www.larare.at

Kunskapskrav: Psykologi 1

PSKPSY01

E
D
C
B
A

Jag har bearbetat kunskapskravet genom att dela upp det i mindre enheter: E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv så att det blir lättare att diskutera kunskapskrav med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i kunskapskraven. Det blir också lättare att avgöra om en elev ska ha ett mellanbetyg (D eller B).

Du når varje enskild del; t.ex. E, D, C, B, A osv genom att klicka på länken under huvudrubriken och du når underkategorierna E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv genom att klicka under varje underrubrik. Därifrån når du också kunskapskravet inläst genom att klicka på högtalarsymbolen till höger. Du kan alltid jobba tillbaka genom att klicka på den vita pilen i den röda rektangeln.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 1 / E

Eleven redogör översiktligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 1 / E1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör översiktligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.

Sajtlänk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 1 / E2
Klicka här för att lyssna på E2

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

Sajtlänk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 1 / E3
Klicka här för att lyssna på E3

Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.

Sajtlänk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 1 / D
Klicka här för att lyssna på D

Betyg D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 1 / C

Eleven redogör utförligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.

Eleven redogör utförligt för delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 1 / C1
Klicka här för att lyssna på C1

Eleven redogör utförligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.

Sajtlänk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 1 / C2
Klicka här för att lyssna på C2

Eleven redogör utförligt för delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

Sajtlänk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 1 / C3
Klicka här för att lyssna på C3

Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.

Sajtlänk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 1 / B
Klicka här för att lyssna på B

Betyg B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 1 / A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 1 / A1
Klicka här för att lyssna på A1

Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.

Sajtlänk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 1 / A2
Klicka här för att lyssna på A2

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

Sajtlänk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Psykologi 1 / A3
Klicka här för att lyssna på A3

Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.

Sajtlänk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Skolverket