www.larare.at

Kunskapskrav

Samtida kulturuttryck, KOSSAT0 - 100p

E
D
C
B
A

Jag har bearbetat kunskapskravet genom att dela upp det i mindre enheter: E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv så att det blir lättare att diskutera kunskapskrav med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i kunskapskraven. Det blir också lättare att avgöra om en elev ska ha ett mellanbetyg (D eller B).

Du når varje enskild del; t.ex. E, D, C, B, A osv genom att klicka på länken under huvudrubriken och du når underkategorierna E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv genom att klicka under varje underrubrik. Därifrån når du också kunskapskravet inläst genom att klicka på högtalarsymbolen till höger. Du kan alltid jobba tillbaka genom att klicka på den vita pilen i den röda rektangeln.

Jag har också jobbat med att förtydliga på begreppsplan genom att förklara svårare begrepp/ord. Klicka på ordlistan och slå upp ordet du inte förstår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Samtida kulturuttryck / E

E1. Eleven redogör översiktligt för olika former av samtida kulturuttryck och för någon beröringspunkt mellan dem. Eleven för också enkla resonemang kring hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika sätt att använda använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och ungdoms- och populärkultur.

E2. Eleven för enkla resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck, samhällsförändringar och teknikutveckling. Eleven diskuterar också översiktligt och med enkla argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället, villkoren för konstnärligt skapande och vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelar samt hur faktorer som kulturpolitik, marknad och publiksammansättning kan påverka villkoren. Dessutom för eleven enkla resonemang kring konstnärens roll och ansvar i samhället, kring olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer samt kring staden som kulturmiljö.

E3. Eleven gör enkla tolkningar och analyser av olika samtida kulturuttryck med hjälp av någon presentationsform och ger enkla förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven enkla reflektioner över egna kulturupplevelser. I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Samtida kulturuttryck / E1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör översiktligt för olika former av samtida kulturuttryck och för någon beröringspunkt mellan dem. Eleven för också enkla resonemang kring hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika sätt att använda använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och ungdoms- och populärkultur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Samtida kulturuttryck / E2
Klicka här för att lyssna på E2

Eleven för enkla resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck, samhällsförändringar och teknikutveckling. Eleven diskuterar också översiktligt och med enkla argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället, villkoren för konstnärligt skapande och vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelar samt hur faktorer som kulturpolitik, marknad och publiksammansättning kan påverka villkoren. Dessutom för eleven enkla resonemang kring konstnärens roll och ansvar i samhället, kring olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer samt kring staden som kulturmiljö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Samtida kulturuttryck / E3
Klicka här för att lyssna på E3

Eleven gör enkla tolkningar och analyser av olika samtida kulturuttryck med hjälp av någon presentationsform och ger enkla förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven enkla reflektioner över egna kulturupplevelser. I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betyg D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Samtida kulturuttryck / C

C1. Eleven redogör utförligt för olika former av samtida kulturuttryck och för några beröringspunkter mellan dem. Eleven för också välgrundade resonemang kring hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia. Dessutom redogör eleven utförligt för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och ungdoms- och populärkultur.

C2. Eleven för välgrundade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck, samhällsförändringar och teknikutveckling. Eleven diskuterar också utförligt och med välgrundade argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället, villkoren för konstnärligt skapande och vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelar samt hur faktorer som kulturpolitik, marknad och publiksammansättning kan påverka villkoren. Dessutom för eleven välgrundade resonemang kring konstnärens roll och ansvar i samhället, kring olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer samt kring staden som kulturmiljö.

C3. Eleven gör tolkningar och analyser av olika samtida kulturuttryck med hjälp av några presentationsformer och ger välgrundade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven välgrundade reflektioner över egna kulturupplevelser. I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Samtida kulturuttryck / C1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt för olika former av samtida kulturuttryck och för några beröringspunkter mellan dem. Eleven för också välgrundade resonemang kring hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia. Dessutom redogör eleven utförligt för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och ungdoms- och populärkultur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Samtida kulturuttryck / C2
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven för välgrundade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck, samhällsförändringar och teknikutveckling. Eleven diskuterar också utförligt och med välgrundade argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället, villkoren för konstnärligt skapande och vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelar samt hur faktorer som kulturpolitik, marknad och publiksammansättning kan påverka villkoren. Dessutom för eleven välgrundade resonemang kring konstnärens roll och ansvar i samhället, kring olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer samt kring staden som kulturmiljö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Samtida kulturuttryck / C3
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven gör tolkningar och analyser av olika samtida kulturuttryck med hjälp av några presentationsformer och ger välgrundade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven välgrundade reflektioner över egna kulturupplevelser. I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betyg B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Samtida kulturuttryck / A

A1. Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika former av samtida kulturuttryck och för flera beröringspunkter mellan dem. Eleven för också välgrundade och nyanserade resonemang kring hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och ungdoms- och populärkultur.

A2. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck, samhällsförändringar och teknikutveckling. Eleven diskuterar också utförligt och med välgrundade och nyanserade argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället, villkoren för konstnärligt skapande och vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelar samt hur faktorer som kulturpolitik, marknad och publiksammansättning kan påverka villkoren. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang kring konstnärens roll och ansvar i samhället, kring olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer samt kring staden som kulturmiljö.

A3. Eleven gör komplexa tolkningar och analyser av olika samtida kulturuttryck med hjälp av några presentationsformer och ger välgrundade och nyanserade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna kulturupplevelser. I sin tolkning och analys använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Samtida kulturuttryck / A1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika former av samtida kulturuttryck och för flera beröringspunkter mellan dem. Eleven för också välgrundade och nyanserade resonemang kring hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och ungdoms- och populärkultur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Samtida kulturuttryck / A2
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck, samhällsförändringar och teknikutveckling. Eleven diskuterar också utförligt och med välgrundade och nyanserade argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället, villkoren för konstnärligt skapande och vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelar samt hur faktorer som kulturpolitik, marknad och publiksammansättning kan påverka villkoren. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang kring konstnärens roll och ansvar i samhället, kring olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer samt kring staden som kulturmiljö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Samtida kulturuttryck / A3
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven gör komplexa tolkningar och analyser av olika samtida kulturuttryck med hjälp av några presentationsformer och ger välgrundade och nyanserade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna kulturupplevelser. I sin tolkning och analys använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Skolverket