www.larare.at

Elevsamtal

I början av mina kurser brukar jag har elevsamtal med de flesta av mina elever för att "känna tempen" på dem. Alltså lära känna eleven lite mer och framför allt kunna styra undervisningen så att det blir bra för alla. Samt ge eleven ett och annat tips så att denne kan utveckla sitt lärande. Elevsamtalet i Svenska ser ut på följande vis:

Allmänna frågor:

  1. Hur har det gått i Svenska tidigare? Vad gick bra och vad gick mindre bra och vilket slutbetyg fick du?
  2. Vad är du bra på (i svenskämnet)?
  3. Vad vill du bli bättre på? Är det något i vägen? Språkliga förbristningar eller svårigheter som hindrar dig att lyckas med dina studier?
  4. Har du några önskemål när det gäller kursinnehåll?
  5. Vilket betyg strävar du efter?
Formulär (Svenska)

 

 

 

 

Joni Stam (2012)