosofi)
 83. Filosofibegrepp (elevexempel) (Filosofi)
 84. Filosof-porträtt-1 (Öppet bildspel)
 85. Filosof-porträtt-2 (Öppet bildspel)
 86. Filosof-porträtt-3 (Öppet bildspel)
 87. Filosof-porträtt-4 (Öppet bildspel)
 88. Filosof-porträtt-5 (Öppet bildspel)
 89. Filosof-porträtt-6 (Öppet bildspel)
 90. Filosof-porträtt-7 (Öppet bildspel)
 91. Filosof-porträtt-8 (Öppet bildspel)
 92. Filosof-porträtt-9 (Öppet bildspel)
 93. Filosof-porträtt-10 (Öppet bildspel)
 94. Filosof-porträtt-11 (Öppet bildspel)
 95. Filosof-porträtt-12 (Öppet bildspel)
 96. Filosof-porträtt-13 (Öppet bildspel)
 97. Filosof-porträtt-14 (Öppet bildspel)
 98. Filosof-porträtt-15 (Öppet bildspel)
 99. 40 filosofer (text) - animation (Filosofi)
 100. 60 filosofer (ansikten) - animation (Filosofi)
 101. Filosofer - urval 1:1 - animation (Filosofi)
 102. Filosofer - urval 1:2 - animation (Filosofi)
 103. Filosofer - urval 2 - animation (Filosofi)
 104. Filosofer - urval 3 - animation (Filosofi)
 105. Filosofer - urval 4 - animation (Filosofi)
 106. Filosofer - urval 5 - animation (Filosofi)
 107. Filosofer - kvinnor - animation (Filosofi)
 108. Filosofer ler - animation
 109. Filosoferna: Derrida och Foucault (Filosofi)
 110. Filosoferna: Beauvoir och Butler (Filosofi)
 111. Filosoferna: Kierkegaard och Sartre (Filosofi)
 112. Filosoferna: Marx och Žižek (Filosofi)
 113. Filosoferna: Schopenhauer och Nietzsche (Filosofi)
 114. Filosoferna: Sokrates och Platon (Filosofi)
 115. (Mål:) Filosofi 1 - Animation (Filosofi)
 116. Filosofi 1: introduktion (Filosofi)
 117. Filosofi 1 utifrån kunskapskrav (Filosofi)
 118. Filosofisk fråga: vad är verklighet? (Filosofi)
 119. Filosofisk fråga: vad är kunskap? (Filosofi)
 120. Filosofisk fråga: hur är ett bra samhälle? (Filosofi)
 121. Filosofisk fråga: vad är vetenskap? (Filosofi)
 122. Filosofisk fråga: vad är moraliskt rätt? (Filosofi)
 123. Filosofisk fråga: vad är meningen med livet? (Filosofi)
 124. Filosofisk fråga: hur påverkar språket vårt sätt att tänka? (Filosofi)
 125. (Nutida) filosofi (Filosofi)
 126. Filosofiämnet (Filosofi)
 127. Filosofiska ismer 1 (10) (Filosofi)
 128. Filosofiska ismer 2 (16) (Filosofi)
 129. Filosofi-ism: Hedonismen (Filosofi)
 130. Filosofi-ism: Nihilismen (Filosofi)
 131. Filosofi-ism: Stoicismen (Filosofi)
 132. Filosofiska tankesystem (7) (Filosofi)
 133. Filosofiteman (Filosofi)
 134. Flexibelt lärande (Pedagogik)
 135. Folktro (Religion)
 136. Formellt skrivande (Svenska: skriva)
 137. Formellt skrivande: sambandsord (Svenska: skriva)
 138. Forntiden (Svenska: litteratur)
 139. Forntiden (Historia)
 140. (Kända) fotografer (Konst)
 141. Franska revolutionen (Historia PP)
 142. Franz Kafka (Svenska: litteratur)
 143. Funktionshinder (Psykologi/organisation)
 144. Funktionshinder: dyslexi (Psykologi/organisation)
 145. Funktionshinder: NPF (Psykologi/organisation)
 146. Funktionshinder: adhd (Psykologi/organisation)
 147. Förberedelse: muntlig presentation
 148. Förberedelse: grupparbete (Organisation)
 149. Förberedelse: informationshantering (Organisation)
 150. Förberedelse: litteraturvetenskap (Svenska)
 151. Förberedelse: skapa en argumentation (Svenska)
 152. Förberedelse: skriva formell text (Svenska)
 153. Förberedelse: skriva informell text (Svenska)
 154. Förberedelse: språk i Norden (Svenska)
 155. Förberedelse: språkhistoria (Svenska)
 156. Förberedelse: språklig variation (Svenska)
 157. Förberedelse: textanalys (Svenska)
 158. Fördjupningsarbete (Religion)
 159. Författarporträtt-1 (Öppet bildspel)
 160. Författarporträtt-2 (Öppet bildspel)
 161. Författarporträtt-3 (Öppet bildspel)
 162. Författarporträtt-4 (Öppet bildspel)
 163. Författarporträtt-5 (Öppet bildspel)
 164. Författarporträtt 1: 800 f.Kr. - 1726 - Animation (Svenska: litteratur)
 165. Författarporträtt 2: 1743 - 1891 - Animation (Svenska: litteratur)
 166. Författarporträtt 3: 1798 - 1916 - Animation (Svenska: litteratur)
 167. Författarporträtt 4: 1890 - 1952 - Animation (Svenska: litteratur)
 168. Författarporträtt 5: 1924 - 1973 - Animation (Svenska: litteratur)
 169. Författarporträtt 6: 1902 - 1975 - Animation (Svenska: litteratur)
 170. Författarporträtt 7: 1975 - 2000 - Animation (Svenska: litteratur)
 171. Författarporträtt: poeter (kvinnor) - Animation (Svenska: litteratur)
 172. Författarporträtt: poeter (män) - Animation (Svenska: litteratur)
 173. Författarporträtt: svenska författare - Animation (Svenska: litteratur)
 174. Författarporträtt: kvinnor 1 - Animation (Svenska: litteratur)
 175. Författarporträtt: kvinnor 2 - Animation (Svenska: litteratur)
 176. 100 författare - Animation på tre minuter (Svenska: litteratur)
 177. Författare ler - animation (Svenska: litteratur)
 178. Förintelsen (temaarbete: Svenska)
 179. Förkortningar (Svenska: språk)
 180. (Fem viktiga) förmågor (Pedagogik)
 181. Förmågor för 2000-talet (Animerat bildspel)
 182. Förmågor för 2000-talet (Pedagogik)
 183. Försokraterna (naturfilosoferna): Thales, Pythagoras, Zenon och Demokritos
 184. Genus & jämlikhet hos världsreligionerna (Religion)
 185. Globala målen (2016 - 2013)
 186. Globala målen (Animerat bildspel)
 187. Gnosticism (Religion)
 188. Google-verktyg (Pedagogik)
 189. Google-verktyg: kalkylkonceptet (Pedagogik)
 190. Grammatik (Svenska: språk)
 191. Grammatik: ordklass (Svenska: språk)
 192. Grupparbete: träning- och avslappningsövning (Mental träning)
 193. (9 "ur)handlingar" (Svenska: litteratur)
 194. Hinduismen (Religion)
 195. Hinduismens gudar - Animation (Religion)
 196. (Diskussionsord:) historia
 197. Historia: Introduktion (Historia)
 198. Historia: Utomeuropeisk historia (Historia)
 199. Historia: Afrikas historia (Historia)
 200. Historia: Nutidshistoria (Historia)
 201. Historia 1a1 - kunskapskrav
 202. Historia: personporträtt-mall-1 (öppet bildspel)
 203. Historia: personporträtt-mall-2 (öppet bildspel)
 204. Historia: personporträtt-mall-3 (öppet bildspel)
 205. Historia: personporträtt-mall-4 (öppet bildspel)
 206. Historia: personporträtt-mall-5 (öppet bildspel)
 207. Historiska epoker (Historia)
 208. Historiska personer - Animation (Historia)
 209. Hjälten (temaarbete: Svenska)
 210. Hjärngymnastik: språk (Svenska)
 211. Hjärnans elasticitet (Pedagogik)
 212. HP - 2002: 40 ord (Svenska)
 213. Humanistiska perspektivet (PP, elevarbete i psykologi)
 214. Humanistiska perspektivet (Psykologi)
 215. Högskoleprovet (Svenska)
 216. (Världsreligionerna:) högtider (Religion)
 217. Idealism kontra Materialism (Filosofi)
 218. IKT-pedagogik (Pedagogik)
 219. Ilska (Psykologitema)
 220. Industri och demokrati (Historia)
 221. Information och kommunikation 2: Introduktion (Kurs)
 222. Informationsflöden (Organisation PP)
 223. (Rutiner) Informationshantering och Lärande (Organisation)
 224. Informationshantering: introduktion (Organisation)
 225. Informationshantering: Connect, Extend & Challenge (Pedagogik)
 226. Informationshantering: Point, Quote and Explanation (Pedagogik)
 227. Informationshantering: Word, Frase och Sentence (Pedagogik)
 228. Informationshantering: EPA (Pedagogik)
 229. Informationshantering: THIEVES (Pedagogik)
 230. Informationshantering: Blooms taxonomi (Pedagogik)
 231. Informationshantering: Spelke: förståelse (Pedagogik)
 232. Inlärd hjälplöshet (Psykologi)
 233. Inlärningsstilar (Pedagogik)
 234. Intrig, tema & motiv (Svenska)
 235. Insändare (Svenska: texttyp)
 236. Islam (Religion)
 237. Islam: fem pelare (Religion)
 238. Islam: jihad (Religion)
 239. Islam: slöjan (Religion)
 240. Islam: sunni vs shia (Religion)
 241. (Den) isländska sagan (Svenska: litteratur)
 242. Jag som lärare strävar efter att... (Pedagogik)
 243. Jaget (Filosofi)
 244. Joni: presentation (Organisation)
 245. Jonis 10 budord (Animerat bildspel)
 246. Jonis 10 budord inom lärande (Organisation) - animation
 247. Jonis CV (Organisation) - animation
 248. Jonis pedagogiska vision
 249. Journalistik (Kurs)
 250. Journalistisk skrivande (Svenska: texttyp)
 251. Judendom (Religion)
 252. Judendom: antisemitism (Religion)
 253. Judendomen: diasporan (Religion)
 254. Judendom: genus (Religion)
 255. Judendom: riktningar (Religion)
 256. (Carl Gustav) Jung: arketyper (Psykologi)
 257. (Immanuel) Kant (Filosofi)
 258. KANOT-modellen (analys inom SO-ämnen)
 259. KEPS-modellen (analys inom SO-ämnen)
 260. (Top-10-)klassiker - Animation (Svenska: litteratur)
 261. Klassrummet (Organisation)
 262. (Vad ska vi göra i) klassrummet? (Organisation)
 263. Klassrumsklimat (Organisation)
 264. Klassrumsregler (Organisation)
 265. Kognitiva perspektivet (Psykologi)
 266. Lawrence Kohlberg (Pyskologi)
 267. Kommunikation (Informationshantering)
 268. Kommunikation 1 (Tema)
 269. Kommunikation 2 (Tema)
 270. Konfucianismen (Religion)
 271. Konjunktioner (alla) (Svenska: språk)
 272. Konjunktioner (förtydligande) (Svenska: språk)
 273. Konjunktioner (jämförelse) (Svenska: språk)
 274. Konjunktioner (konsekvens) (Svenska: språk)
 275. Konjunktioner (likhet) (Svenska: språk)
 276. Konjunktioner (orsak) (Svenska: språk)
 277. Konjunktioner (relation) (Svenska: språk)
 278. Konjunktioner (sammanfattning) (Svenska: språk)
 279. Konjunktioner (tid) (Svenska: språk)
 280. Konjunktioner (tillägg) (Svenska: språk)
 281. Koncentration (Organisation)
 282. Konstarterna och samhället (konst och kultur)
 283. Konstarterna och samhället: perspektiv (konst och kultur)
 284. Konstarterna och samhället: styrdokument (konst och kultur)
 285. Konstarterna och samhället: fördjupningsuppgift 1 (konst och kultur)
 286. Konstarterna och samhället: Fördjupningsuppgift 2 (konst och kultur)
 287. Konstarterna och samhället: Fin- kontra populärkultur (konst och kultur)
 288. Konstarterna och samhället: Offentlig konst (konst och kultur)
 289. Konstarterna och samhället: Politisk konst (konst och kultur)
 290. Konstarterna och samhället: Censur och konst (konst och kultur)
 291. (Analys av offentligt) konstverk (konst och kultur)
 292. (Vad är) konst? (konst och kultur)
 293. Konstens utveckling 1 (konst och kultur)
 294. Konstens utveckling 2 (konst och kultur)
 295. Konstnärer (konst och kultur)
 296. (Tre) konstnärer: Basquiat, Kahlo och Mercury (konst och kultur)
 297. Konspiration (Religion)
 298. Kända konstverk (Konst och kultur)
 299. Krav på elev (Organisation)
 300. Krav på lärare (Organisation)
 301. Kreativitet (Konst och kultur)
 302. Kreativitet 1 (Tema)
 303. Kreativitet 2 (Tema)
 304. Krig och konflikter (Historia)
 305. Kristendom (Religion)
 306. Kristendomen: riktningar 1 (Religion)
 307. Kristendomen: riktningar 2 (Religion)
 308. Kristendomens symboler - Animation (Religion)
 309. Kristendomen: Bibeln (Religion)
 310. Kristendom: kristofobi (Religion)
 311. Kvalitet kontra kvantitet (Organisation)
 312. Kunskap (Filosofi)
 313. Kunskap: citat (Filosofi)
 314. Källhantering (Vetenskap)
 315. Källkritik (Studieteknik)
 316. Källkritik på internet - animation
 317. (Grund)känslor (Psykologi eller Mental träning)
 318. Kärlek (Psykologitema)
 319. Kärlek (temaarbete: Svenska)
 320. Ledarskap (Mental träning)
 321. (Pedagogik är:) ledarskap (Pedagogik, Psykologi eller Mental träning)
 322. Ledarskap: FIRO-teorin (Psykologi eller Mental träning)
 323. Ledarskap: GROW-modellen (Psykologi eller Mental träning)
 324. Ledarskap: SMART-modellen (Psykologi eller Mental träning)
 325. Lektionstips (Organisation)
 326. Liberalism (Filosofi)
 327. Litteraturkursen (Svenska)
 328. (Världs)litteratur (Svenska: litteratur)
 329. (Sveriges) litteraturhistoria (Svenska: litteratur)
 330. (Förbjuden) litteratur - Animation (Svenska: litteratur)
 331. Litteratur: Fördjupningsarbete (Svenska: litteratur)
 332. Litteraturanalys (Svenska: litteratur)
 333. Litteraturanalysmodeller (Svenska: litteratur)
 334. Litteraturanalys: 8-stegsmodellen (Svenska: litteratur)
 335. Litteraturanalys: Dramaturgisk modell (Svenska: litteratur)
 336. Litteraturanalys: Gestaltanalysmodell (Svenska: litteratur)
 337. Litteraturvetenskap.5. Epok och författare - Animation (Svenska: litteratur)
 338. Litteraturvetenskap.5. författare och verk - Animation (Svenska: litteratur)
 339. Litteraturvetenskapliga begrepp 1 (10) (Svenska: litteratur)
 340. Litteraturvetenskapliga begrepp 2 (10) (Svenska: litteratur)
 341. Litteraturvetenskapliga begrepp 3 (10) (Svenska: litteratur)
 342. Litterära ismer (13) (Svenska: literatur)
 343. Litterär kanon (Svenska: litteratur)
 344. Livsåskådningar (Religion)
 345. (Analys av) livsåskådning (Religion)
 346. Logik (Filosofi)
 347. Lärande (Pedagogik)
 348. Läsdagbok (Svenska: läsa)
 349. Läsning: introduktion (Svenska: läsa)
 350. Läsförståelse (Svenska: läsa)
 351. Läslogg: faktatexter (Svenska: läsa)
 352. Läslogg: skönlitteratur (Svenska: läsa)
 353. Läslogg: skönlitteratur: Shusterman (Svenska: läsa)
 354. Läslogg: personlig (Svenska: läsa)
 355. Läsning: citat (Svenska: läsa)
 356. (Tyst) läsning (Svenska: läsa)
 357. Läsning: fördelar (Svenska: läsa)
 358. Läsning: samtal (Svenska: läsa)
 359. Läsning på skärm (Svenska: läsa)
 360. Läsfrämjande: Läsning (superhjältar) (Svenska: läsa)
 361. Läsfrämjande: Läsning (bilder) - Animation (Svenska: läsa)
 362. Läsfrämjande: Läsning - bilder och dikter - Animation (Svenska: läsa)
 363. Lästeknik (Svenska: läsa)
 364. (Vladimir) Majakovskij (Svenska: författare)
 365. Mall: Animerad mindmap - 1
 366. Mall: Animerad mindmap - avancerad
 367. Marxism (Filosofi)
 368. Medeltiden (Historia PP)
 369. Medeltiden (Svenska: litteratur)
 370. Medier & kultur (Psykologi)
 371. Meningsbyggnad (Svenska: språk)
 372. Mental hälsa 1: introduktion (Psykologi)
 373. Mental hälsa 2: diagnosticering (Psykologi)
 374. Mental hälsa 3: syndrom (Psykologi)
 375. Mental hälsa 4: fler syndrom (Psykologi)
 376. Mental hälsa 5: symptom (Psykologi)
 377. Mental hälsa 6: KBT (Psykologi)
 378. Mental hälsa 7: terapi (Psykologi)
 379. Mental träning: introduktion (Kurs: Mental träning)
 380. Mental träning: styrdokument (Kurs: Mental träning)
 381. Mental träning: examination (Kurs: Mental träning)
 382. Mindfulness (Mental träning)
 383. Mindset (Pedagogik)
 384. Minoritetsspråk (Svenska: språk)
 385. Modernismen (Svenska: litteratur)
 386. Modern tid (Historia)
 387. Mona Lisa - animation (Konst och kultur)
 388. Motivation och målsättning (Mental träning)
 389. Motivation: introduktion (Mental träning)
 390. Muntlig presentation: tips (Svenska)
 391. (Självskattningsmaterial:) muntlig presentation (Svenska)
 392. Mytologi (Religion)
 393. Mänskliga rättigheter (Tema)
 394. Nationella provet: Svenska 1 - del A (Svenska)
 395. Nationella provet: Svenska 1 - del B (Svenska)
 396. Nationella provet: Svenska 1 - del C (Svenska)
 397. Nationella provet: Svenska 3 - del A (Svenska)
 398. Nationella provet: Svenska 3 - del B (Svenska)
 399. Natur & miljö 1 (Tema)
 400. Natur & miljö 2 (Tema)
 401. (Friedrich) Nietzsche (Filosofi)
 402. Normer, stereotyper och stigmatisering (Tema)
 403. Normer 1: intro (Psykologi/tema)
 404. Normer 2: kategorisering (Psykologi/tema)
 405. Normer 3: genus (Psykologi/tema)
 406. Normer (temaarbete: Svenska)
 407. Novell (Svenska: texttyp)
 408. Novellanalys (Svenska: texttyp)
 409. (Skriva) novell (Svenska: texttyp)
 410. Nyandliga rörelser (Religion)
 411. Nästa generations lärande (NGL / Pedagogik)
 412. Ockultism (Religion)
 413. (Svåra) ord 1 (Svenska)
 414. (Svåra) ord 2 (Svenska)
 415. (Svåra) ord 3 (Svenska)
 416. (Svåra) ord 4 (Svenska)
 417. (Svåra) ord 5 (Svenska)
 418. (Svårstavade) ord (Svenska)
 419. Pedagogik är... (Pedagogik)
 420. Pedagogik är: lärande (Pedagogik)
 421. Pedagogik är: ledarskap (Pedagogik)
 422. Pedagogik är: informationshantering (Pedagogik)
 423. Pedagogiska modeller (Pedagogik)
 424. Pedagogisk projekt: MLC (Pedagogik)
 425. Perception (PP, psykologi)
 426. Perception (Psykologi)
 427. Personlighet (Psykologi)
 428. Personlighet: empati (Psykologi)
 429. Personlighet: introvert - extrovert (Psykologi)
 430. (Edgar Allan) Poe (Svenska: litteratur)
 431. Poesi (Svenska: texttyp)
 432. (Analysera) poesi (Svenska: litteratur)
 433. Politiska partierna (Samhällskunskap)
 434. Postmodernismen (Svenska: litteratur)
 435. Problemlösning (Psykologi)
 436. Processkrivning (Svenska: skriva)
 437. Psykodynamiska perspektivet (PP, elevarbete i psykologi)
 438. Psykodynamiska perspektivet (Psykologi)
 439. Psykodynamiska perspektivet: försvarsmekanismer (Psykologi)
 440. (Diskussionsord:) psykologi (Psykologi)
 441. Psykologi och spelfilm (Psykologi)
 442. Psykologi: citat (Psykologi)
 443. Psykologi: förmågor (Psykologi)
 444. (Mål:) Psykologi 1 - Animation (Psykologi)
 445. Psykologi 1 utifrån styrdokument (Psykologi)
 446. Psykologi 1 - examination: 7 frågor (Psykologi)
 447. Psykologi 1 - examination: portfolio (Psykologi)
 448. Psykologi 1 - examination: perspektiv (Psykologi)
 449. Psykologi 1 - examination: kalkyl (Psykologi)
 450. (Mål:) Psykologi 2a - Animation (Psykologi)
 451. Psykologi 2a utifrån styrdokument (Psykologi)
 452. Psykologi 2a - examination - version 1 (Psykologi)
 453. Psykologi 2a - examination - version 2 (Psykologi)
 454. Psykologi 2a - examination - version 3 (Psykologi)
 455. Psykologi och prestation (Mental träning)
 456. Psykologi: Introduktion till kursen Psykologi 1 (Psykologi)
 457. Psykologi: Introduktion till kursen: Psykologi 2a (Psykologi)
 458. Psykologi: Introduktion till kursen: Psykologi 2b (Psykologi)
 459. Psykologins historia (Psykologi)
 460. Psykologiska experiment (Psykologi)
 461. Psykologiska perspektiven (Psykologi)
 462. Psykologibegrepp (elevbildspel 2020)
 463. Rationalism kontra Empirism (Filosofi)
 464. Realismen och Naturalismen (Svenska: litteratur)
 465. Recension (Svenska: texttyp)
 466. Referat (Svenska: texttyp)
 467. Reklam (Tema)
 468. Relationer (temaarbete: Svenska)
 469. (Fyra) religioner (Religion)
 470. (Fyra) religioner till (Religion)
 471. (Diskussionsord:) religion (Religion)
 472. (Mål:) Religion 1 - Animation
 473. Religion 1: Introduktion (Religion)
 474. Religion 1: kunskapskrav (Religion)
 475. Religion 1: vetskap, förståelse och reflektion
 476. Religion: jämförelse mellan Hinduismen och Buddhismen
 477. Religion: jämförelse mellan judendom, kristendom och islam
 478. Religion och identitet (Religion)
 479. Religionssociologi (Religion)
 480. Religion: Vad är tro? (Religion)
 481. Religion och vetenskap (Religion)
 482. Religion och vetenskap: modeller
 483. Religion: personporträtt-mall-1 (öppet bildspel)
 484. Religion: personporträtt-mall-2 (öppet bildspel)
 485. Religion: personporträtt-mall-3 (öppet bildspel)
 486. Religion: personporträtt-mall-4 (öppet bildspel)
 487. Religion: personporträtt-mall-5 (öppet bildspel)
 488. Renässansen (Svenska: litteratur)
 489. Renässansen (PP, Svenska: litteratur)
 490. Renässansen (Historia)
 491. (Elev)respons (Svenska: skriva)
 492. Retorikkurs (Svenska)
 493. Retorikmodell: fem "U" (Svenska: tala)
 494. Retoriska verkningsmedel (SVE03)
 495. Revolutionernas tid (Historia)
 496. Riktlinjer (5 inlärningskanaler) (Pedagogik)
 497. (Ron) Ritchharts 8 aspekter (Pedagogik)
 498. Romantiken (Svenska: litteratur)
 499. Romantiken: nyckelord (Svenska: litteratur)
 500. Rädsla (Psykologitema)
 501. (O)Rättvisa? (Filosofi)
 502. Saga (Svenska: texttyp)
 503. (Kända) sagor 1 (Svenska: texttyp)
 504. (Kända) sagor 2 (Svenska: texttyp)
 505. Samhälle 1 (Tema)
 506. Samhälle 2 (Tema)
 507. Samhällsfilosofi (Filosofi)
 508. Samhällsfilosofi: frihet, makt och rättvisa (Filosofi)
 509. (Skriva) sammanfattning (Svenska)
 510. Sammanhangsord - Animation (Svenska: språk)
 511. Sapfo (Svenska: författare)
 512. Satanism (Religion)
 513. Satslära (PP, Svenska: språk)
 514. Schamanism (Religion)
 515. (Arthur) Schopenhauer (Filosofi)
 516. Seminarium (Organisation)
 517. Seven steps of feedback - Animation (Pedagogik)
 518. (William) Shakespeare (Svenska: författare)
 519. (Mary) Shelley (Svenska: litteratur)
 520. Shinto (Religion)
 521. Sikhismen (Religion)
 522. Självkänsla (Mental träning)
 523. Skotten i Sarajevo (Historia PP)
 524. Skriva väl - Animation (Svenska: skriva)
 525. (Inledande) skrivuppgift (Svenska: skriva)
 526. Skriva rapport (Svenska: texttyp)
 527. Skrivande: Introduktion (Svenskkurs)
 528. Skrivande: styrdokument (Svenskkurs)
 529. Skrivhantverket (Svenska: skriva)
 530. Skrivande: citat (Svenska: skriva)
 531. Skräck (temaarbete: Svenska)
 532. (30) skulpturer (Konst)
 533. Skönlitteratur (Svenska)
 534. Socialpsykologi (Psykologi)
 535. Språk (Svenska: språk)
 536. Språkbruk: lekter (Svenska: språk)
 537. Språk och identitet (Svenska: språk)
 538. Språk: citat (Svenska: språk)
 539. Språkets uppbyggnad (Svenska: språk) (SVE02)
 540. Språkfilosofi (Filosofi)
 541. Språkfilosofi (Filosofi)
 542. Språkförhållanden i Norden 1 (Svenska: språk) (SVE02)
 543. Språkförhållanden i Norden 2 (Svenska: språk) (SVE02)
 544. Språk i Norden: öppet bildspel (Svenska: språk) (Sve02)
 545. Språkhistoria (Svenska: språk) (SVE03)
 546. Språkhistoria: öppet bildspel (SVE03)
 547. Språklig analys (SVE02)
 548. Språklig variation (SVE01)
 549. Språklära (Svenska: språk)
 550. Språkregler kontra språknormer (Svenska: språk)
 551. Språkriktighet (Svenska: språk)
 552. Språkriktighet: ord (Svenska: språk)
 553. Språkriktighet: stil (Svenska: språk)
 554. Språkriktighet: mening (Svenska: språk)
 555. Språksociologi 1 (Svenska: språk)
 556. Språksociologi 2 (Svenska: språk)
 557. Språksociologi: öppet bildspel
 558. Språksociologiskt dilemma - grupparbete (Svenska: språk)
 559. Språk: Knasiga ordstäv (Svenska: språk)
 560. Stilfigurer 1 (Svenska)
 561. Stilfigurer 2 (Svenska)
 562. Stress och prestation (Mental träning)
 563. Stresshantering: tio tips (Mental träning)
 564. (August) Strindberg (Svenska: litteratur)
 565. Studieteknik (Organisation)
 566. Styckeindelning (Svenska: skriva)
 567. Sufism (Religion)
 568. Svensk stormaktstid (Historia PP)
 569. (Diskussionsord:) svenska
 570. (Mål:) Svenska 1 - Animation
 571. Svenska 1 (Svenskkurs)
 572. Svenska 1: Mål (Svenskkurs)
 573. Svenska 1: Mål och delmål (Svenskkurs)
 574. Svenska 1: mål 1 (Svenskkurs)
 575. Svenska 1: mål 2 (Svenskkurs)
 576. Svenska 1: mål 3 (Svenskkurs)
 577. Svenska 1: mål 4 (Svenskkurs)
 578. Svenska 1: mål 5 (Svenskkurs)
 579. Svenska 1: styrdokument (Svenskkurs)
 580. (Mål:) Svenska 2 - Animation (Svenskkurs)
 581. Svenska 2: Introduktion (alternativ 1)
 582. Svenska 2: Introduktion (alternativ 2) - Animation
 583. Svenska 2: styrdokument (Svenskkurs)
 584. (Mål:) Svenska 3 - Animation (Svenskkurs)
 585. Svenska 3 (Svenskkurs)
 586. Svenska 3: styrdokument (Svenskkurs)
 587. Svenska: Introduktion (Svenskkurs)
 588. Sveriges historia (Historia)
 589. Symboler inom litteratur (Svenska)
 590. Särskriven berättelse (Svenska: språk) - animation
 591. (Edith) Södergran (Svenska: författare)
 592. Tala (Svenska: tala)
 593. Tala: Självskattningsmaterial (Svenska: tala)
 594. Talanalys (SVE03)
 595. Talspråk kontra skriftspråk (Svenska: språk)
 596. Taoismen (Religion)
 597. Teckensystem (Svenska: språk)
 598. Teknik 1 (Tema)
 599. Teknik 2 (Tema)
 600. Tema: anpassning - Animation
 601. Temaarbete (Historia)
 602. Teman: psykologi
 603. Teman: religion
 604. Teman: svenska (Svenska)
 605. Textbindning (Svenska: skriva)
 606. Texttyper (Svenska: läsa och skriva)
 607. Textavkodning (Svenska: läsa)
 608. Tips för talare (variant 1) (Svenska: tala) - animation
 609. Tips för talare (variant 2) (Svenska: tala)
 610. Tips för talare (variant 3) (Svenska: tala)
 611. Top Thinkers 2020 - animation
 612. Uppgiftsförfarande (Pedagogik)
 613. Upplysningen (Historia PP)
 614. Upplysningen (Svenska: litteratur)
 615. Uppsatsskrivning (Svenska: texttyp)
 616. Upptäckternas tid (historia)
 617. (Spelfilmen: The) Wave (Psykologi)
 618. Verklighet (Filosofi)
 619. Vetenskapligt arbete (Vetenskap)
 620. Vetenskapligt arbete (Svenska: skriva)
 621. Vetenskapsteori (Filosofi)
 622. Vetskap & vetenskap (Filosofi)
 623. Viktiga personer inom historia (Historia)
 624. Viktiga personer inom psykologi (Psykologi)
 625. Viktiga personer inom psykologi (Animerat bildspel)
 626. Viktiga personer inom religion (Religion)
 627. Viktiga riktlinjer (Animerat bildspel)
 628. Viktigt att läsa (Animerat bildspel)
 629. Viktigt att läsa (Svenska: läsa) - Animation
 630. Viktigt att skriva (Animerat bildspel)
 631. Viktigt att skriva (Svenska: skriva) - Animation
 632. Vilja, förmåga och prestation (Pedagogik)
 633. Våra omedvetna val (Svenska: skriva) (underlag för NP-tal av Joni)
 634. Värde & samhälle (Filosofi)
 635. Värdefilosofi (Filosofi)
 636. Värdegrund (temaarbete: Svenska)
 637. Värdegrund för skolan (Organisation)
 638. Värdegrundsprinciper (Organisation)
 639. Värderande ord (Svenska: språk)
 640. Värderande ord (Animerat bildspel)
 641. Värdeord (Organisation)
 642. Världskrigens tid (Historia)
 643. Världsreligionerna: intro (Religion)
 644. Yoga (Mental träning)
 645. Ämnesöverskridande undervisning (Pedagogik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2019)

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start