www.larare.at

Centralt innehåll

Samtida kulturuttryck, 100p - KOSSAT0

     

1. Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem samt hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia.

2. Kulturbegreppets olika innebörder samt relationen mellan etablerade konstformer och populärkultur.

3. Samband mellan olika former av samtida kulturuttryck och den tekniska och samhälleliga utvecklingen.

4. Framväxten av ungdomskulturer som ett sätt att markera individualitet och identitet.

5. Olika kulturuttrycks roll och villkor i dagens samhälle samt villkoren för nutida konstnärligt skapande. Vilken roll genus och annan grupptillhörighet spelar liksom kulturpolitik, marknad och publiksammansättning.

6. Föreställningar om kreativitet och vad som kännetecknar kreativa miljöer samt staden som kulturmiljö, sett i både ett lokalt och ett internationellt perspektiv.

7. Etiska diskussioner kring konstnärens roll och ansvar i samhället, till exempel när det gäller yttrandefrihet, demokratisk anpassning och konstens eventuella rätt att provocera.

8. Samtal om samt analys och tolkning av aktuella kultur- och konstföreteelser i olika typer av presentationsformer, till exempel via modern teknik. Begrepp och teorier som förekommer i aktuell kulturdebatt.

Ordlista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Samtida kulturuttryck / 1 av 8
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

1. Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem samt hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia.

 

 

Förklara 1!

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8

Ordlista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Samtida kulturuttryck / 2 av 8
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 2

2. Kulturbegreppets olika innebörder samt relationen mellan etablerade konstformer och populärkultur.

 

 

Förklara 2!

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8

Ordlista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Samtida kulturuttryck / 3 av 8
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3

3. Samband mellan olika former av samtida kulturuttryck och den tekniska och samhälleliga utvecklingen.

 

 

Förklara 3!

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8

Ordlista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Samtida kulturuttryck / 4 av 8
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

4. Framväxten av ungdomskulturer som ett sätt att markera individualitet och identitet.

 

 

Förklara 4!

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8

Ordlista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Samtida kulturuttryck / 5 av 8
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 5

5. Olika kulturuttrycks roll och villkor i dagens samhälle samt villkoren för nutida konstnärligt skapande. Vilken roll genus och annan grupptillhörighet spelar liksom kulturpolitik, marknad och publiksammansättning.

 

 

Förklara 5!

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8

Ordlista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Samtida kulturuttryck / 6 av 8
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 6

6. Föreställningar om kreativitet och vad som kännetecknar kreativa miljöer samt staden som kulturmiljö, sett i både ett lokalt och ett internationellt perspektiv.

 

 

Förklara 6!

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8

Ordlista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Samtida kulturuttryck / 7 av 8
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 7

7. Etiska diskussioner kring konstnärens roll och ansvar i samhället, till exempel när det gäller yttrandefrihet, demokratisk anpassning och konstens eventuella rätt att provocera.

 

 

Förklara 7!

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8

Ordlista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Samtida kulturuttryck / 8 av 8
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 8

8. Samtal om samt analys och tolkning av aktuella kultur- och konstföreteelser i olika typer av presentationsformer, till exempel via modern teknik. Begrepp och teorier som förekommer i aktuell kulturdebatt.

 

Förklara 8!

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8

Ordlista