www.larare.at

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering

100p (HUMHUM00S)

 

 

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering / E
Klicka för att komma till start

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering / E1
Klicka för att komma till start

E1. Eleven redogör översiktligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet. Dessutom beskriver eleven översiktligt enkla samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.

 

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering / E2
Klicka för att komma till start

E2. Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med viss säkerhet några frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet. Dessutom diskuterar eleven översiktligt olika aspekter av kunskapsområdet och drar enkla slutsatser om resultat och valda metoder. I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med viss säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med enkla omdömen källornas relevans och trovärdighet.

 

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering / E3
Klicka för att komma till start

E3. Eleven tillämpar med viss säkerhet och i samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.

 

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering / E4
Klicka för att komma till start

E4. Eleven presenterar med viss säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som till viss del är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av någon relevant uttrycks- och presentationsform.

 

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering / E5
Klicka för att komma till start

E5. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

 

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering / D
Klicka för att komma till start

Betyget D.

 

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering / C
Klicka för att komma till start

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering / C1
Klicka för att komma till start

C1. Eleven redogör utförligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.

 

 

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering / C2
Klicka för att komma till start

C2. Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet några frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet. Dessutom diskuterar eleven utförligt olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor. I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med viss säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med enkla omdömen källornas relevans och trovärdighet. Dessutom formulerar eleven sig självständigt i förhållande till källorna.

 

 

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering / C3
Klicka för att komma till start

C3. Eleven tillämpar med viss säkerhet och efter samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.

 

 

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering / C4
Klicka för att komma till start

C4. Eleven presenterar med viss säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som i huvudsak är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av några relevanta uttrycks- och presentationsformer.

 

 

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering / C5
Klicka för att komma till start

C5. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.


Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering / B
Klicka för att komma till start

Betyget B.

 

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering / E
Klicka för att komma till start

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering / A1
Klicka för att komma till start

A1. Eleven redogör utförligt och nyanserat för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.

 

 

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering / A2
Klicka för att komma till start

A2. Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet flera frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor. I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med nyanserade omdömen källornas relevans och trovärdighet. Dessutom formulerar eleven sig självständigt i förhållande till källorna.

 

 

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering / A3
Klicka för att komma till start

A3. Eleven tillämpar med säkerhet och efter samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.

 

 

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering / A4
Klicka för att komma till start

A4. Eleven presenterar med säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som är väl anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av flera relevanta uttrycks- och presentationsformer.

 

 

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig specialisering / A5
Klicka för att komma till start

A5. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Skolverket