www.larare.at

Filmklipp

På denna sajt samlar jag länkar till alla filmklipp som jag producerar och hittar på webben och som är användbara i mitt jobb som lärare.

För att hitta rätt kan du också trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.

 

Filmklipp / Jonis inspelningar
 

Här hittar du alla mina filminspelningar som jag själv gjort.

 

Filmklipp / Svenska
 

Svenska


Filmklipp / Olika lärares filmkanaler
 
 1. Literature (John Greene - CrashCourse)
 2. PedagogMia
 3. MrsTigerteach
 4. Niklas Mörk
 5. Joakim Wendell
 6. Falu GyVux (Joni Stam)

.

Filmklipp / Filosofi
 
  1. Etiska Resonemang (MrsTigerteach)
  2. Pliktetik (Niklas Mörk)
  3. Nietzche
  4. Nietzche in 90 minutes
  5. Kierkegaard on the Self
  6. Noam Chomsky "On The Philosophy Of Mind"
  7. Om stoikernas filosofi
  8. Om Platon
  9. Om Platons grottliknelse
  10. Om Aristoteles och retoriken

.

Filmklipp / Religion
 

 1. Religion och vetenskap
 2. Självbild och identitet (tid: 9:58) - avancerad nivå (för lärare?)

 

Filmklipp / Psykologi
 
 

.

Filmklipp / Mental träning
 

 

Filmklipp / Historia
 
 1. Crash Course - World History

.

.

Filmklipp / Pedagogik
 

  1. Forskning för klassrummet av Eva Minten (Skolverket)
  2. Kollegialt lärande och formativ bedömning av Eva Minten (Skolverket)
  3. Pedagogiskt ledarskap av Eva Minten (Skolverket)
  4. Professionsutveckling och lärarledd undervisning av Eva Minten (Skolverket)
  5. Tillitsfullt klimat och inkludering av Eva Minten (Skolverket)
  6. Skolutveckling, Lyckas med skolan genom kollegialt lärande av Peter Andersson
  7. Lärares professionella lärande och utveckling av Helen Timperley
  8. Lärande i det digitala samhället - om SAMR
  9. RSA Animate - The Secret Powers of Time (på Engelska)
  10. Dan Pink: The puzzle of motivation (på Engelska)
  11. Ledarskap och självkänsla
  12. Lärarkvällarna - Ledarskap i och utanför klassrummet av Urban Hansson
  13. The psychology of self-motivation | Scott Geller | TEDxVirginiaTech

 

Filmklipp / Övrigt
 
  1. Källhänvisning - se filmklipp (MrsTigerteach)
  2. Att citera - se filmklipp (Mattias Denkert)

.

.

Filmklipp / AV-media
 

AV-Media .

.

.

.

Filmklipp / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2014)

.

.