Betygskriterier för Psykologi B (PS1202)

Snabblänkar: G, VG och MVG

 

(4) Betygskriterier för betyget Godkänd (G)____________________________________________upp

G1. Eleven beskriver och jämför olika psykologiska perspektiv och teorier.

G2. Eleven diskuterar arvets och miljöns betydelse samt sambanden mellan psykologisk forskning, psykologiska teorier och samhällsutveckling.

G3. Eleven beskriver socialpsykologiska företeelser i samhället samt kriser, psykiska påfrestningar och störningar ur olika aspekter.

G4. Eleven redovisar kunskaper i ett eller flera valda fördjupningsområden inom psykologi.

 

(antal mål) Betygskriterier för betyget Väl godkänd (VG)________________________________upp

VG1. Eleven granskar kritiskt psykologiska teorier och forskningsresultat.

VG2. Eleven jämför och värderar olika synsätt på psykiska störningar och hur dessa synsätt påverkar behandlingen.

VG3. Eleven tillämpar socialpsykologiska kunskaper i komplexa situationer.

VG4. Eleven granskar olika fenomen i samhället samt samhällsutvecklingen ur psykologisk synpunkt.

 

(1) Betygskriterier för betyget Mycket väl godkänd (MVG)_________________________________upp

MVG1. Eleven analyserar företeelser ur olika psykologiska perspektiv, formulerar problem och söker svar på kritiska frågor om psykologins olika områden samt reflekterar över komplicerade psykologiska frågeställningar.