www.larare.at

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig spets

50p (HUAHUM00S)

 

 

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig spets / E
Klicka för att komma till start

E1. Eleven redogör översiktligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet. Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med viss säkerhet några frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet. Dessutom diskuterar eleven översiktligt olika aspekter av kunskapsområdet och drar enkla slutsatser om resultat och valda metoder. I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med viss säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med enkla omdömen källornas relevans och trovärdighet.

 

E2. Eleven tillämpar med viss säkerhet och i samråd med handledare sina kunskaper i något relevant praktiskt sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.

 

 

E3. Eleven presenterar med viss säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som till viss del är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av någon relevant uttrycks- och presentationsform.

 

 

E4. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

 

 

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig spets / D
Klicka för att komma till start

Betyget D.

 

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig spets / C
Klicka för att komma till start

 

C1. Eleven redogör utförligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet. Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet några frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet. Dessutom diskuterar eleven utförligt olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor. I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med viss säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med enkla omdömen källornas relevans och trovärdighet. Dessutom formulerar eleven sig självständigt i förhållande till källorna.

 

C2. Eleven tillämpar med viss säkerhet och efter samråd med handledare sina kunskaper i något relevant praktiskt sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.

 

C3. Eleven presenterar med viss säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som i huvudsak är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av några relevanta uttrycks- och presentationsformer.

 

C4. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

 


Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig spets / B
Klicka för att komma till start

Betyget B.

 

Kunskapskrav: Humanistisk och samhallsvetenskaplig spets / A
Klicka för att komma till start

A1. Eleven redogör utförligt och nyanserat för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet. Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet flera frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor. I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med nyanserade omdömen källornas relevans och trovärdighet. Dessutom formulerar eleven sig självständigt i förhållande till källorna.

 

A2. Eleven tillämpar med säkerhet och efter samråd med handledare sina kunskaper i något relevant praktiskt sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.

 

A3. Eleven presenterar med säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som är väl anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av flera relevanta uttrycks- och presentationsformer.

 

A4. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Skolverket