www.larare.at

Psykologi 2a: Kunskapskrav

 

Jag har bearbetat kunskapskravet i Psykologi 2 (PSKPSY02) på gymnasienivå genom att dela upp det i mindre enheter: E1, E2 osv, C1, C2 osv, A1, A2 osv så att det blir lättare att diskutera kunskapskrav med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i kunskapskraven. Det blir också lättare att avgöra om en elev ska ha ett mellanbetyg (D eller B).

Du når E-, C- och A-kraven via menyn ovan och genom att klicka upp "rullgardinen" når du de mindre enheterna: E1, E2 osv, C1, C2 osv, A1, A2 osv.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. förklaringar, ordlistor, info om mellanbetyg, film- och sajtförslag samt QR-kod till denna sajt.

Det finns i menyn också en koppling till psykologikursernas centrala innehåll.

Lyssna på kraven genom att klicka på högtalarsymbolen.

Du kan snabbnavigera på sajten med hjälp av pil upp och ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Kunskapskrav utan värdeord

 

 

E1. Eleven redogör [---] för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.

E2. Eleven redogör [---] för [---] personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven [---] resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

E3. Eleven värderar med [---] omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för [---] resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

E4. Eleven redogör [---] för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.

E5. Eleven ger också exempel på [---] psykologiskt behandlingsalternativ samt redogör [---] för grundtankarna bakom detta.

E6. Dessutom för eleven [---] resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Kunskapskrav E

 

 

E1. Eleven redogör översiktligt för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.

E2. Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

E3. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

E4. Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.

E5. Eleven ger också exempel på något psykologiskt behandlingsalternativ samt redogör översiktligt för grundtankarna bakom detta.

E6. Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Kunskapskrav E1

Klicka här för att lyssna på E1

 

Eleven redogör översiktligt för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Kunskapskrav E2

Klicka här för att lyssna på E1

 

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Kunskapskrav E3

Klicka här för att lyssna på E1

 

Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Kunskapskrav E4

Klicka här för att lyssna på E1

 

Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Kunskapskrav E5

Klicka här för att lyssna på E1

 

Eleven ger också exempel på något psykologiskt behandlingsalternativ samt redogör översiktligt för grundtankarna bakom detta.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Kunskapskrav E6

Klicka här för att lyssna på E1

 

Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start

Psykologi 2a: Kunskapskrav: C

 

 

C1. Eleven redogör utförligt för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.

C2. Eleven redogör utförligt för delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

C3. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

C4. Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.

C5. Eleven ger också exempel på några psykologiska behandlingsalternativ samt redogör utförligt för grundtankarna bakom dessa.

C6. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Kunskapskrav C1

Klicka här för att lyssna på E1

 

Eleven redogör utförligt för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Kunskapskrav C2

Klicka här för att lyssna på E1

 

Eleven redogör utförligt för delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Kunskapskrav C3

Klicka här för att lyssna på E1

 

Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Kunskapskrav C4

Klicka här för att lyssna på E1

 

Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Kunskapskrav C5

Klicka här för att lyssna på E1

 

Eleven ger också exempel på några psykologiska behandlingsalternativ samt redogör utförligt för grundtankarna bakom dessa.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Kunskapskrav C6

Klicka här för att lyssna på E1

 

Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start

Psykologi 2a: Kunskapskrav: A

 

 

A1. Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.

A2. Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

A3. Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

A4. Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.

A5. Eleven ger också exempel på flera psykologiska behandlingsalternativ samt redogör utförligt och nyanserat för grundtankarna bakom dessa.

A6. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Kunskapskrav A1

Klicka här för att lyssna på E1

 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Kunskapskrav A2

Klicka här för att lyssna på E1

 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Kunskapskrav A3

Klicka här för att lyssna på E1

 

Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Kunskapskrav A4

Klicka här för att lyssna på E1

 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 1: Kunskapskrav A5

Klicka här för att lyssna på E1

 

Eleven ger också exempel på flera psykologiska behandlingsalternativ samt redogör utförligt och nyanserat för grundtankarna bakom dessa.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Kunskapskrav A6

Klicka här för att lyssna på E1

 

Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Skolverket