www.larare.at

Intertextualitet

Inom litteraturvetenskap refererar begreppet "intertextualitet" till det fenomen där en text refererar till, citerar eller påverkas av andra texter. Det innebär att en text blir en del av en större intertextuell väv där den är i dialog med andra texter, författare och litterära traditioner. Intertextualitet kan manifesteras på olika sätt, såsom explicita referenser, allusioner, citat, pastischer eller parodier. Det skapar en rikare förståelse av texten genom att den får en bredare kontext och länkar till andra verk.

En litterär referens är en koppling till ett annat litterärt verk.

Madeleinekakan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)