www.larare.at

Kunskapskrav: Psykologi 2b

PSKPSY02b

E
D
C
B
A

Jag har bearbetat kunskapskravet genom att dela upp det i mindre enheter: E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv så att det blir lättare att diskutera kunskapskrav med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i kunskapskraven. Det blir också lättare att avgöra om en elev ska ha ett mellanbetyg (D eller B).

Du når varje enskild del; t.ex. E, D, C, B, A osv genom att klicka på länken under huvudrubriken och du når underkategorierna E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv genom att klicka under varje underrubrik. Därifrån når du också kunskapskravet inläst genom att klicka på högtalarsymbolen till höger. Du kan alltid jobba tillbaka genom att klicka på den vita pilen i den röda rektangeln.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 2b / E

Eleven redogör översiktligt för några psykologiska perspektivs förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar inom valda tillämpningsområden. Eleven redogör också översiktligt för psykologiska sammanhang och fenomen utifrån enklafrågeställningar. I samband med det relaterar eleven till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de psykologiska perspektivens förklaringsvärde och förenkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

Eleven formulerar med viss säkerhet enkla psykologiska frågeställningar och väljermed viss säkerhet någon psykologisk teori och modell. Eleven prövar frågeställningarna med hjälp av givna experiment och observationer. Dessutom för eleven enkla resonemang om resultatet och drar enkla slutsatser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 2b / E1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör översiktligt för några psykologiska perspektivs förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar inom valda tillämpningsområden. Eleven redogör också översiktligt för psykologiska sammanhang och fenomen utifrån enklafrågeställningar. I samband med det relaterar eleven till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de psykologiska perspektivens förklaringsvärde och förenkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 2b / E2
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven formulerar med viss säkerhet enkla psykologiska frågeställningar och väljermed viss säkerhet någon psykologisk teori och modell. Eleven prövar frågeställningarna med hjälp av givna experiment och observationer. Dessutom för eleven enkla resonemang om resultatet och drar enkla slutsatser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 2 / D
Klicka här för att lyssna på D

Betyg D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 2b / C

Eleven redogör utförligt för några psykologiska perspektivs förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar inom valda tillämpningsområden. Eleven redogör ocksåutförligt för psykologiska sammanhang och fenomen utifrån frågeställningar. I samband med det relaterar eleven till egna erfarenheter. Eleven värderar med enklaomdömen de psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundaderesonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

Eleven formulerar med viss säkerhet psykologiska frågeställningar och väljer med viss säkerhet några psykologiska teorier och modeller. Eleven prövar frågeställningarna med hjälp av valda experiment och observationer samt genomför experimenten och observationerna med tillfredsställande resultat. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om resultatet och drar välgrundade slutsatser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 2b / C1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt för några psykologiska perspektivs förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar inom valda tillämpningsområden. Eleven redogör ocksåutförligt för psykologiska sammanhang och fenomen utifrån frågeställningar. I samband med det relaterar eleven till egna erfarenheter. Eleven värderar med enklaomdömen de psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundaderesonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 2b / C2
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven formulerar med viss säkerhet psykologiska frågeställningar och väljer med viss säkerhet några psykologiska teorier och modeller. Eleven prövar frågeställningarna med hjälp av valda experiment och observationer samt genomför experimenten och observationerna med tillfredsställande resultat. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om resultatet och drar välgrundade slutsatser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 2 / B
Klicka här för att lyssna på B

Betyg B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 2b / A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för några psykologiska perspektivs förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar inom valda tillämpningsområden. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för psykologiska sammanhang och fenomen utifrån komplexa frågeställningar. I samband med det relaterar eleven till egna erfarenheter. Eleven värderar med nyanserade omdömen de psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanseraderesonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

Eleven formulerar med säkerhet komplexa psykologiska frågeställningar och väljermed säkerhet några psykologiska teorier och modeller. Eleven prövar frågeställningarna med hjälp av valda experiment och observationer, motiverar sina val samt genomför experimenten och observationerna med gott resultat. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om resultatet och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 2b / A1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt och nyanserat för några psykologiska perspektivs förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar inom valda tillämpningsområden. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för psykologiska sammanhang och fenomen utifrån komplexa frågeställningar. I samband med det relaterar eleven till egna erfarenheter. Eleven värderar med nyanserade omdömen de psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanseraderesonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 2b / A2
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven formulerar med säkerhet komplexa psykologiska frågeställningar och väljermed säkerhet några psykologiska teorier och modeller. Eleven prövar frågeställningarna med hjälp av valda experiment och observationer, motiverar sina val samt genomför experimenten och observationerna med gott resultat. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om resultatet och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Skolverket