www.larare.at

Sajtupplägg

Innehållsförteckning -

För att underlätta navigationen på webbplatsen har jag ett gemensamt upplägg som jag tänkte gå igenom här.

Varje webbsajt är upplagd på samma vis för enkelhetens skull. Högst upp på sajten finns en länk till innehållförteckningen som följs av uppdateringsdatum. Du kan också följa innehållet i kronologisk ordning genom att scrolla.

 

 

Sajtupplägg / Sajter
 

Varje kapitel inleds med en "rubrik-banner" och längst till höger på den finns en pil som man genom att klicka på kommer till start. Ibland finns det också en högtalarsymbol och då kan man få texten uppläst (av mig).

På en sajt kan det finnas flertalet övningar som inte står omnämnda i momentinstruktionerna och dessa är valbara om inte läraren rekommenderar dig att göra dem genom riktad undervisning. Du får alltså göra övningar som läraren inte hänvisar till, och om det stärker din lärandeprocess är det mycket bra.

 

 

Sajtupplägg / Momentsajten
 

Momentsajten är vägen in i kursinnehållet där all information för att klara av momentet ska finnas. Denna sajt är alltså utgångspunkt för momentet och förutsättning att klara momentet.

Alla momentsajter byggs upp på liknande vis:

 • Momentet inleds med en Presentation av momentet i form av ett bildspel/slide.
 • Det finns ett körschema som är gemensamt för alla moment.
 • Det finns Fakta som riktar sig till alla kurser - vilken fakta som gäller just dig kan du se under Övningar och Examinationsuppgift.
 • Övningarna ser olika ut beroende på vilken kurs du läser (vilken nivå du läser på) - likaså Examinationsuppgiften. Ibland är innehållet detsamma och då är tanken att den som läser Svenska 2 ska lämna in ett mer omfattande arbete än den som läser Svenska 1 och vad gäller elever i Svenska 3 ska de göra en mer kvalitativ inlämning än både Svenska 1 och Svenska 2 eleven.
 • I vissa moment finns sk duggor och dessa görs bara om läraren säger att de ska göras.
 • Idén till Frågor & svar kommer från webben där det ofta finns en FAQ. Tjänsten är till för eleverna och så slipper jag som lärare svara på samma fråga fler gånger. Här är ett forum där man kan läsa andras frågor och ställa egna. Meddela läraren att du lagt ut en fråga eller mejla den så lägger läraren ut den.
 • För att se vad som ligger till grund för momentet kan du läsa: Centralt innehåll och genom att klicka på Kunskapskrav ser du vilka krav jag ska testa dig på med hjälp av det här momentet.

  Läs mer om: Körschema , FAQ , Centralt innehåll , Kunskapskrav

   

Sajtupplägg / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)