www.larare.at

Subjektivitet - objektivitet

-

Här nedan diskuterar jag begreppen subjektivitet och objektivitet.

 

Subjektivitet - objektivitet / Subjektivitet
 

Att en text är subjektiv innebär att den innehåller ett personligt ställningstagande. Den innehåller också ett värderande inslag: om du håller med eller inte.

När du återger fakta och vill visa på ditt personliga förhållningssätt till materialet ska du försöka vara så subjektiv som möjligt och använd gärna sk värderande referatmarkörer, t.ex. “påstår” och “gissar” . Var gäller faktaurval så bör du motivera varför du valt och valt bort innehåll.

"Subjektiviteten är sanning", hävdar filosofen Kierkegaard. Individen skapar sig en egen sanning..." är grunden till följande uttryck:

Det som är sant för dig behöver inte vara sanning för mig!

Men vetenskapen förutsätter att man strävar mot objektivitet och undviker subjektivitet. För vad ska man tro på om alla bär på sina egna sanningar?

En sanning är sanning tills någon bevisar motsatsen! Jorden var faktiskt platt innan vetenskapsmän lyckades bevisa att den var rund och därefter kom andra och la fram bevis på att den var tillplattad vid polerna. Men vem vet vad man kommer fram till om 100 år.

 

Subjektivitet - objektivitet / Objektivitet
 

Att en text är objektiv innebär att den inte innehåller ett personligt ställningstagande: det gäller att subjektivt återge något utan att värdera det och inte heller ta ställning.

När du återger fakta ska du försöka vara så objektiv som möjligt och var också försiktig med vilka ord du använder. Undvik sk värderande referatmarkörer, t.ex. “påstår” och “gissar” om det inte uttryckligen står i texten att textförfattaren uttrycker detta. Var också uppmärksam på ditt urval; fråga dig själv varför du valt just det valt och valt bort det du valt bort.

Det finns de som hävdar att absolut objektivitet är omöjligt, men jag kan anse att et räcker med att man strävar efter att vara så objektiv som möjligt.

 

Subjektivitet - objektivitet / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)