www.larare.at

Centralt innehåll

Innehållsförteckning -

Centrala innehållet till kurserna i Svenska har jag bearbetat genom att dela upp det i mindre enheter: 1, 2, 3 osv, så att det blir lättare att diskutera innehållet med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i i det centrala innehållet.

Se Skolverkets informationsfilm om styrdokument i skolan.

 

Centralt innehåll / Svenska
 

 

Centralt innehåll / Svenska som andra språk
 

 

Centralt innehåll / Psykologi
 

 

Centralt innehåll / Filosofi
 

 

Centralt innehåll / Historia
 

 

Centralt innehåll / Religionskunskap
 

 

Centralt innehåll / Humanistisk...
 

Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering (HUMHUM00S)

Klicka här.

Humanistisk och samhallsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Klicka här.

 

Centralt innehåll / Konst och kultur
 

 

Centralt innehåll / Naturkunskap
 

Naturkunskap 1a1

Naturkunskap 1b

 

Centralt innehåll / Samhällskunskap
 

Samhällskunskap 1a1

Samhällskunskap 1b

 

Centralt innehåll / Övriga
 

För ämnena: Engelska, Matematik, Samhällskunskap, Naturkunskap och Geografi - se Kunskapskrav

 

Centralt innehåll / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)