www.larare.at

Alla bildspel

Här har jag samlat alla bildspel som jag använder i mitt jobb som pedagog och skolutvecklare och i min undervisning. Majoriteten är gjorda med Google presentation och de som är gjorda med Microsofts Power Point är markerade med (PP). De flesta är färdiga och går att använda medan vissa är under konstruktion.

Det finns en pedagogisk poäng med att ha öppna bildspel eftersom då kan kollegor, skolledare och elever använda dem i sitt lärande.

PC/MAC: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.

Pekplatta/Mobiltelefon: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka på de tre prickarna högst upp till höger i webbläsaren (Chrome) och välja: "Hitta på sidan..." eller skriv sökordet i sökfältet i webbläsaren (Safari) och välj "På den här sidan" längre ner i "rullgardinen".

I anknytning till bildspel eller föreläsningar använder jag ofta sk Exit ticket.

 
 1. 5-paragrafsuppsats (Vetenskap)
 2. AGES (Pedagogik)
 3. (Lars) Ahlin: novellen Kommer hem och är snäll (Svenska: läsa)
 4. Analysmodell inom SO-ämnen
 5. Antiken (Svenska: litteratur)
 6. Antiken (Historia)
 7. Antikens Grekland (Historia PP)
 8. (Olympiska spelen i) Antikens Grekland (Historia PP)
 9. Antikens kulturliv och filosofi (Historia PP)
 10. Arbetsmodell (körschema) (Studieteknik)
 11. Argumentation (Svenska: skriva)
 12. Argumenterande tal för skoluniform av Joni (Svenska: tala)
 13. Aristoteles (Filosofi)
 14. Avslutande skrivuppgift (Svenska: skriva)
 15. (16) basbehov (Psykologi)
 16. Behaviorismen (PP, elevarbete i psykologi)
 17. Behavioristiska perspektivet (Psykologi)
 18. Behov och känslor (Psykologi)
 19. Berättande (Svenska: skriva)
 20. Big five (Animerat bildspel)
 21. Big five inom pedagogik - animation
 22. Biologiska perspektivet (Psykologi)
 23. Biologiska perspektivet: neuropsykologi
 24. Biologiska perspektivet 1 (PP, elevarbete i psykologi)
 25. Biologiska perspektivet 2 (PP, elevarbete i psykologi)
 26. Blooms taxonomi - Animation (Pedagogik)
 27. Buddhismen (Religion)
 28. (Charles) Bukowski (Svenska: litteratur)
 29. 6 C’s in pedagogy (Animerat bildspel)
 30. 6 C:n inom pedagogik (Pedagogik)
 31. Citat
 32. Dante (Svenska: litteratur) (PP)
 33. Darwinism kontra kreationism (Religion)
 34. Debattartikel (Svenska: skriva)
 35. Debattartikel (mindmap) - Animation (Svenska: skriva)
 36. Definitioner (Filosofi)
 37. (René) Descartes (Filosofi)
 38. Diktmall (Svenska)
 39. Diktatorer (Historia)
 40. Diskussionsord: allmänt
 41. Distansundervisning (Organisation)
 42. (Fjodor) Dostojevskij (Svenska: litteratur)
 43. Dramatik (Svenska)
 44. Dramatiker: Sofokles, Molière, Strindberg, Ibsen och Norén (Svenska: litteratur)
 45. (36) dramatiska situationer (Svenska: litteratur)
 46. Dudeism (Religion/Filosofi)
 47. Effektivisering av gymnasieskolan (Organisation)
 48. Efterkrigstiden (Historia)
 49. Egypten (Historia PP)
 50. Ekosofi (Filosofi)
 51. Elevens ansvar (Organisation)
 52. Epitaph av William Blake - Animation (Svenska)
 53. Etik och moral (Filosofi)
 54. Etik och moral (Religion)
 55. Existens (Filosofi)
 56. Feministisk filosofi (Filosofi)
 57. (Viktiga) feminister
 58. Filosofi: förmågor (Filosofi)
 59. (Diskussionsord:) filosofi
 60. Filosofibegrepp (elevexempel) (Filosofi)
 61. Filosof-porträtt-1 (Öppet bildspel)
 62. Filosof-porträtt-2 (Öppet bildspel)
 63. Filosof-porträtt-3 (Öppet bildspel)
 64. Filosof-porträtt-4 (Öppet bildspel)
 65. Filosof-porträtt-5 (Öppet bildspel)
 66. Filosof-porträtt-6 (Öppet bildspel)
 67. Filosof-porträtt-7 (Öppet bildspel)
 68. Filosof-porträtt-8 (Öppet bildspel)
 69. Filosof-porträtt-9 (Öppet bildspel)
 70. Filosof-porträtt-10 (Öppet bildspel)
 71. Filosof-porträtt-11 (Öppet bildspel)
 72. Filosof-porträtt-12 (Öppet bildspel)
 73. Filosof-porträtt-13 (Öppet bildspel)
 74. Filosof-porträtt-14 (Öppet bildspel)
 75. Filosof-porträtt-15 (Öppet bildspel)
 76. 40 filosofer - animation (Filosofi)
 77. Filosofer - urval 1 - animation (Filosofi)
 78. Filosofer - urval 2 - animation (Filosofi)
 79. Filosofer - urval 3 - animation (Filosofi)
 80. Filosofer - urval 4 - animation (Filosofi)
 81. Filosofer - urval 5 - animation (Filosofi)
 82. Filosofer - kvinnor - animation (Filosofi)
 83. Filosofer ler - animation
 84. Filosoferna: Derrida och Foucault (Filosofi)
 85. Filosoferna: Beauvoir och Butler (Filosofi)
 86. Filosoferna: Kierkegaard och Sartre (Filosofi)
 87. Filosoferna: Marx och Žižek (Filosofi)
 88. Filosoferna: Schopenhauer och Nietzsche (Filosofi)
 89. Filosoferna: Sokrates och Platon (Filosofi)
 90. (Mål:) Filosofi 1 - Animation (Filosofi)
 91. Filosofi 1: introduktion (Filosofi)
 92. Filosofi 1 utifrån kunskapskrav (Filosofi)
 93. Filosofisk fråga: vad är verklighet? (Filosofi)
 94. Filosofisk fråga: vad är kunskap? (Filosofi)
 95. Filosofisk fråga: hur är ett bra samhälle? (Filosofi)
 96. Filosofisk fråga: vad är vetenskap? (Filosofi)
 97. Filosofisk fråga: vad är moraliskt rätt? (Filosofi)
 98. Filosofisk fråga: vad är meningen med livet? (Filosofi)
 99. Filosofisk fråga: hur påverkar språket vårt sätt att tänka? (Filosofi)
 100. (Nutida) filosofi (Filosofi)
 101. Filosofiämnet (Filosofi)
 102. Filosofiska ismer 1 (10) (Filosofi)
 103. Filosofiska ismer 2 (16) (Filosofi)
 104. Filosofiska tankesystem (7) (Filosofi)
 105. Flexibelt lärande (Pedagogik)
 106. Formellt skrivande (Svenska: skriva)
 107. Forntiden (Svenska: litteratur)
 108. Forntiden (Historia)
 109. Franska revolutionen (Historia PP)
 110. Franz Kafka (Svenska: litteratur)
 111. Förberedelse: muntlig presentation
 112. Förberedelse: grupparbete
 113. Förberedelse: informationshantering
 114. Förberedelse: litteraturvetenskap
 115. Förberedelse: skapa en argumentation
 116. Förberedelse: skriva formell text
 117. Förberedelse: skriva informell text
 118. Förberedelse: språk i Norden
 119. Förberedelse: språkhistoria
 120. Förberedelse: språklig variation
 121. Förberedelse: textanalys
 122. Fördjupningsarbete (Religion)
 123. Författarporträtt-1 (Öppet bildspel)
 124. Författarporträtt-2 (Öppet bildspel)
 125. Författarporträtt-3 (Öppet bildspel)
 126. Författarporträtt-4 (Öppet bildspel)
 127. Författarporträtt-5 (Öppet bildspel)
 128. Författarporträtt 1: 800 f.Kr. - 1726 - Animation (Svenska: litteratur)
 129. Författarporträtt 2: 1743 - 1891 - Animation (Svenska: litteratur)
 130. Författarporträtt 3: 1798 - 1916 - Animation (Svenska: litteratur)
 131. Författarporträtt 4: 1890 - 1952 - Animation (Svenska: litteratur)
 132. Författarporträtt 5: 1924 - 1973 - Animation (Svenska: litteratur)
 133. Författarporträtt 6: 1902 - 1975 - Animation (Svenska: litteratur)
 134. Författarporträtt 7: 1975 - 2000 - Animation (Svenska: litteratur)
 135. Författarporträtt: poeter (kvinnor) - Animation
 136. Författarporträtt: poeter (män) - Animation
 137. Författarporträtt: svenska författare - Animation
 138. Författarporträtt: kvinnor - Animation (Svenska: litteratur)
 139. 100 författare - Animation på tre minuter (Svenska: litteratur)
 140. Författare ler - animation (Svenska: litteratur)
 141. (Fem viktiga) förmågor (Pedagogik)
 142. Förmågor för 2000-talet (Animerat bildspel)
 143. Förmågor för 2000-talet (Pedagogik)
 144. Försokraterna (naturfilosoferna): Thales, Pythagoras, Zenon och Demokritos
 145. Globala målen (2016 - 2013)
 146. Globala målen (Animerat bildspel)
 147. Google-verktyg (Pedagogik)
 148. Grupparbete: träning- och avslappningsövning (Mental träning)
 149. (9 "ur)handlingar" (Svenska: litteratur)
 150. Hinduismen (Religion)
 151. Hinduismens gudar - Animation (Religion)
 152. (Diskussionsord:) historia
 153. Historia: Introduktion (Historia)
 154. Historia 1a1 - kunskapskrav
 155. Historia: personporträtt-mall-1 (öppet bildspel)
 156. Historia: personporträtt-mall-2 (öppet bildspel)
 157. Historia: personporträtt-mall-3 (öppet bildspel)
 158. Historia: personporträtt-mall-4 (öppet bildspel)
 159. Historia: personporträtt-mall-5 (öppet bildspel)
 160. Historiska epoker (Historia)
 161. Historiska personer - Animation (Historia)
 162. HP - 2002: 40 ord (Svenska)
 163. Humanistiska perspektivet (PP, elevarbete i psykologi)
 164. Humanistiska perspektivet (Psykologi)
 165. (Världsreligionerna:) högtider (Religion)
 166. Idealism kontra Materialism (Filosofi)
 167. IKT-pedagogik (Pedagogik)
 168. Ilska (Psykologitema)
 169. Industri och demokrati (Historia)
 170. Information och kommunikation 2: Introduktion (Kurs)
 171. Informationsflöden (Organisation PP)
 172. (Rutiner) Informationshantering och Lärande (Organisation)
 173. Inlärningsstilar (Pedagogik)
 174. Intrig, tema & motiv (Svenska)
 175. Islam (Religion)
 176. (Den) isländska sagan (Svenska: litteratur)
 177. Jag som lärare strävar efter att... (Pedagogik)
 178. Jaget (Filosofi)
 179. Joni: presentation (Organisation)
 180. Jonis 10 budord (Animerat bildspel)
 181. Jonis 10 budord inom lärande (Organisation) - animation
 182. Jonis CV (Organisation) - animation
 183. Jonis pedagogiska vision
 184. Journalistik (Kurs)
 185. Journalistisk skrivande (Svenska: texttyp)
 186. Judendom (Religion)
 187. (Immanuel) Kant (Filosofi)
 188. KBT? (Psykologi)
 189. KANOT-modellen (analys inom SO-ämnen)
 190. KEPS-modellen (analys inom SO-ämnen)
 191. (Top-10-)klassiker - Animation (Svenska: litteratur)
 192. Klassrummet (Organisation)
 193. (Vad ska vi göra i) klassrummet? (Organisation)
 194. Klassrumsklimat (Organisation)
 195. Klassrumsregler (Organisation)
 196. Kognitiva perspektivet (Psykologi)
 197. Lawrence Kohlberg (Pyskologi)
 198. Kommunikation (Informationshantering)
 199. Kommunikation 1 (Tema)
 200. Kommunikation 2 (Tema)
 201. Konfucianismen (Religion)
 202. Konjunktioner (förtydligande) (Svenska: språk)
 203. Konjunktioner (jämförelse) (Svenska: språk)
 204. Konjunktioner (konsekvens) (Svenska: språk)
 205. Konjunktioner (likhet) (Svenska: språk)
 206. Konjunktioner (orsak) (Svenska: språk)
 207. Konjunktioner (relation) (Svenska: språk)
 208. Konjunktioner (sammanfattning) (Svenska: språk)
 209. Konjunktioner (tid) (Svenska: språk)
 210. Konjunktioner (tillägg) (Svenska: språk)
 211. Krav på elev (Organisation)
 212. Krav på lärare (Organisation)
 213. Kreativitet 1 (Tema)
 214. Kreativitet 2 (Tema)
 215. Krig och konflikter (Historia)
 216. Kristendom (Religion)
 217. Kristendomens symboler - Animation (Religion)
 218. Kristendomen: Bibeln
 219. Kunskap (Filosofi)
 220. Källhantering (Vetenskap)
 221. Källkritik (Studieteknik)
 222. Källkritik på internet - animation
 223. Kärlek (Psykologitema)
 224. Ledarskap (Mental träning)
 225. Liberalism (Filosofi)
 226. Litteraturkursen (Svenska)
 227. (Världs)litteratur (Svenska: litteratur)
 228. (Sveriges) litteraturhistoria (Svenska: litteratur)
 229. (Förbjuden) litteratur - Animation (Svenska: litteratur)
 230. Litteratur: Fördjupningsarbete (Svenska: litteratur)
 231. Litteraturanalys (Svenska: litteratur)
 232. Litteraturanalysmodeller (Svenska: litteratur)
 233. Litteraturanalys: 8-stegsmodellen (Svenska: litteratur)
 234. Litteraturvetenskapliga begrepp 1 (20) (Svenska: litteratur)
 235. Litterära ismer (13) (Svenska: literatur)
 236. Livsåskådningar (Religion)
 237. (Analys av) livsåskådning (Religion)
 238. Logik (Filosofi)
 239. Lärande (Pedagogik)
 240. Läsförståelse (Svenska: läsa)
 241. Läslogg: faktatexter
 242. Läslogg: skönlitteratur
 243. Läsning (Svenska: läsa)
 244. Läsning (bilder) - Automatiserad visning (Svenska: läsa)
 245. Läsning - bilder och dikter - Animation (Svenska: läsa)
 246. Lästeknik (Svenska: läsa)
 247. Mall: Animerad mindmap - 1
 248. Mall: Animerad mindmap - avancerad
 249. Marxism (Filosofi)
 250. Medeltiden (Historia PP)
 251. Medeltiden (Svenska: litteratur)
 252. Meningsbyggnad (Svenska: språk)
 253. Mental träning: introduktion (Kurs)
 254. Minoritetsspråk (Svenska: språk)
 255. Modernismen (Svenska: litteratur)
 256. Modern tid (Historia)
 257. Motivation och målsättning (Mental träning)
 258. Motivation: introduktion (Mental träning)
 259. (Självskattningsmaterial:) muntlig presentation (Svenska)
 260. Mänskliga rättigheter (Tema)
 261. Nationella provet: Svenska 1 - del A (Svenska)
 262. Nationella provet: Svenska 1 - del B (Svenska)
 263. Nationella provet: Svenska 1 - del C (Svenska)
 264. Natur & miljö 1 (Tema)
 265. Natur & miljö 2 (Tema)
 266. (Friedrich) Nietzsche (Filosofi)
 267. Normer, stereotyper och stigmatisering (Tema)
 268. Nyandliga rörelser (Religion)
 269. Nästa generations lärande (NGL / Pedagogik)
 270. (Svåra) ord 1 (Svenska)
 271. (Svårstavade) ord (Svenska)
 272. Pedagogik är... (Pedagogik)
 273. Pedagogiska modeller (Pedagogik)
 274. Perception (PP, psykologi)
 275. Perception (Psykologi)
 276. Personlighet (Psykologi)
 277. (Edgar Allan) Poe (Svenska: litteratur)
 278. Poesi (Svenska)
 279. Politiska partierna (Samhällskunskap)
 280. Postmodernismen (Svenska: litteratur)
 281. Problemlösning (Psykologi)
 282. Processkrivning (Svenska: skriva)
 283. Psykisk (o)hälsa 1 (Psykologi)
 284. Psykisk (o)hälsa 2 (Psykologi)
 285. Psykodynamiska perspektivet (PP, elevarbete i psykologi)
 286. Psykodynamiska perspektivet (Psykologi)
 287. Psykodynamiska perspektivet: försvarsmekanismer (Psykologi)
 288. (Diskussionsord:) psykologi (Psykologi)
 289. Psykologi: förmågor (Psykologi)
 290. (Mål:) Psykologi 1 - Animation
 291. Psykologi 1 utifrån styrdokument (Psykologi)
 292. Psykologi 1 - examination: 7 frågor
 293. Psykologi 1 - examination: portfolio
 294. Psykologi 1 - examination: perspektiv
 295. (Mål:) Psykologi 2a - Animation
 296. Psykologi 2a utifrån styrdokument (Psykologi)
 297. Psykologi och prestation (Mental träning)
 298. Psykologi: Introduktion till kursen Psykologi 1 (Psykologi)
 299. Psykologi: Introduktion till kursen: Psykologi 2a (Psykologi)
 300. Psykologi: Introduktion till kursen: Psykologi 2b (Psykologi)
 301. Psykologins historia (Psykologi)
 302. Psykologiska experiment (Psykologi)
 303. Psykologiska perspektiven (Psykologi)
 304. Psykologibegrepp (elevbildspel 2020)
 305. Rationalism kontra Empirism (Filosofi)
 306. Realismen och Naturalismen (Svenska: litteratur)
 307. Referat (Svenska: texttyp)
 308. Reklam (Tema)
 309. (Fyra) religioner (Religion)
 310. (Diskussionsord:) religion (Religion)
 311. (Mål:) Religion 1 - Animation
 312. Religion 1: Introduktion (Religion)
 313. Religion 1: kunskapskrav (Religion)
 314. Religion 1: vetskap, förståelse och reflektion
 315. Religion: jämförelse mellan Hinduismen och Buddhismen
 316. Religion: jämförelse mellan judendom, kristendom och islam
 317. Religion och identitet (Religion)
 318. Religion och identitet - faktabearbetning (Religion)
 319. Religion: Vad är tro? (Religion)
 320. Religion och vetenskap (Religion)
 321. Religion och vetenskap: modeller
 322. Religion: personporträtt-mall-1 (öppet bildspel)
 323. Religion: personporträtt-mall-2 (öppet bildspel)
 324. Religion: personporträtt-mall-3 (öppet bildspel)
 325. Religion: personporträtt-mall-4 (öppet bildspel)
 326. Religion: personporträtt-mall-5 (öppet bildspel)
 327. Renässansen (Svenska: litteratur)
 328. Renässansen (PP, Svenska: litteratur)
 329. Renässansen (Historia)
 330. (Elev)respons (Svenska: skriva)
 331. Retorikkurs (Svenska)
 332. Retorikmodell: fem "U" (Svenska: tala)
 333. Retoriska verkningsmedel (SVE03)
 334. Revolutionernas tid (Historia)
 335. Riktlinjer (5 inlärningskanaler) (Pedagogik)
 336. (Ron) Ritchharts 8 aspekter (Pedagogik)
 337. Romantiken (Svenska: litteratur)
 338. Romantiken: nyckelord (Svenska: litteratur)
 339. Rädsla (Psykologitema)
 340. (O)Rättvisa? (Filosofi)
 341. Saga (Svenska: texttyp)
 342. (Kända) sagor (Svenska:texttyp)
 343. Samhälle 1 (Tema)
 344. Samhälle 2 (Tema)
 345. (Skriva) sammanfattning
 346. Sammanhangsord - Animation (Svenska: språk)
 347. Satslära (PP, Svenska: språk)
 348. (Arthur) Schopenhauer (Filosofi)
 349. Seven steps of feedback - Animation (Pedagogik)
 350. (William) Shakespeare (PP, Svenska: litteratur)
 351. (Mary) Shelley (Svenska: litteratur)
 352. Sikhismen (Religion)
 353. Självkänsla (Mental träning)
 354. Skotten i Sarajevo (Historia PP)
 355. Skriva väl - Animation (Svenska: skriva)
 356. (Inledande) skrivuppgift (Svenska: skriva)
 357. Skriva rapport (Svenska: texttyp)
 358. Skrivande: Introduktion (Svenskkurs)
 359. Skrivhantverket (Svenska: skriva)
 360. Skönlitteratur (Svenska)
 361. Socialpsykologi (Psykologi)
 362. Språk (Svenska: språk)
 363. Språkets uppbyggnad (Svenska: språk) (SVE02)
 364. Språkfilosofi (Filosofi)
 365. Språkfilosofi (Filosofi)
 366. Språkförhållanden i Norden 1 (Svenska: språk) (SVE02)
 367. Språkförhållanden i Norden 2 (Svenska: språk) (SVE02)
 368. Språkhistoria (Svenska: språk) (SVE03)
 369. Språklig analys (SVE02)
 370. Språklig variation (SVE01)
 371. Språkregler kontra språknormer (Svenska: språk)
 372. Språkriktighet (Svenska: språk)
 373. Språksociologi (Svenska: språk)
 374. Språksociologiskt dilemma - grupparbete (Svenska: språk)
 375. Stilfigurer 1 (Svenska)
 376. Stilfigurer 2 (Svenska)
 377. Stress och prestation (Mental träning)
 378. Stresshantering: tio tips (Mental träning)
 379. (August) Strindberg (Svenska: litteratur)
 380. Studieteknik (Organisation)
 381. Svensk stormaktstid (Historia PP)
 382. (Diskussionsord:) svenska
 383. (Mål:) Svenska 1 - Animation
 384. Svenska 1 (Svenskkurs)
 385. Svenska 1: Mål
 386. Svenska 1: Mål och delmål
 387. Svenska 1: mål 1
 388. Svenska 1: mål 2
 389. Svenska 1: mål 3
 390. Svenska 1: mål 4
 391. Svenska 1: mål 5
 392. (Mål:) Svenska 2 - Animation
 393. Svenska 2: Introduktion (alternativ 1)
 394. Svenska 2: Introduktion (alternativ 2) - Animation
 395. (Mål:) Svenska 3 - Animation
 396. Svenska 3 (Svenskkurs)
 397. Svenska: Introduktion (Svenskkurs)
 398. Sveriges historia (Historia)
 399. Symboler inom litteratur (Svenska)
 400. Särskriven berättelse (Svenska: språk) - animation
 401. Tala (Svenska: tala)
 402. Talanalys (SVE03)
 403. Taoismen (Religion)
 404. Teknik 1 (Tema)
 405. Teknik 2 (Tema)
 406. Tema: anpassning - Animation
 407. Temaarbete (Historia)
 408. Textbindning (Svenska: skriva)
 409. Texttyper (Svenska: läsa och skriva)
 410. Tips för talare (variant 1) (Svenska: tala) - animation
 411. Tips för talare (variant 2) (Svenska: tala)
 412. Tips för talare (variant 3) (Svenska: tala)
 413. Top Thinkers 2020 - animation
 414. Uppgiftsförfarande (Pedagogik)
 415. Upplysningen (Historia PP)
 416. Upplysningen (Svenska: litteratur)
 417. Uppsatsskrivning (Svenska: texttyp)
 418. Upptäckternas tid (historia)
 419. (Spelfilmen: The) Wave (Psykologi)
 420. Verklighet (Filosofi)
 421. Vetenskapligt arbete (Vetenskap)
 422. Vetenskapligt arbete (Svenska: skriva)
 423. Vetenskapsteori (Filosofi)
 424. Vetskap & vetenskap (Filosofi)
 425. Viktiga personer inom historia (Historia)
 426. Viktiga personer inom psykologi (Psykologi)
 427. Viktiga personer inom psykologi (Animerat bildspel)
 428. Viktiga personer inom religion (Religion)
 429. Viktiga riktlinjer (Animerat bildspel)
 430. Viktigt att läsa (Animerat bildspel)
 431. Viktigt att läsa (Svenska: läsa) - Animation
 432. Viktigt att skriva (Animerat bildspel)
 433. Viktigt att skriva (Svenska: skriva) - Animation
 434. Vilja, förmåga och prestation (Pedagogik)
 435. Våra omedvetna val (Svenska: skriva) (underlag för NP-tal av Joni)
 436. Värde & samhälle (Filosofi)
 437. Värdefilosofi (Filosofi)
 438. Värdegrund för skolan (Organisation)
 439. Värdegrundsprinciper (Organisation)
 440. Värderande ord (Svenska: språk)
 441. Värderande ord (Animerat bildspel)
 442. Världskrigens tid (Historia)
 443. Världsreligionerna: intro (Religion)
 444. Yoga (Mental träning)
 445. Ämnesöverskridande undervisning (Pedagogik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2019)

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start