www.larare.at

Alla bildspel

Här har jag samlat alla bildspel som jag använder i mitt jobb som pedagog och skolutvecklare och i min undervisning. Majoriteten är gjorda med Google presentation och de som är gjorda med Microsofts Power Point är markerade med (PP). De flesta är färdiga och går att använda medan vissa är under konstruktion.

Det finns en pedagogisk poäng med att ha öppna bildspel eftersom då kan kollegor, skolledare och elever använda dem i sitt lärande.

PC/MAC: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.

Pekplatta/Mobiltelefon: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka på de tre prickarna högst upp till höger i webbläsaren (Chrome) och välja: "Hitta på sidan..." eller skriv sökordet i sökfältet i webbläsaren (Safari) och välj "På den här sidan" längre ner i "rullgardinen".

I anknytning till bildspel eller föreläsningar använder jag ofta sk Exit ticket.

 
 1. 5-paragrafsuppsats (Vetenskap)
 2. Afrikas historia (Historia)
 3. AGES (Pedagogik)
 4. Amish-rörelsen (Religion)
 5. (Lars) Ahlin: novellen Kommer hem och är snäll (Svenska: läsa)
 6. Analys: 5-stegsmodellen (Svenska)
 7. Analys: 8-stegsmodellen (Svenska)
 8. Analys: bild (Svenska/Konst)
 9. Analys: dramaturgisk modell (Svenska)
 10. Analys: Feministisk filmanalys (Svenska/Film)
 11. Analys: film (Svenska/Film)
 12. Analys: gestaltanalysmodell (Svenska)
 13. Analys: Grundmodell (Svenska)
 14. Analys: grundsteg (Historia/SO)
 15. Analys: Historia (Historia/SO)
 16. Analys: KANOT (Historia/SO)
 17. Analys: KEPS (Historia/SO)
 18. Analys: litteratur (Svenska)
 19. Analys: Litteraturhistorisk modell (Svenska)
 20. Analys: livsåskådning (Religion)
 21. Analys: novell (Svenska)
 22. Analys: novell: allmän (Svenska)
 23. Analys: novell: avancerad (Svenska)
 24. Analys: novell: 8-stegsmodellen (Svenska)
 25. Analys: offentligt konstverk (Konst och kultur)
 26. Analys: poesi (Svenska)
 27. Analys: reklam (Svenska/Konst)
 28. Analys: SO (Historia/SO)
 29. Analys: språklig (Svenska)
 30. Analys: Subjektiv modell (Svenska)
 31. Antiken (Svenska: litteratur)
 32. Antiken (Historia)
 33. Antikens tänkare (Filosofi)
 34. Apartheid (Historia)
 35. Arabisk historia (Historia)
 36. Arbetsmodell (körschema) (Studieteknik)
 37. Argumentation (Svenska: skriva)
 38. Argumenterande tal (Svenska: tala)
 39. (Muntlig) argumentation (Svenska: tala)
 40. Argumenterande tal för skoluniform av Joni (Svenska: tala)
 41. Aristoteles (Filosofi)
 42. Arkitektur: fantastiska byggnadsverk (Konst)
 43. Astrologi (Religion)
 44. Attityder (Psykologi: Socialpsykologi)
 45. (Jane) Austen (Svenska: litteratur: författare)
 46. Autonomous sensory meridian response (ASMR) (Mental träning)
 47. Avslutande skrivuppgift (Svenska: skriva)
 48. Banduras inlärningsteori (Pedagogik)
 49. Banduras självregleringsteori (Pedagogik)
 50. Baptismen (Religion)
 51. Barocken (Svenska: litteraturhistoria)
 52. (16) basbehov (Psykologi)
 53. Behavioristiska perspektivet (Psykologi)
 54. Behov och känslor (Psykologi)
 55. Berättande (Svenska: skriva)
 56. Big five (Animerat bildspel)
 57. Big five inom pedagogik - animation (Pedagogik)
 58. Big five: analysförmåga (Pedagogik)
 59. Big five: begreppslig förmåga (Pedagogik)
 60. Big five: Informationshantering (Pedagogik)
 61. Big five: kommunikativ förmåga (Pedagogik)
 62. Big five: metakognitiv förmåga (Pedagogik)
 63. Bildanalys (Konst och kultur)
 64. Biologiska perspektivet (Psykologi)
 65. Biologiska perspektivet: neuropsykologi
 66. Blooms taxonomi - Animation (Pedagogik)
 67. (Karin) Boye (Svenska: litteratur)
 68. Buddhismen (Religion)
 69. (Charles) Bukowski (Svenska: litteratur)
 70. (Charles) Bukowski: Natten då jag skulle dö (Svenska: poesi)
 71. (Charles) Bukowski: The Bluebird (Svenska: poesi)
 72. (Charles) Bukowski: Alone With Everybody (Svenska: poesi)
 73. 6 C’s in pedagogy (Animerat bildspel)
 74. 6 C:n inom pedagogik (Pedagogik)
 75. Censur och konst (Konst och kultur)
 76. Censur och musik (Konst och kultur)
 77. Censur och spelfilm (Konst och kultur)
 78. (Miguel de) Cervantes (Svenska: litteratur)
 79. (Noam) Chomsky (Svenska: språk: lingvistik)
 80. Citat
 81. Citat: mindre vetande (engelska) (Lärande)
 82. Civilkurage (Temaarbete: Svenska)
 83. Compassion (Mental träning)
 84. Compassion: Metta-meditation (Mental träning)
 85. Darwinism kontra kreationism (Religion)
 86. De eller dem? (Svenska: skriva)
 87. Debattartikel (Svenska: skriva)
 88. Debattartikel (mindmap) - Animation (Svenska: skriva)
 89. Definitioner (Filosofi)
 90. (Daniel) Defoe (Svenska: litteratur)
 91. Demokrati (Samhällskunskap)
 92. Demotivation (Mental träning)
 93. (René) Descartes (Filosofi)
 94. Dialekter (Svenska: språk)
 95. Differentierad undervisning (Pedagogik)
 96. Diktmall (Svenska)
 97. Diktatorer (Historia)
 98. Diktläsning (Svenska: läsa)
 99. Dikt: What It Is Poem (Svenska: poesi)
 100. Diskriminerande segregation (Historia / Tema)
 101. Diskussionsord: allmänt
 102. Distansundervisning (Organisation)
 103. (Fjodor) Dostojevskij (Svenska: litteratur)
 104. Dramatik (Svenska)
 105. Dramatiker: Sofokles, Molière, Strindberg, Ibsen och Norén (Svenska: litteratur)
 106. (36) dramatiska situationer (Svenska: litteratur)
 107. Dudeism (Religion/Filosofi)
 108. Dystopier (temaarbete: Svenska)
 109. Effektivisering av gymnasieskolan (Organisation)
 110. Efterkrigstiden (Historia)
 111. Ekonomi och handel (Samhällskunskap)
 112. Ekosofi (Filosofi)
 113. Elevens ansvar (Organisation)
 114. Elevledd Tränings- och Avslappningsövning (ETA)
 115. Epitaph av William Blake - Animation (Svenska)
 116. Ergonomi (Mental träning)
 117. Estetik (Konst och kultur)
 118. Etik och moral (Filosofi)
 119. Etik och moral (Religion)
 120. Etik och moral: citat (Religion)
 121. Etik och moral: etiska principer (Religion)
 122. Etik och moral: moraliska val (Religion)
 123. Etik: Transhumanism (Tema/Religion)
 124. Etymologi (Svenska: ord)
 125. Existens (Filosofi)
 126. Extremism (Religion)
 127. Feedback (Organisation)
 128. Feminism (Tema)
 129. Feministisk filosofi (Filosofi)
 130. Feministisk analys
 131. Filmanalys (Film)
 132. Filmvisning: diskussionsfrågor (Konstarterna och samhället)
 133. (Topp-trettio)-film (Film)
 134. Filosofi: förmågor (Filosofi)
 135. (Diskussionsord:) filosofi (Filosofi)
 136. Filosofi: citat (bilder) (Filosofi)
 137. Filosofi: citat (text) (Filosofi)
 138. Filosofi 1: examination (Filosofi)
 139. Filosofibegrepp (elevexempel) (Filosofi)
 140. Filosof-porträtt-1 (Öppet bildspel)
 141. Filosof-porträtt-2 (Öppet bildspel)
 142. Filosof-porträtt-3 (Öppet bildspel)
 143. Filosof-porträtt-4 (Öppet bildspel)
 144. Filosof-porträtt-5 (Öppet bildspel)
 145. Filosof-porträtt-6 (Öppet bildspel)
 146. Filosof-porträtt-7 (Öppet bildspel)
 147. Filosof-porträtt-8 (Öppet bildspel)
 148. Filosof-porträtt-9 (Öppet bildspel)
 149. Filosof-porträtt-10 (Öppet bildspel)
 150. Filosof-porträtt-11 (Öppet bildspel)
 151. Filosof-porträtt-12 (Öppet bildspel)
 152. Filosof-porträtt-13 (Öppet bildspel)
 153. Filosof-porträtt-14 (Öppet bildspel)
 154. Filosof-porträtt-15 (Öppet bildspel)
 155. 40 filosofer (text) - animation (Filosofi)
 156. 60 filosofer (ansikten) - animation (Filosofi)
 157. Filosofer - urval 1:1 - animation (Filosofi)
 158. Filosofer - urval 1:2 - animation (Filosofi)
 159. Filosofer - urval 2 - animation (Filosofi)
 160. Filosofer - urval 3 - animation (Filosofi)
 161. Filosofer - urval 4 - animation (Filosofi)
 162. Filosofer - urval 5 - animation (Filosofi)
 163. Filosofer - kvinnor - animation (Filosofi)
 164. Filosofer ler - animation
 165. Filosoferna: Derrida och Foucault (Filosofi)
 166. Filosoferna: Beauvoir och Butler (Filosofi)
 167. Filosoferna: Kierkegaard och Sartre (Filosofi)
 168. Filosoferna: Marx och Žižek (Filosofi)
 169. Filosoferna: Schopenhauer och Nietzsche (Filosofi)
 170. Filosoferna: Sokrates och Platon (Filosofi)
 171. (Mål:) Filosofi 1 - Animation (Filosofi)
 172. Filosofi 1: introduktion (Filosofi)
 173. Filosofi 1 utifrån betygskriterier (Filosofi)
 174. Filosofisk fråga: vad är verklighet? (Filosofi)
 175. Filosofisk fråga: vad är kunskap? (Filosofi)
 176. Filosofisk fråga: hur är ett bra samhälle? (Filosofi)
 177. Filosofisk fråga: vad är vetenskap? (Filosofi)
 178. Filosofisk fråga: vad är sanning? (Filosofi)
 179. Filosofisk fråga: vad är moraliskt rätt? (Filosofi)
 180. Filosofisk fråga: vad är meningen med livet? (Filosofi)
 181. Filosofisk fråga: hur påverkar språket vårt sätt att tänka? (Filosofi)
 182. (Nutida) filosofi (Filosofi)
 183. Filosofiämnet (Filosofi)
 184. Filosofiska ismer 1 (10) (Filosofi)
 185. Filosofiska ismer 2 (16) (Filosofi)
 186. Filosofi-ism: Hedonismen (Filosofi)
 187. Filosofi-ism: Nihilismen (Filosofi)
 188. Filosofi-ism: Stoicismen (Filosofi)
 189. Filosofiska tankesystem (7) (Filosofi)
 190. Filosofiteman (Filosofi)
 191. Flexibelt lärande (Pedagogik)
 192. Folkhälsoarbete (Mental träning)
 193. Folktro (Religion)
 194. Formellt skrivande (Svenska: skriva)
 195. Formellt skrivande: sambandsord (Svenska: skriva)
 196. Forntiden (Svenska: litteratur)
 197. Forntiden (Historia)
 198. (Kända) fotografer (Konst)
 199. Franska revolutionen (Historia)
 200. Franz Kafka (Svenska: litteratur)
 201. Funktionshinder (Psykologi/organisation)
 202. Funktionshinder: dyslexi (Psykologi/organisation)
 203. Funktionshinder: NPF (Psykologi/organisation)
 204. Funktionshinder: adhd (Psykologi/organisation)
 205. Funktionshinder: autism (Psykologi/organisation)
 206. (De) fyra F:n (Pedagogik)
 207. Förberedelse: muntlig presentation
 208. Förberedelse: grupparbete (Organisation)
 209. Förberedelse: informationshantering (Organisation)
 210. Förberedelse: litteraturvetenskap (Svenska)
 211. Förberedelse: skapa en argumentation (Svenska)
 212. Förberedelse: skriva formell text (Svenska)
 213. Förberedelse: skriva informell text (Svenska)
 214. Förberedelse: språk i Norden (Svenska)
 215. Förberedelse: språkhistoria (Svenska)
 216. Förberedelse: språklig variation (Svenska)
 217. Förberedelse: textanalys (Svenska)
 218. Fördjupningsarbete (Religion)
 219. Författarporträtt-1 (Öppet bildspel)
 220. Författarporträtt-2 (Öppet bildspel)
 221. Författarporträtt-3 (Öppet bildspel)
 222. Författarporträtt-4 (Öppet bildspel)
 223. Författarporträtt-5 (Öppet bildspel)
 224. Författarporträtt 1: 800 f.Kr. - 1726 - Animation (Svenska: litteratur)
 225. Författarporträtt 2: 1743 - 1891 - Animation (Svenska: litteratur)
 226. Författarporträtt 3: 1798 - 1916 - Animation (Svenska: litteratur)
 227. Författarporträtt 4: 1890 - 1952 - Animation (Svenska: litteratur)
 228. Författarporträtt 5: 1924 - 1973 - Animation (Svenska: litteratur)
 229. Författarporträtt 6: 1902 - 1975 - Animation (Svenska: litteratur)
 230. Författarporträtt 6b: beatnik (Svenska: litteratur)
 231. Författarporträtt 7: 1975 - 2000 - Animation (Svenska: litteratur)
 232. Författarporträtt: poeter (kvinnor) - Animation (Svenska: litteratur)
 233. Författarporträtt: poeter (män) - Animation (Svenska: litteratur)
 234. Författarporträtt: svenska författare - Animation (Svenska: litteratur)
 235. Författarporträtt: kvinnor 1 - Animation (Svenska: litteratur)
 236. Författarporträtt: kvinnor 2 - Animation (Svenska: litteratur)
 237. Författarporträtt: musiker (Svenska: litteratur)
 238. 100 författare - Animation på tre minuter (Svenska: litteratur)
 239. Författare ler - animation (Svenska: litteratur)
 240. Förhistoria (Historia / epoker)
 241. Förintelsen (temaarbete: Svenska)
 242. Förkortningar (Svenska: språk)
 243. (Fem viktiga) förmågor (Pedagogik)
 244. Förmågor för 2000-talet (Animerat bildspel)
 245. Förmågor för 2000-talet (Pedagogik)
 246. Försokraterna (naturfilosoferna): Thales, Pythagoras, Zenon och Demokritos
 247. Genus & jämlikhet hos världsreligionerna (Religion)
 248. Gestaltpsykologi (Psykologi: kognitiva perspektivet)
 249. Globala målen (2016 - 2013)
 250. Globala målen (Animerat bildspel)
 251. Gnosticism (Religion)
 252. (Jonis) Google-sites (Organisation)
 253. Google-verktyg (Pedagogik)
 254. Google-verktyg: kalkylkonceptet (Pedagogik)
 255. Grammatik (Svenska: språk)
 256. Grammatik: ordklass (Svenska: språk)
 257. Grammatik: 9 ordklasser (Svenska: språk)
 258. Grekisk mytologi (Religion)
 259. Grupparbete: träning- och avslappningsövning (Mental träning)
 260. Gruppdynamik (Psykologi: Socialpsykologi)
 261. (9 "ur)handlingar" (Svenska: litteratur)
 262. Hare Krishna (Religion)
 263. Herkules stordåd (Antikens mytologi)
 264. Hinduismen (Religion)
 265. Hinduismens gudar - Animation (Religion)
 266. (Diskussionsord:) historia (Historia)
 267. Historia: Introduktion (Historia)
 268. Historia: analys (Historia)
 269. Historia/SO: analysmodell (Historia/SO)
 270. Historia: Utomeuropeisk historia (Historia)
 271. (Nutids)historia (Historia)
 272. (Nutids)historia: medborgarrättsrörelsen (Historia)
 273. (Nutids)historia: kvinnlig emancipation (Historia)
 274. Historia 1a1 - betygskriterier (Historia)
 275. Historia: personporträtt-mall-1 (öppet bildspel) (Historia)
 276. Historia: personporträtt-mall-2 (öppet bildspel) (Historia)
 277. Historia: personporträtt-mall-3 (öppet bildspel) (Historia)
 278. Historia: personporträtt-mall-4 (öppet bildspel) (Historia)
 279. Historia: personporträtt-mall-5 (öppet bildspel) (Historia)
 280. Historiska epoker (Historia)
 281. Historiska händelser (Historia)
 282. Historiska personer - Animation (Historia)
 283. Hjälten (temaarbete: Svenska)
 284. Hjärngymnastik: språk (Svenska)
 285. Homeros' Odysseus (Svenska: litteratur)
 286. HP - 2002: 40 ord (Svenska)
 287. Humanismen (Religion)
 288. Humanistiska perspektivet (Psykologi)
 289. Hyllningstal (Svenska)
 290. Hälsa & ohälsa (Mental träning)
 291. Högskoleprovet (Svenska)
 292. (Världsreligionerna:) högtider (Religion)
 293. Idealism kontra Materialism (Filosofi)
 294. Ideologi (Samhällskunskap)
 295. IKT-pedagogik (Pedagogik)
 296. Ilska (Psykologitema)
 297. Indiens historia (Historia)
 298. Industri och demokrati (Historia)
 299. Information och kommunikation 2: Introduktion (Kurs)
 300. Informationsflöden (Organisation PP)
 301. (Rutiner) Informationshantering och Lärande (Organisation)
 302. Informationshantering: introduktion (Organisation)
 303. Informationshantering: grundmodell (Pedagogik/tankerutin)
 304. Informationshantering: Connect, Extend & Challenge (Pedagogik/tankerutin)
 305. Informationshantering: Point, Quote and Explanation (Pedagogik/tankerutin)
 306. Informationshantering: Word, Frase och Sentence (Pedagogik/tankerutin)
 307. Informationshantering: EPA (Pedagogik/tankerutin)
 308. Informationshantering: THIEVES (Pedagogik/tankerutin)
 309. Informationshantering: Blooms taxonomi (Pedagogik/tankerutin)
 310. Informationshantering: Spelke: förståelse (Pedagogik/tankerutin)
 311. Informationshantering: SQ3R (Pedagogik/tankerutin)
 312. Informationssamhället (Historia)
 313. Informativt tal (Svenska)
 314. Inlärd hjälplöshet (Psykologi)
 315. Inlärningsstilar (Pedagogik)
 316. Inlärningsteorier (Pedagogik)
 317. Intrig, tema & motiv (Svenska)
 318. Insändare (Svenska: texttyp)
 319. Islam (Religion)
 320. Islam: fem pelare (Religion)
 321. Islam: jihad (Religion)
 322. Islam: slöjan (Religion)
 323. Islam: sunni vs shia (Religion)
 324. Islam: islamofobi (Religion)
 325. Islamistiska extremister (Religion)
 326. (Den) isländska sagan (Svenska: litteratur)
 327. Israel-Palestina-konflikten (Religion och historia)
 328. Jag som lärare strävar efter att... (Pedagogik)
 329. Jaget (Filosofi)
 330. Japans historia (Historia)
 331. Jehovas vittne (Religion)
 332. Joharifönster (Pedagogik)
 333. Jonis dikt: De första orden (Poesi)
 334. Jonis dikt: Jag är rädd (Poesi)
 335. Jonis dikt: Lyssna till din tid (Poesi)
 336. Joni: presentation (Organisation)
 337. Jonis 10 budord (Animerat bildspel)
 338. Jonis 10 budord inom lärande (Organisation) - animation
 339. Jonis CV (Organisation) - animation
 340. Jonis pedagogiska vision
 341. Journalistik (Kurs)
 342. Journalistisk skrivande (Svenska: texttyp)
 343. Judendom (Religion)
 344. Judendom: antisemitism (Religion)
 345. Judendomen: diasporan (Religion)
 346. Judendom: genus (Religion)
 347. Judendom: riktningar (Religion)
 348. (Carl Gustav) Jung: arketyper (Psykologi)
 349. Jämlikhet (Svenska: tema)
 350. Kabbalismen (Religion: judendom)
 351. Kalla kriget: Berlinmuren (Historia)
 352. Kalla kriget: Vietnamkriget (Historia)
 353. Kalla kriget: Kubakrisen (Historia)
 354. Kalvinismen (Religion: kristendom)
 355. (Immanuel) Kant (Filosofi)
 356. KANOT-modellen (analys inom SO-ämnen)
 357. Kasam (Pedagogik)
 358. Katolicismen (Religion: kristendom)
 359. KEPS-modellen (analys inom SO-ämnen)
 360. Kinas historia (Historia)
 361. Klassicismen (Svenska: litteraturhistoria)
 362. (Top-10-)klassiker - Animation (Svenska: litteratur)
 363. Klassiker: intrig, tema & motiv (Svenska: litteratur)
 364. Klassrummet (Organisation)
 365. (Vad ska vi göra i) klassrummet? (Organisation)
 366. Klassrumsklimat (Organisation)
 367. Klassrumsregler (Organisation)
 368. Kognitiva perspektivet (Psykologi)
 369. Lawrence Kohlberg (Pyskologi)
 370. Kommunikation (Informationshantering)
 371. Kommunikation 1 (Tema)
 372. Kommunikation 2 (Tema)
 373. Konfucianismen (Religion)
 374. Konjunktioner (alla) (Svenska: språk)
 375. Konjunktioner (förtydligande) (Svenska: språk)
 376. Konjunktioner (jämförelse) (Svenska: språk)
 377. Konjunktioner (konsekvens) (Svenska: språk)
 378. Konjunktioner (likhet) (Svenska: språk)
 379. Konjunktioner (orsak) (Svenska: språk)
 380. Konjunktioner (relation) (Svenska: språk)
 381. Konjunktioner (sammanfattning) (Svenska: språk)
 382. Konjunktioner (tid) (Svenska: språk)
 383. Konjunktioner (tillägg) (Svenska: språk)
 384. Koncentration (Organisation)
 385. Konstarterna och samhället (konst och kultur)
 386. Konstarterna och samhället: perspektiv (konst och kultur)
 387. Konstarterna och samhället: styrdokument (konst och kultur)
 388. Konstarterna och samhället: fördjupningsuppgift 1 (konst och kultur)
 389. Konstarterna och samhället: Fördjupningsuppgift 2 (konst och kultur)
 390. Konstarterna och samhället: Fin- kontra populärkultur (konst och kultur)
 391. Konstarterna och samhället: Offentlig konst (konst och kultur)
 392. (Analys av offentligt) konstverk (konst och kultur)
 393. (Vad är) konst? (konst och kultur)
 394. Konstarter (konst och kultur)
 395. (Politiska) konstverk (konst och kultur)
 396. Konst och kultur: Politisk musik (konst och kultur)
 397. (Förbjuden) konst (konst och kultur)
 398. Konstens utveckling 1 (konst och kultur)
 399. Konstens utveckling 2 (konst och kultur)
 400. Konstnärer (konst och kultur)
 401. (Tre) konstnärer: Basquiat, Kahlo och Mercury (konst och kultur)
 402. Konspiration (Religion)
 403. Kost & näring (Mental träning)
 404. Kända konstverk (Konst och kultur)
 405. Krav på elev (Organisation)
 406. Krav på lärare (Organisation)
 407. Kreativitet (Konst och kultur)
 408. Kreativitet 1 (Tema)
 409. Kreativitet 2 (Tema)
 410. Kreativt skrivande (kurs)
 411. Krig och konflikter 1 (Historia)
 412. Krig och konflikter 2 (Historia)
 413. Krig och konflikter 3 (Historia)
 414. Kristendom (Religion)
 415. Kristendomen: riktningar 1 (Religion)
 416. Kristendomen: riktningar 2 (Religion)
 417. Kristendomens symboler - Animation (Religion)
 418. Kristendomen: Bibeln (Religion)
 419. Kristendom: kristofobi (Religion)
 420. Kristendomens konflikter (Religion)
 421. Kvalitet kontra kvantitet (Organisation)
 422. Kunskap (Filosofi)
 423. Kunskap: citat (Filosofi)
 424. Kurdernas historia (Historia)
 425. Källhantering (Vetenskap)
 426. Källkritik (Studieteknik)
 427. Källkritik på internet - animation
 428. (Grund)känslor (Psykologi eller Mental träning)
 429. Kärlek (Psykologitema)
 430. Kärlek (temaarbete: Svenska)
 431. Jacques Lacan (Psykologi)
 432. Ledarskap (Psykologi eller Mental träning)
 433. Ledarskap: nyckelkompetenser (Psykologi eller Mental träning)
 434. Ledarskap: Ledarskapsstilar (Psykologi eller Mental träning)
 435. Ledarskap: auktoritärt - auktoritativt (Psykologi eller Mental träning)
 436. (Pedagogik är:) ledarskap (Pedagogik, Psykologi eller Mental träning)
 437. Ledarskap: FIRO-teorin (Psykologi eller Mental träning)
 438. Ledarskap: GROW-modellen (Psykologi eller Mental träning)
 439. Ledarskap: SMART-modellen (Psykologi eller Mental träning)
 440. Lektionstips (Organisation)
 441. Liberalism (Filosofi: samhällsfilosofi)
 442. Lingvistik (Svenska: språk)
 443. Litteraturkursen (Svenska)
 444. (Världs)litteratur (Svenska: litteratur)
 445. (Sveriges) litteraturhistoria (Svenska: litteratur)
 446. (Förbjuden) litteratur - Animation (Svenska: litteratur)
 447. Litteratur: Fördjupningsarbete (Svenska: litteratur)
 448. Litteraturanalys (Svenska: litteratur)
 449. Litteraturanalysmodeller (Svenska: litteratur)
 450. Litteraturanalys: 8-stegsmodellen (Svenska: litteratur)
 451. Litteraturanalys: Dramaturgisk modell (Svenska: litteratur)
 452. Litteraturanalys: Gestaltanalysmodell (Svenska: litteratur)
 453. Litteraturteori (Svenska: litteratur)
 454. Litteraturvetenskap.5. Epok och författare - Animation (Svenska: litteratur)
 455. Litteraturvetenskap.5. författare och verk - Animation (Svenska: litteratur)
 456. Litteraturvetenskapliga begrepp: intro (Svenska: litteratur)
 457. Litteraturvetenskapliga begrepp 1 (10) (Svenska: litteratur)
 458. Litteraturvetenskapliga begrepp 2 (10) (Svenska: litteratur)
 459. Litteraturvetenskapliga begrepp 3 (10) (Svenska: litteratur)
 460. Litteraturvetenskap: epoker (Svenska: litteratur)
 461. Litteraturvetenskap (Svenska: Öppet bildspel)
 462. Litterära ismer (13) (Svenska: literatur)
 463. Litterär kanon (Svenska: litteratur)
 464. Livets ord (Religion)
 465. Livsåskådningar (Religion)
 466. (Analys av) livsåskådning (Religion)
 467. Logik (Filosofi)
 468. Lutheranismen (Religion)
 469. Lånord (Svenska: ord)
 470. Lärande (Pedagogik)
 471. Lärande: Banduras självregleringsteori (Pedagogik)
 472. Lärande: Hjärnans elasticitet (Pedagogik)
 473. Lärande: humor (Pedagogik)
 474. Lärande: Self Determination Theory (Pedagogik)
 475. Lärande: Coyles 4 steg (Pedagogik)
 476. Lärande: Daniel Pink (Pedagogik)
 477. Lärande: språket (Pedagogik)
 478. Lärande: minnet (Pedagogik)
 479. Lärande: Venn-diagram (Pedagogik)
 480. (Optimera) lärandet (Pedagogik)
 481. (Det "nya") lärandet (Pedagogik)
 482. Läsa textutdrag (Svenska: läsa)
 483. Läsdagbok (Svenska: läsa)
 484. Läsning: introduktion (Svenska: läsa)
 485. Läsförståelse (Svenska: läsa)
 486. Läshastighet: Flickan av Maksim Gorkij
 487. Läslogg: faktatexter (Svenska: läsa)
 488. Läslogg: skönlitteratur (Svenska: läsa)
 489. Läslogg: skönlitteratur: Shusterman (Svenska: läsa)
 490. Läslogg: personlig (Svenska: läsa)
 491. Läsning: citat (Svenska: läsa)
 492. (Tyst) läsning (Svenska: läsa)
 493. Läsning: fördelar (Svenska: läsa)
 494. Läsning: samtal (Svenska: läsa)
 495. Läsning på skärm (Svenska: läsa)
 496. Läsfrämjande: Läsning (superhjältar) (Svenska: läsa)
 497. Läsfrämjande: Läsning (bilder) - Animation (Svenska: läsa)
 498. Läsfrämjande: Läsning - bilder och dikter - Animation (Svenska: läsa)
 499. Lästeknik (Svenska: läsa)
 500. Snabbläsning (Svenska: läsa)
 501. (Vladimir) Majakovskij (Svenska: författare)
 502. Majoritet kontra minoritet (Filosofi)
 503. Makt (Filosofi)
 504. Maktspråk & härskartekniker (Svenska)
 505. Mall: Animerad mindmap - 1
 506. Mall: Animerad mindmap - avancerad
 507. Marxism (Filosofi)
 508. Medborgarrättsrörelsen (Historia)
 509. Medborgarrättsrörelsen: viktiga personer (Historia)
 510. Medborgarrättsrörelsen: viktiga händelser 1 (Historia)
 511. Medborgarrättsrörelsen: viktiga händelser 2 (Historia)
 512. Medborgarrättsrörelsen: viktiga händelser 3 (Historia)
 513. Medeltiden (Svenska: litteraturhistoria)
 514. Medier & kultur (Psykologi)
 515. Mediumskap (Religion)
 516. Medvetandefilosofi (Filosofi)
 517. Meningsbyggnad (Svenska: språk)
 518. Mental hälsa 1: introduktion (Psykologi)
 519. Mental hälsa 2: diagnosticering (Psykologi)
 520. Mental hälsa 3: Symptom (Psykologi)
 521. Mental hälsa 4a: Syndrom (Psykologi)
 522. Mental hälsa 4b: Syndrom (Psykologi)
 523. Mental hälsa 4c: Fler syndrom (Psykologi)
 524. Mental hälsa 6: KBT (Psykologi)
 525. Mental hälsa 7: terapi (Psykologi)
 526. Mental träning: introduktion (Kurs: Mental träning)
 527. Mental träning: styrdokument (Kurs: Mental träning)
 528. Mental träning: examination (Kurs: Mental träning)
 529. Mental träning: Träning och avslappning: gruppövning (Mental träning)
 530. Mental träning övning: TRE (Mental träning)
 531. Metodistkyrkan (Religion)
 532. Mindfulness (Mental träning)
 533. Mindset (Pedagogik)
 534. Minoritetsspråk (Svenska: språk)
 535. Missbruk & begär (Psykologi)
 536. Modernismen (Svenska: litteratur)
 537. Modernismen: Symbolismen (Svenska: litteratur)
 538. Modernismen: Futurismen (Svenska: litteratur)
 539. Modernismen: Expressionismen (Svenska: litteratur)
 540. Modernismen: Dadaismen (Svenska: litteratur)
 541. Modernismen: Imagismen (Svenska: litteratur)
 542. Modernismen: Surrealismen (Svenska: litteratur)
 543. Modernismen: Absurdismen (Svenska: litteratur)
 544. Modernismen: Existentialismen (Svenska: litteratur)
 545. Modern tid (Historia)
 546. Mona Lisa - animation (Konst och kultur)
 547. Mormonerna (Religion)
 548. Motivation och målsättning (Mental träning)
 549. Motivation: introduktion (Mental träning, pedagogik eller psykologi)
 550. Motivation: teorier (Mental träning, pedagogik eller psykologi)
 551. Muntlig presentation: tips (Svenska)
 552. (Självskattningsmaterial:) muntlig presentation (Svenska)
 553. Mytologi: introduktion (Religion)
 554. Må-bra-hjul (Organisation)
 555. Mänskliga rättigheter (Tema)
 556. Nationella prov - Svenska (Svenska)
 557. Nationella provet: Svenska 1 - del A (Svenska)
 558. Nationella provet: Svenska 1 - del A - bedömningsmatris (Svenska)
 559. Nationella provet: Svenska 1 - del B (Svenska)
 560. Nationella provet: Svenska 1 - del C (Svenska)
 561. Nationella provet: Svenska 1 - del C - bedömningsmatris (Svenska)
 562. Nationella provet: Svenska 3 - del A (Svenska)
 563. Nationella provet: Svenska 3 - del B (Svenska)
 564. Naturalismen (Svenska: litteratur: epoker)
 565. Natur & miljö 1 (Tema)
 566. Natur & miljö 2 (Tema)
 567. New Age (Religion)
 568. (Friedrich) Nietzsche (Filosofi)
 569. Nordisk mytologi (Religion och Svenska)
 570. Normer, stereotyper och stigmatisering (Tema)
 571. Normer 1: intro (Psykologi/tema)
 572. Normer 2: kategorisering (Psykologi/tema)
 573. Normer 3: genus (Psykologi/tema)
 574. Normer (temaarbete: Svenska)
 575. Novell (Svenska: texttyp)
 576. Novellanalys (Svenska: analys)
 577. Novellanalys: 8-stegsmodellen (Svenska: analys)
 578. (Skriva) novell (Svenska: texttyp)
 579. Numerologi (Religion)
 580. Nyandliga rörelser (Religion)
 581. Nyandliga rörelser: kristna (Religion)
 582. Nyandliga rörelser: Österländska (Religion)
 583. Nästa generations lärande (NGL / Pedagogik)
 584. Ockultism (Religion)
 585. Ord: introduktion (Svenska: ord)
 586. Ord: utöka ordförrådet (Svenska: ord)
 587. (Svåra) ord 1 (Svenska: ord)
 588. (Svåra) ord 2 (Svenska: ord)
 589. (Svåra) ord 3 (Svenska: ord)
 590. (Svåra) ord 4 (Svenska: ord)
 591. (Svåra) ord 5 (Svenska: ord)
 592. (Svårstavade) ord (Svenska: ord)
 593. Antonymer till svåra ord 1 (Svenska: ord)
 594. Onomatopoetiskt ord (Svenska: ord)
 595. Ord: vackra och fula (Svenska: ord)
 596. (Georg) Orwell (Svenska: litteratur: författare)
 597. Parapsykologi (Religion)
 598. Pedagogik är... (Pedagogik)
 599. Pedagogik är: lärande (Pedagogik)
 600. Pedagogik är: ledarskap (Pedagogik)
 601. Pedagogik är: informationshantering (Pedagogik)
 602. Pedagogik; Viktiga personer (Pedagogik)
 603. Pedagogiska modeller (Pedagogik)
 604. Pedagogisk projekt: MLC (Pedagogik)
 605. Perception (Psykologi)
 606. Personlighet (Psykologi)
 607. Personlighet: empati (Psykologi)
 608. Personlighet: introvert - extrovert (Psykologi)
 609. (Jean) Piaget (Psykologi)
 610. Pingströrelsen (Religion)
 611. (Edgar Allan) Poe (Svenska: litteratur)
 612. Poesi (Svenska: texttyp)
 613. (Analysera) poesi (Svenska: litteratur)
 614. (Analysera) poesi - Allmän (Svenska: litteratur)
 615. (Analysera) poesi - skrivteknik & språk (Svenska: litteratur)
 616. (Analysera) poesi . Personlig (Svenska: litteratur)
 617. (Analysera) poesi - 8-stegmodellen (Svenska: litteratur)
 618. Politik & demokrati (Historia och Samhällskunskap)
 619. Politiker (Samhällskunskap)
 620. Politiska partierna (Samhällskunskap)
 621. Politiska system (Samhällskunskap)
 622. Politisk konst (konst och kultur)
 623. Politisk musik (konst och kultur)
 624. Postmodern filosofi (Filosofi)
 625. Postmodernismen (Svenska: litteratur)
 626. Privatekonomi (Samhällskunskap)
 627. Processkrivning (Svenska: skriva)
 628. Prokrastinering (Motivation / Pedagogik)
 629. Protestantismen (Religion)
 630. Propaganda (Svenska / Konst och kultur)
 631. Pseudovetenskap (Religion / Filosofi / Vetenskap)
 632. Psykodynamiska perspektivet (Psykologi)
 633. Psykodynamiska perspektivet: försvarsmekanismer (Psykologi)
 634. (Diskussionsord:) psykologi (Psykologi)
 635. Psykologi och spelfilm (Psykologi)
 636. Psykologi: citat (Psykologi)
 637. Psykologi: förmågor (Psykologi)
 638. (Mål:) Psykologi 1 - Animation (Psykologi)
 639. Psykologi 1 utifrån styrdokument (Psykologi)
 640. Psykologi 1 - examination: 7 frågor (Psykologi)
 641. Psykologi 1 - examination: portfolio (Psykologi)
 642. Psykologi 1 - examination: perspektiv (Psykologi)
 643. Psykologi 1 - examination: kalkyl (Psykologi)
 644. (Mål:) Psykologi 2a - Animation (Psykologi)
 645. Psykologi 2a utifrån styrdokument (Psykologi)
 646. Psykologi 2a - examination - version 1 (Psykologi)
 647. Psykologi 2a - examination - version 2 (Psykologi)
 648. Psykologi 2a - examination - version 3 (Psykologi)
 649. Psykologi och prestation (Mental träning)
 650. Psykologi: Introduktion till kursen Psykologi 1 (Psykologi)
 651. Psykologi: Introduktion till kursen: Psykologi 2a (Psykologi)
 652. Psykologi: Introduktion till kursen: Psykologi 2b (Psykologi)
 653. Psykologins historia (Psykologi)
 654. Psykologiska experiment 1 (Psykologi)
 655. Psykologiska experiment 2 (Psykologi)
 656. Psykologiska experiment 3 (Psykologi)
 657. Psykologiska perspektiven (Psykologi)
 658. Psykologibegrepp (elevbildspel 2020)
 659. Qi Gong (Mental träning)
 660. Rastafarianism (Religion)
 661. Rationalism kontra Empirism (Filosofi)
 662. Realismen och Naturalismen (Svenska: litteratur)
 663. Recension (Svenska: texttyp)
 664. Referat (Svenska: texttyp)
 665. Reklam (Tema)
 666. Relationer (temaarbete: Svenska)
 667. (Fyra) religioner (Religion)
 668. (Fyra) religioner till (Religion)
 669. (Diskussionsord:) religion (Religion)
 670. (Mål:) Religion 1 - Animation
 671. Religion 1: Introduktion (Religion)
 672. Religion 1: betygskriterier (Religion)
 673. Religion 1: vetskap, förståelse och reflektion
 674. Religion: jämförelse mellan Hinduismen och Buddhismen
 675. Religion: jämförelse mellan judendom, kristendom och islam
 676. Religion och identitet (Religion)
 677. Religionssociologi (Religion)
 678. Religion: Vad är tro? (Religion)
 679. Religion och vetenskap (Religion)
 680. Religion och vetenskap: modeller
 681. Religion: personporträtt-mall-1 (öppet bildspel)
 682. Religion: personporträtt-mall-2 (öppet bildspel)
 683. Religion: personporträtt-mall-3 (öppet bildspel)
 684. Religion: personporträtt-mall-4 (öppet bildspel)
 685. Religion: personporträtt-mall-5 (öppet bildspel)
 686. (Satir)religioner (Religion)
 687. Religionsfilosofi (Religion och Filosofi)
 688. Religionspsykologi (Religion och Psykologi)
 689. Renässansen (Svenska: litteratur)
 690. Renässansen (Historia)
 691. (Elev)respons (Svenska: skriva)
 692. Retorik (Svenska)
 693. Retorikkurs (Svenska)
 694. Retorikmodell: fem "U" (Svenska: tala)
 695. Retoriska verkningsmedel (SVE03)
 696. Revolutionernas tid (Historia)
 697. Revolutionernas tid: revolutionärer (Historia)
 698. Riktlinjer (5 inlärningskanaler) (Pedagogik)
 699. (Ron) Ritchharts 8 aspekter (Pedagogik)
 700. Romantiken (Svenska: litteratur)
 701. Romantiken: nyckelord (Svenska: litteratur)
 702. Romarriket (Historia)
 703. Romersk mytologi (Religion)
 704. Rupi Kaur: poesi och bilder (Svenska: poesi)
 705. Ryska revolutionen (Historia)
 706. Rädsla (Psykologitema)
 707. (O)Rättvisa? (Filosofi)
 708. Saga (Svenska: texttyp)
 709. (Kända) sagor 1 (Svenska: texttyp)
 710. (Kända) sagor 2 (Svenska: texttyp)
 711. Samisk kultur (Tema)
 712. Samisk kultur: Samhällskunskap (Tema)
 713. Samisk kultur: Historia (Tema)
 714. Samisk kultur: Svenska (Tema)
 715. Samisk kultur: Naturkunskap (Tema)
 716. Samhälle 1 (Tema)
 717. Samhälle 2 (Tema)
 718. Samhällsfilosofi (Filosofi)
 719. Samhällsfilosofi: politik (Filosofi)
 720. Samhällsfilosofi: frihet, makt och rättvisa (Filosofi)
 721. Samhällskunskap: introduktion (Samhällskunskap)
 722. Samhällskunskap 1a1: Betygskriterier (Samhällskunskap)
 723. Samisk kultur (Historia)
 724. Samiska trosföreställningar (Religion)
 725. (Skriva) sammanfattning (Svenska)
 726. Sammanhangsord - Animation (Svenska: språk)
 727. Samtal (Organisation / Svenska)
 728. Sapfo (Svenska: författare)
 729. Satanism (Religion)
 730. Schamanism (Religion)
 731. (Arthur) Schopenhauer (Filosofi)
 732. Scientologin (Religion)
 733. (Walter) Scott (Svenska: författarporträtt)
 734. (Religiösa) sekter (Religion)
 735. Seminarium (Organisation)
 736. Seven steps of feedback - Animation (Pedagogik)
 737. (William) Shakespeare (Svenska: författare)
 738. (William) Shakespeare: sonett 18 (Svenska: dikt)
 739. (William) Shakespeare: Tragedier (Svenska: dramatik)
 740. (Mary) Shelley (Svenska: författare)
 741. (Mary) Shelley: Frankenstein (Svenska: Klassiker)
 742. Shinto (Religion)
 743. Sikhismen (Religion)
 744. Självkänsla (Mental träning)
 745. Skolorganisation (Organisation)
 746. Skriva väl - Animation (Svenska: skriva)
 747. (Inledande) skrivuppgift (Svenska: skriva)
 748. Skriva rapport (Svenska: texttyp)
 749. Skrivande: Introduktion (Svenskkurs)
 750. Skrivande: styrdokument (Svenskkurs)
 751. Skrivandeteorier (Svenska: skriva)
 752. Skrivhantverket (Svenska: skriva)
 753. Skrivhantverket: Personskildring (Svenska: skriva)
 754. Skrivhantverket: Miljöskildring (Svenska: skriva)
 755. Skrivhantverket: Dialog och monolog (Svenska: skriva)
 756. Skrivhantverket: Liknelse och metafor (Svenska: skriva)
 757. Skrivande: citat (Svenska: skriva)
 758. Skräck (temaarbete: Svenska)
 759. (30) skulpturer (Konst)
 760. Skönlitteratur (Svenska)
 761. Socialpsykologi (Psykologi)
 762. Socialisering (Psykologi)
 763. Spanska sjukan (Historia)
 764. Spelfilm i undervisningen (pedagogik, lärandemetodik)
 765. Språk (Svenska: språk)
 766. Språkbruk: lekter (Svenska: språk)
 767. Språk och identitet (Svenska: språk)
 768. Språk: citat (Svenska: språk)
 769. Språkets uppbyggnad (Svenska: språk) (SVE02)
 770. Språkfilosofi (Filosofi)
 771. Språkfilosofi (Filosofi)
 772. Språkförhållanden i Norden 1 (Svenska: språk) (SVE02)
 773. Språkförhållanden i Norden 2 (Svenska: språk) (SVE02)
 774. Språk i Norden: öppet bildspel (Svenska: språk) (Sve02)
 775. Språkhistoria (Svenska: språk) (SVE03)
 776. Språkhistoria: öppet bildspel (SVE03)
 777. Språklig analys (SVE02)
 778. Språklig variation (SVE01)
 779. Språklära (Svenska: språk)
 780. Språkregler kontra språknormer (Svenska: språk)
 781. Språkriktighet (Svenska: språk)
 782. Språkriktighet: ord (Svenska: språk)
 783. Språkriktighet: stil (Svenska: språk)
 784. Språkriktighet: mening (Svenska: språk)
 785. Språksociologi 1 (Svenska: språk)
 786. Språksociologi 2 (Svenska: språk)
 787. Språksociologi: öppet bildspel
 788. Språksociologiskt dilemma - grupparbete (Svenska: språk)
 789. Språk: Knasiga ordstäv (Svenska: språk)
 790. Språk: Roligt & klurigt 1 (Svenska: språk)
 791. Språk: Roligt & klurigt 2 (Svenska: språk)
 792. Stilfigurer 1 (Svenska)
 793. Stilfigurer 2 (Svenska)
 794. Stilistik (Svenska)
 795. Stora depressionen (Historia)
 796. Stress och prestation (Mental träning)
 797. Stresshantering: tio tips (Mental träning)
 798. (August) Strindberg (Svenska: litteratur)
 799. Studieteknik (Organisation)
 800. Studier (Pedagogik)
 801. Styckeindelning (Svenska: skriva)
 802. Styrdokument (Organisation)
 803. Sufism (Religion)
 804. Svenska arbetarförfattare (Svenska: litteratur)
 805. (Diskussionsord:) svenska
 806. (Mål:) Svenska 1 - Animation
 807. Svenska 1 (Svenskkurs)
 808. Svenska 1: Mål (Svenskkurs)
 809. Svenska 1: Mål och delmål (Svenskkurs)
 810. Svenska 1: mål 1 (Svenskkurs)
 811. Svenska 1: mål 2 (Svenskkurs)
 812. Svenska 1: mål 3 (Svenskkurs)
 813. Svenska 1: mål 4 (Svenskkurs)
 814. Svenska 1: mål 5 (Svenskkurs)
 815. Svenska 1: styrdokument (Svenskkurs)
 816. (Mål:) Svenska 2 - Animation (Svenskkurs)
 817. Svenska 2: Introduktion (alternativ 1)
 818. Svenska 2: Introduktion (alternativ 2) - Animation
 819. Svenska 2: styrdokument (Svenskkurs)
 820. (Mål:) Svenska 3 - Animation (Svenskkurs)
 821. Svenska 3 (Svenskkurs)
 822. Svenska 3: styrdokument (Svenskkurs)
 823. Svenska: Introduktion (Svenskkurs)
 824. Sveriges historia (Historia)
 825. Sveriges historia: stormaktstiden (Historia)
 826. Sveriges historia: frihetstiden (Historia)
 827. Symboler inom litteratur (Svenska)
 828. Särskriven berättelse (Svenska: språk) - animation
 829. (Edith) Södergran (Svenska: författare)
 830. Tai Chi (Mental träning)
 831. Tala (Svenska: tala)
 832. (Mini)tal (Svenska: tala)
 833. (Mini)tal (med timer) (Svenska: tala)
 834. Tala: Självskattningsmaterial (Svenska: tala)
 835. Talanalys (SVE03)
 836. Talspråk kontra skriftspråk (Svenska: språk)
 837. Taoismen (Religion)
 838. Tarot (Religion)
 839. Teckensystem (Svenska: språk)
 840. Teknik 1 (Tema)
 841. Teknik 2 (Tema)
 842. Tema: anpassning - Animation
 843. Temaarbete (Historia)
 844. Teman: psykologi
 845. Teman: religion
 846. Teman: svenska (Svenska)
 847. Textbindning (Svenska: skriva)
 848. Texttyper (Svenska: läsa och skriva)
 849. Textavkodning (Svenska: läsa)
 850. Tips för talare (variant 1) (Svenska: tala) - animation
 851. Tips för talare (variant 2) (Svenska: tala)
 852. Tips för talare (variant 3) (Svenska: tala)
 853. Top Thinkers 2020 - animation
 854. (Tomas) Tranströmer (Svenska: litteratur: författare)
 855. Tänkandekultur (Pedagogik)
 856. undervisning (Pedagogik)
 857. Uppgiftsförfarande (Pedagogik)
 858. Upplysningen (Svenska: litteratur)
 859. Uppsatsskrivning (Svenska: texttyp)
 860. Upptäckternas tid (historia)
 861. (Spelfilmen: The) Wave (Psykologi)
 862. Verklighet (Filosofi)
 863. Verklighet: filosofer (Filosofi)
 864. Vetenskapligt arbete (Vetenskap)
 865. Vetenskapligt arbete (Svenska: skriva)
 866. Vetenskapsteori (Filosofi)
 867. Vetskap & vetenskap (Filosofi)
 868. Vikingarna (Historia)
 869. Viktiga personer inom historia (Historia)
 870. Viktiga personer inom psykologi (Psykologi)
 871. Viktiga personer inom psykologi (Animerat bildspel)
 872. Viktiga personer inom religion (Religion)
 873. Viktiga riktlinjer (Animerat bildspel)
 874. Viktigt att läsa (Animerat bildspel)
 875. Viktigt att läsa (Svenska: läsa) - Animation
 876. Viktigt att skriva (Animerat bildspel)
 877. Viktigt att skriva (Svenska: skriva) - Animation
 878. Vilja, förmåga och prestation (Pedagogik)
 879. (Virginia) Woolf (Svenska: litteratur: författare)
 880. Visuellt tänkande (Pedagogik)
 881. Voodoo (Religion)
 882. Våra omedvetna val (Svenska: skriva) (underlag för NP-tal av Joni)
 883. Värde & samhälle (Filosofi)
 884. Värdefilosofi (Filosofi)
 885. Värdegrund (temaarbete: Svenska)
 886. Värdegrund för skolan (Organisation)
 887. Värdegrundsprinciper (Organisation)
 888. Värderande ord (Svenska: språk)
 889. Värderande ord (Animerat bildspel)
 890. Värdeord (Organisation)
 891. Världskrigens tid (Historia)
 892. (2:a) Världskriget (Historia)
 893. Världsreligionerna: intro (Religion)
 894. Yoga (Mental träning)
 895. Yoga-ställningar (Mental träning)
 896. Ämnesöverskridande undervisning (Pedagogik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2019)

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start