www.larare.at

Betygskriterier

Betygskriterierna till kurserna i Svenska, Svenska som andra språk, Psykologi, Filosofi, samt Historia 1a1 har jag bearbetat genom att dela upp kriterierna i mindre enheter: E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv så att det blir lättare att diskutera Betygskriterier med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i Betygskriterierna. Det blir också lättare att avgöra om en elev ska ha ett mellanbetyg (D eller B). Detta har också gjorts i Betygskriterierna för: Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering , Humanistisk och samhallsvetenskaplig spets... och kurserna inom Konst och kultur.

I kurserna: Svenska 1 , Svenska 2 , Svenska 3 har jag gått ännu längre med att förtydliga och förenkla innehållet. Jag har för det första spelat in texten som du når genom att klicka på högtalarsymbolen till höger om rubriken och "översatt" skolverkets text genom att omformulera innehållet. Jag har också jobbat med att förtydliga på begreppsplan genom att förklara svårare begrepp/ord; de är i fet stil och lägger man muspekaren över ordet får man en förklaring av det (Svenska 1). Eller så klickar man på ordlistan och slår upp ordet man inte förstår.

 

Betygskriterier / Svenska
 

www.larare.at

 

Betygskriterier / Svenska som andra språk
 

www.larare.at

 

Betygskriterier / Psykologi
 

www.larare.at

 

Betygskriterier / Filosofi
 

www.larare.at

 

Betygskriterier / Historia
 

www.larare.at

Skolverket

 

Betygskriterier / Religionskunskap
 

www.larare.at

 

Betygskriterier / Informationshantering
 

Information och kommunikation 1

Information och kommunikation 2

Journalistik, reklam och infomration 1

 

 

 

 

 

Betygskriterier / Matematik
 

Skolverket

Matematik 1a

MATMAT01a

Matematik 1b

MATMAT01b

Matematik 1c

MATMAT01c

Matematik 2a

MATMAT02a

Matematik 2b

MATMAT02b

Matematik 2c

MATMAT02c

Matematik 3b

MATMAT03b

Matematik 3c

MATMAT03c

Matematik 4

MATMAT04

Matematik 5

MATMAT05

Matematik – specialisering

MATMAT00S

 

 

Betygskriterier / Naturkunskap
 

www.larare.at

Skolverket

Naturkunskap 1a2

NAKNAK01a2

Naturkunskap 2

NAKNAK02

 

 

Betygskriterier / Engelska
 

Skolverket

Engelska 5

ENGENG05

Engelska 6

ENGENG06

Engelska 7

ENGENG07

 

 

Betygskriterier / Samhällskunskap
 

www.larare.at

Skolverket

Internationell ekonomi

SAMINE0

Internationella relationer

SAMINR0

Samhällskunskap 1a2

SAMSAM01a2

Samhällskunskap 2

SAMSAM02

Samhällskunskap 3

SAMSAM03

 

 

Betygskriterier / Geografi
 

Skolverket

Geografi 1

GEOGEO01

Geografi 2

GEOGEO02

Geografiska informationssystem

GEOGEO0

 

 

Betygskriterier / Humanistisk...
 

www.larare.at

Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering (HUMHUM00S)

Klicka här.

Humanistisk och samhallsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning, 50p (HUAHUM00S)

Klicka här.

 

Betygskriterier / Konst och kultur
 

www.larare.at

Betygskriterier / Div. kurser
 
 • Mental träning
 • Människans språk 1
 • Språk
 • Film- och Tv-kunskap
 • Kommunikation
 • Lärande och utveckling
 • Medier, samhället och kommunikation 1
 • Människans språk 1 och 2
 • Religionskunskap 3
 • Retorik
 • Samtida kulturuttryck
 • Språk specialisering (alla kurser)
 • Textkommunikation

 

Betygskriterier / Gamla kurser
 

www.larare.at

 

 

Betygskriterier / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)