www.larare.at

Alla bildspel

Här har jag samlat alla bildspel som jag använder i mitt jobb som pedagog och skolutvecklare och i min undervisning. Majoriteten är gjorda med Google presentation och de som är gjorda med Microsofts Power Point är markerade med (PP). De flesta är färdiga och går att använda medan vissa är under konstruktion.

Det finns en pedagogisk poäng med att ha öppna bildspel eftersom då kan kollegor, skolledare och elever använda dem i sitt lärande.

PC/MAC: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.

Pekplatta/Mobiltelefon: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka på de tre prickarna högst upp till höger i webbläsaren (Chrome) och välja: "Hitta på sidan..." eller skriv sökordet i sökfältet i webbläsaren (Safari) och välj "På den här sidan" längre ner i "rullgardinen".

I anknytning till bildspel eller föreläsningar använder jag ofta sk Exit ticket.

 
 1. 5-paragrafsuppsats (Vetenskap)
 2. AGES (Pedagogik)
 3. (Lars) Ahlin: novellen Kommer hem och är snäll (Svenska: läsa)
 4. Analysmodell inom SO-ämnen
 5. Antiken (Svenska: litteratur)
 6. Antiken (Historia)
 7. Antikens Grekland (Historia PP)
 8. (Olympiska spelen i) Antikens Grekland (Historia PP)
 9. Antikens kulturliv och filosofi (Historia PP)
 10. Antikens tänkare
 11. Arbetsmodell (körschema) (Studieteknik)
 12. Argumentation (Svenska: skriva)
 13. Argumenterande tal för skoluniform av Joni (Svenska: tala)
 14. Aristoteles (Filosofi)
 15. Arkitektur: fantastiska byggnadsverk (Konst)
 16. Avslutande skrivuppgift (Svenska: skriva)
 17. (16) basbehov (Psykologi)
 18. Behaviorismen (PP, elevarbete i psykologi)
 19. Behavioristiska perspektivet (Psykologi)
 20. Behov och känslor (Psykologi)
 21. Berättande (Svenska: skriva)
 22. Big five (Animerat bildspel)
 23. Big five inom pedagogik - animation
 24. Biologiska perspektivet (Psykologi)
 25. Biologiska perspektivet: neuropsykologi
 26. Biologiska perspektivet 1 (PP, elevarbete i psykologi)
 27. Biologiska perspektivet 2 (PP, elevarbete i psykologi)
 28. Blooms taxonomi - Animation (Pedagogik)
 29. (Karin) Boye (Svenska: litteratur)
 30. Buddhismen (Religion)
 31. (Charles) Bukowski (Svenska: litteratur)
 32. 6 C’s in pedagogy (Animerat bildspel)
 33. 6 C:n inom pedagogik (Pedagogik)
 34. Citat
 35. Dante (Svenska: litteratur) (PP)
 36. Darwinism kontra kreationism (Religion)
 37. Debattartikel (Svenska: skriva)
 38. Debattartikel (mindmap) - Animation (Svenska: skriva)
 39. Definitioner (Filosofi)
 40. (René) Descartes (Filosofi)
 41. Diktmall (Svenska)
 42. Diktatorer (Historia)
 43. Diskussionsord: allmänt
 44. Distansundervisning (Organisation)
 45. (Fjodor) Dostojevskij (Svenska: litteratur)
 46. Dramatik (Svenska)
 47. Dramatiker: Sofokles, Molière, Strindberg, Ibsen och Norén (Svenska: litteratur)
 48. (36) dramatiska situationer (Svenska: litteratur)
 49. Dudeism (Religion/Filosofi)
 50. Effektivisering av gymnasieskolan (Organisation)
 51. Efterkrigstiden (Historia)
 52. Egypten (Historia PP)
 53. Ekosofi (Filosofi)
 54. Elevens ansvar (Organisation)
 55. Epitaph av William Blake - Animation (Svenska)
 56. Etik och moral (Filosofi)
 57. Etik och moral (Religion)
 58. Existens (Filosofi)
 59. Feministisk filosofi (Filosofi)
 60. Filmanalys (Film)
 61. (Topp-trettio)-film (Film)
 62. Filosofi: förmågor (Filosofi)
 63. (Diskussionsord:) filosofi
 64. Filosofibegrepp (elevexempel) (Filosofi)
 65. Filosof-porträtt-1 (Öppet bildspel)
 66. Filosof-porträtt-2 (Öppet bildspel)
 67. Filosof-porträtt-3 (Öppet bildspel)
 68. Filosof-porträtt-4 (Öppet bildspel)
 69. Filosof-porträtt-5 (Öppet bildspel)
 70. Filosof-porträtt-6 (Öppet bildspel)
 71. Filosof-porträtt-7 (Öppet bildspel)
 72. Filosof-porträtt-8 (Öppet bildspel)
 73. Filosof-porträtt-9 (Öppet bildspel)
 74. Filosof-porträtt-10 (Öppet bildspel)
 75. Filosof-porträtt-11 (Öppet bildspel)
 76. Filosof-porträtt-12 (Öppet bildspel)
 77. Filosof-porträtt-13 (Öppet bildspel)
 78. Filosof-porträtt-14 (Öppet bildspel)
 79. Filosof-porträtt-15 (Öppet bildspel)
 80. 40 filosofer (text) - animation (Filosofi)
 81. 60 filosofer (ansikten) - animation (Filosofi)
 82. Filosofer - urval 1:1 - animation (Filosofi)
 83. Filosofer - urval 1:2 - animation (Filosofi)
 84. Filosofer - urval 2 - animation (Filosofi)
 85. Filosofer - urval 3 - animation (Filosofi)
 86. Filosofer - urval 4 - animation (Filosofi)
 87. Filosofer - urval 5 - animation (Filosofi)
 88. Filosofer - kvinnor - animation (Filosofi)
 89. Filosofer ler - animation
 90. Filosoferna: Derrida och Foucault (Filosofi)
 91. Filosoferna: Beauvoir och Butler (Filosofi)
 92. Filosoferna: Kierkegaard och Sartre (Filosofi)
 93. Filosoferna: Marx och Žižek (Filosofi)
 94. Filosoferna: Schopenhauer och Nietzsche (Filosofi)
 95. Filosoferna: Sokrates och Platon (Filosofi)
 96. (Mål:) Filosofi 1 - Animation (Filosofi)
 97. Filosofi 1: introduktion (Filosofi)
 98. Filosofi 1 utifrån kunskapskrav (Filosofi)
 99. Filosofisk fråga: vad är verklighet? (Filosofi)
 100. Filosofisk fråga: vad är kunskap? (Filosofi)
 101. Filosofisk fråga: hur är ett bra samhälle? (Filosofi)
 102. Filosofisk fråga: vad är vetenskap? (Filosofi)
 103. Filosofisk fråga: vad är moraliskt rätt? (Filosofi)
 104. Filosofisk fråga: vad är meningen med livet? (Filosofi)
 105. Filosofisk fråga: hur påverkar språket vårt sätt att tänka? (Filosofi)
 106. (Nutida) filosofi (Filosofi)
 107. Filosofiämnet (Filosofi)
 108. Filosofiska ismer 1 (10) (Filosofi)
 109. Filosofiska ismer 2 (16) (Filosofi)
 110. Filosofiska tankesystem (7) (Filosofi)
 111. Filosofiteman (Filosofi)
 112. Flexibelt lärande (Pedagogik)
 113. Formellt skrivande (Svenska: skriva)
 114. Forntiden (Svenska: litteratur)
 115. Forntiden (Historia)
 116. (Kända) fotografer (Konst)
 117. Franska revolutionen (Historia PP)
 118. Franz Kafka (Svenska: litteratur)
 119. Förberedelse: muntlig presentation
 120. Förberedelse: grupparbete (Organisation)
 121. Förberedelse: informationshantering (Organisation)
 122. Förberedelse: litteraturvetenskap (Svenska)
 123. Förberedelse: skapa en argumentation (Svenska)
 124. Förberedelse: skriva formell text (Svenska)
 125. Förberedelse: skriva informell text (Svenska)
 126. Förberedelse: språk i Norden (Svenska)
 127. Förberedelse: språkhistoria (Svenska)
 128. Förberedelse: språklig variation (Svenska)
 129. Förberedelse: textanalys (Svenska)
 130. Fördjupningsarbete (Religion)
 131. Författarporträtt-1 (Öppet bildspel)
 132. Författarporträtt-2 (Öppet bildspel)
 133. Författarporträtt-3 (Öppet bildspel)
 134. Författarporträtt-4 (Öppet bildspel)
 135. Författarporträtt-5 (Öppet bildspel)
 136. Författarporträtt 1: 800 f.Kr. - 1726 - Animation (Svenska: litteratur)
 137. Författarporträtt 2: 1743 - 1891 - Animation (Svenska: litteratur)
 138. Författarporträtt 3: 1798 - 1916 - Animation (Svenska: litteratur)
 139. Författarporträtt 4: 1890 - 1952 - Animation (Svenska: litteratur)
 140. Författarporträtt 5: 1924 - 1973 - Animation (Svenska: litteratur)
 141. Författarporträtt 6: 1902 - 1975 - Animation (Svenska: litteratur)
 142. Författarporträtt 7: 1975 - 2000 - Animation (Svenska: litteratur)
 143. Författarporträtt: poeter (kvinnor) - Animation (Svenska: litteratur)
 144. Författarporträtt: poeter (män) - Animation (Svenska: litteratur)
 145. Författarporträtt: svenska författare - Animation (Svenska: litteratur)
 146. Författarporträtt: kvinnor 1 - Animation (Svenska: litteratur)
 147. Författarporträtt: kvinnor 2 - Animation (Svenska: litteratur)
 148. 100 författare - Animation på tre minuter (Svenska: litteratur)
 149. Författare ler - animation (Svenska: litteratur)
 150. (Fem viktiga) förmågor (Pedagogik)
 151. Förmågor för 2000-talet (Animerat bildspel)
 152. Förmågor för 2000-talet (Pedagogik)
 153. Försokraterna (naturfilosoferna): Thales, Pythagoras, Zenon och Demokritos
 154. Genus & jämlikhet hos världsreligionerna (Religion)
 155. Globala målen (2016 - 2013)
 156. Globala målen (Animerat bildspel)
 157. Gnosticism (Religion)
 158. Google-verktyg (Pedagogik)
 159. Grupparbete: träning- och avslappningsövning (Mental träning)
 160. (9 "ur)handlingar" (Svenska: litteratur)
 161. Hinduismen (Religion)
 162. Hinduismens gudar - Animation (Religion)
 163. (Diskussionsord:) historia
 164. Historia: Introduktion (Historia)
 165. Historia 1a1 - kunskapskrav
 166. Historia: personporträtt-mall-1 (öppet bildspel)
 167. Historia: personporträtt-mall-2 (öppet bildspel)
 168. Historia: personporträtt-mall-3 (öppet bildspel)
 169. Historia: personporträtt-mall-4 (öppet bildspel)
 170. Historia: personporträtt-mall-5 (öppet bildspel)
 171. Historiska epoker (Historia)
 172. Historiska personer - Animation (Historia)
 173. HP - 2002: 40 ord (Svenska)
 174. Humanistiska perspektivet (PP, elevarbete i psykologi)
 175. Humanistiska perspektivet (Psykologi)
 176. (Världsreligionerna:) högtider (Religion)
 177. Idealism kontra Materialism (Filosofi)
 178. IKT-pedagogik (Pedagogik)
 179. Ilska (Psykologitema)
 180. Industri och demokrati (Historia)
 181. Information och kommunikation 2: Introduktion (Kurs)
 182. Informationsflöden (Organisation PP)
 183. (Rutiner) Informationshantering och Lärande (Organisation)
 184. Inlärningsstilar (Pedagogik)
 185. Intrig, tema & motiv (Svenska)
 186. Islam (Religion)
 187. Islam: sunni vs shia (Religion)
 188. (Den) isländska sagan (Svenska: litteratur)
 189. Jag som lärare strävar efter att... (Pedagogik)
 190. Jaget (Filosofi)
 191. Joni: presentation (Organisation)
 192. Jonis 10 budord (Animerat bildspel)
 193. Jonis 10 budord inom lärande (Organisation) - animation
 194. Jonis CV (Organisation) - animation
 195. Jonis pedagogiska vision
 196. Journalistik (Kurs)
 197. Journalistisk skrivande (Svenska: texttyp)
 198. Judendom (Religion)
 199. Judendom: antisemitism (Religion)
 200. Judendom: genus (Religion)
 201. Judendom: riktningar
 202. (Immanuel) Kant (Filosofi)
 203. KBT? (Psykologi)
 204. KANOT-modellen (analys inom SO-ämnen)
 205. KEPS-modellen (analys inom SO-ämnen)
 206. (Top-10-)klassiker - Animation (Svenska: litteratur)
 207. Klassrummet (Organisation)
 208. (Vad ska vi göra i) klassrummet? (Organisation)
 209. Klassrumsklimat (Organisation)
 210. Klassrumsregler (Organisation)
 211. Kognitiva perspektivet (Psykologi)
 212. Lawrence Kohlberg (Pyskologi)
 213. Kommunikation (Informationshantering)
 214. Kommunikation 1 (Tema)
 215. Kommunikation 2 (Tema)
 216. Konfucianismen (Religion)
 217. Konjunktioner (förtydligande) (Svenska: språk)
 218. Konjunktioner (jämförelse) (Svenska: språk)
 219. Konjunktioner (konsekvens) (Svenska: språk)
 220. Konjunktioner (likhet) (Svenska: språk)
 221. Konjunktioner (orsak) (Svenska: språk)
 222. Konjunktioner (relation) (Svenska: språk)
 223. Konjunktioner (sammanfattning) (Svenska: språk)
 224. Konjunktioner (tid) (Svenska: språk)
 225. Konjunktioner (tillägg) (Svenska: språk)
 226. Konstarterna och samhället (konst)
 227. Konstens utveckling 1 (konst)
 228. Konstens utveckling 2 (konst)
 229. Kända konstverk (Konst)
 230. Krav på elev (Organisation)
 231. Krav på lärare (Organisation)
 232. Kreativitet 1 (Tema)
 233. Kreativitet 2 (Tema)
 234. Krig och konflikter (Historia)
 235. Kristendom (Religion)
 236. Kristendomens symboler - Animation (Religion)
 237. Kristendomen: Bibeln
 238. Kristendom: kristofobi
 239. Kunskap (Filosofi)
 240. Källhantering (Vetenskap)
 241. Källkritik (Studieteknik)
 242. Källkritik på internet - animation
 243. Kärlek (Psykologitema)
 244. Ledarskap (Mental träning)
 245. Liberalism (Filosofi)
 246. Litteraturkursen (Svenska)
 247. (Världs)litteratur (Svenska: litteratur)
 248. (Sveriges) litteraturhistoria (Svenska: litteratur)
 249. (Förbjuden) litteratur - Animation (Svenska: litteratur)
 250. Litteratur: Fördjupningsarbete (Svenska: litteratur)
 251. Litteraturanalys (Svenska: litteratur)
 252. Litteraturanalysmodeller (Svenska: litteratur)
 253. Litteraturanalys: 8-stegsmodellen (Svenska: litteratur)
 254. Litteraturvetenskapliga begrepp 1 (20) (Svenska: litteratur)
 255. Litterära ismer (13) (Svenska: literatur)
 256. Livsåskådningar (Religion)
 257. (Analys av) livsåskådning (Religion)
 258. Logik (Filosofi)
 259. Lärande (Pedagogik)
 260. Läsförståelse (Svenska: läsa)
 261. Läslogg: faktatexter
 262. Läslogg: skönlitteratur
 263. Läsning (Svenska: läsa)
 264. Läsning (bilder) - Automatiserad visning (Svenska: läsa)
 265. Läsning - bilder och dikter - Animation (Svenska: läsa)
 266. Lästeknik (Svenska: läsa)
 267. Mall: Animerad mindmap - 1
 268. Mall: Animerad mindmap - avancerad
 269. Marxism (Filosofi)
 270. Medeltiden (Historia PP)
 271. Medeltiden (Svenska: litteratur)
 272. Meningsbyggnad (Svenska: språk)
 273. Mental träning: introduktion (Kurs)
 274. Minoritetsspråk (Svenska: språk)
 275. Modernismen (Svenska: litteratur)
 276. Modern tid (Historia)
 277. Motivation och målsättning (Mental träning)
 278. Motivation: introduktion (Mental träning)
 279. Muntlig presentation: tips (Svenska)
 280. (Självskattningsmaterial:) muntlig presentation (Svenska)
 281. Mänskliga rättigheter (Tema)
 282. Nationella provet: Svenska 1 - del A (Svenska)
 283. Nationella provet: Svenska 1 - del B (Svenska)
 284. Nationella provet: Svenska 1 - del C (Svenska)
 285. Nationella provet: Svenska 3 - del A (Svenska)
 286. Nationella provet: Svenska 3 - del B (Svenska)
 287. Natur & miljö 1 (Tema)
 288. Natur & miljö 2 (Tema)
 289. (Friedrich) Nietzsche (Filosofi)
 290. Normer, stereotyper och stigmatisering (Tema)
 291. Nyandliga rörelser (Religion)
 292. Nästa generations lärande (NGL / Pedagogik)
 293. (Svåra) ord 1 (Svenska)
 294. (Svårstavade) ord (Svenska)
 295. Pedagogik är... (Pedagogik)
 296. Pedagogiska modeller (Pedagogik)
 297. Perception (PP, psykologi)
 298. Perception (Psykologi)
 299. Personlighet (Psykologi)
 300. (Edgar Allan) Poe (Svenska: litteratur)
 301. Poesi (Svenska)
 302. Politiska partierna (Samhällskunskap)
 303. Postmodernismen (Svenska: litteratur)
 304. Problemlösning (Psykologi)
 305. Processkrivning (Svenska: skriva)
 306. Psykisk (o)hälsa 1 (Psykologi)
 307. Psykisk (o)hälsa 2 (Psykologi)
 308. Psykodynamiska perspektivet (PP, elevarbete i psykologi)
 309. Psykodynamiska perspektivet (Psykologi)
 310. Psykodynamiska perspektivet: försvarsmekanismer (Psykologi)
 311. (Diskussionsord:) psykologi (Psykologi)
 312. Psykologi: förmågor (Psykologi)
 313. (Mål:) Psykologi 1 - Animation
 314. Psykologi 1 utifrån styrdokument (Psykologi)
 315. Psykologi 1 - examination: 7 frågor
 316. Psykologi 1 - examination: portfolio
 317. Psykologi 1 - examination: perspektiv
 318. (Mål:) Psykologi 2a - Animation
 319. Psykologi 2a utifrån styrdokument (Psykologi)
 320. Psykologi 2a - examination
 321. Psykologi och prestation (Mental träning)
 322. Psykologi: Introduktion till kursen Psykologi 1 (Psykologi)
 323. Psykologi: Introduktion till kursen: Psykologi 2a (Psykologi)
 324. Psykologi: Introduktion till kursen: Psykologi 2b (Psykologi)
 325. Psykologins historia (Psykologi)
 326. Psykologiska experiment (Psykologi)
 327. Psykologiska perspektiven (Psykologi)
 328. Psykologibegrepp (elevbildspel 2020)
 329. Rationalism kontra Empirism (Filosofi)
 330. Realismen och Naturalismen (Svenska: litteratur)
 331. Referat (Svenska: texttyp)
 332. Reklam (Tema)
 333. (Fyra) religioner (Religion)
 334. (Fyra) religioner till (Religion)
 335. (Diskussionsord:) religion (Religion)
 336. (Mål:) Religion 1 - Animation
 337. Religion 1: Introduktion (Religion)
 338. Religion 1: kunskapskrav (Religion)
 339. Religion 1: vetskap, förståelse och reflektion
 340. Religion: jämförelse mellan Hinduismen och Buddhismen
 341. Religion: jämförelse mellan judendom, kristendom och islam
 342. Religion och identitet (Religion)
 343. Religionssociologi (Religion)
 344. Religion: Vad är tro? (Religion)
 345. Religion och vetenskap (Religion)
 346. Religion och vetenskap: modeller
 347. Religion: personporträtt-mall-1 (öppet bildspel)
 348. Religion: personporträtt-mall-2 (öppet bildspel)
 349. Religion: personporträtt-mall-3 (öppet bildspel)
 350. Religion: personporträtt-mall-4 (öppet bildspel)
 351. Religion: personporträtt-mall-5 (öppet bildspel)
 352. Renässansen (Svenska: litteratur)
 353. Renässansen (PP, Svenska: litteratur)
 354. Renässansen (Historia)
 355. (Elev)respons (Svenska: skriva)
 356. Retorikkurs (Svenska)
 357. Retorikmodell: fem "U" (Svenska: tala)
 358. Retoriska verkningsmedel (SVE03)
 359. Revolutionernas tid (Historia)
 360. Riktlinjer (5 inlärningskanaler) (Pedagogik)
 361. (Ron) Ritchharts 8 aspekter (Pedagogik)
 362. Romantiken (Svenska: litteratur)
 363. Romantiken: nyckelord (Svenska: litteratur)
 364. Rädsla (Psykologitema)
 365. (O)Rättvisa? (Filosofi)
 366. Saga (Svenska: texttyp)
 367. (Kända) sagor (Svenska:texttyp)
 368. Samhälle 1 (Tema)
 369. Samhälle 2 (Tema)
 370. (Skriva) sammanfattning
 371. Sammanhangsord - Animation (Svenska: språk)
 372. Satslära (PP, Svenska: språk)
 373. (Arthur) Schopenhauer (Filosofi)
 374. Seven steps of feedback - Animation (Pedagogik)
 375. (William) Shakespeare (PP, Svenska: litteratur)
 376. (Mary) Shelley (Svenska: litteratur)
 377. Sikhismen (Religion)
 378. Självkänsla (Mental träning)
 379. Skotten i Sarajevo (Historia PP)
 380. Skriva väl - Animation (Svenska: skriva)
 381. (Inledande) skrivuppgift (Svenska: skriva)
 382. Skriva rapport (Svenska: texttyp)
 383. Skrivande: Introduktion (Svenskkurs)
 384. Skrivhantverket (Svenska: skriva)
 385. (30) skulpturer (Konst)
 386. Skönlitteratur (Svenska)
 387. Socialpsykologi (Psykologi)
 388. Språk (Svenska: språk)
 389. Språkets uppbyggnad (Svenska: språk) (SVE02)
 390. Språkfilosofi (Filosofi)
 391. Språkfilosofi (Filosofi)
 392. Språkförhållanden i Norden 1 (Svenska: språk) (SVE02)
 393. Språkförhållanden i Norden 2 (Svenska: språk) (SVE02)
 394. Språkhistoria (Svenska: språk) (SVE03)
 395. Språklig analys (SVE02)
 396. Språklig variation (SVE01)
 397. Språkregler kontra språknormer (Svenska: språk)
 398. Språkriktighet (Svenska: språk)
 399. Språksociologi (Svenska: språk)
 400. Språksociologiskt dilemma - grupparbete (Svenska: språk)
 401. Stilfigurer 1 (Svenska)
 402. Stilfigurer 2 (Svenska)
 403. Stress och prestation (Mental träning)
 404. Stresshantering: tio tips (Mental träning)
 405. (August) Strindberg (Svenska: litteratur)
 406. Studieteknik (Organisation)
 407. Sufism (Religion)
 408. Svensk stormaktstid (Historia PP)
 409. (Diskussionsord:) svenska
 410. (Mål:) Svenska 1 - Animation
 411. Svenska 1 (Svenskkurs)
 412. Svenska 1: Mål
 413. Svenska 1: Mål och delmål
 414. Svenska 1: mål 1
 415. Svenska 1: mål 2
 416. Svenska 1: mål 3
 417. Svenska 1: mål 4
 418. Svenska 1: mål 5
 419. (Mål:) Svenska 2 - Animation
 420. Svenska 2: Introduktion (alternativ 1)
 421. Svenska 2: Introduktion (alternativ 2) - Animation
 422. (Mål:) Svenska 3 - Animation
 423. Svenska 3 (Svenskkurs)
 424. Svenska: Introduktion (Svenskkurs)
 425. Sveriges historia (Historia)
 426. Symboler inom litteratur (Svenska)
 427. Särskriven berättelse (Svenska: språk) - animation
 428. Tala (Svenska: tala)
 429. Talanalys (SVE03)
 430. Taoismen (Religion)
 431. Teknik 1 (Tema)
 432. Teknik 2 (Tema)
 433. Tema: anpassning - Animation
 434. Temaarbete (Historia)
 435. Teman: psykologi
 436. Teman: religion
 437. Teman: svenska
 438. Textbindning (Svenska: skriva)
 439. Texttyper (Svenska: läsa och skriva)
 440. Tips för talare (variant 1) (Svenska: tala) - animation
 441. Tips för talare (variant 2) (Svenska: tala)
 442. Tips för talare (variant 3) (Svenska: tala)
 443. Top Thinkers 2020 - animation
 444. Uppgiftsförfarande (Pedagogik)
 445. Upplysningen (Historia PP)
 446. Upplysningen (Svenska: litteratur)
 447. Uppsatsskrivning (Svenska: texttyp)
 448. Upptäckternas tid (historia)
 449. (Spelfilmen: The) Wave (Psykologi)
 450. Verklighet (Filosofi)
 451. Vetenskapligt arbete (Vetenskap)
 452. Vetenskapligt arbete (Svenska: skriva)
 453. Vetenskapsteori (Filosofi)
 454. Vetskap & vetenskap (Filosofi)
 455. Viktiga personer inom historia (Historia)
 456. Viktiga personer inom psykologi (Psykologi)
 457. Viktiga personer inom psykologi (Animerat bildspel)
 458. Viktiga personer inom religion (Religion)
 459. Viktiga riktlinjer (Animerat bildspel)
 460. Viktigt att läsa (Animerat bildspel)
 461. Viktigt att läsa (Svenska: läsa) - Animation
 462. Viktigt att skriva (Animerat bildspel)
 463. Viktigt att skriva (Svenska: skriva) - Animation
 464. Vilja, förmåga och prestation (Pedagogik)
 465. Våra omedvetna val (Svenska: skriva) (underlag för NP-tal av Joni)
 466. Värde & samhälle (Filosofi)
 467. Värdefilosofi (Filosofi)
 468. Värdegrund för skolan (Organisation)
 469. Värdegrundsprinciper (Organisation)
 470. Värderande ord (Svenska: språk)
 471. Värderande ord (Animerat bildspel)
 472. Världskrigens tid (Historia)
 473. Världsreligionerna: intro (Religion)
 474. Yoga (Mental träning)
 475. Ämnesöverskridande undervisning (Pedagogik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2019)

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Start