www.larare.at

Brandtal: Dina studier

Motivationstal -

Detta är en uppmaning till alla elever, till och med dem som inte läser det här. Jag vill att du, just du, ska fundera över din lärandesituation; alltså var du står i ditt lärande. Jag vill att du vänder dig inåt och avkräver svar från dig själv!

Ditt lärande är just ditt och jag vill med denna uppmaning “väcka” viljan att “äga” ditt eget lärande för du lär inte för lärarnas skull, du lär för din egen skull. Genom att förlägga lärandet i lärarens händer överlämnar du också ansvaret och jag vill att du ska återuppta detta ansvar för det handlar i egentlig mening om ditt lärande!

Du ska med andra ord ta tag i ditt lärande och styra det istället för att bli styrd, påverka det istället för att passivt ta emot. Jag vill att du aktivt ska arbeta med information och göra den till din egen och framför allt använda den för då har kunskap uppstått.

Att läsa en kurs på gymnasiet är mycket mer än betyget i slutändan; lärandet på gymnasiet är en grundpelare i ett vidare lärande - en förutsättning för dina studieframgångar som också påverkar dina framgångar i livet. Är du redo att ta tag i dina studier och skapa förutsättningar att lyckas framöver? För det handlar om ditt engagemang: vill du inte; kan du inte - kan du inte; vet du inte vad du går miste om och jag kan bara stå bredvid och misströsta för din skull. Det handlar om bildning vilket betyder att jag som lärare vill hjälpa dig att bygga upp din kunskapsnivå, ditt vetande och framför allt ditt engagemang att vilja mer. Utveckling är beroende av en vilja och den viljan måste komma inifrån - jag som lärare kan inte få dig att vilja - jag kan bara hjälpa dig att utveckla förmågor och uppmana dig att använda dem. Kunskap blir levande när den används och ingen vet när eller om du kommer att få användning av viss kunskap, men all kunskapsinhämtning är bildande; det spelar med andra ord ingen roll vad du lär dig utan att du lär dig och viktigast av allt: förstår och kan använda det du förstått.

När jag valde att bli lärare ville jag arbeta som folkbildare; alltså en person som hjälper unga människor att utvecklas till samhällsmedborgare. Att inte ha tillräckliga kunskaper innebär att du som medborgare och individ inte kan påverka samhället, din situation och din omgivning. Att vara tillräckligt “allmänbildad” för att ta ställning i sakfrågor är därför nödvändigt. Att ha tillräckliga verktyg är en förutsättning för att kunna göra “rätt” val - framförallt val som du kan stå för. Att kunna påverka kräver grundkunskaper och jag som gymnasielärare vill ge dig dessa grunder, men för att det ska fungera måste också du vilja annars blir det inget.

Det handlar i grund och botten om motivation som innebär att viljan att vilja bör komma inifrån och denna text är en uppmaning till dig att fråga dig själv: vill jag? För det handlar inte om: kan jag? För alla kan! Det handlar om: vill jag lära mig? Glöm inte att alla drabbas vi ibland av trytande motivation och det gäller att aktivt motarbeta den och det spelar egentligen ingen roll hur mycket hjälp du får om du inte själv är engagerad i ditt eget lärande.

Det gäller alltså för dig att se över din situation och inte se motgångar som motgångar utan som möjligheter till utveckling. Ibland måste du våga släppa taget och flyta ut i den skrämmande ovetskapen och anta utmaningen att företa dig uppgifter som du inledningsvis inte förstår. Genom att bara syssla med sådant du kan är inte utvecklande. Att däremot kasta sig ut i situationer som kanske både är obehagliga och obegripliga kommer garanterat att utveckla dig.

Och genom att tillåta och våga göra misstag är utvecklande och det sker ett lärande. Om du däremot ständigt kör “safe” kommer det garanterat att uppstå problem förr eller senare. Genom att göra det enkelt för dig kommer det ta längre tid att nå en kunskapsnivå som du känner dig tillfreds med.

Om du redan är nöjd med din kunskapsnivå kommer ingen utveckling att ske. Därför är det bra om du redan nu är införstådd med att all inlärning börjar med att man inte begriper och att du därefter aldrig blir fullärd och det är faktiskt  ingen deprimerande tanke för det handlar om utveckling och den dag du slutar utvecklas är en sorgens dag. Därför vill jag att du, just du, ska fundera över din lärandesituation; alltså var du står i ditt lärande. Jag vill att du först vänder dig inåt och avkräver svar från dig själv, därefter utåt och ser vad du kan göra åt saken.

Jag vill att du tar ditt lärande i egna händer och utvecklas så att du kan nå framgångar inom dina studier, ditt framtida yrke och privat och framför allt kunna påverka och “göra skillnad” som samhällsmedborgare.

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2023)