www.larare.at

Alla bildspel

Här har jag samlat alla bildspel som jag använder i mitt jobb som pedagog och skolutvecklare och i min undervisning. Majoriteten är gjorda med Google presentation och de som är gjorda med Microsofts Power Point är markerade med (PP). De flesta är färdiga och går att använda medan vissa är under konstruktion.

Det finns en pedagogisk poäng med att ha öppna bildspel eftersom då kan kollegor, skolledare och elever använda dem i sitt lärande.

PC/MAC: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.

Pekplatta/Mobiltelefon: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka på de tre prickarna högst upp till höger i webbläsaren (Chrome) och välja: "Hitta på sidan..." eller skriv sökordet i sökfältet i webbläsaren (Safari) och välj "På den här sidan" längre ner i "rullgardinen".

I anknytning till bildspel eller föreläsningar använder jag ofta sk Exit ticket.

 
 1. 5-paragrafsuppsats (Vetenskap)
 2. AGES (Pedagogik)
 3. (Lars) Ahlin: novellen Kommer hem och är snäll (Svenska: läsa)
 4. Analysmodell inom SO-ämnen
 5. Antiken (Svenska: litteratur)
 6. Antiken (Historia)
 7. Antikens Grekland (Historia PP)
 8. (Olympiska spelen i) Antikens Grekland (Historia PP)
 9. Antikens kulturliv och filosofi (Historia PP)
 10. Antikens tänkare
 11. Arbetsmodell (körschema) (Studieteknik)
 12. Argumentation (Svenska: skriva)
 13. Argumenterande tal för skoluniform av Joni (Svenska: tala)
 14. Aristoteles (Filosofi)
 15. Arkitektur: fantastiska byggnadsverk (Konst)
 16. Astrologi (Religion)
 17. Avslutande skrivuppgift (Svenska: skriva)
 18. (16) basbehov (Psykologi)
 19. Behaviorismen (PP, elevarbete i psykologi)
 20. Behavioristiska perspektivet (Psykologi)
 21. Behov och känslor (Psykologi)
 22. Berättande (Svenska: skriva)
 23. Big five (Animerat bildspel)
 24. Big five inom pedagogik - animation
 25. Bildanalys (Konst och kultur)
 26. Biologiska perspektivet (Psykologi)
 27. Biologiska perspektivet: neuropsykologi
 28. Biologiska perspektivet 1 (PP, elevarbete i psykologi)
 29. Biologiska perspektivet 2 (PP, elevarbete i psykologi)
 30. Blooms taxonomi - Animation (Pedagogik)
 31. (Karin) Boye (Svenska: litteratur)
 32. Buddhismen (Religion)
 33. (Charles) Bukowski (Svenska: litteratur)
 34. 6 C’s in pedagogy (Animerat bildspel)
 35. 6 C:n inom pedagogik (Pedagogik)
 36. Citat
 37. Dante (Svenska: litteratur) (PP)
 38. Darwinism kontra kreationism (Religion)
 39. De eller dem? (Svenska: skriva)
 40. Debattartikel (Svenska: skriva)
 41. Debattartikel (mindmap) - Animation (Svenska: skriva)
 42. Definitioner (Filosofi)
 43. (René) Descartes (Filosofi)
 44. Diktmall (Svenska)
 45. Diktatorer (Historia)
 46. Diskussionsord: allmänt
 47. Distansundervisning (Organisation)
 48. (Fjodor) Dostojevskij (Svenska: litteratur)
 49. Dramatik (Svenska)
 50. Dramatiker: Sofokles, Molière, Strindberg, Ibsen och Norén (Svenska: litteratur)
 51. (36) dramatiska situationer (Svenska: litteratur)
 52. Dudeism (Religion/Filosofi)
 53. Effektivisering av gymnasieskolan (Organisation)
 54. Efterkrigstiden (Historia)
 55. Egypten (Historia PP)
 56. Ekosofi (Filosofi)
 57. Elevens ansvar (Organisation)
 58. Epitaph av William Blake - Animation (Svenska)
 59. Estetik (Konst och kultur)
 60. Etik och moral (Filosofi)
 61. Etik och moral (Religion)
 62. Etik: Transhumanism
 63. Existens (Filosofi)
 64. Feministisk filosofi (Filosofi)
 65. Filmanalys (Film)
 66. Filmvisning: diskussionsfrågor (Konstarterna och samhället)
 67. (Topp-trettio)-film (Film)
 68. Filosofi: förmågor (Filosofi)
 69. (Diskussionsord:) filosofi
 70. Filosofibegrepp (elevexempel) (Filosofi)
 71. Filosof-porträtt-1 (Öppet bildspel)
 72. Filosof-porträtt-2 (Öppet bildspel)
 73. Filosof-porträtt-3 (Öppet bildspel)
 74. Filosof-porträtt-4 (Öppet bildspel)
 75. Filosof-porträtt-5 (Öppet bildspel)
 76. Filosof-porträtt-6 (Öppet bildspel)
 77. Filosof-porträtt-7 (Öppet bildspel)
 78. Filosof-porträtt-8 (Öppet bildspel)
 79. Filosof-porträtt-9 (Öppet bildspel)
 80. Filosof-porträtt-10 (Öppet bildspel)
 81. Filosof-porträtt-11 (Öppet bildspel)
 82. Filosof-porträtt-12 (Öppet bildspel)
 83. Filosof-porträtt-13 (Öppet bildspel)
 84. Filosof-porträtt-14 (Öppet bildspel)
 85. Filosof-porträtt-15 (Öppet bildspel)
 86. 40 filosofer (text) - animation (Filosofi)
 87. 60 filosofer (ansikten) - animation (Filosofi)
 88. Filosofer - urval 1:1 - animation (Filosofi)
 89. Filosofer - urval 1:2 - animation (Filosofi)
 90. Filosofer - urval 2 - animation (Filosofi)
 91. Filosofer - urval 3 - animation (Filosofi)
 92. Filosofer - urval 4 - animation (Filosofi)
 93. Filosofer - urval 5 - animation (Filosofi)
 94. Filosofer - kvinnor - animation (Filosofi)
 95. Filosofer ler - animation
 96. Filosoferna: Derrida och Foucault (Filosofi)
 97. Filosoferna: Beauvoir och Butler (Filosofi)
 98. Filosoferna: Kierkegaard och Sartre (Filosofi)
 99. Filosoferna: Marx och Žižek (Filosofi)
 100. Filosoferna: Schopenhauer och Nietzsche (Filosofi)
 101. Filosoferna: Sokrates och Platon (Filosofi)
 102. (Mål:) Filosofi 1 - Animation (Filosofi)
 103. Filosofi 1: introduktion (Filosofi)
 104. Filosofi 1 utifrån kunskapskrav (Filosofi)
 105. Filosofisk fråga: vad är verklighet? (Filosofi)
 106. Filosofisk fråga: vad är kunskap? (Filosofi)
 107. Filosofisk fråga: hur är ett bra samhälle? (Filosofi)
 108. Filosofisk fråga: vad är vetenskap? (Filosofi)
 109. Filosofisk fråga: vad är moraliskt rätt? (Filosofi)
 110. Filosofisk fråga: vad är meningen med livet? (Filosofi)
 111. Filosofisk fråga: hur påverkar språket vårt sätt att tänka? (Filosofi)
 112. (Nutida) filosofi (Filosofi)
 113. Filosofiämnet (Filosofi)
 114. Filosofiska ismer 1 (10) (Filosofi)
 115. Filosofiska ismer 2 (16) (Filosofi)
 116. Filosofiska tankesystem (7) (Filosofi)
 117. Filosofiteman (Filosofi)
 118. Flexibelt lärande (Pedagogik)
 119. Folktro (Religion)
 120. Formellt skrivande (Svenska: skriva)
 121. Formellt skrivande: sambandsord (Svenska: skriva)
 122. Forntiden (Svenska: litteratur)
 123. Forntiden (Historia)
 124. (Kända) fotografer (Konst)
 125. Franska revolutionen (Historia PP)
 126. Franz Kafka (Svenska: litteratur)
 127. Förberedelse: muntlig presentation
 128. Förberedelse: grupparbete (Organisation)
 129. Förberedelse: informationshantering (Organisation)
 130. Förberedelse: litteraturvetenskap (Svenska)
 131. Förberedelse: skapa en argumentation (Svenska)
 132. Förberedelse: skriva formell text (Svenska)
 133. Förberedelse: skriva informell text (Svenska)
 134. Förberedelse: språk i Norden (Svenska)
 135. Förberedelse: språkhistoria (Svenska)
 136. Förberedelse: språklig variation (Svenska)
 137. Förberedelse: textanalys (Svenska)
 138. Fördjupningsarbete (Religion)
 139. Författarporträtt-1 (Öppet bildspel)
 140. Författarporträtt-2 (Öppet bildspel)
 141. Författarporträtt-3 (Öppet bildspel)
 142. Författarporträtt-4 (Öppet bildspel)
 143. Författarporträtt-5 (Öppet bildspel)
 144. Författarporträtt 1: 800 f.Kr. - 1726 - Animation (Svenska: litteratur)
 145. Författarporträtt 2: 1743 - 1891 - Animation (Svenska: litteratur)
 146. Författarporträtt 3: 1798 - 1916 - Animation (Svenska: litteratur)
 147. Författarporträtt 4: 1890 - 1952 - Animation (Svenska: litteratur)
 148. Författarporträtt 5: 1924 - 1973 - Animation (Svenska: litteratur)
 149. Författarporträtt 6: 1902 - 1975 - Animation (Svenska: litteratur)
 150. Författarporträtt 7: 1975 - 2000 - Animation (Svenska: litteratur)
 151. Författarporträtt: poeter (kvinnor) - Animation (Svenska: litteratur)
 152. Författarporträtt: poeter (män) - Animation (Svenska: litteratur)
 153. Författarporträtt: svenska författare - Animation (Svenska: litteratur)
 154. Författarporträtt: kvinnor 1 - Animation (Svenska: litteratur)
 155. Författarporträtt: kvinnor 2 - Animation (Svenska: litteratur)
 156. 100 författare - Animation på tre minuter (Svenska: litteratur)
 157. Författare ler - animation (Svenska: litteratur)
 158. (Fem viktiga) förmågor (Pedagogik)
 159. Förmågor för 2000-talet (Animerat bildspel)
 160. Förmågor för 2000-talet (Pedagogik)
 161. Försokraterna (naturfilosoferna): Thales, Pythagoras, Zenon och Demokritos
 162. Genus & jämlikhet hos världsreligionerna (Religion)
 163. Globala målen (2016 - 2013)
 164. Globala målen (Animerat bildspel)
 165. Gnosticism (Religion)
 166. Google-verktyg (Pedagogik)
 167. Grupparbete: träning- och avslappningsövning (Mental träning)
 168. (9 "ur)handlingar" (Svenska: litteratur)
 169. Hinduismen (Religion)
 170. Hinduismens gudar - Animation (Religion)
 171. (Diskussionsord:) historia
 172. Historia: Introduktion (Historia)
 173. Historia 1a1 - kunskapskrav
 174. Historia: personporträtt-mall-1 (öppet bildspel)
 175. Historia: personporträtt-mall-2 (öppet bildspel)
 176. Historia: personporträtt-mall-3 (öppet bildspel)
 177. Historia: personporträtt-mall-4 (öppet bildspel)
 178. Historia: personporträtt-mall-5 (öppet bildspel)
 179. Historiska epoker (Historia)
 180. Historiska personer - Animation (Historia)
 181. HP - 2002: 40 ord (Svenska)
 182. Humanistiska perspektivet (PP, elevarbete i psykologi)
 183. Humanistiska perspektivet (Psykologi)
 184. (Världsreligionerna:) högtider (Religion)
 185. Idealism kontra Materialism (Filosofi)
 186. IKT-pedagogik (Pedagogik)
 187. Ilska (Psykologitema)
 188. Industri och demokrati (Historia)
 189. Information och kommunikation 2: Introduktion (Kurs)
 190. Informationsflöden (Organisation PP)
 191. (Rutiner) Informationshantering och Lärande (Organisation)
 192. Informationshantering: Connect, Extend & Challenge (Pedagogik)
 193. Informationshantering: Point, Quote and Explanation (Pedagogik)
 194. Informationshantering: Word, Frase och Sentence (Pedagogik)
 195. Informationshantering: EPA (Pedagogik)
 196. Informationshantering: THIEVES (Pedagogik)
 197. Informationshantering: Blooms taxonomi (Pedagogik)
 198. Informationshantering: Spelke: förståelse (Pedagogik)
 199. Inlärningsstilar (Pedagogik)
 200. Intrig, tema & motiv (Svenska)
 201. Insändare (Svenska: texttyp)
 202. Islam (Religion)
 203. Islam: sunni vs shia (Religion)
 204. (Den) isländska sagan (Svenska: litteratur)
 205. Jag som lärare strävar efter att... (Pedagogik)
 206. Jaget (Filosofi)
 207. Joni: presentation (Organisation)
 208. Jonis 10 budord (Animerat bildspel)
 209. Jonis 10 budord inom lärande (Organisation) - animation
 210. Jonis CV (Organisation) - animation
 211. Jonis pedagogiska vision
 212. Journalistik (Kurs)
 213. Journalistisk skrivande (Svenska: texttyp)
 214. Judendom (Religion)
 215. Judendom: antisemitism (Religion)
 216. Judendom: genus (Religion)
 217. Judendom: riktningar
 218. (Immanuel) Kant (Filosofi)
 219. KBT? (Psykologi)
 220. KANOT-modellen (analys inom SO-ämnen)
 221. KEPS-modellen (analys inom SO-ämnen)
 222. (Top-10-)klassiker - Animation (Svenska: litteratur)
 223. Klassrummet (Organisation)
 224. (Vad ska vi göra i) klassrummet? (Organisation)
 225. Klassrumsklimat (Organisation)
 226. Klassrumsregler (Organisation)
 227. Kognitiva perspektivet (Psykologi)
 228. Lawrence Kohlberg (Pyskologi)
 229. Kommunikation (Informationshantering)
 230. Kommunikation 1 (Tema)
 231. Kommunikation 2 (Tema)
 232. Konfucianismen (Religion)
 233. Konjunktioner (förtydligande) (Svenska: språk)
 234. Konjunktioner (jämförelse) (Svenska: språk)
 235. Konjunktioner (konsekvens) (Svenska: språk)
 236. Konjunktioner (likhet) (Svenska: språk)
 237. Konjunktioner (orsak) (Svenska: språk)
 238. Konjunktioner (relation) (Svenska: språk)
 239. Konjunktioner (sammanfattning) (Svenska: språk)
 240. Konjunktioner (tid) (Svenska: språk)
 241. Konjunktioner (tillägg) (Svenska: språk)
 242. Konstarterna och samhället (konst och kultur)
 243. Konstarterna och samhället: perspektiv (konst och kultur)
 244. Konstarterna och samhället: styrdokument (konst och kultur)
 245. Konstarterna och samhället: fördjupningsuppgift (konst och kultur)
 246. Konstarterna och samhället: Fin- kontra populärkultur (konst och kultur)
 247. (Vad är) konst? (konst och kultur)
 248. Konstens utveckling 1 (konst och kultur)
 249. Konstens utveckling 2 (konst och kultur)
 250. Konstnärer (konst och kultur)
 251. Konspiration (Religion)
 252. Kända konstverk (Konst och kultur)
 253. Krav på elev (Organisation)
 254. Krav på lärare (Organisation)
 255. Kreativitet (Konst och kultur)
 256. Kreativitet 1 (Tema)
 257. Kreativitet 2 (Tema)
 258. Krig och konflikter (Historia)
 259. Kristendom (Religion)
 260. Kristendomens symboler - Animation (Religion)
 261. Kristendomen: Bibeln
 262. Kristendom: kristofobi
 263. Kunskap (Filosofi)
 264. Källhantering (Vetenskap)
 265. Källkritik (Studieteknik)
 266. Källkritik på internet - animation
 267. Kärlek (Psykologitema)
 268. Ledarskap (Mental träning)
 269. Liberalism (Filosofi)
 270. Litteraturkursen (Svenska)
 271. (Världs)litteratur (Svenska: litteratur)
 272. (Sveriges) litteraturhistoria (Svenska: litteratur)
 273. (Förbjuden) litteratur - Animation (Svenska: litteratur)
 274. Litteratur: Fördjupningsarbete (Svenska: litteratur)
 275. Litteraturanalys (Svenska: litteratur)
 276. Litteraturanalysmodeller (Svenska: litteratur)
 277. Litteraturanalys: 8-stegsmodellen (Svenska: litteratur)
 278. Litteraturvetenskap.5. Epok och författare - Animation (Svenska: litteratur)
 279. Litteraturvetenskap.5. författare och verk - Animation (Svenska: litteratur)
 280. Litteraturvetenskapliga begrepp 1 (10) (Svenska: litteratur)
 281. Litteraturvetenskapliga begrepp 2 (10) (Svenska: litteratur)
 282. Litteraturvetenskapliga begrepp 3 (10) (Svenska: litteratur)
 283. Litterära ismer (13) (Svenska: literatur)
 284. Livsåskådningar (Religion)
 285. (Analys av) livsåskådning (Religion)
 286. Logik (Filosofi)
 287. Lärande (Pedagogik)
 288. Läsförståelse (Svenska: läsa)
 289. Läslogg: faktatexter
 290. Läslogg: skönlitteratur
 291. Läsning (Svenska: läsa)
 292. Läsning (bilder) - Automatiserad visning (Svenska: läsa)
 293. Läsning - bilder och dikter - Animation (Svenska: läsa)
 294. Lästeknik (Svenska: läsa)
 295. Mall: Animerad mindmap - 1
 296. Mall: Animerad mindmap - avancerad
 297. Marxism (Filosofi)
 298. Medeltiden (Historia PP)
 299. Medeltiden (Svenska: litteratur)
 300. Meningsbyggnad (Svenska: språk)
 301. Mental träning: introduktion (Kurs)
 302. Minoritetsspråk (Svenska: språk)
 303. Modernismen (Svenska: litteratur)
 304. Modern tid (Historia)
 305. Mona Lisa - animation (Konst och kultur)
 306. Motivation och målsättning (Mental träning)
 307. Motivation: introduktion (Mental träning)
 308. Muntlig presentation: tips (Svenska)
 309. (Självskattningsmaterial:) muntlig presentation (Svenska)
 310. Mytologi (Religion)
 311. Mänskliga rättigheter (Tema)
 312. Nationella provet: Svenska 1 - del A (Svenska)
 313. Nationella provet: Svenska 1 - del B (Svenska)
 314. Nationella provet: Svenska 1 - del C (Svenska)
 315. Nationella provet: Svenska 3 - del A (Svenska)
 316. Nationella provet: Svenska 3 - del B (Svenska)
 317. Natur & miljö 1 (Tema)
 318. Natur & miljö 2 (Tema)
 319. (Friedrich) Nietzsche (Filosofi)
 320. Normer, stereotyper och stigmatisering (Tema)
 321. Novell (Svenska: texttyp)
 322. Novellanalys (Svenska: texttyp)
 323. (Skriva) novell (Svenska: texttyp)
 324. Nyandliga rörelser (Religion)
 325. Nästa generations lärande (NGL / Pedagogik)
 326. Ockultism (Religion)
 327. (Svåra) ord 1 (Svenska)
 328. (Svårstavade) ord (Svenska)
 329. Pedagogik är... (Pedagogik)
 330. Pedagogik är: lärande (Pedagogik)
 331. Pedagogik är: ledarskap (Pedagogik)
 332. Pedagogik är: informationshantering (Pedagogik)
 333. Pedagogiska modeller (Pedagogik)
 334. Perception (PP, psykologi)
 335. Perception (Psykologi)
 336. Personlighet (Psykologi)
 337. (Edgar Allan) Poe (Svenska: litteratur)
 338. Poesi (Svenska: texttyp)
 339. (Analysera) poesi (Svenska: litteratur)
 340. Politiska partierna (Samhällskunskap)
 341. Postmodernismen (Svenska: litteratur)
 342. Problemlösning (Psykologi)
 343. Processkrivning (Svenska: skriva)
 344. Psykisk (o)hälsa 1 (Psykologi)
 345. Psykisk (o)hälsa 2 (Psykologi)
 346. Psykodynamiska perspektivet (PP, elevarbete i psykologi)
 347. Psykodynamiska perspektivet (Psykologi)
 348. Psykodynamiska perspektivet: försvarsmekanismer (Psykologi)
 349. (Diskussionsord:) psykologi (Psykologi)
 350. Psykologi: förmågor (Psykologi)
 351. (Mål:) Psykologi 1 - Animation
 352. Psykologi 1 utifrån styrdokument (Psykologi)
 353. Psykologi 1 - examination: 7 frågor
 354. Psykologi 1 - examination: portfolio
 355. Psykologi 1 - examination: perspektiv
 356. (Mål:) Psykologi 2a - Animation
 357. Psykologi 2a utifrån styrdokument (Psykologi)
 358. Psykologi 2a - examination
 359. Psykologi och prestation (Mental träning)
 360. Psykologi: Introduktion till kursen Psykologi 1 (Psykologi)
 361. Psykologi: Introduktion till kursen: Psykologi 2a (Psykologi)
 362. Psykologi: Introduktion till kursen: Psykologi 2b (Psykologi)
 363. Psykologins historia (Psykologi)
 364. Psykologiska experiment (Psykologi)
 365. Psykologiska perspektiven (Psykologi)
 366. Psykologibegrepp (elevbildspel 2020)
 367. Rationalism kontra Empirism (Filosofi)
 368. Realismen och Naturalismen (Svenska: litteratur)
 369. Recension (Svenska: texttyp)
 370. Referat (Svenska: texttyp)
 371. Reklam (Tema)
 372. (Fyra) religioner (Religion)
 373. (Fyra) religioner till (Religion)
 374. (Diskussionsord:) religion (Religion)
 375. (Mål:) Religion 1 - Animation
 376. Religion 1: Introduktion (Religion)
 377. Religion 1: kunskapskrav (Religion)
 378. Religion 1: vetskap, förståelse och reflektion
 379. Religion: jämförelse mellan Hinduismen och Buddhismen
 380. Religion: jämförelse mellan judendom, kristendom och islam
 381. Religion och identitet (Religion)
 382. Religionssociologi (Religion)
 383. Religion: Vad är tro? (Religion)
 384. Religion och vetenskap (Religion)
 385. Religion och vetenskap: modeller
 386. Religion: personporträtt-mall-1 (öppet bildspel)
 387. Religion: personporträtt-mall-2 (öppet bildspel)
 388. Religion: personporträtt-mall-3 (öppet bildspel)
 389. Religion: personporträtt-mall-4 (öppet bildspel)
 390. Religion: personporträtt-mall-5 (öppet bildspel)
 391. Renässansen (Svenska: litteratur)
 392. Renässansen (PP, Svenska: litteratur)
 393. Renässansen (Historia)
 394. (Elev)respons (Svenska: skriva)
 395. Retorikkurs (Svenska)
 396. Retorikmodell: fem "U" (Svenska: tala)
 397. Retoriska verkningsmedel (SVE03)
 398. Revolutionernas tid (Historia)
 399. Riktlinjer (5 inlärningskanaler) (Pedagogik)
 400. (Ron) Ritchharts 8 aspekter (Pedagogik)
 401. Romantiken (Svenska: litteratur)
 402. Romantiken: nyckelord (Svenska: litteratur)
 403. Rädsla (Psykologitema)
 404. (O)Rättvisa? (Filosofi)
 405. Saga (Svenska: texttyp)
 406. (Kända) sagor (Svenska:texttyp)
 407. Samhälle 1 (Tema)
 408. Samhälle 2 (Tema)
 409. (Skriva) sammanfattning
 410. Sammanhangsord - Animation (Svenska: språk)
 411. Satanism (Religion)
 412. Satslära (PP, Svenska: språk)
 413. Schamanism (Religion)
 414. (Arthur) Schopenhauer (Filosofi)
 415. Seven steps of feedback - Animation (Pedagogik)
 416. (William) Shakespeare (PP, Svenska: litteratur)
 417. (Mary) Shelley (Svenska: litteratur)
 418. Sikhismen (Religion)
 419. Självkänsla (Mental träning)
 420. Skotten i Sarajevo (Historia PP)
 421. Skriva väl - Animation (Svenska: skriva)
 422. (Inledande) skrivuppgift (Svenska: skriva)
 423. Skriva rapport (Svenska: texttyp)
 424. Skrivande: Introduktion (Svenskkurs)
 425. Skrivhantverket (Svenska: skriva)
 426. (30) skulpturer (Konst)
 427. Skönlitteratur (Svenska)
 428. Socialpsykologi (Psykologi)
 429. Språk (Svenska: språk)
 430. Språkets uppbyggnad (Svenska: språk) (SVE02)
 431. Språkfilosofi (Filosofi)
 432. Språkfilosofi (Filosofi)
 433. Språkförhållanden i Norden 1 (Svenska: språk) (SVE02)
 434. Språkförhållanden i Norden 2 (Svenska: språk) (SVE02)
 435. Språk i Norden: öppet bildspel (Svenska: språk) (Sve02)
 436. Språkhistoria (Svenska: språk) (SVE03)
 437. Språkhistoria: öppet bildspel (SVE03)
 438. Språklig analys (SVE02)
 439. Språklig variation (SVE01)
 440. Språkregler kontra språknormer (Svenska: språk)
 441. Språkriktighet (Svenska: språk)
 442. Språkriktighet: ord (Svenska: språk)
 443. Språkriktighet: stil (Svenska: språk)
 444. Språkriktighet: mening (Svenska: språk)
 445. Språksociologi (Svenska: språk)
 446. Språksociologi: öppet bildspel
 447. Språksociologiskt dilemma - grupparbete (Svenska: språk)
 448. Stilfigurer 1 (Svenska)
 449. Stilfigurer 2 (Svenska)
 450. Stress och prestation (Mental träning)
 451. Stresshantering: tio tips (Mental träning)
 452. (August) Strindberg (Svenska: litteratur)
 453. Studieteknik (Organisation)
 454. Styckeindelning (Svenska: skriva)
 455. Sufism (Religion)
 456. Svensk stormaktstid (Historia PP)
 457. (Diskussionsord:) svenska
 458. (Mål:) Svenska 1 - Animation
 459. Svenska 1 (Svenskkurs)
 460. Svenska 1: Mål
 461. Svenska 1: Mål och delmål
 462. Svenska 1: mål 1
 463. Svenska 1: mål 2
 464. Svenska 1: mål 3
 465. Svenska 1: mål 4
 466. Svenska 1: mål 5
 467. (Mål:) Svenska 2 - Animation
 468. Svenska 2: Introduktion (alternativ 1)
 469. Svenska 2: Introduktion (alternativ 2) - Animation
 470. (Mål:) Svenska 3 - Animation
 471. Svenska 3 (Svenskkurs)
 472. Svenska: Introduktion (Svenskkurs)
 473. Sveriges historia (Historia)
 474. Symboler inom litteratur (Svenska)
 475. Särskriven berättelse (Svenska: språk) - animation
 476. Tala (Svenska: tala)
 477. Talanalys (SVE03)
 478. Talspråk kontra skriftspråk (Svenska: språk)
 479. Taoismen (Religion)
 480. Teknik 1 (Tema)
 481. Teknik 2 (Tema)
 482. Tema: anpassning - Animation
 483. Temaarbete (Historia)
 484. Teman: psykologi
 485. Teman: religion
 486. Teman: svenska
 487. Textbindning (Svenska: skriva)
 488. Texttyper (Svenska: läsa och skriva)
 489. Tips för talare (variant 1) (Svenska: tala) - animation
 490. Tips för talare (variant 2) (Svenska: tala)
 491. Tips för talare (variant 3) (Svenska: tala)
 492. Top Thinkers 2020 - animation
 493. Uppgiftsförfarande (Pedagogik)
 494. Upplysningen (Historia PP)
 495. Upplysningen (Svenska: litteratur)
 496. Uppsatsskrivning (Svenska: texttyp)
 497. Upptäckternas tid (historia)
 498. (Spelfilmen: The) Wave (Psykologi)
 499. Verklighet (Filosofi)
 500. Vetenskapligt arbete (Vetenskap)
 501. Vetenskapligt arbete (Svenska: skriva)
 502. Vetenskapsteori (Filosofi)
 503. Vetskap & vetenskap (Filosofi)
 504. Viktiga personer inom historia (Historia)
 505. Viktiga personer inom psykologi (Psykologi)
 506. Viktiga personer inom psykologi (Animerat bildspel)
 507. Viktiga personer inom religion (Religion)
 508. Viktiga riktlinjer (Animerat bildspel)
 509. Viktigt att läsa (Animerat bildspel)
 510. Viktigt att läsa (Svenska: läsa) - Animation
 511. Viktigt att skriva (Animerat bildspel)
 512. Viktigt att skriva (Svenska: skriva) - Animation
 513. Vilja, förmåga och prestation (Pedagogik)
 514. Våra omedvetna val (Svenska: skriva) (underlag för NP-tal av Joni)
 515. Värde & samhälle (Filosofi)
 516. Värdefilosofi (Filosofi)
 517. Värdegrund för skolan (Organisation)
 518. Värdegrundsprinciper (Organisation)
 519. Värderande ord (Svenska: språk)
 520. Värderande ord (Animerat bildspel)
 521. Världskrigens tid (Historia)
 522. Världsreligionerna: intro (Religion)
 523. Yoga (Mental träning)
 524. Ämnesöverskridande undervisning (Pedagogik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2019)

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start